2009. november 29., vasárnap

"500"

2009 november 23-án jubileumi alkalom volt a Hétfői Bibliakörben.
Sok,vagy kevés az az "500"...? Egyháztörténelmi szempontból biztosan nem!
A kétezer éves római katolikus/(görög)keleti egyházakhoz,a fél évezredes református,evangélikus egyházakhoz,
a másfél száz éves magyar baptista Egyházhoz képest nagyon eltörpül az 500 (hétfői) Bibliaköri alkalom, az egy évtized alatt.

De ha belegondolok:milyen nehezen épülnek tartós kapcsolatok,és ha épültek is,-milyen nehezen maradnak életben....
akkor azt mondom: Csodálatos,és óriási dolog,hogy a Hétfői Bibliakör -Isten kegyelméből,és áldásával él!
Nincs a Biblikör mögött befolyásos -emberi-támogató,szponzor...és mégis vagyunk....!
Az 500.-ik Bibliaköri alkalom volt a Pesti Golgota gyülekezet épületében,az Erzsébet körúton!
Tíz évvel ezelőtt indult el útjára a "Hétfői Bibliakör",amely egy vegyes személyi-felekezeti összetételű,
de a Biblia iránt elkötelezett,nyitott befogadó keresztény társaság.
Ennek elődje volt a korábbi,-nagyjából a mostani csoporttal megegyező összetételű
"Szerdai Bibliakör",amelyet 1995 körül ismertem meg.

A Bibliakör története "dióhéjban":
Van egy házaspár Budapesten,Szabados  György,és  Ágnes-aki aktív,
buzgó tagok voltak a "Jehova Tanúi" Vallás-szervezetben.
Ahogy egyre inkább a Bibliát tekintik Szentírásnak-szemben a "tanítóhivatal" Őrtorony Társulat tanításaival,
úgy távolodnak el Jehova Tanúitól. Istennek hála,nem keseredtek meg,nem tették félre a Bibliájukat-mert csalódtak
"Isten Szervezetében",hanem életüket,hitüket teljesen új Alapra építették-csak a Bibliát fogadva el Tekintélynek.

Amikor Gyurival levelezni kezdtem-hagyományosan "papír-(a)lapon"
(....hol volt még NET -elérésem nekem másfél évtizeddel ezelőtt...?),
én még az Őrtorony Társulat "szemüvegén" keresztül olvastam a Bibliát,sokszor "lekódolva" volt Szentírás üzenete.
Gyuri -akkor még-hiába próbált- tisztán csak- a Bibliából érvelni,előttem teljesen érthetetlen volt az,
hogy miért hagyta ott azt a Szervezetet,amelyen kívül nem lehet üdvözülni? (Jehova tanúi szerint)?
Annyira be volt szűkülve a gondolkodásom,hogy ilyen kérdésekkel "támadtam" vissza:
>>" Hol használják máshol a "Jehova" nevet?? 
Hol van máshol "Hű és bölcs Rabszolgaosztály?? "<<

Sok,sok türelmet kellett kérnie szegény Gyurinak hozzám az Úr Jézustól.....
de hát a legtöbben így gondolkodunk,-kérdezünk-érvelünk,akiknek csak egyféle információt enged Jehova tanúi Vezető Testülete ("Hű és bölcs Rabszolgaosztály") Aztán elmaradtak a levél-váltások....nem tudom már,hogy miért
-de hiszem,hogy szükség volt a "csendre"!
Ahogy az ÚR Jézus kegyelméből megszabadultam az Őrtorony vallásos tévtanoktól,"paneloktól",úgy éreztem:
Meg kell írnom Szabados Györgynek,mi történt velem.
Újra jöttek-mentek a levelek (már "vallásos-kard-csapkodások" nélkül!),
-és Gyuri meghívott a lakásán lévő Bibliakörre.
Kíváncsiság,érdeklődés,izgalom volt bennem....
Emlékeztem a Jehova tanúinál , a "könyvtanulmányozásokra",-amik azóta megszűntek.( talán túl nagy volt a szabadság...!)

