2010. december 27., hétfő

Jehova Tanúi,és az 1925-ös hamis prófécia

 Idén,-2010-ben- 85 éves jubileuma van az 1925-ös próféciának.   Biztos,hogy  nem lesz hivatalos megemlékezés  Brooklynban.    Tudnak  valamit  Jehova Tanúi az  1925-ös jövendölésekről?

Valószínű,hogy annyit  tudnak,amennyit én 'anno szellemi-lelki szabadulásom előtt,-vagyis  szinte  semmit.    Jehova Tanúi  nem ismerhetik közvetlenül , hitelesen , a régi  Őrtorony társulati  kiadványok   által saját Szervezetük  múltját,hisz ezeket nem adják ki újra,és ha a frissebb irodalmaik idéznek is belőlük- nagy  ritkán-  igyekeznek "jól válogatni",nehogy  kiderüljenek olyan tények,amelyek kínosak az Őrtorony Társulat szempontjából.

Az 1993 december 1.-i Őrtorony  folyóirat  közöl egy érdekes  esetet   az  J. F. Rutherford-ról,  az  Őrtorony Társulat második elnökéről: "Egyszer például  dogmatikus kijelentéseket tett  arra  vonatkozólag,hogy mire számíthatnak a keresztények 1925-ben.  Amikor  az  események nem feleltek meg a várakozásainak,azt mondta alázatosan a brooklyni Bétel-családnak,hogy nevetségessé tette magát." (A szövegrész-kiemelések tőlem: Zsotza)
 
"Milyen szimpatikus,és egyenes figura ez a Rutherford testvér!"-gondoltam,sok más Jehova Tanújával  együtt.  Természetesen  a részletekről semmi  információm nem volt,nem lehetett.  Amikor több tanítást meg kellett vizsgálnom,sor került  az 1925-ös tanítás megvizsgálására.  Mit tanított erről az Őrtorony Társulat,-1925 előtt?  Valóban csak J.F.  Rutherford  magánjellegű  elképzeléséről,sejtéseiről van  szó,-vagy megkérdőjelezhetetlen tanításról,amely-mint minden  Bibliamagyarázat- közvetve "Jehova Istentől" jön,az Őrtorony Társulaton keresztül?  Amit nem szabad,-de nem is lehet  megkérdőjelezni, mert az az "Igaz Hit"  megtagadásával lett  volna  egyenlő.

Nézzünk meg néhány korabeli tanítást!  J.F.  Rutherford: "Milliók élnek,akik  sohasem fognak meghalni": "Az Írás más helyen mutatja,hogy hetven jubileumot kellett megtartani (Jer.25:11, 2Krón.36:17-21)  E jubileumok  egyszerű számítása e fontos tényhez juttat  bennünket:  Hetven,-ötven éves- jubileum összesen 3500 esztendő.  Azon időszak,mely 1575 évvel  Kr.u. 1 előtt kezdődött szükségképpen 1925 végén bevégződik,és a nagy ellenkép kezdődik meg." (82. oldal,saját szöveg-kiemelés: Zsotza)      "Mint előbb állítottuk,a nagy jubileumi kör (korszak) 1925-ben kell,hogy kezdődjékEz időben az ország földi fázisa  felismerhető lesz." (83. oldal,-saját szöveg-kiemelés: Zsotza)   J.F.Rutherford "Élet" című könyvéből:  "Hisszük e mi  a  Mester állítását: Ha igen,amikor eljön az idő,hogy a Világ megismerje,akkor  azok,akik hisznek,és persze átadják magukat a föltételeknek, Jézus teljes és  határozott  állítását nyerik,hogy sohasem  halnak meg.  Az itt előadott  érvre történik tehát,hogy a dolgok régi rendje,a régi  Világ bevégződik, és  ezért elmúlik, s hogy új rend lép föl, és 1925  fogja jelezni a föltámadását a hűséges régi  kegyeseknek,és a helyreállítás kezdetét,  és  ezért  ésszerűleg  következik, hogy a népek közül  milliók,akik most a Földön élnek, a Földön lesznek még 1925-ben is.  Így, az isteni Igében előadott   ígéretek alapján arra a  bizonyos, és VITATHATATLAN   eredményre   jutunk, hogy milliók  élnek most,akik sohasem halnak meg.  (90. oldal,saját  szöveg-kiemelés:  Zsotza)  Az Őrtorony,1922, november 1.:  "Az 1925-ös dátumot még inkább  megerősítik  az Írások , mivel  azt a törvény   rögzíti,amelyet  Isten adott  Izraelnek.  Európa jelenlegi  helyzetét látva  az ember  azon csodálkozik,  hogy hogyan lehetne  visszatartani  a robbanást, és  a nagy  válsághelyzetbe  pontosan  1925  előtt  fogunk  érkezni, illetve  valószínűleg  belépni."   Az  Őrtorony, 1923, április 1. : "Vajon több,vagy legalább annyi  okunk  van  hinnünk  A Királyság  1925-ös felállításában ,mint Nóénak a Vízözönben?
  
