2009. december 19., szombat

Jehova tanúi és a megigazulás

 Egyre jobban foglalkoztat egy példázat-történet,
amit Jézus Krisztus mondott el,
és a Lukács evangéliuma 18.fejezetének 9-14 verseiben olvashatók.
 Itt az "egyszerű Fordítás" alapján idézem.
(Kiadta:TBL Magyarország Alapítvány www.wbtc.com )

"El is mondott egy történetet azoknak,akik biztosak voltak abban,hogy ők igazak,és a többieket lenézték. Így szólt hozzájuk: >>" két ember ment el a Templomba imádkozni:egy farizeus,és egy vámszedő.    A farizeus megállt,és így imádkozott magában:"Istenem,hálát adok neked,hogy én nem vagyok olyan,mint a többi ember.Nem vagyok sem tolvaj,sem csaló,sem házasságtörő.     Nem vagyok olyan,mint ez a vámszedő. Hetente kétszer böjtölök,és mindenemből beadom a tizedet." A vámszedő,aki távolabb állt,még a szemét sem emelte fel az égre. Szomorúságában a mellét verte,és így imádkozott: >>Istenem könyörülj rajtam,bűnösön!   Mondom nektek,ez igazságosabbnak bizonyulva ment haza,mint amaz;mert mindenki,aki felmagasztalja magát megaláztatik,de aki megalázza magát,felmagasztaltatik."<<  (Kiemelés tőlem)

Az összes magyar Bibliafordítás,Károlitól a Szent István társulatin keresztül a Vida Sándor fordításig megegyezik abban,hogy az alázatos,bűnbánó vámszedő nem csak igazabb lett (valamennyire)-úgy,ahogy az "Új Világ Fordítás" próbálja visszaadni,hanem -szembe a büszke vallásos farizeussal- megigazult !
Ezt a blog-cikket decemberben írom-ilyenkor nagyon sok ember gondolatában főszereplő az ajándék. Mint hívő keresztény vallom,és tapasztalom,
hogy a megigazulásnál értékesebb,és tartósabb ajándékot elképzelni sem lehet.
Kívánom minden kedves Olvasónak-különösen akik (még) Jehova tanúi-hogy megtapasztalhassák a következő Bibliai igazságok valóságát: Pál levele a rómaiakhoz 5.fejezet 19.vers:

>>" Mert amint egy embernek engedetlensége miatt sokak bűnössé váltak,így az Egynek engedelmessége által sokak megigazultak  "<<  (Vida fordítás) 

Pál levele a rómaiakhoz 3:24 
>>" "és ajándék az,hogy igazságossá nyilváníttatnak az ő ki nem érdemelt kedvességéből,a Krisztus Jézus kifizette váltság általi szabadítás révén "<<
("Új Világ" fordítás)

 Korinthusbeliekhez írt 2.Levél 5.fejezet 21.vers:

 >>" Mert azt,aki bűnt nem ismert,érettünk bűnné tette,
hogy mi Isten igazságává legyünk őbenne "<<

( Kecskeméthy István fordítás) -kiemelések tőlem.
Végezetül szeretettel ajánlok egy tanulmányt a megigazulás témájában,a veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet Honlapján,-én építőnek,
és Bibliahűnek találtam: http://www.evangeliumi.hu/konyvtar/konyvek/evhitkonyv/megigaz.htm 

                              [ Zsotza ]

2009. november 29., vasárnap

"500"

2009 november 23-án jubileumi alkalom volt a Hétfői Bibliakörben.
Sok,vagy kevés az az "500"...? Egyháztörténelmi szempontból biztosan nem!
A kétezer éves római katolikus/(görög)keleti egyházakhoz,a fél évezredes református,evangélikus egyházakhoz,
a másfél száz éves magyar baptista Egyházhoz képest nagyon eltörpül az 500 (hétfői) Bibliaköri alkalom, az egy évtized alatt.

De ha belegondolok:milyen nehezen épülnek tartós kapcsolatok,és ha épültek is,-milyen nehezen maradnak életben....
akkor azt mondom: Csodálatos,és óriási dolog,hogy a Hétfői Bibliakör -Isten kegyelméből,és áldásával él!
Nincs a Biblikör mögött befolyásos -emberi-támogató,szponzor...és mégis vagyunk....!
Az 500.-ik Bibliaköri alkalom volt a Pesti Golgota gyülekezet épületében,az Erzsébet körúton!
Tíz évvel ezelőtt indult el útjára a "Hétfői Bibliakör",amely egy vegyes személyi-felekezeti összetételű,
de a Biblia iránt elkötelezett,nyitott befogadó keresztény társaság.
Ennek elődje volt a korábbi,-nagyjából a mostani csoporttal megegyező összetételű
"Szerdai Bibliakör",amelyet 1995 körül ismertem meg.

A Bibliakör története "dióhéjban":
Van egy házaspár Budapesten,Szabados  György,és  Ágnes-aki aktív,
buzgó tagok voltak a "Jehova Tanúi" Vallás-szervezetben.
Ahogy egyre inkább a Bibliát tekintik Szentírásnak-szemben a "tanítóhivatal" Őrtorony Társulat tanításaival,
úgy távolodnak el Jehova Tanúitól. Istennek hála,nem keseredtek meg,nem tették félre a Bibliájukat-mert csalódtak
"Isten Szervezetében",hanem életüket,hitüket teljesen új Alapra építették-csak a Bibliát fogadva el Tekintélynek.

Amikor Gyurival levelezni kezdtem-hagyományosan "papír-(a)lapon"
(....hol volt még NET -elérésem nekem másfél évtizeddel ezelőtt...?),
én még az Őrtorony Társulat "szemüvegén" keresztül olvastam a Bibliát,sokszor "lekódolva" volt Szentírás üzenete.
Gyuri -akkor még-hiába próbált- tisztán csak- a Bibliából érvelni,előttem teljesen érthetetlen volt az,
hogy miért hagyta ott azt a Szervezetet,amelyen kívül nem lehet üdvözülni? (Jehova tanúi szerint)?
Annyira be volt szűkülve a gondolkodásom,hogy ilyen kérdésekkel "támadtam" vissza:
>>" Hol használják máshol a "Jehova" nevet?? 
Hol van máshol "Hű és bölcs Rabszolgaosztály?? "<<

Sok,sok türelmet kellett kérnie szegény Gyurinak hozzám az Úr Jézustól.....
de hát a legtöbben így gondolkodunk,-kérdezünk-érvelünk,akiknek csak egyféle információt enged Jehova tanúi Vezető Testülete ("Hű és bölcs Rabszolgaosztály") Aztán elmaradtak a levél-váltások....nem tudom már,hogy miért
-de hiszem,hogy szükség volt a "csendre"!
Ahogy az ÚR Jézus kegyelméből megszabadultam az Őrtorony vallásos tévtanoktól,"paneloktól",úgy éreztem:
Meg kell írnom Szabados Györgynek,mi történt velem.
Újra jöttek-mentek a levelek (már "vallásos-kard-csapkodások" nélkül!),
-és Gyuri meghívott a lakásán lévő Bibliakörre.
Kíváncsiság,érdeklődés,izgalom volt bennem....
Emlékeztem a Jehova tanúinál , a "könyvtanulmányozásokra",-amik azóta megszűntek.( talán túl nagy volt a szabadság...!)

Ezeken a kiscsoportos alkalmakon az Őrtorony Társulat egy könyvét kellett kérdés-felelet formájában.

Emlékezetes volt a "Jelenések nagyszerű csúcspontja közel"című könyv tanulmányozása....
Sok,sok erőltetett magyarázattal,-minden pozitív prófécia Jehova tanúiról szól
(Például,az egyik angyali trombitaszó az egyik Jehova tanúi által az USA-ban tartott kongresszusról szólt..... elképesztő,micsoda magyarázatok...!?!)
Szóval,ezek inkább szellemi-vallási vergődések voltak,nincs semmi nosztalgiám.
Ebben az időben jártam már baptista "beszélgetős" Bibliaórákra is, (Budapest-Csepel)
-de sajnos sokan passzívak voltak-de már jóval őszintébb,bátrabb beszélgetések születtek,
mint Jehova tanúinál- elvégre nem volt görcsös megfelelés-kényszer,
nem volt egy merev irányelv
(Az Őrtorony Társulat tanrendszere),-amihez kötelező igazodni.
Tehát ilyen élményekkel,tapasztalatokkal a "tarsolyomban" indultam el Szabadosékhoz.
Talán a Máté evangéliumát tanulmányozta a kis Bibliakör (ekkor még "szerdai".)

Imádság,és rövid bevezető után szabadon beszélgethettünk az adott Igeszakaszról.
A legtöbben aktívan bekapcsolódtak. Szembetűnő volt a jó értelemben vett oldottság,görcs-mentesség,és szabadság.
Egyetlen fix pont volt,amihez mindenki igazodott: a Biblia Isten kijelentett Szava.

Így van ez ma is!


Minden dogma :Szentháromság,a halál utáni létezés/állapot,szombat-kontra-vasárnap,stb.... teológiai- emberi megfogalmazás,
éppen ezért sem lehet senki kereszténységét ezeken keresztül lemérni,minősíteni.
Belegondoltam: Milyen szerencsétlen dolog lenne az,hogy keressük az Isten akaratát,és közben felekezeti tanítások,dogmák megkérdőjelezhetetlenül "kőbe vésve" szerepelnének hitünkben,tudatunkban.
Olyan lenne,mint ha egy eleve "megbundázott" (lefixált vég-eredményű) sport-eseményt lejátszani.
Éreztem,és tudtam: ilyen Bibliakört kerestem!

Amiért aggódtam: Sajnáltam volna,ha egy "Jehova-tanúi-2" gyülekezetté alakult volna át a Bibliakör,
szinte ugyanazokkal a dogmákkal,hamis prófécia-kimagyarázásokkal,
türelmetlen lelkülettel
("Szeretünk,HA úgy hiszel,mint MI,szeretünk,ha úgy értelmezed a Bibliai tanításokat,mint mi,stb. ...")
Hála a Mindenhatónak,Ő megóvta ettől a Bibliakört.

Nagy áldás volt,hogy beindultak rendszeresen a Piliscsabai "csendes-hétvégék"
az Evangélikus "Béthel" Missziói Otthonban,
ahol csaknem három napon keresztül együtt imádkozunk,beszélgetünk,tanulmányozzuk a Szentírást,kirándulunk.
Szintén nagy áldás az új Arcok a Bibliakörön!
Nem szeretnék "tagokat" írni,mert nincs"hivatalos" tagság,-aki jön szeretettel fogadjuk.
Aminek különösen örülök: Már többen vannak azok a rendszeres "Bibliaköriek",akik soha nem voltak Jehova tanúi,
-a Mennyei Atya adott "vér-frissítést",nem szeretnénk zárkózott,
belterjes "vallásos-klub" lenni!
Jó visszatekinteni,hogy csaknem egy fél évtizedig helyet adtak a Budapest-Zuglói adventista Testvérek,
-és most több mint öt éve a Pesti Golgota gyülekezet,(-köszönet Nekik!)
A Golgota gyülekezethez tartozott a Bibliakör egyik rendszeres egykori résztvevője: Barna Zoli,
aki nagy munkát végzett Isten kegyelméből Jehova tanúi felé http://exjt.hu/ahonlaprol.html , http://www.gyertyagyujtas.hu/index.php/ ... valasztott

Milyen távlatok vannak előttünk?

Szeretnénk növekedni a szeretetben,az emberi-hittestvéri kapcsolatokban,a Szentírás ismeretében.

Az Internet által egyre több "Jehova Tanú",és más tévelygő irányzat tagja szembesül azokkal
az elhallgatott Bibliai,és történelmi bizonyítékokkal,amelyek által
Jahveh Úr Isten felnyitja szellemi szemeiket,
és szakítanak szekta-szervezetükkel.
Azonban sok,-főleg "történelmi" - egyház nem tud mit kezdeni
a komoly,-lexikális- Bibliaismerettel bíró
Krisztus-keresőkkel, frissen megtért érzékeny keresztényekkel.
Nem is lehet elvárni,hogy egy ex-Jehova Tanú az egyik napról
a másikra elfelejtse vallási múltját,
és beilleszkedjen olyan felekezeti közösségbe,ahol a bizalmatlanabb tagok talán még gyanakvással is
fogadják,-feltételezve: talán még mindig nem "gyógyult meg egészen"!!
Ezért is van nagy szükség olyan Bibliakörökre,amelyben ismerik,és értik "Jehova Tanúi" szellemi hátterét,
emlékeznek a Bibliakörön résztvevők arra,milyen volt az Őrtorony Társulat szellemi uralma alatt élni,és félni!
Akik emlékeznek arra,milyen élet volt hitetlenül,vagy vallásos tévúton vegetálni,akik felismerték önmagukról,
hogy megváltásra szoruló bűnösök akiknek hiányzik Jehova Isten elfogadó Atyai szeretete,
az Úr Jézus Krisztus teljes megváltása, örök üdvösségre megőrző kegyelme,
és a Szent Szellem vezetése,bátorítása, azok tudják hittel megragadni-elfogadni
a Krisztusról szóló Örömhírt, szabadító Üzenetet!


>>" Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében,
bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
"<<

(Biblia, Apostolok cselekedetei,2.fejezet,38.vers.)


