2017. július 9., vasárnap

Balikó Zoltán a pásztorolásról, és az evangélizációról

>>" A legfontosabb talán az, hogy nem az érzelmi befolyásolás eszközeivel kell hatni az igehallgatókra. Ha az evangélizálás ebben merül ki, akkor nem marad más apró, kezdeti jelnél. Az embereknek meg kell ismerniük, meg kell tanulniuk Krisztust, hogy tudják, kiben hisznek, mit hisznek!
Pásztorokra van szükség.
Az evangélizáció és a pasztoráció úgy függ össze, mint hit és szeretet.

Mi lesz velünk, ha semmi pásztori munka nem követi az evangélizáló kezdeményezéseket? Fontos az utómunka gondos előkészítése is, vagyis hogy kihez küldhetjük azokat, akik valami módon Isten közelébe jutottak.
Hol van ez a fajta törődés a mai evangélizációs munkában?!
Azt gondolom, jóval nagyobb hangsúlyt kell fektetni erre a területre.
Egyébként pedig vallom, hogy az ébredés mindenestől a Szentlélek műve, a helyszínektől, dátumoktól, igehirdetőktől kezdve egészen a tematikáig. "<< - Balikó Zoltán nyugdíjas evangélikus lelkész
(Forrás: http://church.lutheran.hu/mm/mm9901/mm9901megkelltanulnunk.htm#megkelltanulnunk  )#########################################

  **********************************************************

##########################################

  

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2017. július 1., szombat

Egy három éves gondolatom

És dicsérte az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett,
 mert e világ fiai a maguk nemében eszesebbek a világosság fiainál.


(Lukács evangéliuma,16.fejezet,8.vers)

>>" Olyan korszakban élhetünk Európában, 2014 tavaszán, 
hogy nem kell rettegni börtön,-vagy halálbüntetéstől,ha megvalljuk hitünket,meggyőződésünket.
 Ez az Világ nagy részén nem természetes.
Ahogy a reformátor hit-elődeink felvilágosító munkájukkal rombolták a vallási babonákat,
ereklyek-kultuszt,úgy napjainkban is le kell leplezni a sátáni erők
-sokszor tudat alatt romboló-szellemi kártevéseit.

Egy ilyen szellemi mérgezés a világi sztárkultusz nyomán született Pásztor-kultusz:
A Nagykenetű Pásztor által mondott kijelentéseket az önmagukat hívőknek gondoló rajongók gondolkodás,és vizsgálat nélkül elfogadják,
 mert a Nagykenetű Pásztor által maga a Szent Szellem szól.

A Krisztus-követő hívőt,aki pedig meg akarja vizsgálni a Pásztor tanításainak hitelességét,
vagy felismerte,hogy tévtanítást hirdet a Vallásvezér,azt a rajongók bólogató birkanyájából kiutálják, esetleg kiközösítik avval az indokkal, hogy az ÚR Felkentje ellen szólt, súlyosabb esetben: vétkezett, (káromolta) a Szent Szellem munkáját,
mivel a sztár-Pásztor -gyakorlatilag- a Szent Szellem tekintélyével szól,és dönt.

A gyülekezeteknek látszó hamis vallásos full-fundi-fanatikus rajongó-táborok
áldozatainak így szükségszerűen le kell szokniuk az önálló,nagykorú Bibliatanulmányozásról,
a gondolkodásról,és a kérdezésektől,
-ha benn akarnak maradni a vallási diktatúra biztonság-látszatot nyújtó kötelékében.
Jobb emberi szempontból magányosan,de tiszta lelkiismerettel követni az Úr Jézust,
és Szentírásként ragaszkodni a Bibliához,
mint vallásos biorobotként, sztár-pásztor klónjaként elriasztani az Isten-keresőket. "<<

[ Kovács Zsotza Zsolt ]
Nászta Katalin, költő, és  bloggertárs  kommentjére írt válaszom.

(   Forrás: ITT )#########################################

  **********************************************************

##########################################

  

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2017. június 18., vasárnap

Arnold Ernő: Sztárok,és szolgák

>>"A huszadik század kétség kívül a sztárok kora volt, és ez a felfogás úgy tűnik,
       ebben az évszázadban semmit sem változik.
        Nagy filmsztárokkal, énekesekkel ,vagy a tudomány nagy embereivel
       vannak tele a lapok címoldalai. Némelyek közülük szinte már az imádat tárgyává váltak.
       Jó példa erre Zámbó Jimmy, akinek halála miatt egy fiatal lány az öngyilkosságba menekült.