Nem véletlenül emeltem ki a szöveg-részeket.  Ki  állíthatja  ezek  után,hogy Rutherford  állítása csupán "valószínűség"  volt?    Volt nagy magabiztosság-1925  előtt.  Igen,  az 1922-es  Őrtorony  "jövendöléséből"  valami  teljesedett....:>>"  és  a nagy  válsághelyzetbe  pontosan  1925  előtt  fogunk  érkezni, illetve  valószínűleg  belépni. "<<  Válsághelyzet  az  volt:  Brooklynban, az Őrtorony Társulat  központjában!  1925-ben semmi nem történt,-szemben  1914-el,-amire  rá lehetett  volna  fogni  valami  "láthatatlan"  beteljesedést.  Választhattak  volna  Rutherfordék:  Beismerni  egyenesen,és  őszintén  az  igazat:  hogy  megint  hamisan  prófétáltak, "Jehova nevében", a Szentírás tekintélyével  "igazolva"  az  1925-ös tanítást (  ha már  Ők  "képviselik"  az "Igazságot"),vagy   pedig  folytatni  a "jól bevált  módszert",a  ködösítést. 
  
Nem okozott  senkinek  sem meglepetést,hogy a Brooklyni  Vezérkar  az  utóbbit választotta,-ahogy  mindig.  "Akkoriban,  az 1920-as  években  Jehova  bizonyosan  megáldotta  az Ő népét,és  ellátta  mindazzal,amire a Királyság-érdekek  előmozdításához  szüksége  volt.  A  kinyilatkoztatások  előrehaladásának Istenének is  bizonyult. Ennek  az  volt  az  eredménye, hogy a Biblia-kutatóknak  gondolkodásukat  sok  mindenben  át kellett  alakítaniuk.   De  hálásak  voltak  Isten  vezetéséért, és  hamar  készek  bizonyultak arra, hogy  Jehova  tanítsa őket.  Isten  népének például  meg kellett  változtatni  nézeteit  az 1925-ös  évről.  Azt  gondolták  ugyanis,hogy  ezzel  az  évvel befejeződik  a 70  kürtölési  időszak, melyek  mindegyike az izraelitáknak  Kánaánba  való  bevonulásától számított 50- 50 évig tartott, és  ezzel egybekötötték a helyreállítást,és  az  áldásokat is." ("A Mi Királyság-szolgálatunk, 1977/5:  "Jehovától tanítva")  

Döbbenetes....  Nem olvasta  vissza  J.F. Rutherford a saját írásait, állításait?   Milliós  példányszámban  voltak  nyomtatva,és  terjesztve!   Senki sem mondta,hogy  "Figyelj,Rutherford testvér,pár  évvel  ezelőtt  még bizonyos,és  vitathatatlan tény volt  a  Királyság 1925-ös  felállítása?   Visszatérve  Rutherford  Bétel-otthon-beli  vallomására, látható,hogy az 1993-as  Őrtorony  messze nem hű a tényekhez,és a történelemhez.  Ugyanis az 1925-ös prófécia nem pusztán  J. F. Rutherford  "szellemi  időjárás-jelentése"  volt,ami  éppen "nem jött be",hanem  "Jehova Isten,és a Biblia" tekintélyével  alátámasztott,"atombiztos"  hivatalos tanítás volt,  aminek  a legszelídebb  megkérdőjelezése
is  kiközösítési ok!  J.F. Rutherfordra  jellemző,hogy   nem   vállalt valódi  felelősséget  a nyilvánvaló,hamis próféciáért, "elintézte"  avval,hogy "nevetségessé tette magát".  

Az,hogy rákényszerített  a  "Bibliakutatókra"  Jehova Tanúi  elődeire  egy  elképesztő jövendölést,-amiért  minden  bizonnyal  az 1925-ös  spekulációkat elfogadni nem tudó  tagoknak menniük kellett a Szervezetből,arról marad a nagy Csend.   Miért  nem kért  bocsánatot  az  Őrtorony Társulat  kiadványainak összes  olvasójától, Jézus Krisztustól,és  Jehova Istentől?  Most  még lehet....de  amikor eljön  Jézus Krisztus  bíróként,akkor  a hamis  prófétá(k)nak már nem  lesz  idejük,és  lehetőségük.   "Az ördög pedig,aki megtévesztette őket a tüzes és kénköves  tóba vettetett, ahol a fenevad,és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel,és nappal  örökkön-örökké" (Jelenések könyve,20. fejezet,10. vers)   Az  Úr Jézus  adjon minden Igazság-keresőnek  bátorságot,és szabadulást!  [Zsotza] 

2010. december 22., szerda

Elnökválasztás Belaruszban-2010

Megtörtént az,ami várható volt Belaruszban....  Alekszandr Lukasenko  újra megnyerte az elnök-választást.  Ami  (szerintem)  furcsa...szomorú: Még  az elnökválasztás  idejére sem sikerült a belarusz ellenzéknek  összefogni.  (A  "széthúzás"  nevű "sportág" nem  magyar specialitás...) [;<-((  Jócskán megkönnyítették a "Bátyká"-nak  nevezett eddigi elnök győzelmét.  Alekszandr Lukasenka legyőzhetetlen  egyenlőre.  Kíváncsi vagyok arra, hogy ha az ellenzék megerősödik,és legközelebb egy jelöltet állít Lukasenko ellen,sikerül-e legalább második fordulót kiharcolnia?  Erre várni kell még négy évet!  >>"Alekszandr Lukasenko győzelme tulajdonképpen borítékolható volt. És a tömeggyűlésre kiment emberek reagálását nem magának a győzelemnek ténye váltotta ki, hanem a túlzott szavazattöbbség – véli Mihail Alekszandrov, a FÁK országai intézetének szakértője  Így vagy úgy, de semmi bizonyíték nincs a szavazatok meghamisítására. Tény viszont, hogy a választás előtti verseny során nem egyformák voltak a jelöltek feltételei.  Lukasenko természetesen kihasználta a hírhedt „adminisztratív erőforrást”.   De a leglényegesebb az, hogy az ellenzék képtelen volt komoly konkurenciát támasztani a hivatalban levő elnökkel szemben – fogalmaz Jevgenyij Mincsenko, a politikai szakértői véleményezés nemzetközi intézetének igazgatója.
A fő ok, ami miatt Lukasenko ilyen kitűnő eredményt ért el – az ellenzék képviselőinek teljes impotenciája, tehetetlensége. Mind a kilencen fejetlen választási kampányt folytattak. Sőt, az is meglepett engem, mennyire agresszívan viselkedtek egyes jelöltek az eredmények összegzése idején. "<< (A teljes  cikk elolvasható itt: Oroszország Hangja Rádió honlapja  ) Lent egy két évvel ezelőtti kampány-videó,-csak érdekességnek.   [Zsotza]   

2010. december 4., szombat

NET-szünet

Kedves Olvasó!  Az internet-elérésem nagyon  bizonytalan   (PR-Telekom) A modem "PC-activity" led-je időnként elalszik,de az ügyfélszolgálatosok szerint  részükrő  minden O.K... (?) Így  bizonytalan ideig nem vagyok elérhető a NET-en. Lehet hogy  szolgáltatót kellene  váltanom...?  Esetleg kábelesről mobil-internetre...?  Ha valaki kommentelne,kérem legyen türelemmel,mert  ritkán tudok kölcsön NET-eléréshez  jutni. (Előmoderálás  után jelennek meg a kommentek.)  Köszönöm  Látogatásotokat,és Türelmeteket!  Alternatív  kapcsolat:  Mobiltelefon: +36303012161  /Zsotza/

2010. december 1., szerda

Jehova Tanúja,vagy Jehovista?

Egy cikk jelent meg a   hvg.hu  -n,ami összefoglalja Szalai Andrásnak, az Apológia Alapítvány vezető munkatársának a Jehova Tanúiról szóló ismeretterjesztő-felvilágosító előadását. Érdemes elolvasni    -->> ITT <<--  

A témát ismerők "fennakadhatnak" néhány kifejezésen,mégis azt javaslom: érdemes elolvasni,és az üzenetére figyelni! Kicsit fájlalom,hogy a Közösség tagjai által használt,és elfogadott "Jehova Tanúi" felekezet-név mellett előkerült a "Jehovista" elnevezés is,amit még,egyenlőre- elutasítanak,és sértőnek tartanak. Nos,ezen persze lehet vitatkozni. "pro-és kontra"....
Nem szabad elfelejteni,hogy micsoda változáson ment keresztül az "egyház" szó!   Egészen az 1990-es évek közepéig szitok-szónak számított ("Fúj,Modern_Nagy_Babilon_Egyházak"!!)  Az "egyház"= hamis kereszténység.    Világos volt a "képlet"!

Visszaemlékszek,még "friss hírnök" voltam ('anno 1987 kb.),amikor naívan meg mertem kérdezni az egyik vént, "Kis" Nagy Misi bácsit.   (A "Nagy" volt a hivatalos,vezetékneve,de mivel nagyon alacsony volt,ezért -Ő maga- időnként tréfásan így mutatkozott be: "KisNagy Mihály vagyok!"  Másik beceneve: "Apróka") Ő az egyik legszimpatikusabb ,legtoleránsabb vén volt Halásztelken. (már meghalt.  A Feltámadás Urának kegyelme legyen Vele!) -"Mi a közösségünk elnevezése?" - Csodálkozva rám néz...: -"Mi lenne...? Hát mi vagyunk Jehova Isten népe!" - Csak tovább próbálkozom...: "-Jó,értem én... nem vagyunk szekta. Nem vagyunk egyház. /Fúúj! Ilyet gondolni!?! [;<-) / Mégis mi a közösségünk elnevezése?" -erre Ő: "Jehova Isten népe vagyunk!!"   Láttam,hogy nem kapok választ,nem erőltettem ezt az "interjút".   Ezután pár évvel később (1989) megtörtént a hivatalos állami elismerés.   A közösség elnevezése: "Magyarországi Jehova Tanúi vallás-szervezet".  
Eltelt (kb.:) egy évtized,én már nem voltam a Szervezet tagja,amikor figyelmes lettem az új elnevezésre: "egyház"!   Nocsak...?   Hát mégis...?

Ami eddig szitokszó volt ("egyház"-és esetleg a jövőben: "Jehovista"),az lehet elfogadott kifejezés...?  Az első században is egy "népi elnevezést" fogadtak el az akkori Krisztus-hívők: Biblia,-Apostolok Cselekedeteiről írt könyv,11. fejezet, 26. vers: >>"És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek."<< (Kiemelés tőlem,-Zsotza)   Persze,nem a Jehova Tanúi egyének elméjében "gyulladt isteni szikra",hanem a brooklyni Főhivatalból (New York,U.S.A) küldhették az új határozatot.  Érdekes (szomorú) a helyzet a "keresztelés" szóval,amely az ismert,és -szerintem- pontosabb "bemerítkezés" (A "baptidzo"-görögül- Zsotza) szót váltotta az Őrtorony Társulat szóhasználatában.  

 Egy korábban elutasított, negatív,és pontatlan szóval felcseréltek egy közismert teológiai kifejezést.  Egy közösségi oldalon egy "kereszteletlen hírnök" (-így nevezik azokat,akik már misszióznak,de még nem tagok hivatalosan-) így dicsekedett : "Hála Jehovának, EGYHÁZ lettünk!!" Szegény,ha tudta volna...  ezért a lelkendezésért milyen feddést kapott volna a vénektől!   Az idők változnak...sőt,nem csak azok!
            [Zsotza]

2010. november 21., vasárnap

Ismeretlen zenei csillagok: Neda Ukraden

Korábban indítottam egy sorozatot,amelynek ezt a címet adtam:

                                   "Ismeretlen zenei csillagok"

Olyan előadókról szeretnék írni,illetve dalaikból  válogatni,akiket én szívesen hallgatok. (...Igen,abszolút szubjektív alapon válogatok!)  Tapasztalom,hogy sok-sok olyan énekes,együttes van,akikről semmit sem tudunk,és érdemes lenne  -szerintem- megismerni. 

Korábban egy Távol-keleti énekesnőről  írtam,Teresa Teng-ről  ,akinek dalaival egy teljesen más zenei Világba utazhatunk el,- így virtuálisan is.  Amilyen  távoli volt az előző művésznő,olyan közeli (földrajzilag)  a másik....  "innen  a szomszédból", Szerbiából.  Mégis nagyon nehezen találtam róla adatokat.  Magyarul nem leltem semmi érdemlegest,így maradt a jó,bevált   Wikipédia .  Ki  ez az Énekesnő?   Ha  azt  írom,hogy  Neda Pavlović, akkor  talán a délszláv országokban sem tudnák egyből,hogy kiről van szó.  

Ezen a néven  született 1950 Imotski-ban (akkor: Jugoszlávia,ma: Horvátország)  az az ifjú hölgy,aki később Neda Ukraden néven lett népszerű énekesnő.   Ha pontosak  az infók,akkor 1967-től datálódik a pályafutása-napjainkban is fellép,legutolsó CD-je tavaly jelent meg: "Da se nadjemo na pola Puta".   Szarajevóban nőtt fel, a Szarajevói Egyetemen szerzett diplomát   (jog,és  filozófia)   1975-ben jelent meg az  első lemeze ("Srce u srcu"-"Szív a szívbe")-ezt még nem szólóban,hanem a Kamen na kamen ("Kő kövön")  együttessel.  (2010-ben    dupla  jubileuma:  60 éves Neda Ukraden,és 35 éve jelent meg az első  albuma)  

Kedvenc hobbyja a futás,és van egy étterme:"Star".  
Férjének neve: Milan Bilbija.  Egy gyermekük  született, Jelena. 
Azt vallja Neda Ukraden,hogy  a Ő,Jelena a legnagyobb sikere.  (Milyen szimpatikus!)    Nem idegen Tőle az internet,(jó,-valószínűleg nem Ő  szerkeszti),szerintem klassz  honlapja van:  http://nedaukraden.com/   Zenék,videók,hírek,koncertek-ahogy ez lenni szokott egy művész weboldalán.  Érdemes még a Facebook-oldalát   is megkeresni!  
(Én sok dalát,videóját "lájkoltam"!   

Jólesett,amikor mások is továbbadják az ismerőseiknek,mert  tettszenek Neda Ukraden jellegzetes,délszláv hangzású dalai.) 
Bár a Magyar Rádió nemzetiségi műsoraiban hallottam néhány dalát (tettszettek,de nem tudtam az előadó nevét), de amióta rendszeresen látogatom a YouTube videó-portált ,azóta  egyre több dalát hallgatom,és kedvelem. 

Jöjjenek akkor a dalok! 

Mindjárt  elsőként amit  sikerrel osztottam meg a Facebook-on,a "Zora je" - ("Hajnal  van")1985-ből.  Nagyon szép  képekkel! Ezt a dal ismerős volt! [;-< ))  Még mindig a '80-as évekből való a   "Vrati se kisom" ("Esővel térj vissza") Sajnos,a videó technikai minősége nem jó. Utána: "Da se nadjemo na pola puta".
 Aki pedig dalmáciába szeretne  repülni  a "zene szárnyán" annak itt a "Dalmacijom zagrljeni" ("Dalmáciával átölellek") 

                         [Kovács Zsotza Zsolt] 
2010. november 20., szombat

A "Nagy Nemzedék" elmúlása

2010 tele van furcsa jubileumokkal Jehova Tanúi történelmében.  
Volt egyszer egy tanítás a Szervezetben,amely sok embernek adott bátorítást,és reményt,jelet.  
Az Őrtorony Társulat  hosszú évtizedekig azt tanította,hogy az 1914-es nemzedék élet-idejében  fog eljönni az Armageddon,és utána  az Új Világ. 
Nagyon sok  ember számára volt ez  útmutatás.  
Van egy folyóirat,amelynek  a 4.-ik oldalán hosszú ideig olvasható volt,hogy miért jelenik meg az "Ébredjetek".  Idézem belőle a lényeget:   
>>" Ami a legfontosabb: ez a folyóirat megerősíti a bizalmat a TEREMTŐ azon ÍGÉRETE iránt,amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre,mielőtt elmúlik az a nemzedék,amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek "<< -1995 októberéig.  

>>"Ami a legfontosabb: ez a folyóirat megerősíti a bizalmat a Teremtő azon ígérete iránt,melyet egy békés és biztonságos új világra tett,amely hamarosan felváltja a dolgok jelenlegi gonosz,törvénytelen rendszerét. "<<-1995 novembertől.  
(-Kiemelés tőlem: Zsotza 
Volt egyszer egy váltás...változás. 
Az,ami "a Teremtő ígérete" volt, 1995 novemberétől már nem az. 
Mi lehet az oka...?  
Ha Jehova Isten valóban kinyilatkoztatta az Őrtorony Társulatnak,akkor miért kellett  eltüntetni?    Ha a Teremtő módosította volna a kijelentést,nem furcsa,hogy a nemzedék  elmúlása előtt  történt a változás?  
Ez a nemzedék már 1968-ban is "meglehetősen idős"  volt.  