>>" Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok,
hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!"
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, 

hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. "<<

( Biblia, Rómaiakhoz írt levél, 8.fejezet, 14.-16. versek)


>>" Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.
A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:
saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából,
hanem Istentől születtek.
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét,
mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, 

telve kegyelemmel és igazsággal. "<<

( Biblia, János evangéliuma,1.fejezet,10.-14. versek)Hálás vagyok Istennek a Hétfői Bibliakörért, kívánom,
hogy mindig Jahveh dicsősége,és akarata,
és irgalma legyen látható, tapasztalható a Bibliakörben,
és legyen áldássá minél több ember életében !

Hála mindenért a Mindenható Istennek!

[ Zsotza ]

2009. november 13., péntek

Egy borongós napom-2009 november 9.

 Mindig csodáltam azokat a Bloggereket, (és Bloggerinákat),akik személyes témájú írásokat tesznek fel Blogjaikba,és van elég bizalmuk-önbizalmuk ezt ország-Világ-Kybertér elé tárni.
  Én ezen a téren nem voltam/vagyok otthon....
Elvégre ki a túrót érdekelne,hogy egy Kovács Zsolt néven a Világra született Homo sapiensnek milyen napja volt,mit evett,szeretik-e vagy utálják,satöbbi..:--))

Mégis,tennék egy kirándulást a blogolás eme műfajába. Halásztelken lakom,Szigetszentmiklóson dolgozom-kerékpárral szoktam közlekedni elsősorban,így a tömegközlekedést ritkán veszem igénybe.
Már régóta terveztem,hogy elmegyek Újpestre,hogy  Barna Zoltán 
( http://exjt.hu  ) barátom,és hittestvérem sírját meglátogassam koszorúval.
Mivel más ügyintézésem is akadt,így gondoltam:    Egy napon végzek el mindent.

Ez a nap volt 2009 november 9-e.

Amikor megérkeztem az Újpest-Központ aluljáróba, kerestem az esszében megörökített
Bús Arcú Nénit    ( http://mohabacsi.uw.hu/drama_essze.htm ) ,aki Őrtorony újsággal a kezében szokott állni,missziózni az aluljáróban,és az utolsó előtti blog-bejegyzésemben írok Róla.
Sajnos,nem találtam ott.    Ahogy az egyik kedves Blogtárs, Kunmacho ajánlotta,szerettem volna Neki virágot adni.   Kétségtelen,hogy világnézetileg nem állunk "közös platformon",de tisztelek minden embert,aki a meggyőződéséért vállalja a közömbösséget,a népszerűtlenséget,és az elutasítást.


   Könnyű drukkolni egy csapatnak,amely népszerű,és sokszor győz.
(Viszonylag) könnyű kampányolni egy népszerű ügy,
vagy politikai társaság mellett.  
Remélem jól van a Néni,és egyszer találkozik majd a Jézus Krisztussal,akinek a kegyelmét nem kiérdemelni kell (nem is lehet!), - hanem egyszerűen (f)elismerni,és elfogadni.  Aki pedig hittel Krisztushoz jön,azt a Megváltó nem küldi el,hanem megőrzi őt,és örök életet ad neki! János Evangéliuma 10.fejezet 27-28.:
"Az én juhaim figyelnek a hangomra,és én ismerem őket,ők pedig követnek engem,és örök életet adok nekik,és soha semmiképpen nem pusztulnak el,és senki sem fogja kiragadni őket a kezemből ." (- A Szentírás "Új Világ" Fordítása,-a Jehova tanúi egyház által használt Biblia.)    
Ha már Újpesten járok,megnéztem,mi maradt a Tungsram Vákuumtechnikai Gépgyárból.
A nagy jövés-menés helyett csak néhány ember közlekedett a környéken,a Lachner György utcai kapun.

A Fóti úti kapun még ennyit sem láttam....a leépülés csendje....?
Isten adjon erőt,és megoldást a vezetőknek,és a még ott dolgozóknak (volt dolgozóknak)!

Visszaemlékezem: Nekem 15 év után fájdalmas volt a távozás a felszámolt Csepeli Fémmű R.T.-ből....abban reménykedtem...talán egy rossz rémálom az egész...de Istennek hála,a sebek gyógyulnak.
Folytattam tovább az utamat a haldokló gyártól a megyeri úti Temetőbe.

Idén (2009) júniusban 29.-én volt Barna Zoltán barátom temetése itt.
Szeretném elhelyezni sírjánál az emlékezés koszorúját.
Bent,a temetőben egy ismerős arcot pillantottam meg Bibliával a kezében.
Egy 80 év körüli bácsi volt,aki időnként megjelent a gyülekezetben.
Haja,jellegzetes ősz szakálla beszéde valahogy a régi bibliai prófétákat juttatta eszembe.
Sokat tudott beszélni,értelmesen,bátorítóan -de kevesen hallgatták meg.
Megszólított engem barátságosan,bár nem ismert meg.
Jó volt látni,és hallani az ismeretlen Hittestvért,bár nem a legjobb időben sikerült.
Akkor döbbentem rá: ez a temető szinte "város a Városban", szinte tűt kell keresnem a "szénakazalban"!
De ugyanakkor eszembe jutott korábbi Lelkipásztorom, Hegyi Bandi Bácsi tanítása is:
"Hamarabb adunk valakinek ezer forintot,mint időt az életünkből!"
Beleborzongtam:   lehet, hogy  ez az utolsó találkozásom az idős hittestvérrel!
Amin én is meglepődtem: érdekel engem ez a testvér,nem volt fárasztó a beszélgetés!
Mert nem csak Ő beszélt,hanem kérdezett is-egy magányos öregembertől nagy dolog szerintem!
Ha csak fél órára is,de része lehettem az Életének!
Elbúcsúztunk,folytattam tovább utamat,és a sír-keresést.

Találtam egy régi sírfeliratot 1951-ből: " A fizika mai törvénye szerint nem lehetetlen,hogy mint elektronok (az anyag végső részei) a kozmikus térben,és időben találkozni fogunk, de a fizikai folyamatról akkor már semmit sem tudnak a Voltak"
Ekkor még élt,és uralkodott Sztálin,és Rákosi Mátyás... világnézettől függetlenül,még a legateistább emberben is ott dereng a gondolat:  Nem lehet,hogy a halállal mindennek vége!
Láthattam Radics Béla, a méltán Gitárkirálynak nevezett Zenész síremlékét ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Radics_B%C3%A9la )

Már sötétedett....elszomorított,hogy nem jártam sikerrel-pedig,ahogy később megtudtam: Közel jártam a célhoz!  Nem szerettem volna hazavinni a koszorút....gondolkodtam : mit tegyek?
Végső gondolatomban arra jutottam: Keresek egy olyan sírt,amely nem régi,-tehát valószínűleg élnek az elhunyt Hozzátartozói.
Mivel nemrég volt Mindenszentek ünnepe,így a legtöbb síron volt virág,gyertya,koszorú.
Talán a régieken (50-60 éveseken) nem volt....talán már a hozzátartozók sem élnek.
Egy 3 éves sírra tettem a koszorút....nem volt előtte akkor más-virág,
gyertya,vagy koszorú.
 Talán,ha viszály is volt az örökösök között,és kilátogatnak a temetőbe....talán az első lépést tudják megtenni a békülés felé-feltételezve (újra) egymásról a jót!
http://www.gyertyagyujtas.hu/index.php/8747.kivalasztott 

[Zsotza]

(Utóirat:  Barna  Zoltán  Édesanyjának  segítségével megtaláltam a  sírt.
  Ezúton is  köszönöm!)


2009. november 5., csütörtök

"Lóarcú néni vallása" -Mohácsi Zoltán esszéje

Kedves Olvasó!
Találtam egy esszét,ami megragadta a figyelmemet,és megvallom "ország-világ-kybertér" előtt:  Tetszik!    Először megütköztem...  ilyen címet adni egy alkotásnak....   Aztán elolvastam egyszer-kétszer-többször....és egyre jobban átéreztem a jelenség fájdalmát,és arra a következtetésre jutottam:
Mohácsi Zoltán nagyon jól megfogalmazta azt a fájdalmat,komorságot,ami egy olyan vallásos ember lelkét,tekintetét,"arcát üli meg", akinek nem tanították meg mit jelent az Isten Evangéliuma,az Atyai szeretet,
és Krisztus kegyelme!   Hogy Jehova -szeret,és elfogad....
....és nem kell ,nem lehet  "kiérdemelni"!

2007  januártól,másfél évig dolgoztam a Tungsram Vákuumtechnológiai Gépgyárban.
 Ismerős a helyszín....  talán futólag láthattam a Nénit.   Belém hasított a kérdés....hogy tudnék segíteni neki...?  Ha elmondom,hogy valamikor sorstársa voltam,akkor megijed,és talán el is szalad!    Egy aktív "hithű" , "lojális" (Őrtorony-hű) Jehova tanújának egy kilépett,egykori Jehova tanúval   szigorúan  tilos szóbaállni,-pláne a hit dolgairól.
Természetesen az Őrtorony Társulat vezetőinek érdeke,hogy minél kevesebb Jehova tanúja találkozzon az ÚR Jézus Krisztushoz megtért,Vele beszélőviszonyban álló ex-Tanúkkal,akik "végigmentek az alagúton",és megtapasztalták:  Van kiút az  "Őrtoronyból",és van élet a "Jehova tanúi egyház"-on kívül !

Kérlek Benneteket,hogy imádkozzatok a megfáradt,
Isten kegyelmét kereső Jehova Tanúiért,
hogy megtalálják a Szabadítót,és a megfáradt,frusztált  Arcok ráncai kisimuljanak,
a hajszolt  vallási  "Igáslovak" megtalálják a Felüdülés Forrását!
Máté evangéliuma 11.fejezet 28.vers:
 "Jöjjetek hozzám mindnyájan,akik keményen fáradoztok és meg vagytok terhelve,és én felüdítelek benneteket."

                                  (Új Világ Fordítás )

                                 [Kovács  Zsotza  Zsolt ]

                  Mohácsi  Zoltán: "Lóarcú néni vallása"


 Forrás:   http://mohabacsi.uw.hu/drama_essze.htm#Loarcu


Minden reggel az Újpest-Központnál szállok le a metróról, és jobbára a központban levő szupermarketben vásárolok magamnak napi falatokat. Ahogy kifordulok a metróból, szinte kivétel nélkül, minden reggel látok egy nénit. Magas, egyenes gerincű hölgy, hosszúkás, kicsit lószerű arccal, s lószerű arcán valami hidegrázós közömbösséggel ácsorog a telefonfülkék mellett, miközben kezében rendületlenül egy Őrtorony magazint szorongat. A mai reggel kivételével még soha nem láttam, hogy bárkivel is beszélgetett volna.Áll a néni a hajnali forgatagban, tiszteltre méltó kitartással, és kezében tartva árulja a vallását. Arca közömbössége fájón ellene mond a magazinban taláható hurráoptimista, szocreál Újjá Teremtett Föld örömnek. Közömbösség, szigorúság komorlik az arcáról. Minden reggel ott áll, minden reggel végzi az Istentől hite szerint kapott munkáját. Becsületesen, kitartással áll ott, hogy jól fessen a gyülekezeti vénnek ledott statisztika, s hogy megmutathassa Jehovának: "Ennyit és ennyit dolgoztam érted, látod, Kecskék Ura?"Áll a Lóarcú néni az Őrtorony-nyal, és csak áll, csak áll, csak áll némán. Bizonyára arra vár, hogy rohanja le végre valaki: "Jehova Tanúja akarok lenni, mondja el a jó hírt, avasson be a Szentháromság tanának tarthatatlan sületlenségébe, az elhallgatott Jahve név titkaiba és hogy csak betű szerint 144 000 ezer embernek kell újjászületnie!" 
Áll a néni. 
Missziózik. 
Kérlelhetetlen arcával, újságjával.Ráz a hideg a nénitől. Tán nem tehet az arckifejezéséről, bár úgy gondolom, ami bennünk van, ami lelkünkből meghatároz, az ott lesz az arcunkon is. Ha neki az van a lelkében, ami az arcán... Ajjaj!Nem lenne jobb, ha kincstárian mosolyogna, az sem (ennek is meg van a megfelelő keresztény csoportja!). Az kellene, hogy önmaga legyen, én pedig ne legyek megmissziózandó alany, hanem én magam. Mármint az ő számára. Ezért soha nem fogok odamenni a nénihez. Isten ments'! Dehogy fogok! Mit könnyítgessek neki? De elkerülöm azt is, hogy megszólítson. Elkerülöm, mert az arcán akarnám látni, azt, amit hisz! De tudom, soha nem fogom ott látni. A néni vallásos, az biztos. A hitéről inkább semmit. 
Nem is tisztem, meg jogom sem.De azt tudom: így semmiképpen nem akarnék vallásos lenni! 
Mert a vallás senkinek nem kell manapság. A kell-ek sem.
 Az embereknek az emberek kellenek, s szép lassan már azok sem. 
De a magánytól irtóznak. A párostól is, a csoportostól is. 
S Lóarcú néni, ahogy ott áll, azt sugallja fene nagy szigorral, árújában nincs más, csak tanok, eszmék, nagy, jövőben bízó ragaszkodások. 

Adok-kapok alapon, hoci-nesze Pokol-Menny mérkőzés, ahol ő már egészen biztosan jó helyen áll. Hiszen kezében ott az újság, tudja, hogy akiket néz, elkárhoznak, és azt is, ő már jó helyen van. 
Ott, Újpest-Központban, 
a metró-kijárat mellett.

