2009. november 29., vasárnap

"500"

2009 november 23-án jubileumi alkalom volt a Hétfői Bibliakörben.
Sok,vagy kevés az az "500"...? Egyháztörténelmi szempontból biztosan nem!
A kétezer éves római katolikus/(görög)keleti egyházakhoz,a fél évezredes református,evangélikus egyházakhoz,
a másfél száz éves magyar baptista Egyházhoz képest nagyon eltörpül az 500 (hétfői) Bibliaköri alkalom, az egy évtized alatt.

De ha belegondolok:milyen nehezen épülnek tartós kapcsolatok,és ha épültek is,-milyen nehezen maradnak életben....
akkor azt mondom: Csodálatos,és óriási dolog,hogy a Hétfői Bibliakör -Isten kegyelméből,és áldásával él!
Nincs a Biblikör mögött befolyásos -emberi-támogató,szponzor...és mégis vagyunk....!
Az 500.-ik Bibliaköri alkalom volt a Pesti Golgota gyülekezet épületében,az Erzsébet körúton!
Tíz évvel ezelőtt indult el útjára a "Hétfői Bibliakör",amely egy vegyes személyi-felekezeti összetételű,
de a Biblia iránt elkötelezett,nyitott befogadó keresztény társaság.
Ennek elődje volt a korábbi,-nagyjából a mostani csoporttal megegyező összetételű
"Szerdai Bibliakör",amelyet 1995 körül ismertem meg.

A Bibliakör története "dióhéjban":
Van egy házaspár Budapesten,Szabados  György,és  Ágnes-aki aktív,
buzgó tagok voltak a "Jehova Tanúi" Vallás-szervezetben.
Ahogy egyre inkább a Bibliát tekintik Szentírásnak-szemben a "tanítóhivatal" Őrtorony Társulat tanításaival,
úgy távolodnak el Jehova Tanúitól. Istennek hála,nem keseredtek meg,nem tették félre a Bibliájukat-mert csalódtak
"Isten Szervezetében",hanem életüket,hitüket teljesen új Alapra építették-csak a Bibliát fogadva el Tekintélynek.

Amikor Gyurival levelezni kezdtem-hagyományosan "papír-(a)lapon"
(....hol volt még NET -elérésem nekem másfél évtizeddel ezelőtt...?),
én még az Őrtorony Társulat "szemüvegén" keresztül olvastam a Bibliát,sokszor "lekódolva" volt Szentírás üzenete.
Gyuri -akkor még-hiába próbált- tisztán csak- a Bibliából érvelni,előttem teljesen érthetetlen volt az,
hogy miért hagyta ott azt a Szervezetet,amelyen kívül nem lehet üdvözülni? (Jehova tanúi szerint)?
Annyira be volt szűkülve a gondolkodásom,hogy ilyen kérdésekkel "támadtam" vissza:
>>" Hol használják máshol a "Jehova" nevet?? 
Hol van máshol "Hű és bölcs Rabszolgaosztály?? "<<

Sok,sok türelmet kellett kérnie szegény Gyurinak hozzám az Úr Jézustól.....
de hát a legtöbben így gondolkodunk,-kérdezünk-érvelünk,akiknek csak egyféle információt enged Jehova tanúi Vezető Testülete ("Hű és bölcs Rabszolgaosztály") Aztán elmaradtak a levél-váltások....nem tudom már,hogy miért
-de hiszem,hogy szükség volt a "csendre"!
Ahogy az ÚR Jézus kegyelméből megszabadultam az Őrtorony vallásos tévtanoktól,"paneloktól",úgy éreztem:
Meg kell írnom Szabados Györgynek,mi történt velem.
Újra jöttek-mentek a levelek (már "vallásos-kard-csapkodások" nélkül!),
-és Gyuri meghívott a lakásán lévő Bibliakörre.
Kíváncsiság,érdeklődés,izgalom volt bennem....
Emlékeztem a Jehova tanúinál , a "könyvtanulmányozásokra",-amik azóta megszűntek.( talán túl nagy volt a szabadság...!)

Ezeken a kiscsoportos alkalmakon az Őrtorony Társulat egy könyvét kellett kérdés-felelet formájában.

Emlékezetes volt a "Jelenések nagyszerű csúcspontja közel"című könyv tanulmányozása....
Sok,sok erőltetett magyarázattal,-minden pozitív prófécia Jehova tanúiról szól
(Például,az egyik angyali trombitaszó az egyik Jehova tanúi által az USA-ban tartott kongresszusról szólt..... elképesztő,micsoda magyarázatok...!?!)
Szóval,ezek inkább szellemi-vallási vergődések voltak,nincs semmi nosztalgiám.
Ebben az időben jártam már baptista "beszélgetős" Bibliaórákra is, (Budapest-Csepel)
-de sajnos sokan passzívak voltak-de már jóval őszintébb,bátrabb beszélgetések születtek,
mint Jehova tanúinál- elvégre nem volt görcsös megfelelés-kényszer,
nem volt egy merev irányelv
(Az Őrtorony Társulat tanrendszere),-amihez kötelező igazodni.
Tehát ilyen élményekkel,tapasztalatokkal a "tarsolyomban" indultam el Szabadosékhoz.
Talán a Máté evangéliumát tanulmányozta a kis Bibliakör (ekkor még "szerdai".)

Imádság,és rövid bevezető után szabadon beszélgethettünk az adott Igeszakaszról.
A legtöbben aktívan bekapcsolódtak. Szembetűnő volt a jó értelemben vett oldottság,görcs-mentesség,és szabadság.
Egyetlen fix pont volt,amihez mindenki igazodott: a Biblia Isten kijelentett Szava.