>>" Jézus éppen azokról az egyénekről beszélt,akik meglátják mindezeket a dolgokat. >Ezek a dolgok< azok az események, amelyek már 1914 óta megtörténtek, s amelyek még megtörténnek egészen e gonosz rendszer végéig (Mt 24:33) Még azoknak sem volt alkalmuk meglátni ezeket a dolgokat mind, akik ötven évvel ezelőtt születtek.
(-A könyv,amiből idézek 1968-ban készült!! - Zsotza) 
Ők akkor léptek színtérre, mikor a megjövendölt események már folyamatban voltak.
De még olyan emberek is életben vannak, akik 1914-ben már éltek, és látták ami ekkor történt , s akik elég idősek voltak ahhoz, hogy még emlékezzenek azokra az ( 1914-es- [ Zsotza]) eseményekre. 
Ez a nemzedék már meglehetősen idős. [...] Sokan azonban még életben lesznek azok közül, hogy meglássák e gonosz rendszer végét. Ez azt jelenti hogy már csak rövid idő van hátra, mielőtt eljön a vég ! (Zsoltár 90:10) 
Úgy legfőbb ideje,hogy sürgősen cselekvéshez láss,ha nem akarod,hogy ezzel a gonosz rendszerrel elpusztulj !   "<<  (Az "Igazság, amely az örök élethez vezet" c. könyv 94-95 oldal,- megjelent 1968-ban!)


Innen is látható,hogy mennyire kifutott az -önmaguknak szabott időkeretből- az Őrtorony Társulat 15 évvel ezelőtt.  
(Csak  érdekességképp: Apai nagyanyám 1914-es születésű.
  Ő 81 éves lett volna 1995-ben,-és az Ő nemzedéke már nem tartozott a "Nagy Nemzedékhez",-amelyről azt írta a fent idézett Társulati  kiadvány,hogy "meglehetősen idős"-1968-ban!  Az Index-fórumon az egyik fórumozó úgy próbálta menteni a menthetetlent,hogy "nem értették meg (Brooklynban) Isten akaratát jól". 
De nem lehet  erről szó,ugyanis nem azt jelentette ki az Őrtorony Társulat,hogy:  
"Biblia-ismeretünk  alapján úgy ismerjük a Teremtő akaratát,hogy egy békés,és boldog új világ jön létre,mielőtt elmúlik az a nemzedék,amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek."  Akkor ez az érv jogos lenne.  
De  semmi szerénység,és visszafogottság.  
Teljesen jogosan érzik becsapottnak önmagukat a régi Jehova Tanúi,és a hozzátartozóik.  Ha egy világi(!)  szerkesztőség  a sajtótermékében hamisan állít valamit,-és ez kiderül- akkor a minimum  helyreigazítást tesz,és bocsánatot kér az érintettektől. 
Egy,-önmagát Jehova kizárólagos szócsövének nevező- Társulatról kiderül,hogy hamis állítást tett,hamisan prófétált- "a Teremtő nevében" állított valótlan dolgot.    
Simán "átsiklottak" a nyilvánvaló bűn mellett.  
Semmi bocsánatkérés a Jehova Tanúitól,és a Világtól,-például így:  

"Bocsánat,hibáztunk.  
Hamisan állítottuk,hogy a Teremtő megígérte,hogy az 1914-es nemzedék  élet-idejében eljön az Új Világ.
 Sajnáljuk nagyon,hogy szégyent hoztunk Jehova Isten nevére,miközben lazán a hamis kereszténynek tekintünk minden Szervezetünkön kívül élő embert. 
Akik lelkiismereti okból e hamisnak bizonyuló jövendölés miatt távoztak / lettek kiközösítve,mert nem fogadták el a bukott próféciát,azokat visszafogadjuk,és testvéreknek tekintjük." 
  
Talán még nem késő  bocsánatot kérni.
Mit tudok tenni...?  
Feltárom az elhallgatott tényeket. 
Bocsánatot kérek mindenkitől,-így virtuálisan-akiknek adtam valaha valamikor "Ébredjetek" folyóiratot adtam a kezébe. 
Szomorú vagyok,és bánom-15 év elteltével is-hogy 8 éven keresztül az Őrtorony Társulat kiadványaival -akaratlanul is-megtévesztettem embereket. 
Bocsánatot kérek! 
[Zsotza]

2010. november 16., kedd

75 éves a kifosztott "nagy sokaság"

Egy újabb jubileumi évfordulóhoz érkeztünk idén,2010-ben,  ami a Jehova Tanúi vallás-szervezet  történelmét illeti. 
75 éves lett az Őrtorony Társulat legjellegzetesebb dogmája,a "két-osztályos kereszténység". 