       Világi dolgok, mondanánk simán, de mielőtt másokra mutogatnánk,
       nézzünk szét inkább a magunk háza táján.
      Elég, ha belelapozunk a menő (főleg nyugatról érkező) keresztény kiadványokba,
     lépten- nyomon keresztény sztárfotókkal találkozhatunk.
      Magától értetődően előnyben részesülnek azok,
       akik legalább ezertagú gyülekezet élén állnak,     vagy olyan keresztény énekesek,akiknek jó      egynéhány CD-jük megjelent már.

     Valamennyien kifogástalan külsővel és széles műmosollyal pózolnak a fotóriportereknek.
   Talán egyesek szentségtörésnek neveznék, amit most itt leírtam,azaz azt gondolják, nem becsülöm    azt, amit az Úr tesz a nagyvilágban,
   nem értékelem mások fáradozását, önfeláldozását.
    De vajon csak azok fáradoznak, akiknek látványos eredményeik vannak?
    Ki halott már közülünk világhírű gyülekezeti takarítónőkről, ajtónállókról, házmesterekről?    Lelkiismeretes munkájukért melyiküket választottuk be valamelyik felsőbb fórumba?
   Esetleg kiküldtük egy jutalomutazásra vagy nemzetközi konferenciára?
    Egyszóval milyen mércékkel mérjük le mi mások munkájának nagyságát? "<<


          Részlet Arnold Ernő : "Sztárok és szolgák" című írásából

( Egykori  forrás: http://vajtful.hu/archivum/3/sztarok-es-szolgak.html  )  #########################################

  **********************************************************

##########################################


Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2017. június 10., szombat

Jehova Tanúi megújulási esélye

>>" Nem az  zavar  elsősorban, hogy  vannak  hibák egy  felekezetben,
hanem  az  irritál, hogy az az  egyház kritizálja keményen a  többi egyházat,
amely  abszolút nem  külömb, sőt: sokkal  sárosabb, következetlenebb.

Nagy  megújulás,és  növekedés előtt  állnának  Jehova Tanúi, amennyiben a  Vezető Testület nyitott  szemmel  tükörbe  nézne,
alázattal levonná a  konzekvenciát, visszavenne  az  arcából / arculatból,
bocsánatot kérne a valláskárosultaktól,
 beismerné: a kereszténységet  nem  Russell  támasztotta fel,mert  az  két  évezrede,
-még ha nem is  teljesen  egészségesen- de  él.

Egy alázatosabb,tanításban-mentalitásban tisztább,és  visszafogottabb,
következetesebb "Jehova Tanúi Egyház"  nagyon  sok  egykori  tagnak,
és érdeklődőnek  lenne  vonzó,olyan  emberek  számára,
akik az  úgynevezett   evangéliumi keresztény  felekezetekben sem  találnak  lelki  otthonra. "<<


              [ Kovács Zsotza  Zsolt ]

(Forrás:   Kommentem a JehovaTanúi.Blog.Hu-n  ) 

#########################################

  **********************************************************

##########################################

  

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2017. május 15., hétfő

Infaustus a hitvédelemről, és lelkipásztori munkáról

>>" Manapság, amikor egyre csökken a gyülekezetbe járók száma,
 és egyre többen csalódnak "az egyházban", ne mondjatok le ilyen könnyen senkiről! 
Küzdjetek értük, mert ha ti nem teszitek, megteszik Jehova Tanúi, az Utolsó Napok Szentjei, 
a szcientológusok, a krisna-tudatú hívők. 
De a keresőknek Jézusra van szüksége, amit az előbb felsorolt csoportok és társaik nem tudnak nekik megadni. Legyen értékes számotokra az az egy, 
aki épp eltévedt, és menjetek utána, keressétek meg.

Nincs bennem sem harag, sem neheztelés az irányotokba. 

Megtanultam egy leckét a történtekből - arról, hogy lelkipásztorként 

hogyan viszonyuljak azokhoz, akik rossz útra tévedtek. 

Visszatekintve hálás vagyok ezért a tanulságért, ám azt is el kell mondanom,
hogy a lelkipásztori törődés talán segített volna egy tízéves kitérőt 
megspórolnom az életemben.
Isten áldja meg szolgálatotokat, miközben Krisztust hirdetitek! 
"<<


( Infaustus, keresztény  blogger, és  lelkipásztor.
  Forrás:   Infaustus: Nyílt levél a Magyarországi Református Egyházhoz )

#########################################

  **********************************************************

##########################################


Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<