Ezeken a kiscsoportos alkalmakon az Őrtorony Társulat egy könyvét kellett kérdés-felelet formájában.

Emlékezetes volt a "Jelenések nagyszerű csúcspontja közel"című könyv tanulmányozása....
Sok,sok erőltetett magyarázattal,-minden pozitív prófécia Jehova tanúiról szól
(Például,az egyik angyali trombitaszó az egyik Jehova tanúi által az USA-ban tartott kongresszusról szólt..... elképesztő,micsoda magyarázatok...!?!)
Szóval,ezek inkább szellemi-vallási vergődések voltak,nincs semmi nosztalgiám.
Ebben az időben jártam már baptista "beszélgetős" Bibliaórákra is, (Budapest-Csepel)
-de sajnos sokan passzívak voltak-de már jóval őszintébb,bátrabb beszélgetések születtek,
mint Jehova tanúinál- elvégre nem volt görcsös megfelelés-kényszer,
nem volt egy merev irányelv
(Az Őrtorony Társulat tanrendszere),-amihez kötelező igazodni.
Tehát ilyen élményekkel,tapasztalatokkal a "tarsolyomban" indultam el Szabadosékhoz.
Talán a Máté evangéliumát tanulmányozta a kis Bibliakör (ekkor még "szerdai".)

Imádság,és rövid bevezető után szabadon beszélgethettünk az adott Igeszakaszról.
A legtöbben aktívan bekapcsolódtak. Szembetűnő volt a jó értelemben vett oldottság,görcs-mentesség,és szabadság.
Egyetlen fix pont volt,amihez mindenki igazodott: a Biblia Isten kijelentett Szava.

Így van ez ma is!


Minden dogma :Szentháromság,a halál utáni létezés/állapot,szombat-kontra-vasárnap,stb.... teológiai- emberi megfogalmazás,
éppen ezért sem lehet senki kereszténységét ezeken keresztül lemérni,minősíteni.
Belegondoltam: Milyen szerencsétlen dolog lenne az,hogy keressük az Isten akaratát,és közben felekezeti tanítások,dogmák megkérdőjelezhetetlenül "kőbe vésve" szerepelnének hitünkben,tudatunkban.
Olyan lenne,mint ha egy eleve "megbundázott" (lefixált vég-eredményű) sport-eseményt lejátszani.
Éreztem,és tudtam: ilyen Bibliakört kerestem!

Amiért aggódtam: Sajnáltam volna,ha egy "Jehova-tanúi-2" gyülekezetté alakult volna át a Bibliakör,
szinte ugyanazokkal a dogmákkal,hamis prófécia-kimagyarázásokkal,
türelmetlen lelkülettel
("Szeretünk,HA úgy hiszel,mint MI,szeretünk,ha úgy értelmezed a Bibliai tanításokat,mint mi,stb. ...")
Hála a Mindenhatónak,Ő megóvta ettől a Bibliakört.

Nagy áldás volt,hogy beindultak rendszeresen a Piliscsabai "csendes-hétvégék"
az Evangélikus "Béthel" Missziói Otthonban,
ahol csaknem három napon keresztül együtt imádkozunk,beszélgetünk,tanulmányozzuk a Szentírást,kirándulunk.
Szintén nagy áldás az új Arcok a Bibliakörön!
Nem szeretnék "tagokat" írni,mert nincs"hivatalos" tagság,-aki jön szeretettel fogadjuk.
Aminek különösen örülök: Már többen vannak azok a rendszeres "Bibliaköriek",akik soha nem voltak Jehova tanúi,
-a Mennyei Atya adott "vér-frissítést",nem szeretnénk zárkózott,
belterjes "vallásos-klub" lenni!
Jó visszatekinteni,hogy csaknem egy fél évtizedig helyet adtak a Budapest-Zuglói adventista Testvérek,
-és most több mint öt éve a Pesti Golgota gyülekezet,(-köszönet Nekik!)
A Golgota gyülekezethez tartozott a Bibliakör egyik rendszeres egykori résztvevője: Barna Zoli,
aki nagy munkát végzett Isten kegyelméből Jehova tanúi felé http://exjt.hu/ahonlaprol.html , http://www.gyertyagyujtas.hu/index.php/ ... valasztott

Milyen távlatok vannak előttünk?

Szeretnénk növekedni a szeretetben,az emberi-hittestvéri kapcsolatokban,a Szentírás ismeretében.

Az Internet által egyre több "Jehova Tanú",és más tévelygő irányzat tagja szembesül azokkal
az elhallgatott Bibliai,és történelmi bizonyítékokkal,amelyek által
Jahveh Úr Isten felnyitja szellemi szemeiket,
és szakítanak szekta-szervezetükkel.
Azonban sok,-főleg "történelmi" - egyház nem tud mit kezdeni
a komoly,-lexikális- Bibliaismerettel bíró
Krisztus-keresőkkel, frissen megtért érzékeny keresztényekkel.
Nem is lehet elvárni,hogy egy ex-Jehova Tanú az egyik napról
a másikra elfelejtse vallási múltját,
és beilleszkedjen olyan felekezeti közösségbe,ahol a bizalmatlanabb tagok talán még gyanakvással is
fogadják,-feltételezve: talán még mindig nem "gyógyult meg egészen"!!
Ezért is van nagy szükség olyan Bibliakörökre,amelyben ismerik,és értik "Jehova Tanúi" szellemi hátterét,
emlékeznek a Bibliakörön résztvevők arra,milyen volt az Őrtorony Társulat szellemi uralma alatt élni,és félni!
Akik emlékeznek arra,milyen élet volt hitetlenül,vagy vallásos tévúton vegetálni,akik felismerték önmagukról,
hogy megváltásra szoruló bűnösök akiknek hiányzik Jehova Isten elfogadó Atyai szeretete,
az Úr Jézus Krisztus teljes megváltása, örök üdvösségre megőrző kegyelme,
és a Szent Szellem vezetése,bátorítása, azok tudják hittel megragadni-elfogadni
a Krisztusról szóló Örömhírt, szabadító Üzenetet!


>>" Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében,
bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
"<<

(Biblia, Apostolok cselekedetei,2.fejezet,38.vers.)


>>" Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok,
hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!"
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, 

hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. "<<

( Biblia, Rómaiakhoz írt levél, 8.fejezet, 14.-16. versek)


>>" Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.
A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:
saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából,
hanem Istentől születtek.
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét,
mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, 

telve kegyelemmel és igazsággal. "<<

( Biblia, János evangéliuma,1.fejezet,10.-14. versek)Hálás vagyok Istennek a Hétfői Bibliakörért, kívánom,
hogy mindig Jahveh dicsősége,és akarata,
és irgalma legyen látható, tapasztalható a Bibliakörben,
és legyen áldássá minél több ember életében !

Hála mindenért a Mindenható Istennek!

[ Zsotza ]

2009. november 13., péntek

Egy borongós napom-2009 november 9.

 Mindig csodáltam azokat a Bloggereket, (és Bloggerinákat),akik személyes témájú írásokat tesznek fel Blogjaikba,és van elég bizalmuk-önbizalmuk ezt ország-Világ-Kybertér elé tárni.
  Én ezen a téren nem voltam/vagyok otthon....
Elvégre ki a túrót érdekelne,hogy egy Kovács Zsolt néven a Világra született Homo sapiensnek milyen napja volt,mit evett,szeretik-e vagy utálják,satöbbi..:--))

Mégis,tennék egy kirándulást a blogolás eme műfajába. Halásztelken lakom,Szigetszentmiklóson dolgozom-kerékpárral szoktam közlekedni elsősorban,így a tömegközlekedést ritkán veszem igénybe.
Már régóta terveztem,hogy elmegyek Újpestre,hogy  Barna Zoltán 
( http://exjt.hu  ) barátom,és hittestvérem sírját meglátogassam koszorúval.
Mivel más ügyintézésem is akadt,így gondoltam:    Egy napon végzek el mindent.