2009. október 23., péntek

Rácsodálkozás Lutherre

 Október hónapban   írom  ezt a  blog-postot, és ha október,akkora  Reformáció  emléknapjának hónapja.
Minden évben október 31-én emlékeznek meg a protestáns keresztények (Tradicionális hittestvérek kedvéért: Keresztyének) arról a történelmi Nagy Kezdetről,amikor Martin Luther (Luther Márton) német szerzetes a Wittenbergi Vártemplom kapujára kiszögezte a 95 tételből álló megújulási kiáltványát-protestálását. Sokan,sok okosságot,tanulságot megfogalmaztak már a reformációval kapcsolatban.

Idén,2009-ben is lesznek ünnepi Istentiszteletek.
"Pluszban" itt van még idén a Kálvin-év,500 éve született Jean Calvin (Kálvin János) francia reformátor. Szóval nem eseményben nem lesz hiány.... Lesznek ünnepi Istentiszteletek,méltató prédikációk:
Milyen bátor,egyenes,és hűséges tesók voltak Lutherék,Kálvinék,Husz Jánosék,Hubmayer Baltazárék,Münzer Tamásék- ami igaz is!
Lesznek konferenciák,történelmi visszatekintések, egyházzenei koncertek,
tudósok,teológusok fognak értekezni a Reformáció történelmi jelentőségéről,társadalmi hatásáról. Teológiát nem végzett,"laikus" keresztényként nem is szeretnék belemenni hatalmas tudományos-történelmi elemzésekbe-régen megették már hozzáértő tanult emberek.
Inkább arról írok,nekem mit jelent a reformáció-közreadom rácsodálkozásaimat.

Luther egy szegénységből a középosztályba feljutott családban nőtt fel.
Ebből következne logikusan,hogy hallgat apjára,aki jogásznak szánta.
Evvel a hivatással -gondolom- már abban az időben is a társadalom felsőbb rétegébe juttatta volna Luther Mártont. Valószínűleg gyerekként,kamaszként kijutott az egész családnak a nélkülözésből.
A rossz emlékek mindenféleképpen jó motiváció volt egy jól fizetett,társadalmilag megbecsült életpálya felé. Mindig rácsodálkozom,amikor olyan élet-utakat ismerhetek meg,amikor szegény sorsú emberek önként lemondanak az anyagi jólétről. Mózes,Pál apostol,-vagy a legnagyobb példaképem:
Jézus Krisztus is ilyen pályát futottak be.
Az,hogy valaki többre értékeli a lelki-szellemi gazdagságot,nem csak a zsidó-keresztény kultúrába fordult elő-az egyik legismertebb példa Sziddhártha Gautama,akit a világ Buddhának,"Megvilágosodottnak" ismert meg. Tehát Luthernek fontosabb volt a vallási-lelki élet az (anyagi) karriernél.

Mint köztudott,ágoston rendi szerzetes lett. Komolyan veszi a római katolikus hitéletet.
Szinte rajong Rómáért. De még római zarándokútja során is a Római Katolikus Egyház
elvilágiasodását tudta megtapasztalni. Alternatíva nem volt,vágyott egyháza szellemi-lelki megújulására.
Bármennyire komolyan vette a vallás-gyakorlatot,békessége nem volt.
A világosság Luther életébe a Biblia által jutott el.
Talán hosszú lelkiismereti vergődései alatt jutott el arra az álláspontra,hogy nem a "hivatalos egyházi szemüvegen" (szemellenzőn) keresztül olvassa-értelmezi Isten szavát.
El kellett jutnia arra a lelki mélypontra,amelyre Pál apostol is került-aki élete nagy válságában így fordult Jézus Krisztushoz:"Mit akarsz Uram,hogy cselekedjem?"

Elkerülhetetlen,hogy a valódi reformáció abból a személyes lelki válságból,fájdalomból szülessen meg,hogy rádöbbenjek,ahogy Luther,és a többi reformátor életében is történt:Inkább a Biblia mellett foglalnak állást,mint a hivatalos vallásos tekintélyek előtt hajoljanak meg.
Mindezt tenni akkor,a Középkorban,amikor a vallás-szabadság,és a tolerancia nem éppen ismert fogalmak voltak. Mennyi minden visszahúzhatta volna az ágoston-rendi fiatal szerzetest....
Hiszen ellentmondani csaknem másfél évszázados Biblia-értelmezéseknek,hagyományoknak....azért nagyon kemény dolog volt. Talán nem mindegyik pap,püspök volt erkölcsi nulla-és mégis az egész vallási Világgal "szembe menni"-ez mindig fájdalmas út volt a Történelemben,emlékezzünk az Ószövetségbeli magányos prófétákra. Ami még csodálatos a reformációban:  Bár a német fejedelemségekben a köznépnek fel kellett venni a választófejedelem vallását-de más országokban gyökeret tudott verni a Hitújítás, a Bibliát első számú tekintélynek tekintő kereszténység. Szerintem,ha csak emberi próbálkozás lett volna a reformáció, akkor néhány évtized alatt elsorvadt volna. Általában,ha reformációról beszélünk,szinte mindig az egyes emberek kerülnek előtérbe- ami érthető is- de nem szabad elfeledkeznünk arról: Az "egyszerű köznép" nélkül nem lehetett volna maradandó ez a Lelki Forradalom.
De rácsodálkozom Luther bátorságára-szembefordulni avval a "törvény-vallássá" süllyedt kereszténységgel,amely ugyanúgy elfordult a Mindenhatótól,mint Jézus földi élete során Izrael.
Ahogy Luther jobban megismerte a Biblia felszabadítóigazságait,úgy merte vállalni az elutasítást,kiközösítést. Felszabadította az a meggyőződés,hogy aki felismerte önmagában a megváltásra szoruló bűnöst,és Jézus Krisztusban a Megváltót, a Szabadítót-akinek Kezében van a hívő élete,és üdvössége.
Egyháztörténelmi fordulópont,amikor Luther Márton előtt Isten Lelke világossá teszi:"
Az igaz ember pedig hitből fog élni" (Pál apostol levele a Rómabeliekhez 1.fejezet 17.vers) Ez volt a fordulópont,amikor már nem az Egyházban hitt,hanem Istenben. Amikor a rabbik,főpapok-később- pápák,püspökök,stb. ... tanítása felülírja a Bibliai kijelentést,abból elkerülhetetlenül a lelki-vallási élet süllyedése következett. Úgy vallom,hogy elkerülhetetlenül fontos,hogy minden hívő keresztény életében kell történnie ilyen "lutheri torony-élménynek" Semmiképpen nem akarok "kegyes vallási skatulyát" gyártani- találkoztam már keresztény honlappal,amelyen a regisztrációnál kérte a megtérés dátumát is-napra pontosan(!?) Nos,szerintem előfordulhat ilyen is-de ebből általános gyakorlatot nem tudnák csinálni. De ha valaki hittel olvassa a Bibliát,és azt elfogadja első számú tekintélynek,akkor vállalnia kell Lutherhez,és a többi hitben járó keresztényhez hasonlóan.hogy szembekerülhet a "vallási hivatalosokkal". Biztos vagyok abban,hogy lesz legalább egy Biblia Ige-szakasz,amely megfordítja az Isten-kereső ember élet-irányát! Nekem a János apostol első levele 5.fejezet 13.verse volt ilyen "lutheri torony-élmény"! 1994-ben -még a Jehova tanúi Vallás-szervezet tagjaként rendszeresen jártam Bibliákat vásárolni a budapesti Ó utca 16. szám alatti Evangéliumi Kiadó könyvesboltjába. (Itt van a Keresztyén Testvérgyülekezet imaháza is.) Egyik ilyen "bevásárló-körutam" során megkérdezte egy idős Testvérgyülekezeti bácsi : Milyen gyülekezetbe járok? Nem akartam riadalmat kelteni-"farkas van a tyúkólban"-nem szerettem volna megmondani,hogy Jehova tanúja vagyok. Mivel nem tágított,mégis felfedtem hovatartozásomat. No,-gondoltam :-)- most beszélgethetünk a Szentháromságról....de másról beszélt a bácsi....."Fiatalember,van-e magának örök élete?" Teljesen meglepett....meg le is döbbentett....
Mit válaszolhattam Jehova tanújaként?
  -"Nem lehet tudni ezen a világon. A kegyelmet ki kell érdemelni."

Hazafelé utazva tűnődtem...idős,Bibliát olvasó ember-hogy is kérdezhet ilyen vakmerő kérdést...?
Hónapok teltek el.
Rendszeresen hallgattam a MERA (Magyar Evangéliumi Rádió) műsorait.
http://www.mera.hu  )
Az egyik műsorban az üdv-bizonyosságról volt szó.
Gondoltam : valami amerikás vallásos túlzás lehet-nem lehet ezt komolyan venni-meg hát nem is lehet azt biztosan tudni....majd ha eljön az Armageddon!
Amikor a műsorvezető felolvasta a Bibliából a már korábban említett 1.János 5:13-at, arra gondoltam :
Ez valami félrefordítás lehet csak!!
De megnéztem a Bibliámban-és még a Jehova tanúi által készített
"Új Világ Fordítás" is így adja vissza (-kiemelés tőlem -Zsotza) "Azért írom nektek ezeket,hogy t u d j á t o k,hogy örök életetek van,nektek akik hisztek az Isten Fiának nevében."

Egyszerre letaglózott,és felemelt Isten Szava. Ha ez így benne van a Bibliában,akkor erről beszélni kell!! -gondoltam nagy naívan. Legközelebb a gyülekezetben megmutattam a felfedezésemet.
Húzták is a szájukat az Őrtoronyban hívő társaim... "Kedves Zsolti testvér,együtt kell haladni Jehova Isten Szervezetével -nem lehet előzni ám!" "Khmm...hát várni kell a Hű,és bölcs Rabszolga(tartó- Zsotza) Osztály kinyilatkoztatására..."
( Magyarázat: A "Hű és bölcs Rabszolga-Osztály a Jehova tanúi Egyház tanítóhivatala, kijelentései -"elvileg" nem tévedhetetlenek- gyakorlatilag kötelező a Biblia-értelmezéseit minden Jehova tanújának elfogadni!)
Szóval nagyon kényelmetlen volt a  helyzet mindenkinek.

És ez még a kezdet volt...
Elhatároztam,mint Luther:Elkezdem -tisztán- csak a Bibliát tanulmányozni-Isten kegyelmére támaszkodva.
A Reformáció egyik nagy értéke,újra-felfedezése: Isten Szentlelke magyarázza a Bibliát,-képes megvilágosítani a Krisztusban hívőket.
Ahogy haladtam Szentírás tanulmányozásában,úgy kezdett világossá válni:
Mennyi mulasztás,hiába kimondott beszéd,cinkos hallgatás,és még sok más dolog terhel-bűnként! Megvallottam,és megtagadtam ezeket.
Mivel az Őrtorony Társulat feltétlen engedelmességet követel a Jehova tanúitól,így egyetlen választásom maradt: A kilépés.

1995 április 24-én írtam meg az Elkülönülő levelemet.
Hiszem,hogy adósa vagyok az őszinte,Isten-és kegyelem kereső Jehova tanúinak,hogy megmutassam:
Ahogy Luther Márton élete,és üdvössége, - úgy a Jehova tanúi üdvössége sem egy Szervezet hatalmában van-még ha az ellenkezőjét is állítják,hogy nem lehet üdvözülni az Őrtorony Társulat nélkül.
Akinek Jézus Krisztus az Ura,és megváltója-és bűnbánattal csak Isten kegyelmében bízik,az újjászületett,
-és Isten előtt igazságosnak számít Jézus Krisztus Váltság-áldozata által!
Bárcsak minél több ember velem együtt rácsodálkozna Isten kegyelmére,amely hatalmasat alkotott Luther Márton,-és még sok Igazság-kereső ember életében!

Rómaiakhoz írt levél 5.fejezet 1.vers:  "Így tehát most,hogy a hit eredményeként igazságossá nyilvánítottak minket, örvendjünk békének az Istennel Jézus Krisztus,a mi Urunk által" (Jehova tanúi "Új Világ Fordítása"- saját  kiemeléssel)
[ Zsotza]

2009. október 12., hétfő

Piliscsabai Biblia-hétvége - 2009 Ősz

 Kedves Olvasó!  
Az elmúlt hétvégén Piliscsabán voltam az Evangélikus Egyház üdülőjében.
(Képek: http://piliscsaba.lutheran.hu/ )
Visszatérő vendégként,kedves jó ismerős hittestvérekkel.
Ami különleges ebben a társaságban: Ez nem felekezeti / egyházi gyülekezet,nincs szervezeti kerete,nincs hierarchiája -nem mintha nagy baj lenne,de az,hogy már csaknem húsz éve együtt van a különbözőségek ellenére,az _szerintem csoda....és a sebek ellenére!

Ennek a keresztény társaságnak a magja a "Jehova Tanúi"tól hitbeli okokból kiközösített -és Jézus Krisztust megváltójuknak elfogadó,csak a Bibliát szellemi tekintélynek elfogadó sorstársaim:
Kb.: 20 ember.    Ők /Mi -akik Budapesten-vagy a Fővároshoz közel lakunk, a hétköznapokban mint "Hétfői Bibliakör" szoktunk összejönni a Budapesti Golgota gyülekezet otthonában az Erzsébet körúton. (Ezúton is köszönet kedves Vendéglátóinknak:    http://www.golgotabudapest.hu )

Akik távolabb laknak,velük elsősorban E-mail-ben szoktunk kommunikálni. 
Én 1994 óta tartozom ehhez a Bibliakörhöz. Korábban tartottam attól,hogy egy belterjes társasággá válik a Bibliakör,és egy "Jehova tanúi-2" egyházzá válik.
Istennek hála,nem csak hogy nem szektásodott el a Közösség,hanem új, felekezeti háttér nélküli hittestvérek is csatlakoztak,és látható lelki fejlődésük-növekedésük!  
Sokan tartozunk egyházi gyülekezethez is.      De most vissza Piliscsabához!
Itt szokott összejönni, az Evangélikus Egyház üdülőjében a Bibliakör,évente kettőször:
Tavasszal (általában május) -és ősszel ( általában október)
Összejövünk,hogy találkozzunk,épüljünk egymás társaságában, elmélyüljünk egy Bibliai témában.

Most a hétvégén az alap-téma: "Találkozások Jézussal" ( Jézus találkozása Péterrel, Júdással, a Szamaritánus asszonnyal, stb. ...) Egyszerű,laikus keresztény testvérek tartottak bevezető Biblia-tanítást,amit közösen csoportosan megbeszéltünk.  
Jó volt egymás gondolatai, meglátásai által épülni.
Néhány gondolatot megosztanék.
Korábban azt tanultam Jehova tanúinál,hogy Jehova Isten nem az egyénekkel külön foglakozik,hanem Jehova Tanúival,mint szellemi Néppel (Egyházzal) .
Milyen felüdítő volt (újra) rácsodálkozni: Isten -Jézus Krisztusban lehajol a " legzűrösebb,leggázosabb" emberekhez:  A szamaritánus asszony,akit a kortársai megvetettek,mert "vadházasságban" élt,-és míg másoknak nagyon visszafogottan beszélt önmagáról, ennek az asszonynak nyíltan felfedi kilétét.

Bement Jézus Zákeus otthonába-aki egy nagyon népszerűtlen köztisztviselő volt,nagymenő ember lehetett a "lenyúlásban"-de már érezte: Nem lehet életcél a minél több pénz megszerzése.
Nem  csak a "tömeggel" foglakozott,hanem meglátta az elesett embereket.
Természetesen, a legszemélyesebb programpont a "Jézus és én" című programpont volt,ami szintén rövid Ige-tanítás vezetett be,és hosszabb megbeszélés,és ima-közösség követett.  

Egyik hozzászóló testvér így fogalmazott. " Amíg a Jehova tanúihoz tartoztam, nem szólhattam Jézus Krisztushoz....mintha kiközösített lett volna ! "
Tényleg milyen tragikusan groteszk helyzet: Isten "egyedül üdvözítő egyháza" tagjai, "Jehova Tanúi -ha hűségesek vezetőikhez-akkor nem szólhatnak Jézus Krisztushoz!
( Szemben a Bibliával, Pl. : Apostolok Cselekedeteiről írt könyv 7:59 >>" Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: Úr Jézus vedd magadhoz lelkemet!" Lásd még 1.Korinthusi levél 1:2-t is )
Mindig áldás,és élmény újra rácsodálkozni Isten szeretetére,és szemlélni áldásait,munkáit- a Szentírásban,és napjainkban saját,és egymás életében!
Hála ezért is az ÚR Jézus Krisztusnak,-és ha a Megváltó nem jön vissza,akkor....jövőre - Veletek -és talán újabb "Arcokkal"- ugyanitt :-) -Piliscsabán!
 [Zsotza]

2009. október 2., péntek

Irgalom,és a "vérkérdés"

 A Jehova tanúi Egyház egyik legtöbb indulatot,és megütközést kiváltó tanítása a vérátömlesztés tilalma. Nem akarok nagyon terjedelmesen belemenni,pláne- laikusként- orvosi részletekbe bocsátkozni. Csupán mint a Bibliát Szentírásként tisztelő keresztényként osztanám meg gondolataimat,-és ha sikeresen tettem-további gondolatokat ébresztek a kedves Olvasóban.   Jehova tanúi hivatkoznak a vér szentségére,és az Apostolok Cselekedetei könyv (Biblia) 15. fejezet 28-29. versek így szólnak: " Úgy tettszik ugyanis a Szentléleknek, és nekünk, hogy semmi további terhet ne rakjunk rátok,csak azt, ami szükséges: hogy tartózkodjatok a bálványoknak áldozott dolgoktól, a vértől, a fojtott állatoktól, és a paráznaságtól.    Ha ezektől őrizkedtek,jól teszitek. Jó egészséget" (Neo-vulgáta fordítás) Előtte pár igehellyel , a 20-21. versekben szerepel még ez a tilalom, utalva a zsidó környezetre,mint _szerintem_ a tilalom lehetséges egyik okára: "Hanem meg kell írni nekik (-mármint a pogány-keresztényeknek. Zsotza) hogy tartózkodjanak a bálványoktól,nehogy tisztátlanná váljanak, a paráznaságtól, a fojtott állatoktól,és a vértől.   Mert akik Mózest hirdetik a régi időktől fogva ott vannak minden városban ,és minden szombaton felolvassák azt." Nos,ebből levonni egy olyan tanulságot hogy soha,semmikor nem lehet életmentő vér-transzfúziót alkalmazni, szerintem több mint veszélyes!   Egy ilyen tilalmat pedig úgy előadni,hogy " ez Jehova akarata " (?!) pedig hitem,és látásom szerint durva visszaélés.   Az ilyen labilis Bibliamagyarázatot törvényre emelni,és ezt számon kérni, a vérátömlesztést elfogadó Jehova tanúit pedig kiközösíteni pedig vallási terrorizmus.    Fel sem merül a Brooklyni Vezető Testületben,hogy amire hivatkoznak, az nem biztos,hogy egy örök-érvényű parancs....?    Pár évtizeddel később, a korábbi bálványáldozati hústilalommal szemben már enyhül az apostoli álláspont: az I. Korinthusi levél 8. fejezet végig erről szól. De még itt is figyelmeztet:   Ugyan szabad megenni a bálványáldozati húst (a bálványtemplomban is)-de ha gyengébb lelkiismeretű hittestvéred megbotránkozik ezen, akkor inkább jobb erről lemondani.   Többet ér a hittestvér,mint az étel.   De Pál apostol megadja a döntés szabadságát,és lehetőségét az étkezéssel kapcsolatban,anélkül hogy egy gyülekezeti tagnak is a kiközösítéstől kelljen félnie.  Az Őrtorony Társulat pedig még élet-halál kérdésben sem enged választani Jehova tanúinak- mindezt a Bibliára,és Jehova Istenre hivatkozva.     De valóban csak így lehet értelmezni a Szentírást? Évezredekkel ezelőtt, volt egy olyan szélsőséges vallási kultusz,amelyben a Molok nevű "istenség" számára feláldoztak gyerekeket. Borzasztó még csak belegondolni is...! Biblia, Mózes III. könyve 18. fejezet,21. vers: " Ne engedd,hogy Moloknak szenteljenek bárkit is utódaid közül.  Ne szentségtelenítsd meg ezzel Istened nevét. Én vagyok Jehova." (az "Új Világ fordítás",a Jehova tanúi által használt Biblia)   Az Őrtorony Társulat vezetői vajon megszentelték avval a "Jehova nevet",hogy egy igencsak megkérdőjelezhető Biblia-értelmezést megkérdőjelezhetetlen törvénynek tüntetnek fel ,és kényszerítik Jehova tanúit,hogy inkább ragaszkodjanak ahhoz,mint az életükhöz,vagy a Biblia más értelmezéséhez...?   Az Ószövetségi Istenimádatban a szent kenyereket,amelyeket csak a papoknak volt szabad megenni normál körülmények között a nélkülöző Dávid,és társai megették.    Máté evangéliuma 12. fejezet 3,7 versek: " Ő (Jézus) azonban így válaszolt nekik:  nem olvastátok mit tett Dávid,amikor ő,és a vele levők megéheztek?    Hogy hogyan ment be az Isten házába,és hogyan ették meg a bemutatott kenyereket, olyasvalamit, amit nem volt szabad megennie sem neki,sem a vele levőknek, csak a papoknak?  [...] De ha megértettétek volna, mit jelent ez: Irgalmasságot akarok, nem áldozatot , nem ítéltétek volna el a vétleneket." ( Jehova tanúinak "Új Világ" fordítása)   Jehova tanúi avval vádolják a népegyházakat,hogy a csecsemő-kereszteléssel "ráerőszakolják" a vallást a gyerekre,akik még csak nem is választhatnak. Vajon kik szabadabbak?   Azok a gyerekek,akiket megkereszteltek, -de később dönthetnek szabadon a hitvalló bemerítés mellett- vagy éppen semmilyen (vagy más) vallást gyakorolhatnak, vagy azok, akik nem dönthettek a lehetséges jó életmentő megoldás mellett,ami a vér-transzfúzió is lehet,-és amiatt kellett meghalniuk,mert a szülei nem dönthettek másképp,csak ahogy az Őrtorony Társulat engedi??   Vajon lesz-e reform, lesz-e változás a Brooklyni Főhivatalban...?   Nem tudom.   Visszaemlékszem,hogy a 80-as években micsoda nagy beszéd-téma volt a Jehova tanúi gyülekezeteiben,hogy melyik húskészítményeket helyes fogyasztani,mert abban "tutti,hogy nincs vér-tartalom"...! Ebben az időben hot-dog evés közben találkoztam egy Őrtorony Társulat iránt lojális Jehova tanújával,és ő megdöbbent,hogy micsoda szellemi szabadosságra adtam magam.....   hiába próbáltam vígasztalni, hogy nem lettem hűtlen a Bibliához,és Jehovához. Micsoda előrelépés lenne már az is, ha az Őrtorony Szervezet engedné retorzió nélkül hogy Jehova tanúi szabadon, a Biblia,-és lelkiismeretüknek megfelelően dönthessenek!   Hiszem,hogy jobb hírük lenne nekik,-és cselekednék ezt a Bibliai Igét: "Irgalmasságot akarok, nem áldozatot!" [Zsotza]

2009. szeptember 30., szerda

1914-Krisztus "láthatatlan jelenlétének" évszáma?

1914-Krisztus "láthatatlan jelenlétének" évszáma?  
Idén (-2009-ben írtam a post-ot, -Zsotza) több évforduló is van,ami a "Jehova Tanúi Egyház" történelmét illeti. Legutóbb megemlékeztem az Őrtorony Társulat 130 évvel ezelőtt történt megalapításáról.
Idén 95 éve,hogy - Jehova tanúi szerint - Jézus Krisztus láthatatlan (?!) jelenléte megkezdődött.

                      Alapvető tanítás ez "Jehova Tanúi"nál! 

C.T.Russell előremutatott tanításaiban 1914-re.
Történt nagy,világraszóló történelmi esemény ( I. Világháború )
Ez azt "bizonyítja",hogy C.T. Russell tanítása,munkássága igazolást nyert a Történelem Urától,Jehova Istentől?

Sok sok Jehova tanúja fejében ez a tudat él,és ezért engedelmeskedik gondolkodás nélkül az Őrtorony Társulatnak.   Bár 95 év alatt változott Jehova tanúi tanítása 1914-ről (Legutóbb 1995-ben) de az évszám megmaradt.   Az Őrtorony Társulat hivatalos honlapján ezt olvashatjuk erről:
>>" Döntő fontosságú időszak közeledett. 1876-ban a bibliakutató Charles Taze Russell közzétette „A pogányok ideje — Mikor ér véget?” című cikket a Brooklynban megjelenő Bible Examiner című folyóiratban, melynek októberi száma a 27. oldalon ezt mondta: „A hét idő Kr. u. 1914-ben ér véget.” A pogányok ideje az az időszak, amelyre egy másik bibliafordítás úgy utal, mint „a nemzetek meghatározott idejére” (Lukács 21:24). Nem minden következett be 1914-ben abból, amit vártak, mégis ez az év jelezte a pogányok idejének a végét, s egyben különleges jelentőségű év is volt.<<" ( http://www.watchtower.org/h/jt/article_02.htm )

Mit is tanított Russell 1914-ről -1914,-tehát a beteljesedés előtt??

   >>" A végidő egy 115 éves időszak ,1799-től 1914- ig külön meg van jelölve a Bibliában <<" (Írástanulmányok III. Kötet 23. oldal) >>" Isten Királysága teljes felállítása 1914 VÉGÉIG valósul meg <<" ( Az idő elérkezett 1889-es kiadás 99. oldal,angolban)
Nem is várhatta Russell a Krisztus "láthatatlan jelenlétét"- mert az 1874-ben valósult meg- Russell szerint!
A korabeli Őrtorony folyóíratok alcíme is így szólt : >> " Jézus Krisztus jelenlétének hírnöke" (Az eredeti angolban: Zion's Watch Tower and Herald of Christ's Presence   -az idézetekben a kiemelés tőlem, -Zsotza )

Tehát ezért  sem várhatták (újra,mégegyszer) Jézus Krisztus megjelenését!