Így van ez ma is!


Minden dogma :Szentháromság,a halál utáni létezés/állapot,szombat-kontra-vasárnap,stb.... teológiai- emberi megfogalmazás,
éppen ezért sem lehet senki kereszténységét ezeken keresztül lemérni,minősíteni.
Belegondoltam: Milyen szerencsétlen dolog lenne az,hogy keressük az Isten akaratát,és közben felekezeti tanítások,dogmák megkérdőjelezhetetlenül "kőbe vésve" szerepelnének hitünkben,tudatunkban.
Olyan lenne,mint ha egy eleve "megbundázott" (lefixált vég-eredményű) sport-eseményt lejátszani.
Éreztem,és tudtam: ilyen Bibliakört kerestem!

Amiért aggódtam: Sajnáltam volna,ha egy "Jehova-tanúi-2" gyülekezetté alakult volna át a Bibliakör,
szinte ugyanazokkal a dogmákkal,hamis prófécia-kimagyarázásokkal,
türelmetlen lelkülettel
("Szeretünk,HA úgy hiszel,mint MI,szeretünk,ha úgy értelmezed a Bibliai tanításokat,mint mi,stb. ...")
Hála a Mindenhatónak,Ő megóvta ettől a Bibliakört.

Nagy áldás volt,hogy beindultak rendszeresen a Piliscsabai "csendes-hétvégék"
az Evangélikus "Béthel" Missziói Otthonban,
ahol csaknem három napon keresztül együtt imádkozunk,beszélgetünk,tanulmányozzuk a Szentírást,kirándulunk.
Szintén nagy áldás az új Arcok a Bibliakörön!
Nem szeretnék "tagokat" írni,mert nincs"hivatalos" tagság,-aki jön szeretettel fogadjuk.
Aminek különösen örülök: Már többen vannak azok a rendszeres "Bibliaköriek",akik soha nem voltak Jehova tanúi,
-a Mennyei Atya adott "vér-frissítést",nem szeretnénk zárkózott,
belterjes "vallásos-klub" lenni!
Jó visszatekinteni,hogy csaknem egy fél évtizedig helyet adtak a Budapest-Zuglói adventista Testvérek,
-és most több mint öt éve a Pesti Golgota gyülekezet,(-köszönet Nekik!)
A Golgota gyülekezethez tartozott a Bibliakör egyik rendszeres egykori résztvevője: Barna Zoli,
aki nagy munkát végzett Isten kegyelméből Jehova tanúi felé http://exjt.hu/ahonlaprol.html , http://www.gyertyagyujtas.hu/index.php/ ... valasztott

Milyen távlatok vannak előttünk?

Szeretnénk növekedni a szeretetben,az emberi-hittestvéri kapcsolatokban,a Szentírás ismeretében.

Az Internet által egyre több "Jehova Tanú",és más tévelygő irányzat tagja szembesül azokkal
az elhallgatott Bibliai,és történelmi bizonyítékokkal,amelyek által
Jahveh Úr Isten felnyitja szellemi szemeiket,
és szakítanak szekta-szervezetükkel.
Azonban sok,-főleg "történelmi" - egyház nem tud mit kezdeni
a komoly,-lexikális- Bibliaismerettel bíró
Krisztus-keresőkkel, frissen megtért érzékeny keresztényekkel.
Nem is lehet elvárni,hogy egy ex-Jehova Tanú az egyik napról
a másikra elfelejtse vallási múltját,
és beilleszkedjen olyan felekezeti közösségbe,ahol a bizalmatlanabb tagok talán még gyanakvással is
fogadják,-feltételezve: talán még mindig nem "gyógyult meg egészen"!!
Ezért is van nagy szükség olyan Bibliakörökre,amelyben ismerik,és értik "Jehova Tanúi" szellemi hátterét,
emlékeznek a Bibliakörön résztvevők arra,milyen volt az Őrtorony Társulat szellemi uralma alatt élni,és félni!
Akik emlékeznek arra,milyen élet volt hitetlenül,vagy vallásos tévúton vegetálni,akik felismerték önmagukról,
hogy megváltásra szoruló bűnösök akiknek hiányzik Jehova Isten elfogadó Atyai szeretete,
az Úr Jézus Krisztus teljes megváltása, örök üdvösségre megőrző kegyelme,
és a Szent Szellem vezetése,bátorítása, azok tudják hittel megragadni-elfogadni
a Krisztusról szóló Örömhírt, szabadító Üzenetet!


>>" Péter így válaszolt: Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg valamennyien Jézus Krisztus nevében,
bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát.
"<<

(Biblia, Apostolok cselekedetei,2.fejezet,38.vers.)


>>" Akiket pedig Isten Lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok,
hogy ismét féljetek, hanem a fiúság Lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk: "Abbá, Atya!"
Maga a Lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, 

hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. "<<

( Biblia, Rómaiakhoz írt levél, 8.fejezet, 14.-16. versek)


>>" Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: ő jött el a világba.
A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt:
saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt.
Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek;
mindazokat, akik hisznek az ő nevében, akik nem vérből, sem a test, sem a férfi akaratából,
hanem Istentől születtek.
Az Ige testté lett, közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét,
mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, 

telve kegyelemmel és igazsággal. "<<

( Biblia, János evangéliuma,1.fejezet,10.-14. versek)Hálás vagyok Istennek a Hétfői Bibliakörért, kívánom,
hogy mindig Jahveh dicsősége,és akarata,
és irgalma legyen látható, tapasztalható a Bibliakörben,
és legyen áldássá minél több ember életében !

Hála mindenért a Mindenható Istennek!

[ Zsotza ]

Nincsenek megjegyzések: