2009. december 19., szombat

Jehova tanúi és a megigazulás

 Egyre jobban foglalkoztat egy példázat-történet,
amit Jézus Krisztus mondott el,
és a Lukács evangéliuma 18.fejezetének 9-14 verseiben olvashatók.
 Itt az "egyszerű Fordítás" alapján idézem.
(Kiadta:TBL Magyarország Alapítvány www.wbtc.com )

"El is mondott egy történetet azoknak,akik biztosak voltak abban,hogy ők igazak,és a többieket lenézték. Így szólt hozzájuk: >>" két ember ment el a Templomba imádkozni:egy farizeus,és egy vámszedő.    A farizeus megállt,és így imádkozott magában:"Istenem,hálát adok neked,hogy én nem vagyok olyan,mint a többi ember.Nem vagyok sem tolvaj,sem csaló,sem házasságtörő.     Nem vagyok olyan,mint ez a vámszedő. Hetente kétszer böjtölök,és mindenemből beadom a tizedet." A vámszedő,aki távolabb állt,még a szemét sem emelte fel az égre. Szomorúságában a mellét verte,és így imádkozott: >>Istenem könyörülj rajtam,bűnösön!   Mondom nektek,ez igazságosabbnak bizonyulva ment haza,mint amaz;mert mindenki,aki felmagasztalja magát megaláztatik,de aki megalázza magát,felmagasztaltatik."<<  (Kiemelés tőlem)

Az összes magyar Bibliafordítás,Károlitól a Szent István társulatin keresztül a Vida Sándor fordításig megegyezik abban,hogy az alázatos,bűnbánó vámszedő nem csak igazabb lett (valamennyire)-úgy,ahogy az "Új Világ Fordítás" próbálja visszaadni,hanem -szembe a büszke vallásos farizeussal- megigazult !
Ezt a blog-cikket decemberben írom-ilyenkor nagyon sok ember gondolatában főszereplő az ajándék. Mint hívő keresztény vallom,és tapasztalom,
hogy a megigazulásnál értékesebb,és tartósabb ajándékot elképzelni sem lehet.
Kívánom minden kedves Olvasónak-különösen akik (még) Jehova tanúi-hogy megtapasztalhassák a következő Bibliai igazságok valóságát: Pál levele a rómaiakhoz 5.fejezet 19.vers:

>>" Mert amint egy embernek engedetlensége miatt sokak bűnössé váltak,így az Egynek engedelmessége által sokak megigazultak  "<<  (Vida fordítás) 

Pál levele a rómaiakhoz 3:24 
>>" "és ajándék az,hogy igazságossá nyilváníttatnak az ő ki nem érdemelt kedvességéből,a Krisztus Jézus kifizette váltság általi szabadítás révén "<<
("Új Világ" fordítás)

 Korinthusbeliekhez írt 2.Levél 5.fejezet 21.vers:

 >>" Mert azt,aki bűnt nem ismert,érettünk bűnné tette,
hogy mi Isten igazságává legyünk őbenne "<<

( Kecskeméthy István fordítás) -kiemelések tőlem.
Végezetül szeretettel ajánlok egy tanulmányt a megigazulás témájában,a veszprémi Evangéliumi Keresztény Gyülekezet Honlapján,-én építőnek,
és Bibliahűnek találtam: http://www.evangeliumi.hu/konyvtar/konyvek/evhitkonyv/megigaz.htm 

                              [ Zsotza ]