  Aztán eljött 1914, amit jövendölt C.T.Russell erről az évről -azoknak az ellentétje történt meg ,hiszem hogy a Történelem URa így "tette helyre" az elbizakodott "prófétát". 
Alázat, bűnbánat ,és bocsánatkérés helyett ragaszkodott téveszméjéhez C.T. Russell-kitalálta,hogy a dátum jó....csak éppen más történt (?!?)
Tehát jó az 1914-es dátum,csak éppen nem a "bajok vége" -hanem a "bajok kezdete" 
  Az a nemzedék,amely meglátta,és megértette az 1914-es eseményeket,az a generáció meglátja a sátáni Világ végét is,az Armaggeddon (Isten ítélete) kezdetét. >> " Jézus éppen azokról az egyénekről beszélt,akik meglátják mindezeket a dolgokat. >Ezek a dolgok< azok az események, amelyek már 1914 óta megtörténtek, s amelyek még megtörténnek egészen e gonosz rendszer végéig (Mt 24:33) 

Még azoknak sem volt alkalmuk meglátni ezeket a dolgokat mind, akik ötven évvel ezelőtt születtek (A könyv,amiből idézek 1968-ban készült!! - Zsotza)
Ők akkor léptek színtérre, mikor a megjövendölt események már folyamatban voltak.    De még olyan emberek is életben vannak, akik 1914-ben már éltek, és látták ami ekkor történt , s akik elég idősek voltak ahhoz, hogy még emlékezzenek azokra az ( 1914-es- [ Zsotza]) eseményekre. 
Ez a nemzedék már meglehetősen idős. [...]   Sokan azonban még életben lesznek azok közül, hogy meglássák e gonosz rendszer végét. Ez azt jelenti hogy már csak rövid idő van hátra, mielőtt eljön a vég ! (Zsoltár 90:10)   Úgy legfőbb ideje,hogy sürgősen cselekvéshez láss,ha nem akarod,hogy ezzel a gonosz rendszerrel elpusztulj ! <<" ( Az Igazság, amely az örök élethez vezet c. könyv 94-95 oldal,- megjelent 1968 ban! ) >>"   Mielőtt az 1914-ben már élő nemzedék utolsó tagja elhagyná a földi színteret, minden megjövendölt esemény bekövetkezik, beleértve a jelen gonosz rendszer végét jelentő nagy nyomorúságot is. "<< ( Érveljünk az Írásokból, 97. oldal - kiemelések tőlem, Zsotza )

  Minden "Ébredjetek" Folyóirat 4 oldalán ez a szöveg jelent meg, -1995-ig :
">> Amiért az Ébredjetek kiadásra kerül: Megerősíti a bizalmat a Teremtő azon   í g é r e t e   iránt amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre mielőtt elmúlik az a nemzedék ,amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek <<"  (-saját  kiemelésem:  Zsotza)
Ahogy telt az idő,egyre inkább tarthatatlanná vált az 1914-es nemzedékről szóló Isteni ígéret -amit Jehova tanúinak Brooklyni vezető testülete "adott" Jehova szájába!
Megint nyilvánvalóvá vált a be nem teljesedett- tehát hamis- Őrtorony prófécia!    
  A Vezető Testület, amely önmagát szerénytelenül "Hű és bölcs Rabszolgaosztály" -nak nevezi úgy próbált kimászni a pácból,hogy nyíltan szembefordult a korábbi "1914-es nemzedékről" szóló tanításnak, úgy (át) értelmezve azt,hogy mindenki az 1914-es nemzedékhez tartozik,aki az 1914 után született !

  Ezúttal sem történt őszinte bűnbánat, beismerés,és a bepalizott áldozatoktól bocsánatkérés. A hamisítást a törvény bünteti. A szent dolgokkal kapcsolatban ez már nem törvény?   Gyurcsány Ferenc legalább beismerte a legendás "Őszödi beszédben": "hazudtunk éjjel és nappal"  Mikor jut el legalább ide a Jehova tanúi Vezető testülete?
[Zsotza]

2009. szeptember 26., szombat

130 éves az Őrtorony,Jehova tanúi hivatalos lapja.

 Biblia,Zsidókhoz írt Levél 13.fejezet,7. vers: " Emlékezzetek meg azokról,akik vállalják köztetek a vezetést,akik az Isten szavát szólták nektek,és miközben szemlélitek,milyennek bizonyult viselkedésük,utánozzátok hitüket." (A Szentírás "Új Világ" fordítása- Jehova tanúi Bibliafordítása)    Újra,és újra visszatérő gondolat Isten Szavából,hogy emlékezzünk.
Csak a zsidó nép egyiptomi kivonulásáról több Isteni felszólítás olvasható.
Ahhoz,hogy felkészült legyek a jövőre,itt,a jelenben tisztán kell ismernem a  múltat,és meg kell bánnom,és le kell tennem a múlt bűneit. 

Nagyon megindító Dániel próféta bűnbánó imádsága a zsidó nép nevében.  

"Imádkozni kezdtem Jehovához,az én Istenemhez,és vallomást tettem,ezt mondva: Ó,Jehova,igaz nagy,és félelmet kelő Isten,aki megtartja a szövetséget,és a szerető-kedvességet,azok iránt,akik szeretik őt,és megtartják az Ő parancsolatait.    Vétkeztünk,rosszul,és gonoszul cselekedtünk,fellázadtunk,elfordultunk bírói döntéseidtől" Dániel könyve 9.fejezet,4,5 versek- (A Szentírás "Új Világ" fordítása-Jehova tanúi Bibliafordítása,  -Zsotza)

  Így emlékezett meg Dániel próféta népe bűneiről-pedig Ő ezekben "nem is volt sáros". 

  Emlékezzünk most is.   2009-ben 130 éve,hogy megjelent az első"Őrtorony" folyóirat,Jehova Tanúi

(abban az időben:"Komoly Bibliakutatók") hivatalos újságja.    1879 július 1-én jelent meg az első szám:     "A Sioni Őrtorony-Krisztus hirdeti Krisztus jelenlétét"  Igen, Charles Taze Russell már 1879-ben Krisztus jelenlétét hirdette,amelynek kezdete 1874 volt,amit ő számított ki-a Bibliára hivatkozva.  

Tehát ezért sem várhatták az akkori "Komoly Bibliakutatók" 1914-re Krisztus "láthatatlan" eljövetelét/ jelenlétét-

mert azt 1874-re datálták Russellék!Ezekre a történelmi tényeket nem ismerik a mai Jehova tanúi döntő többsége... nem ismerik nem is merik megismerni,hisz megrázó dolog szembesülni avval,hogy mennyiszer derült ki a sziklaszilárd,megkérdőjelezhetetlen (sz)ámításokról:

Bizony, "hírlapi kacsa" az Egyháztörténelem "Lapjain".   

De mit is írtak-akkor?

    Emlékezzünk-az akkori sajtóból: Zion's Watch Tower july 15 1894:" 

>> Ha például visszatekintünk,és megjegyezzük,hogy az Írások 1873-at az Ádámtól számított hatezer év végeként,és a hetedik évezred kezdeteként jelöli meg,1874 őszét pedig az evangéliumi korszak negyven éves aratásának és a harag napjának kezdeteként amely a "jelenlegi gonosz világ" ( vagy: a dolgok rendszere) összes intézményét megdönti,akkor láthatjuk, hogy tények nőttek ki az Írások előrejelzéséből. "<<


Így emlékeznek vissza erre az időre Jehova tanúi 1997-ben:
>>" Barbournak sikerült meggyőznie Russellt arról,hogy Krisztus láthatatlan jelenléte 1874-ben kezdődött el. (...) C.T.Russell a határozott meggyőződések embere volt.    Meg volt győződve arról,hogy Krisztus láthatatlan jelenléte elkezdődőtt,ezért úgy határozott,hogy ezt másoknak is hirdeti "<< (Jehova tanúi-Isten királyságának hirdetői 44-47. oldal)   

Dániellel ellentétben Russell nem érzett fájdalmat az (egyházi) kereszténység hibái,bűnei,mulasztásai miatt-hanem szakítva a kereszténységgel,létrehozott egy új mozgalmat,amelynek a hivatalos újságja az Őrtorony,amelyben keményen "kiosztotta" mind a katolikus,mind a protestáns egyházakat.    Mind emellett belebonyolódott a dátum-számítgatásokba,figyelmen kívül hagyva az ÚR Jézus tiltását evvel kapcsolatban.


Engem nem is az taszít a legjobban az egész Őrtorony-jelenséggel kapcsolatban,hogy nagy magabiztossággal számításokat készítettek,miközben elvetették az összes keresztény egyházat,annak tagjait,-hanem azt tartom erősen taszítónak,hogy mindezt nem alázattal,visszafogotta tette C.T.Russell,és későbbi követői!   Zion's Watch Tower January 15 1892:>>" A "csata" dátumának közelsége határozottan meg van jelölve az Írásokban ,mint 1914 október.   Ez már folyamatban van, kezdő dátuma 1874 október óta. Eddig főleg a szavak háborúja volt,és a tőke,munka,hadi,és titkos társasági erők szervezésének az ideje "<<    Zion's Watch Tower July 15 1894 (226.oldal): >>" A mostanában jellemző foglakoztatási problémák,és a fenyegető anarchia miatt olvasóink azt tudakolják leveleikben,hogy nincs -e valami hiba az 1914-es dátumot illetően? (...)  Nem látjuk okát annak,hogy megváltoztassuk a számokat-még ha akarnánk akkor sem tehetnénk meg.   Ezek-úgy hisszük-Isten dátumai,nem a miénk. De tartsuk észben,hogy 1914 vége nem a nyomorúságok kezdete,hanem a vége "<<(Kiemelések tőlem: Zsotza)   Világosan látható,hogy teljesen mást tanított "határozottan az Írásokból" C.T.Russell,és mást a mai Jehova tanúi.

  Nem így tanított Russell:   "Én az Igét így,és így értem,-ezért,és ezért"-hanem teljes magabiztossággal "Jehova" tekintélyére hivatkozva tanított,érvelt,prófétált.    Amikor pedig durván felsült,mert nem teljesedett be "próféciája",akkor nem írta azt Russell-és a későbbi utódai:

 >> "Bocs,fiúk-lányok kapufa volt-legközelebb jobban célzunk"<<-hanem arcátlanul rákenték a sarat az egyszerű "Jehova Tanúi"-ra!


"Ébredjetek" folyóirat (Jehova tanúi másik,ismertebb újságja- Zsotza), 1993 március 22,4.oldal:
>>" Jehova tanúi Jézus második eljövetelének buzgó várásában olyan dátumokat említettek,amelyek végül is tévesnek bizonyultak.    Ezért némelyek hamis prófétáknak nevezték őket. Ám ők egyik esetben sem >> Jehova nevében<< tették bejelentéseiket,azt feltételezve,hogy az Tőle származna "<<


Milyen arcátlanul rázza le magáról a felelősséget a Brooklyni vezérkar!  Egy olyan szervezetben,ahol egy gyülekezetnek egy önálló helyi újságja sem lehet,ahol a házi Bibliatanulmányozást is megszüntették,az egyéni Bibliatanulmányozás-csak a BIBLIÁVAL-az Őrtorony anyagok nélkül nem kívánatos-ott nem lehetnek más gondolatok,és tanítások,mint a New York-i (brooklyni)    Vezető testület által kiadott tanítások.  

Ez lenne a korrekt magatartás: >>" Mi (Jehova tanúi Vezető testülete) olyan tanításokat,dátumos próféciákat tettünk közzé,amelyek nem teljesedtek be. Akik nem voltak hajlandók ezt Jehova tanításaként elfogadni,azokat kiközösítettük.    Dániel prófétához hasonlóan bocsánatot kérünk Jehovától.    Bocsánatot kérünk tőletek,hogy Isten szócsöveként Jehova szavának feltüntetve tanítottunk hamisan-amit a Történelem Istene le is leplezett.    Az igazságtalanul meghurcolt testvérek természetesen amnesztiában részesülnek. "<<


Én szeretném,ha lenne egy erős,a teljes vallási közösséget átjáró-átformáló ébredés,megtérés!

De amíg fel nem ismerik,hogy a Russelli út mindenestül tévútnak,és zsákutcának bizonyult,addig marad a mellébeszélés,és a felelősség arcátlan átpasszolása a szerencsétlen áldozatokra,az egyszerű "Jehova Tanúi"-ra.   

Ami még meglepő: A reformátusok megbecsülik Kálvin műveit- Kálvin műveit kiadják.

Ugyanígy az evangélikusok Luther könyveit,és az adventisták E.G. White írásait.   

Vajon Jehova mai tanúi megbecsülik C.T.Russell műveit?

Miért nem adják ki írásait? Történelmi léptékkel "szinte tegnap" Isten prófétája volt C.T.Russell:  

>>" Nem,drága barátaim, nem állítom,hogy valami felsőbbrendűséggel, természetfeletti erővel, méltósággal, vagy hatalommal rendelkeznék. (...) Az Igazságokat,amelyeket,mint Isten szócsöve elmondok, nem látomásokban vagy álmokban kaptam kinyilatkoztatások révén s nem is Isten valóságos hangját hallva, és nem mind egyszerre, hanem fokozatosan "<< (Az Őrtorony, 1906 július 15 )  Az gyenge mellébeszélés,hogy nem aktuálisak már...  hiszen akkor az Ószövetség nagy részét sem kellene ismernünk-olvasnunk.

Amilyen magabiztos volt "ismeretére" C.T.Russell,annyira elfeledett lett,mint író,és tanító -még "Jehova Tanúinál is!
Néha-néha hivatkoznak rá időnként az Őrtorony folyóiratban,de nem tartják méltónak műveinek gondozását.

"Sic transit gloria mundi"-így múlik el a Világ dicsősége...és Russellé is.   

A Történelem URa megmutatta hatalmát az elbizakodott "prófétán".

Köszönet Szalai Andrásnak az Apológia Alapítvány munkatársának,aki több angol nyelvű Őrtorony-anyagot fordított magyar nyelvre!

Könyve,a "Jehova és a Szervezet" erős,és tanulságos mű-ajánlom szeretettel! [Zsotza]

2009. szeptember 22., kedd

Ki formálja gondolkodásod?


Ki formálja gondolkodásod?

Az Őrtorony Társulat sok ellenfele erőteljesen támadja a Szervezetet hogy az elmekontroll-technikákat használ tagjai befolyásolására. A Társulat a bírálatok ismeretében szónoki kérdést tesz fel a "Jehova Tanúi - Szekta, vagy Isten szolgái?" című cikkben:

"Emberek tömegei ismerik jól Jehova Tanúit világszerte. Azt kérdezzük a nem Tanúk millióitól, akik bibliatanulmányozást folytatnak vagy folytattak valamikor a Tanúkkal: Tettek-e bármilyen kisérletet is a Tanúk arra, hogy agymosásnak vessék alá őket? Alkalmaztak-e a Tanúk olyan módszereket, amellyel ellenőrzésük alá akarták vonni a gondolkodásukat? "Nem"-hangzana kétségkívül őszinte válaszuk. Nyilvánvaló, hogy ha ilyen módszereket alkalmaztak volna eddig a Tanúk, akkor se szeri, se száma nem lenne az áldozatoknak, ami viszont ellentmondana akármelyik érvnek, amely Jehova Tanúi mellett szól." (Az Őrtorony 1994. február 15. 6. oldal)

Mégis, megszabadulhat a Társulat ettől a stigmától egyszerűen egy tollvonással? Bizonyára az Őrtorony azt szeretné, ha olvasói azt hinnék, eléggé nyitott, becsületes és engedékeny; így mind leendő, mind jelenlegi tagjai szabadon gyakorolhatják a független gondolkodást. De ez az igazság? Megadja az Őrtorony a lehetőséget tagjainak, hogy egészséges személyiségekként gondolkodjanak és cselekedjenek? A következő idézet a Társulat "Ki formálja a gondolkodásodat?" című cikkéből való:

"A valóságban ahogyan gondolkodsz, és ebből adódóan ahogy cselekszel, azt mindig befolyásolják valamennyire azoknak az embereknek a nézetei és érzései, akiket meghallgatsz. [...] tényleg biztos lehetsz benne, hogy valójában nem formálja-e valaki a gondolkodásodat anélkül, hogy tudnál róla?" (Az Őrtorony, 1999. április 1. 20.o)

Alkalmazzuk ezt a kijelentést az Őrtorony Társulatra és lássuk, milyen befolyása van tagjaira. Úgy tűnik, minden Jehova Tanúja hasonlóra van formálva. Egyformán kell öltözködniük. Minden férfi, kamasz és kisgyerek öltönyt és nyakkendőt kell viseljen. Minden nő hosszú szoknyát kell hordjon. Minden férfi hasonló aktatáskát és minden nő hasonló kézitáskát cipel. Bennük ugyanaz a Biblia fordítás. Hasonlóan lassan járnak, egyforma lépésekkel. Még Királyság-termekben az előadások is azonos hosszúságúak, előre kijelölt kijelentések és témák hangzanak el bennük. Minden Jehova Tanúja ugyanazokat a dolgokat kell higgye és az Őrtorony büszkélkedik, hogy minden Királyság -teremben világszerte ugyanazt az anyagot olvassák és tanulmányozzák. Ugyanazokra a kérdésekre ugyanazokat a válaszokat adják. Nem számít mennyire fontos vagy jelentéktelen a kérdés, a válasz ugyanaz a föld minden országában. Ha ez nem tesz mindenkit egyformává, akkor mi?
Egy nyitott elme
A cikk így folytatódik:

"Természetesen ahhoz, hogy 'tájékozottak' legyünk, nyitva kell tartanunk az elménket és fogékonyaknak kell lennünk a jó hatásra. Az egészséges elmét, akárcsak az egészséges testet jól kel táplálnunk, ha szeretnénk, hogy jól működjön. (Példabeszédek 5:1,2) Az információ hiánya ugyanúgy pusztító lehet, mint a félrevezető tájékoztatás. Igaz ugyan, hogy meg kell védened elmédet a félrevezető elképzelésektől, de igyekezz, hogy ne alakuljon ki benned borúlátó vagy cinikus vélemény minden tájékoztatással vagy tanáccsal szemben, amit kapsz."

De Jehova Tanúi elméje nem nyitott. Miközben hatalmas mennyiségben terjesztik az Őrtorony irodalmat, egy Jehova Tanúja visszautasítja még egy kis négy oldalas traktátus elfogadását is bárkitől. Figyelmeztetve van, hogy ne olvasson el semmit, amit egykori tagok, vagy a Szervezet bírálói írtak. Valójában sok Jehova Tanúja még a régi Őrtorony irodalmat sem olvassa, ami feltárná az évek során bekövetkezetta sok változtatást és félreértelmezést a tantételekben. Hogy mondhatja az Őrtorony Társulat, hogy egy személynek nyitott elméjűnek kell maradnia a szellemi egészséghez és tilthatja meg ugyanakkor követőinek, hogy az Őrtorony irodalmon kívül mást is olvassanak? Ez nem agymosás?

A cikk így folytatódik:

"Késznek kell lenned megtölteni elmédet a 'szent írásokban', Isten ihletett Szavában, a Bibliában található igazsággal."

De az Őrtorony nem ad lehetőséget tagjainak hogy a Bibliát az Őrtorony kiadványoktól függetlenül olvassák. Igen, a Társulat látszólag azt mondja, hogy mindenkinek olvasnia kéne a Bibliát, de hány Tanúnak marad ideje a Biblia olvasására a Szervezeti irodalmak elvárt heti olvasásától függetlenül? Ez azért van így, mert a Társulat tudja, hogy ha egy Tanú elkezdi olvasni a Bibliát az Őrtorony kiadványok nélkül, akkor hamarosan észreveszi, hogy addig az Őrtorony Társulat értelmezésében hitt és nem abban, amit a Biblia valójában tanít. A Társulat meg kell akadályozzon bármilyen független gondolkodást, bármi áron. Igen, Jehova Tanúi gondolkodását az Őrtorony Társulat formálja. Bárki, aki elhatározza, hogy kitör ebből a formából és elkezd önmaga gondolkodni, általában nem marad már sokáig Tanú.
Szabadság
Megszámlálhatatlanul sok Tanú tette meg az első merész és félelmetes lépést az önálló gondolkodásban. Legtöbbjük végül függetlenítette magát az Őrtorony szoros ellenőrzésétől. Sokuk megtanulta, hogy kereszténynek lenni nem egy ember-csinálta vallás szabályainak és előírásainak követését jelenti. Ők meglepődve tapasztalták, hogy a kereszténység egyszerűen annyi, mint szerető és személyes kapcsolatban lenni Istennel az Ő Fián keresztül. Jézusba és az Ő Golgotán bevégzett munkájába vetve hitedet te is új kapcsolatnak örvendhetsz Istennel. Ráadásul Isten elpecsétel a Szent Szellemmel, és örök életet garantál számodra (Efézus 1:13,14). Megtapasztalhatod azt a szabadságot Krisztusban, ami soha nem volt tiéd Tanúként.

"Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű." (Máté 11:28-30)


Írta Wilbur Lingle

Szerkesztette és kiegészítette: www.towertotruth.net
Fordította: Barna Zoltán, 2003.


( Forrás:  http://exjt.hu/agymosas.html   )

Jehova Tanúi - hogyan nyithatjuk fel a szemüket?

Jehova Tanúi
- hogyan nyithatjuk fel a szemüket?

szerző: David A. Reed, egykori Jehova Tanúja Fordította:K.Z.   (Forrás: http://exjt.hu/hindex.html )

Be nem teljesedett próféciák

Az Őrtorony Társulat történetében hosszú sora van azoknak a bejelentett próféciáknak, amelyeket - miután azok hamisnak bizonyultak -megváltoztattak. Hivatkozások tucatjait idézhetnénk és dokumentálhatnánk, de néhány is elegendő az állítás igazolásához.

Az 1920-as Millions Now Living Will Never Die (Milliók élnek most, akik sosem fognak meghalni) című brosúra kijelenti:

."azt remélhetjük, hogy az 1925-ös év az Izráel halálból feltámasztott hithűségesei visszatérésének tanúja lesz ? Ezért bizakodóan várjuk, hogy 1925 Ábrahámnak, Izsáknak, Jákóbnak és a hithű ószövetségi prófétáknak a visszatérését jelzi majd." - 89-90.o. (angolban)

Ez természetesen nem következett be.

Az 1960-as évek kezdetén a Társulat kiadványainak számos fejtegetése az 1975-ös évre mutatott előre:

"Ez a hetedik nap, Isten nyugalomnapja, közel 6000 évet ment előre, és még hátra van Krisztus 1000 éves uralkodása, mielőtt ennek a napnak vége lesz (Jelenések 20:3,7). Az emberi létezésnek ez a hetedik 1000 éves időszaka egy nagy szombatnaphoz lesz teljesen hasonló. ? Mely évben jönne el akkor az ember létezése és Isten nyugalomnapja első 6000 évének vége? Ez az év 1975." - Ébredjetek!, 1966. október 8., 19.o. (angolban)


Az 1968. augusztus 15-i Őrtorony megemlíti, hogy lehet némi késedelem az emberiség első hatezer évének 1975 őszén bekövetkező vége és a világ vége között - az Ádám és Éva teremtése közötti időszakkal összhangban - de biztosít róla, hogy ez csak néhány hetet vagy hónapot jelent, nem pedig éveket:

"Vajon ebből a tanulmányozásból arra a megállapításra kell jutnunk, hogy Armageddon csatája teljesen véget ér 1975 őszén és Krisztus rég várt ezeréves uralma akkor megkezdődik? Lehetséges, de várjuk meg, hogy meglássuk, mennyire vág egybe az ember létezésének hetedik ezeréves időszaka Krisztus szombathoz hasonló ezeréves uralmával. Ha ez a két időszak párhuzamosan halad egymással a naptári évek szempontjából, akkor ez nem csupán véletlenül történik, hanem Jehova szeretetteljes és időszerű szándékából. ? Lehet, hogy csak néhány hét, vagy hónap különbségről van szó és nem évekről."


Ilyen jóslatok késztették Jehova Tanúit, hogy azt higyjék, a vég 1975 vége vagy 1976 eleje táján jön el.

A legnagyobb hatást valószínűleg a legújabb prófétikus kudarc tette Jehova Tanúira: az 1995. november 1-i Őrtoronyban 'új igazságok' változtatták meg a Tanúk hitnézeteit a "nemzedékre, amely látta 1914 eseményeit" vonatkozóan. Az 1995. november 8-i Ébredjetek! pedig felhagyott a folyóirat régóta hangsúlyozott próféciájával.

Az 1940-es évek vége óta az Ébredjetek! folyóirat minden szám második oldalán azzal kecsegtetett, hogy "reményt nyújt egy igazságos új világ létrehozása iránt". 1964-ben azután ezt azzal a gondolattal kötötte össze, hogy ez "ebben a nemzedékben" fog megtörténni: "biztos reményét fejezi ki Isten igazságos új rendszerének létrehozása iránt ebben a nemzedékben."

1975-től ez többé már nem az Ébredjetek! folyóirat, hanem a Teremtő ígérete volt: "? a Teremtő azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre, mielőtt elmúlik ez a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek" - 1975. január 8.

Nagyon komoly lépés volt hozzátenni azt a kifejezést, hogy "a Teremtő ígérete", mivel ez azt jelenti, hogy az Őrtorony Társulat (a folyóirat kiadója) most a Teremtő - Isten - nevében jövendölt. A Teremtő a Bibliában óva int attól, hogy ezt anélkül tegyük, hogy erre utasítást kaptunk volna Tőle:

"Ha pedig egy próféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más istenek nevében szól, az a próféta haljon meg! De gondolhatnád magadban: Miről ismerjük meg, hogy nem az Úr mondott egy igét? Ha egy próféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be: azt az igét nem az Úr mondotta, hanem a próféta mondta elbizakodottságában; ne félj tőle!"(5 Mz 18:20-22)


Valóban parancsolta a Teremtő azt mondani a Társulatnak, hogy Ő egy új rendszer eljövetelét ígérte "mielőtt elmúlik az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek"? Más helyen a Társulat pontosan meghatározta, hogy mit ért "?az a nemzedék?" alatt:

"Jézus nyíltan beszélt azokról, akik elég idősek voltak ahhoz, hogy értelemmel tanúskodjanak arról, hogy mi történt, amikor elkezdődtek az "utolsó napok. ? Még ha feltételezzük is, hogy ennek a korszaknak a 15 évesnél fiatalabbjai eléggé jó felfogóképességgel rendelkeztek volna ahhoz, hogy átlássák az 1914-ben történtek jelentőségét, ez mindennek ellenére "ennek a nemzedéknek" a legfiatalabbjait napjainkra közel 70 évesnek mutatná ? Jézus azt mondta, hogy ennek a gonosz világnak vége lesz, mielőtt ez a nemzedék semmivé lesz a halálban." - Ébredjetek!, 1968. október 8., 13-14.o.

1982-ben az Őrtorony Társulat megváltoztatta az Ébredjetek! 2. oldalán szereplő jövendölést, hogy ugyanazt a gondolatot tartalmazza 1914-gyel kapcsolatban. Ez többé már nem egy homályos "mi generációnk" volt, amely meg fogja látni a világ végét, hanem a nemzedék, amely látta 1914 eseményeit: "? a Teremtő azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új rendszer jön létre, mielőtt elmúlik az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek." (1982. január 8.)

Csaknem azonos megfogalmazással ismétlődött meg ugyanez a jövendölés az Ébredjetek! minden számában 1987. január 8-ig, amikor a nyilatkozat új formátumban átkerült a negyedik oldalra. Attól a számtól kezdve az 1914-es nemzedékről szóló jövendölést teljesen elhagyták. Majd az 1988. március 8-i szám negyedik oldalán visszaállították azt: "? a Teremtő azon ígérete iránt, amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre, mielőtt elmúlik az a nemzedék, amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek" - és ez a megszövegezés jelent meg 1995 októberéig.

Akkorra azonban a nemzedék, amely látta 1914 eseményeit, jórészt eltűnt. Mindaz, ami megmaradt, egy viszonylag csekély számú túlélő. '90-es éveik végét taposó, közel száz éves emberek.

A prófécia nyilvánvaló módon nem teljesedett. Ezt, mint szellemi eledelt nyomtatni folyamatosan Jehova Tanúi számára, olyan volt, mintha a húst vagy a tejet jóval a csomagoláson lévő "minőségét megőrzi" - dátum után szolgálnák fel. Mint valami romlott étel, az érvénytelenné vált jövendölés szaglani kezdett.

A brooklyni vezetők végül is az 1995. november 8-i Ébredjetek! - ben lecserélték azt, s visszatértek az 1964 előtt használt kifejezésmódhoz. Az Ébredjetek! most kijelenti, hogy "megerősíti a bizalmat a Teremtő azon ígérete iránt, melyet egy békés és biztonságos új világra tett, amely hamarosan felváltja a dolgok jelenlegi gonosz, törvénytelen rendszerét."

Valójában a minden Ébredjetek! 4. oldalán ott lévő prófécia úgyszólván csak a jéghegy csúcsa. Ez egy hamisnak bizonyuló bibliaértelmezés kronológiai rendszerének legszembetűnőbb része.

Ezidáig a hitelvek változása során ez helyesbítés - ami éppen hogy elkezdődött - a legfigyelemreméltóbb. Az 1995. október 15-i Őrtorony (22-23.o., angol) módosítja az Őrtorony Társulat arról szóló értelmezését, hogy Krisztus - a Máté 25:31-33-ban szereplő események szerint - mikor ül le elválasztani a juhokat a kecskéktől.

A folyóirat a folyamatból - ami akkor kezdődött, amikor Krisztus állítólagosan láthatatlanul visszatért és király lett 1914-ben - egy azzal kapcsolatos jövőbeli eseménnyé alakítja át ezt, amikor Ő Armageddon csatájában megítéli az emberiséget.

A Társulat a régi tanítást az 1982-es Örökké élhetsz paradicsomban a földön (183.o.) című könyvében világosan bemutatta.

"Igen, mióta Krisztus visszatért és leült égi trónjára, az egész emberiség ítélet alatt áll. ? A jelenlegi ítéletnapon történik az emberek kettéválasztása: a "kecskék" Krisztus balkeze felé, a "juhok" Krisztus jobb keze felé kerülnek."

Az 1995. október 15-i Őrtorony (22-23.o.) elveti ezt az értelmezést, és egy újjal helyettesíti:

"Vajon e példázat arra az időre vonatkozik, amikor Jézus 1914-ben leült királyi hatalomban, mint ahogy hosszú időn át értettük? ? a példázat a jövőre mutat, mégpedig arra az időre, amikor az Emberfia eljön dicsőségében. Leül majd, hogy ítélkezzen ? A juhokról és kecskékről szóló példázat ilyenfajta értelmezése azt mutatja, hogy a juhokat, illetve a kecskéket érintő ítélethozatal a jövőben fog megtörténni. Azután kerül rá sor, hogy a Máté 24:29, 30-ban említett "nyomorúság" (Úf) kitör, és az Emberfia "eljő ? az ő dicsőségében".


Itt kettős változás jelenik meg. A Társulat úgy értelmezi újra a Máté 25:31-32-t, hogy egyrészt
1) Krisztus trónraülése nem 1914-es királyként való eljövetelére vonatkozik - miként azt a Társulat sokáig tanította - hanem, hogy bíróként ül le az eljövendő nagy nyomorúság alatt. Másrészt
(2) a juhok és a kecskék szétválasztása szintén egy jövőbeli esemény - mégha Jehova Tanúi sokáig azt tanították is, hogy az ő prédikálómunkájuk váltotta valóra ezt az elválasztást az elmúlt század nagy részében.

Még jelentősebb az a változás, amit az Őrtorony 1995. november 1-i számában vezettek be. A 17-19. oldalakon a folyóirat megváltoztatja a Társulat Jézusnak a Máté 24:34-ben lévő szavaira vonatkozó értelmezését: "Bizony, mondom néktek, hogy nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik." (Öf)

A 17. oldalon beismeri, hogy "Jehova népe időnként találgatásokba bocsátkozott a "nagy nyomorúság" kitörésének idejét illetően, sőt még annak számítgatásával is összekapcsolta ezt, hogy milyen hosszú egy nemzedék életideje az 1914-től kezdődő időben." Ehelyett most azt mondja (17.o.):

"A "nemzedék" kifejezés, ahogyan Jézus használta, nem szolgál szabállyal az időmérésre, ehelyett mindenekelőtt egy meghatározott történelmi időszak egy időben élő embereire utal, s velük együtt az ő sajátosan jellemző vonásaira."

Azután folytatja a nemzedék azonosítását, amire a Máté 24:34-35-ben Jézus feltehetően ezen a módon rámutatott (19.o.):

"Ezért Jézus próféciájának mai, végső beteljesedésében az "ez a nemzedék" megjelölés nyilván azokra a földi népekre vonatkozik, amelyek látják ugyan Krisztus jelenlétének a jelét, de nem teszik jobbá útjaikat."

Ez az új értelmezés elveti azt a gondolatot, hogy a világ véget ér azok életében, akik látták 1914 eseményeit. Jézus ehelyett időbeli megkötés nélkül egy "gonosz nemzedékről" beszélt - olyan emberekről, akik látják láthatatlan jelenlétének a jelét, de elmulasztják, hogy Jehova Tanújává váljanak.

HALÁLRA UNTAD MÁR MAGAD?
Igen, a Jehova Tanúi eléréséhez szükséges információ unalmas lehet. De gondolj arra, hogy ez olyan dolog, mintha azért tanulnál kínaiul, hogy elvidd az evangéliumot Kínába.

Az 1914-es nemzedékkel kapcsolatosan legutóbb feladott tanítás valóban egy hamis próféta által elmondott hamis prófécia? Vagy pusztán annak példája, ahogy a hűséges keresztények buzgalmat tanúsítanak Krisztus visszatérése iránt?

A korábban már idézett 5Mózes 18:20-22 segít a kérdés eldöntésében. Kijelenti, hogy akkor kell a próféta szavait elutasítanunk, amikor "az Úr nevében mond egy igét, de az nem történik meg, nem teljesedik be."

A jövendölés nyilvánvalóan nem teljesedett be, és így az Őrtorony Társulat most leállt ezzel a jóslással.

"Az Úr nevében" mondták a jövendölést? Igen, mivel az mint a "Teremtő ígérete" lett bemutatva.

Az Őrtorony mondta másutt:

"Akik meg vannak győződve arról, hogy az Őrtorony ember véleményét vagy kijelentését publikálja, azok annyi időt se vesztegessenek rá, hogy belenézzenek? Akik hiszik, hogy Isten az Őrtornyot olyan eszköznek használja, amelyen keresztül kommunikál a népével, vagy amelyen keresztül a próféciáira hívja fel a figyelmét, azoknak hálás szívvel kell tanulmányozniuk az Őrtornyot?" - Őrtorony 1942. január 1., 5.o., angol)

Még újabban az Őrtorony Társulat úgy próbálta elkerülni a "hamis próféta" - címkét, hogy azt mondta, Jehova Tanúi nem Isten nevében prófétáltak. "Soha nem mondták: 'Ezek Jehova szavai'." (Ébredjetek! 1993. március 22., 4.o.)

Az Őrtorony Társulat azonban ténylegesen, mint Jehova Jézus Krisztuson keresztül adott prófétai szavát írta le azt a jövendölést, hogy az 1914-es nemzedék látni fogja a véget.

"Jehova prófétai szava Jézus Krisztus szájából így hangzik: "Semmiképpen nem múlik el ez a[z 1914-es] nemzedék, amíg mindezek meg nem történnek" (Lukács 21:32). Jehova pedig, aki az ihletett és tévedhetetlen prófécia forrása, e viszonylag rövid időn belül is be tudja teljesíteni "
...
"Ahogyan Jézusnak a Jeruzsálemre vonatkozó jövendölései az i.sz. 33-tól számított nemzedék idején belül beteljesedtek, ugyanúgy a vég idejére szóló jövendölései is beteljesednek még az 1914-es nemzedék életén belül."
"..."Igen, élve megláthatod ennek az ígért új rendnek az eljövetelét, az 1914-es nemzedék még ma élő tagjaival együtt, vagyis azokkal, akik élni fognak még abból a nemzedékből, amely el nem múlik." - Őrtorony, 1984/19., 23-25.o. (A [ ] -be tett kifejezés ['1914-es'] az angol eredetiben is így van.)


Az Őrtorony Társulat tehát megfelel az 5Mózes 18:20-22 hamis prófétáról szóló leírásának. A Társulat Isten nevében jövendölt, és a jövendölés nem következett be.

Ez a hamis prófécia csak egykori bűn volt? Nem, mivel a jövendölés az évek során ismételten megjelent nemcsak az Ébredjetek! folyóirat impresszumában, hanem más helyeken is - néha egészen csekély különbségekkel, melyek azt jelezték, hogy milyen gondolatok adódtak a témához számos alkalommal:

"... az 1914-ben élő nemzedékből néhányan meg fogják látni Jézus Krisztus próféciájának és a pusztulásnak a jelentős beteljesedését ..." - Ébredjetek!, 1973. október 8., 19.o.

"Melyikre gondolt Jézus? ? Így tehát, amikor napjainkban kell alkalmaznunk, a "nemzedék" kifejezés logikusan nem alkalmazható az első világháború alatt született csecsemőkre. Krisztus követőire és azon más személyekre alkalmazható, akik képesek voltak megfigyelni azt a háborút, valamint a többi dolgot, ami Jézus összetett "jelének" a beteljesedéseként következett be. Néhányan ezek közül a személyek közül "semmiképpen nem múlnak el", amíg meg nem történik mindaz, amit Krisztus megjövendölt, beleértve a dolgok jelen gonosz rendszerének a végét." - Őrtorony, 1979/11., 29-30.o.

"Mi hát akkor a "nemzedék", amely "semmiképpen nem múlik el, míg ezek a dolgok meg nem történnek"? Ez nem egy időszakra vonatkozik, mint ahogy sokan magyarázni próbálják 30, 40, 70, sőt 120 évre; sokkal inkább emberekre utal, azokra az emberekre, akik "a szorongató fájdalmak kezdetekor" élnek, amely erre az elítélt világrendszerre jön. Azoknak az embereknek a nemzedéke ez, akik látták a katasztrófális eseményeket, amelyek robbanásszerűen előjöttek az első világháború kapcsán 1914-től fogva. ...
"És ha e világ gonosz rendszere fennmarad még a századfordulóig, ami nagyon valószínűtlen, tekintettel a világ irányvonalára és a Biblia próféciájának teljesedésére, még mindig lennének életbenmaradottak az első világháború nemzedékéből. Mindazonáltal az a tény, hogy a számuk apad, újabb jele annak, hogy "a dolgok rendszerének befejezése" gyorsan halad a vége felé. ? Igen, volt az embereknek egy nemzedéke, amely 1914-ben élt és amely egy viszonylag nyugodt korszakból látta a nagyobb történelmi változásokat...Boldogok lehetünk ezért, mert Jézus biztosít minket, hogy lesznek túlélők "1914 nemzedékéből" - vagyis ez a nemzedék nem múlik ki teljesen - mikor a "nagy nyomorúság" lehúzza a függönyt e gonosz világrendszerre." - Őrtorony, 1981/8., 28-29.o.

"Jézus a "nemzedék" szót sokszor használta különböző szituációkban és eltérő jelentésekben. Nos, mit értett Jézus a "nemzedék" szón, amikor azt mondta, hogy "ez a nemzedék semmiképpen el nem múlik"? ? A nemzedéknek azonban minden bizonnyal inkább emberekhez vagy eseményekhez kell kapcsolódnia, s nem annyira rögzített /konkrét/ időponthoz.
...
...annak a nemzedéknek a csecsemői ma már hetven vagy hetven egynéhány évesek. Azok pedig, akik már 1914-ben éltek, jócskán benne vannak a 80 vagy 90 éves korukban, sőt egyesek már száz évüket is elérték. De még milliók élnek ma is abból a nemzedékből! És egyesek közülük "semmiképpen ki nem halnak, míg mindezek meg nem történnek". - Őrtorony, 1984/19., 20-21.o.

"Az ítélet tehát annak a nemzedéknek az idején belül fog bekövetkezni, amely látta e Jézus által megjövendölt időszak első jeleit. ? ez az időszak 1914-ben elkezdődött. Isten ítéletvégrehajtásának még az 1914-es nemzedék teljes kihalása előtt meg kell történnie." - Őrtorony, 1987/21., 29-30.o.

"egy békés és biztonságos új világ, mielőtt elmúlik a nemzedék, amely látta 1914 eseményeit ... "A héberek ... hetvenöt évet számoltak egy nemzedékre
napjainkra az 1914-es nemzedék többsége eltűnt ...Jézus szavai beigazolódnak: 'nem múlik el ez a nemzedék addig, amíg mindez meg nem történik'. Ez még egy indok arra, hogy elhigyjük, Jehova tolvajszerű napja közeleg." - Ébredjetek!, 1988. április 8., 4, 14. o.