Mi volt a tan kialakulásának a hátterében?  

A Jehova Tanúi szervezetének egyik  fő  jellemvonása a vallási  diktatúra.  Csak egyetlen  szempont,és  vélemény létezik teológiai-vallási kérdésekben,az  Őrtorony Társulaté.  Ezt én is megtapasztaltam a nyolc év alatt.  
Azonban volt a Szervezet  történelmében egy eset,amikor egy "alulról jött"  igényt  hallott meg,és elégített ki a "Hű és bölcs rabszolgaosztály" (Jehova Tanúi tanítóhivatala).   Csaknem hatvan éven keresztül  egy reménység volt a Bibliakutatóknál, (-és később Jehova Tanúinál) C.T.Russell nem tanított kétféle "keresztény osztályról"-ami  a reménységet  illeti-,és egy ideig J.F. Rutherford sem.  Azonban történt valami a tagság körében....  

>>" A felkent keresztényeknek azonban voltak olyan társaik is, akik később nagyon buzgók lettek a prédikálómunkában. Ők nem éreztek vágyat arra, hogy az égbe menjenek. Reménységük inkább azzal a nyilvános előadással volt összhangban, amelyet Jehova népe 1918 és 1922 között tartott meg, s melynek eredeti címe: „A világ véget ért – A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg!” <<  
(Jelenések nagyszerű csúcspontja közel,20. fejezet,3. bekezdés)   Szóval,"nem éreztek vágyat a tagok".  
Ahelyett,hogy "vágyat keltettek volna Rutherfordék,egy meglepő  fordulattal álltak elő:  Kitalálták  a két kasztos "kereszténységet"!  Van az  "eredeti vonal",  akik újjászülettek,- ezért Isten gyermekei,tagjai az Új Szövetségnek,-ennél fogva élhetnek az úrvacsorával.

 Az Újszövetség  ígéreteinek várományosai.  Bennük van  Szent Lélek (Szent Szellem).  És ott van alattuk a "nagy sokaság",akik nem Isten  gyermekei,nem újjászületett hívők,nincsenek az Új Szövetségben,nem tagjai Isten családjának.  75 évvel  ezelőtt  eljött a Tett  Ideje: 1935-ös kongresszuson (USA,Washington D.C.)  J.F. Rutherford  kinyilatkoztatta  az  "új igazságot": 

>>" A Jelenések 7:9–17 megértése hamarosan teljes fényében kezdett kiáradni (Zsoltárok 97:11). Az Őrtorony folyóirat többször is hangot adott annak a reménynek, hogy az a kongresszus, amelyet 1935. május 30. és június 3. között kívántak megtartani Washington D. C.-ben (Egyesült Államok), „igazi enyhülést és hasznot” jelent majd a Jonadáb által szemléltetett személyeknek. És valóban annak is bizonyult! Egy izgalmas előadásban, amelynek „A nagy sokaság” volt a címe, J. F. Rutherford, a világméretű prédikálómunka akkori vezetője, a körülbelül 20 000 főnyi kongresszusi hallgatóság előtt bibliai bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy a modern kori más juhok azonosak a Jelenések 7:9-ben említett nagy sokasággal. Beszéde csúcspontján az előadó ezt kérte a hallgatóságtól: „Kérjük, álljanak fel mindazok, akik azt remélik, hogy örökké élnek majd a földön!” Amint a hallgatóság nagy része felállt, az előadó kijelentette: „Íme, a nagy sokaság!” Először néma csend lett, majd fergeteges taps tört ki. Mennyire örült a János osztály és a Jonadáb által szemléltetett csoport is! Másnap 840 új Tanú keresztelkedett meg, akiknek túlnyomó része a nagy sokasághoz tartozónak vallotta magát."<< 
 (Jelenések nagyszerű csúcspontja közel,20. fejezet,5. bekezdés) 
 El tudom  képzelni a sok sok ujjongó,lelkes  Jehova Tanúját a stadionban.....totális csúcspont... végre hivatalosan is a "Földi osztály"  tagjai lehetnek!  
Szerintem egy  futballmeccsen sem lehetett jobb a hangulat,amikor a hazai csapat nyer!  
De tényleg....evvel az új kinyilatkoztatással kik nyertek? 
Az Őrtorony Társulat  elégedett  lehetett...  
Bacsó Péter  feledhetetlen filmjéből, "A Tanú"-ban  hangzik el  ez a mondat: 

>>" Kiadtuk a jelszót: legyen magyar narancs! És lett magyar narancs. Mi nem ígérgetünk a levegőbe, Pelikán.  "<< 


Egyre több ember "nem érzett vágyat"  arra,hogy Krisztussal legyen az Atyai házban,szerettek volna egy "keresztény másodosztályt",-és lett  "keresztény másodosztály".