Ez a nap volt 2009 november 9-e.

Amikor megérkeztem az Újpest-Központ aluljáróba, kerestem az esszében megörökített
Bús Arcú Nénit    ( http://mohabacsi.uw.hu/drama_essze.htm ) ,aki Őrtorony újsággal a kezében szokott állni,missziózni az aluljáróban,és az utolsó előtti blog-bejegyzésemben írok Róla.
Sajnos,nem találtam ott.    Ahogy az egyik kedves Blogtárs, Kunmacho ajánlotta,szerettem volna Neki virágot adni.   Kétségtelen,hogy világnézetileg nem állunk "közös platformon",de tisztelek minden embert,aki a meggyőződéséért vállalja a közömbösséget,a népszerűtlenséget,és az elutasítást.


   Könnyű drukkolni egy csapatnak,amely népszerű,és sokszor győz.
(Viszonylag) könnyű kampányolni egy népszerű ügy,
vagy politikai társaság mellett.  
Remélem jól van a Néni,és egyszer találkozik majd a Jézus Krisztussal,akinek a kegyelmét nem kiérdemelni kell (nem is lehet!), - hanem egyszerűen (f)elismerni,és elfogadni.  Aki pedig hittel Krisztushoz jön,azt a Megváltó nem küldi el,hanem megőrzi őt,és örök életet ad neki! János Evangéliuma 10.fejezet 27-28.:
"Az én juhaim figyelnek a hangomra,és én ismerem őket,ők pedig követnek engem,és örök életet adok nekik,és soha semmiképpen nem pusztulnak el,és senki sem fogja kiragadni őket a kezemből ." (- A Szentírás "Új Világ" Fordítása,-a Jehova tanúi egyház által használt Biblia.)    
Ha már Újpesten járok,megnéztem,mi maradt a Tungsram Vákuumtechnikai Gépgyárból.
A nagy jövés-menés helyett csak néhány ember közlekedett a környéken,a Lachner György utcai kapun.

A Fóti úti kapun még ennyit sem láttam....a leépülés csendje....?
Isten adjon erőt,és megoldást a vezetőknek,és a még ott dolgozóknak (volt dolgozóknak)!

Visszaemlékezem: Nekem 15 év után fájdalmas volt a távozás a felszámolt Csepeli Fémmű R.T.-ből....abban reménykedtem...talán egy rossz rémálom az egész...de Istennek hála,a sebek gyógyulnak.
Folytattam tovább az utamat a haldokló gyártól a megyeri úti Temetőbe.

Idén (2009) júniusban 29.-én volt Barna Zoltán barátom temetése itt.
Szeretném elhelyezni sírjánál az emlékezés koszorúját.
Bent,a temetőben egy ismerős arcot pillantottam meg Bibliával a kezében.
Egy 80 év körüli bácsi volt,aki időnként megjelent a gyülekezetben.
Haja,jellegzetes ősz szakálla beszéde valahogy a régi bibliai prófétákat juttatta eszembe.
Sokat tudott beszélni,értelmesen,bátorítóan -de kevesen hallgatták meg.
Megszólított engem barátságosan,bár nem ismert meg.
Jó volt látni,és hallani az ismeretlen Hittestvért,bár nem a legjobb időben sikerült.
Akkor döbbentem rá: ez a temető szinte "város a Városban", szinte tűt kell keresnem a "szénakazalban"!
De ugyanakkor eszembe jutott korábbi Lelkipásztorom, Hegyi Bandi Bácsi tanítása is:
"Hamarabb adunk valakinek ezer forintot,mint időt az életünkből!"
Beleborzongtam:   lehet, hogy  ez az utolsó találkozásom az idős hittestvérrel!
Amin én is meglepődtem: érdekel engem ez a testvér,nem volt fárasztó a beszélgetés!
Mert nem csak Ő beszélt,hanem kérdezett is-egy magányos öregembertől nagy dolog szerintem!
Ha csak fél órára is,de része lehettem az Életének!
Elbúcsúztunk,folytattam tovább utamat,és a sír-keresést.