Valójában a jövendölések alkotásának ez "az 1914-es nemzedékre" vonatkozó esete nem az első volt, amit az ŐrtoronyTársulat véghezvitt. Évekkel 1914 előtt jelent meg az Írástanulmányok 4. kötete, amelyben egy évszázadnyi "nemzedéket" számítottak "1780-tól, az első jel időpontjától" kezdődően, beleértve abba

"A begyűjtés idejét, mely 1874 októberében kezdődött; a Királyság szervezetét és alkalmazását a mi Urunk, mint Király által az ő nagy hatalmából, 1878 áprilisában; a nyomorúság idejét, avagy a "harag napját", amely 1874 októberében kezdődött és 1914 októberében ér véget." - 1908-as kiadás, 604.o. (angolban)


Egy másik lehetőség a Máté 24:34-ben lévő "nemzedék" számítására, hogy az 36 és fél évet ível át, mint egy "1878-tól 1914-ig tartó nemzedék" (uo. 605.o.). Érdekes módon, a Társulat hasonló problémákkal került szembe, miután az időhatárok lejártak és a próféciák hamisnak bizonyultak. A "nemzedék" hosszát átalakították, hogy hozzáigazítsák a későbbi átértelmezésekhez, bizonyos értelemben hasonlóan az 1970-es és '90-es években történt, újabb keletű módosításokhoz. Ugyanennek az Írástanulmányok-kötetnek a későbbi kiadásait tehát a dátumok terén történt változtatásokkal nyomták újra. Például a fenti utalásokban (604.o.) szereplő "véget ér majd 1914 októberében" - szavakat bizonyos későbbi kiadásokban "befejeződnek majd 1915 táján" - ra változtatták.

A fent idézett dokumentumok sokaságát adtuk ki újból az "1914 Generation" Prophecy Proves False című brosúránkban, amely megtalálható a www.cftf.com - weboldalon, vagy a kiadó címén. Kapcsolat-cím: segitsegjehovatanuinak (kukac) index (pont) hu SKYPE: "segitseg-jehova-tanuinak"

2009. szeptember 20., vasárnap

Jehova tanúi,és a "vér-kérdés"

Forrás:Bibliakutatók Baráti Köre  ("Bikbak")

Jehova Tanúi és a vérkérdés

Ez Jehova Tanúi egyik jellemző tanítása.

A mi véleményünk: Elfogadjuk, hogy vallásos meggyőződés miatt valaki bizonyos orvosi eljárásokat visszautasít. Ezt a meggyőződést tiszteletben is tartjuk, ehhez bárkinek joga van. Nem tudjuk elfogadni viszont, hogy valaki a saját meggyőződését másra ráerőltesse és ez a különböző szankciókkal kipréselt engedelmesség valakinek az életébe kerüljön. Ezt gyilkosságnak tekintjük.

Bibliai alap

Jehova Tanúi vérrel kapcsolatos álláspontjában nem önmagában a vér elutasítása a kérdés. Jehova Tanúinak a kifogásolt álláspontja az életmentő beavatkozás elutasítása. Vannak helyzetek, amikor az élet megmentése csak a vérrel lehetséges. A helyzet alatt nem egy orvosi esetet értünk, hanem technikai felszereltséget, szakmai hozzáértést, pénzt, stb. Például egy konkrét eset (pl.: szervátültetés) megoldható elvileg vér nélkül. De nem biztos, hogy a szükséges felszerelések, eszközök illetve az orvosi szakértelem ott is van. Vannak olyan országok, ahol a lézersebészet és a sugársebészet elérhetetlen, ill. csak a nagyon gazdagok előjoga. A kérdés tehát nem az: "tiltja-e a Biblia a vérátömlesztést?" hanem: "Egy olyan esetben amikor az élet megmentése csak vértranszfúzióval történhet meg, van-e bibliai alapja a kezelés elutasításának?".

A Jehova Tanúi által idézett bibliai alap: a Cselekedetek 15:29. Az ószövetségi igehelyek pont e miatt a vers miatt nem perdöntők. Vajon ez a vers a feltett kérdésre igent válaszol? A vers "Legyetek jó egészségben" része nem akar mondani semmit, mivel az csak egy üdvözlet egy üzenet végén. A vers 4 dolgot "tilt" meg: bálványoknak áldozott dolgok, vér, megfojtott állat, paráznaság. Ezzel a 4 dologgal kapcsolatban a kívánatos cselekedet: "a tartózkodjatok" és a "gondosan megőrizni magatok ezektől". A versben található üzenet Jehova Tanúi szerint i.sz. 46-ban lett megfogalmazva.

Jehova Tanúi szerint i.sz.55-ben született meg az első Korinthusi levél, nyílván a Cselekedetek 15:29-el összhangban. Pál a bálványoknak áldozot dolgokkal való bánásmódról mond el fontos információt. A szavait az 1Korinthus 8:7-13-ban találhatja meg bárki. Pál azt tanácsolja, hogy ügyeljünk mások lelkiismeretére, de ha senki nem látja a keresztényt, akkor a bálványoknak áldozott húst, bizonyos ismert körülmények között megeheti. Vagyis a tartózkodás nem jelent teljes körű tiltást.

További kérdés az is, hogy az apostolok parancsa konkrétan milyen helyzetre szólt. A történeti kutatások a vérrel kapcsolatos tilalmat a korabeli vérhez kötődő vallási ritusokhoz kapcsolják. Vajon az apostolok és a vének ezt tiltották meg, vagy a vér mindenfajta fogyasztásának szabtak határt? Teljes bizonyossággal nem tudhatjuk. Az viszont biztos, hogy nem gondoltak életmentő kezelésre.

Amikor az ember húst eszik, vért is fogyaszt. Nincs vér nélküli hús, mert minden húsban marad valamennyi vér. Az ember éppenséggel eléldegélhet egészségesen hús nélkül, de Isten megengedte a húsevést, ezzel pedig a vér elfogyasztását is. Amikor az ember húst eszik, szokásból és élvezetből eszik, még vért is. Ha pedig élvezetből és kényelemeből Isten megengedi a hússal együtt a vér evését, miért ne engedné meg az élet megmentését is vér által? Logikus a válasz, főképpen akkor, ha elfogadjuk Jehova Tanúi érvelését: a Cselekedetek 15:29 a vérrel való bánásmódot határozza meg.

Összefoglalva: a feltett kérdésre nemmel válaszolunk. Amennyiben valaki egészségügyi vagy lelkiismereti okokból és meggyőződésből nem fogadja el a vérátömlesztést: azt tiszteletben tartjuk és nem áll szándékunkban bírálni. Határozott bibliai alap hiányában azonban nem tartjuk ezt egy szankciókkal kikényszeríthető, kötelező lépésnek.

Őszintén

Hozzánk érkezett kérdés: - Jehova Tanúi azt mondják, minden orvosi eset megoldható vér nélkül. Igaz ez?

Válaszunk: Nem. Vannak olyan összetett helyzetek, melyek esetén mégha elméletileg lehetséges is a vér nélküli megoldás, a valós életben azt nem lehet keresztülvinni. Egyébként Jehova Tanúi nem állítják, hogy vér nélkül minden lehetséges. A vérrel foglalkozó honlapjukon (sangvita) is a következő kifejezéseket találhatjuk: "vér nélküli eljárás"; "vértakarékos gyógymódok"; "vérmentő gyógymódok". MIndenki tud a vér nélküli és vértakarékos, vérmentő eljárások között különbséget tenni. Azonkívül a Jehova Tanúi által lelkiismereti kérdésnek tartott eljárásokat nem minden Jehova Tanúja fogadja el. Egy gyülekezetben végzett felmérés szerint 21% nem fogadja el, 12% pedig csak részben fogadja el ezeket. Úgyhogy a helyzet nem olyan egyszerű, ahogyan azt Jehova Tanúi egyes képviselői beállítják.

Újabb hozzánk érkezett kérdés: - Magyarországon halt-e már meg valaki aki a vérrel való kezelést elutasította és egyébként meg lehetett volna menteni?

Válaszunk: Igen. Kegyeleti okokból nem akarunk nevet említeni, annak idején újságok és rádiók piszkálták eleget a szerencsétlenül járt családot. Ha valaki a saját családjából tud ilyet és meg akar jelentetni itt, mi megtesszük. A médiákban ugyanis ennek az ellenkezője jelent meg az elmúlt évben.

Másik kérdés: - Betartják-e Jehova Tanúi a vérrel kapcsolatos tilalmat?

Válaszunk: Általánosságban erről nem tudunk nyilatkozni. Sok panasz érkezik, hogy egyes személyek (köztük ismert vének) nem. Az az érzésünk, hogy valószínűleg a legtöbb Jehova Tanúja szigorúan engedelmeskedik ennek a tilalomnak.

A mi megjegyzésünk, hogy azért hangsúlyozzuk a személyes meggyőződés elvét, mert a legtöbb Jehova Tanújának fogalma sincs a vérkérdésről. Egyszerűen engedelmeskedik, mert kérik tőlük. Mi a következőt javasoljuk:
- Ha valakit a lelkiismerete arra indít, hogy valamilyen orvosi kezelést a saját kutatása miatt utasítson vissza: tegye meg.
- Ha valaki viszont nincs meggyőződve a tilalom bibliai alapjáról, akkor kutasson, értekezzen másokkal és hozzon személyes döntést. Ha a kezelés elfogadása mellett dönt, a következők a tanácsaink (és néhány érintett orvosé): 1. beszéljen a kezelőorvossal bizalmasan a döntéséről 2. a kórházi kezelésről készített dokumentumok titkos adatok (csak a kórházi személyzet és a beteg tudhat róla; a személyzet harmadik félnek nem adhat ki adatokat), akárcsak az alkalmazott kezelés módja is 3. kérje az orvosát, hogy ne engedjen a kezelés és a lábadozás alatt látogatókat fogadni 4. utána ne mondja el senkinek, ne is közölje a gyülekezettel a döntését - élje továbbra is az azelőtti életét (néhány vén is ezt teszi).
- Ha valaki titokban vért fogad el és a kórházi személyzet egy Jehova Tanúja tagja mégis jelenti az esetet a véneknek, a jelentést tevő több ponton is súlyosan törvényeket sért. Vele szemben a károsult panasszal és feljelentésel élhet.

Itt szeretnénk jelezni, hogy a Társulat több esetben is a "megengedőbb" álláspontot népszerűsíti a médiákban és hallgat a szigorúbb felfogásokról.

Fentiekben hangsúlyoztuk a személyes meggyőződés fontosságát. Meggyőződésünk, hogy Jehova Tanúiból legtöbb esetben ez hiányzik. Nemcsak mi vélekedünk így, hanem a „hű és értelmes szolga" is. Egy előadás-vázlat (A vének szerepe a hírnökök egészségügyi ellátásában) amelynek előadását csak a gyülekezeti vének hallották, az alábbiakat mondja:
„Sok esetben a beteg nincs tisztában a vérrel kapcsolatos kérdésekkel. [...] Miért okoz néhány testvérnek problémát, hogy lelkiismereti kérdést hozzon? 1. Nem tudják, mi a lelkiismereti kérdés. 2. Nem tájékozottak a műtéti eljárásokat és kezeléseket illetően. 3. Nem ismerik pontosan a bibliai alapelveket és a hű és értelmes rabszolga álláspontját" (kiemelések tőlünk).
Ezek a sorok is bizonyítják, hogy bizonyos esetekben az egyes személyek a vérkérdésben elfogadták a Társulat álláspontját, de annak helyességéről nincsenek meggyőződve.

Mit nem tettünk ezen az oldalon:
Nem vádoltuk meg Jehova Tanúit gyilkossággal.
Nem állítottuk, hogy a vér elutasítása elítélendő.
Nem ítéltük el, akik meggyőződésükért életüket vesztették vagy károsodtak.
Nem gyanúsítottunk senkit hazugságal vagy félrevezetéssel.
Amennyiben mégis ilyen feltételezhető egyes mondatok olvasása közben, úgy időben szólunk: nem voltak ilyen szándékaink. Nagyon tiszteljük a személyes meggyőződést és az azért való kiállást. Szintén tiszteljük azt is, amikor valaki valamit Isten iránti elkötelezettségből tesz meg és hoz érte (akár értelmetlen) áldozatot. Csupán azokhoz is szerettünk volna szólni, akiknek Jehova Tanúi hivatalos álláspontjától eltérő nézeteik vannak; illetve az ő álláspontjukat is szerettük volna megismertetni.

A kérdést alaposan körbejártuk és azt tartanánk elfogadhatónak, ha Jehova Tanúi a személyesen meghozott döntést nem súlytanák különböző megrovásokkal, ha azok nem egyeznek a jelenleg a gyülekezetekben tanított álláspontjukkal. Híreink szerint enyhülés várható ezen a területen (és ennek nyomait már látjuk). Amennyiben a kérdésben döntést hozó személyekhez (Jehova Tanúi között) elkerül ez az anyag, kérjük, hogy felelősségteljes döntést hozzanak (nyílván jól ismerik e tan kialakulásását és fejlődését, következményeit).

Ajánlott olvasmányok (a téma jobb megértéséhez)
Hogyan menteheti meg a vér az életedet? (Jehova Tanúi kiadványa)
Ébredjetek 1994. május 22. főcikke (Jehova Tanúi kiadványa)
Sangvita Alapítvány honlapja Az alapítványt Jehova Tanúja magánszemélyek hozták létre. A bemutatkozó oldala önmagáért beszél, aki akarja könnyen megérti.
http://www.ajwrb.org/index.shtml Angol nyelvű írás Jehova Tanúi vérrel kapcsolatos nézetéről. A honlapot a "Társaság Jehova Tanúi vérkérdés miatti Reformjáért" nevű szervezet üzemelteti, mely Jehova Tanúiból áll.