Találtam egy régi sírfeliratot 1951-ből: " A fizika mai törvénye szerint nem lehetetlen,hogy mint elektronok (az anyag végső részei) a kozmikus térben,és időben találkozni fogunk, de a fizikai folyamatról akkor már semmit sem tudnak a Voltak"
Ekkor még élt,és uralkodott Sztálin,és Rákosi Mátyás... világnézettől függetlenül,még a legateistább emberben is ott dereng a gondolat:  Nem lehet,hogy a halállal mindennek vége!
Láthattam Radics Béla, a méltán Gitárkirálynak nevezett Zenész síremlékét ( http://hu.wikipedia.org/wiki/Radics_B%C3%A9la )

Már sötétedett....elszomorított,hogy nem jártam sikerrel-pedig,ahogy később megtudtam: Közel jártam a célhoz!  Nem szerettem volna hazavinni a koszorút....gondolkodtam : mit tegyek?
Végső gondolatomban arra jutottam: Keresek egy olyan sírt,amely nem régi,-tehát valószínűleg élnek az elhunyt Hozzátartozói.
Mivel nemrég volt Mindenszentek ünnepe,így a legtöbb síron volt virág,gyertya,koszorú.
Talán a régieken (50-60 éveseken) nem volt....talán már a hozzátartozók sem élnek.
Egy 3 éves sírra tettem a koszorút....nem volt előtte akkor más-virág,
gyertya,vagy koszorú.
 Talán,ha viszály is volt az örökösök között,és kilátogatnak a temetőbe....talán az első lépést tudják megtenni a békülés felé-feltételezve (újra) egymásról a jót!
http://www.gyertyagyujtas.hu/index.php/8747.kivalasztott 

[Zsotza]

(Utóirat:  Barna  Zoltán  Édesanyjának  segítségével megtaláltam a  sírt.
  Ezúton is  köszönöm!)


2009. november 5., csütörtök

"Lóarcú néni vallása" -Mohácsi Zoltán esszéje

Kedves Olvasó!
Találtam egy esszét,ami megragadta a figyelmemet,és megvallom "ország-világ-kybertér" előtt:  Tetszik!    Először megütköztem...  ilyen címet adni egy alkotásnak....   Aztán elolvastam egyszer-kétszer-többször....és egyre jobban átéreztem a jelenség fájdalmát,és arra a következtetésre jutottam:
Mohácsi Zoltán nagyon jól megfogalmazta azt a fájdalmat,komorságot,ami egy olyan vallásos ember lelkét,tekintetét,"arcát üli meg", akinek nem tanították meg mit jelent az Isten Evangéliuma,az Atyai szeretet,
és Krisztus kegyelme!   Hogy Jehova -szeret,és elfogad....
....és nem kell ,nem lehet  "kiérdemelni"!

2007  januártól,másfél évig dolgoztam a Tungsram Vákuumtechnológiai Gépgyárban.
 Ismerős a helyszín....  talán futólag láthattam a Nénit.   Belém hasított a kérdés....hogy tudnék segíteni neki...?  Ha elmondom,hogy valamikor sorstársa voltam,akkor megijed,és talán el is szalad!    Egy aktív "hithű" , "lojális" (Őrtorony-hű) Jehova tanújának egy kilépett,egykori Jehova tanúval   szigorúan  tilos szóbaállni,-pláne a hit dolgairól.
Természetesen az Őrtorony Társulat vezetőinek érdeke,hogy minél kevesebb Jehova tanúja találkozzon az ÚR Jézus Krisztushoz megtért,Vele beszélőviszonyban álló ex-Tanúkkal,akik "végigmentek az alagúton",és megtapasztalták:  Van kiút az  "Őrtoronyból",és van élet a "Jehova tanúi egyház"-on kívül !

Kérlek Benneteket,hogy imádkozzatok a megfáradt,
Isten kegyelmét kereső Jehova Tanúiért,
hogy megtalálják a Szabadítót,és a megfáradt,frusztált  Arcok ráncai kisimuljanak,
a hajszolt  vallási  "Igáslovak" megtalálják a Felüdülés Forrását!
Máté evangéliuma 11.fejezet 28.vers:
 "Jöjjetek hozzám mindnyájan,akik keményen fáradoztok és meg vagytok terhelve,és én felüdítelek benneteket."

                                  (Új Világ Fordítás )

                                 [Kovács  Zsotza  Zsolt ]

                  Mohácsi  Zoltán: "Lóarcú néni vallása"


 Forrás:   http://mohabacsi.uw.hu/drama_essze.htm#Loarcu


Minden reggel az Újpest-Központnál szállok le a metróról, és jobbára a központban levő szupermarketben vásárolok magamnak napi falatokat. Ahogy kifordulok a metróból, szinte kivétel nélkül, minden reggel látok egy nénit. Magas, egyenes gerincű hölgy, hosszúkás, kicsit lószerű arccal, s lószerű arcán valami hidegrázós közömbösséggel ácsorog a telefonfülkék mellett, miközben kezében rendületlenül egy Őrtorony magazint szorongat. A mai reggel kivételével még soha nem láttam, hogy bárkivel is beszélgetett volna.Áll a néni a hajnali forgatagban, tiszteltre méltó kitartással, és kezében tartva árulja a vallását. Arca közömbössége fájón ellene mond a magazinban taláható hurráoptimista, szocreál Újjá Teremtett Föld örömnek. Közömbösség, szigorúság komorlik az arcáról. Minden reggel ott áll, minden reggel végzi az Istentől hite szerint kapott munkáját. Becsületesen, kitartással áll ott, hogy jól fessen a gyülekezeti vénnek ledott statisztika, s hogy megmutathassa Jehovának: "Ennyit és ennyit dolgoztam érted, látod, Kecskék Ura?"Áll a Lóarcú néni az Őrtorony-nyal, és csak áll, csak áll, csak áll némán. Bizonyára arra vár, hogy rohanja le végre valaki: "Jehova Tanúja akarok lenni, mondja el a jó hírt, avasson be a Szentháromság tanának tarthatatlan sületlenségébe, az elhallgatott Jahve név titkaiba és hogy csak betű szerint 144 000 ezer embernek kell újjászületnie!" 
Áll a néni. 
Missziózik. 
Kérlelhetetlen arcával, újságjával.Ráz a hideg a nénitől. Tán nem tehet az arckifejezéséről, bár úgy gondolom, ami bennünk van, ami lelkünkből meghatároz, az ott lesz az arcunkon is. Ha neki az van a lelkében, ami az arcán... Ajjaj!Nem lenne jobb, ha kincstárian mosolyogna, az sem (ennek is meg van a megfelelő keresztény csoportja!). Az kellene, hogy önmaga legyen, én pedig ne legyek megmissziózandó alany, hanem én magam. Mármint az ő számára. Ezért soha nem fogok odamenni a nénihez. Isten ments'! Dehogy fogok! Mit könnyítgessek neki? De elkerülöm azt is, hogy megszólítson. Elkerülöm, mert az arcán akarnám látni, azt, amit hisz! De tudom, soha nem fogom ott látni. A néni vallásos, az biztos. A hitéről inkább semmit. 
Nem is tisztem, meg jogom sem.De azt tudom: így semmiképpen nem akarnék vallásos lenni! 
Mert a vallás senkinek nem kell manapság. A kell-ek sem.
 Az embereknek az emberek kellenek, s szép lassan már azok sem. 
De a magánytól irtóznak. A párostól is, a csoportostól is. 
S Lóarcú néni, ahogy ott áll, azt sugallja fene nagy szigorral, árújában nincs más, csak tanok, eszmék, nagy, jövőben bízó ragaszkodások. 

Adok-kapok alapon, hoci-nesze Pokol-Menny mérkőzés, ahol ő már egészen biztosan jó helyen áll. Hiszen kezében ott az újság, tudja, hogy akiket néz, elkárhoznak, és azt is, ő már jó helyen van. 
Ott, Újpest-Központban, 
a metró-kijárat mellett.