 Győzelem!  
De  kik nyertek  valójában?   
Bár  úgy tűnik,hogy   az új tanítás (a keresztény "mennyei osztály"  144.000 taggal,és a "földi osztály",mint "Nagy Sokaság")  az  utóbbi kaszt  diadala lenne,mégis  határozottan úgy látom: nem így van.  
A "Földi osztálynak  fel kellett adni azokat a kiváltságokat,amik  csak Isten gyermekeinek öröksége!  Igaz,akik számára a Szentírás a gyakorlatban  az Őrtorony Társulat termékei  voltak,azok így is távol  voltak  Isten ígéreteitől.  Nagyon jól fogalmaz  Szalai András ,  az Apológia Alapítvány vezető munkatársa,akinek könyvét: -"Jehova és a Szervezet" -minden a téma iránt érdeklődő számára szeretettel  ajánlom. 

>>"Mi  a  Tiéd? 
  Nem a Tiéd az Atya,mert nem vagy az Atya gyermeke,és nem kaptad meg a fiúság Lelkét.  De  akkor milyen alapon  szólítod Őt Atyádnak,amikor imádkozol?  (Róm.8:15-16)  Nem a Tiéd a Fiú,mert nincs meg  Benned a Fiú,és Te sem vagy a Krisztusban,tehát az élet sincs meg  Benned.  De akkor hogyan  élnél  örökké?  (1.János 5:12)       Nem a Tiéd a Szentlélek,mert nem lakik Benned,nem vagy a Temploma.  De akkor hogyan járhatnál Lélek szerint,és hogy lennél  képes nem a test  szerint élni,tehát hogy szentelődhetnél meg a Szentlélek nélkül?  (Róma 8:9, 1.Kor.6:11)  ....  Nem a Tiéd a Biblia,mert a szervezet  szerint a Társulat  nélkül csak  félreértheted.   De akkor honnan tudnád teljes  bizonyossággal,hogy valójában mi Isten terve Veled kapcsolatban?  (V.ö.:1.Jn2.27)   Nem az  történt,hogy a Társulat  teljesen bekerített?  "Isten ezt meg ezt mondja Rólad. Itt meg itt  van leírva,és ezt így meg így kell érteni.  Hogy Te máshogy érted?  Nem értheted helyesen,mert nem vagy felkent.  És ha mégis azt hiszed,hogy érted,az azért van,mert felfuvalkodott vagy!"  Akkor minek a Bibliával  bizonyítani bármit is?  Ha csak  azt  az írásszöveget veheted  észre,amelyikre ő rámutat a Bibliában, és  azokat csak úgy értelmezheted,ahogy ő értelmezi,,akkor valójában nem vak engedelmességet vár el Tőled a  szervezet?  Nem azt  akarja megalapozni a kétosztály-elmélettel,hogy Te  erre önként képes  legyél?  "<<
(Szalai András: "Jehova és a szervezet",37-38.  old.-saját kiemelésekkel- Zsotza) 

 "Bezárt agyam kulcsát  eldobom"-énekli D. Nagy Lajos a kitűnő Bikini együttes "Részegen ki visz majd haza" című dalában,és akik  bedőlnek az Őrtorony Társulat kétszintes kereszténység elméletének,azok ugyanígy tesznek:  Teljesen "bezárják  az  agyukat",mindent el kell fogadniuk  a Vezető Testülettől.  
Amíg  "érdeklődők",vagyis csak leendő Tanúk (protestáns hasonlattal: konfirmandusok),arra buzdítják őket:

"Vizsgáljatok meg mindent!  Vizsgáld felül a Biblia,és a -jelenlegi- egyházad tanítását!!"  A keresztelkedés  után már ugyanezt az  egészséges, kutató,vizsgálódó szellemi  magatartást már lázadó,nem lojális viselkedésként bélyegzik meg.  Hogy is van ez?  >>" A kétféle súlymérték és a kétféle éfa — mindkettő egyaránt utálatos Jehovának  "<< (Példabeszédek könyve 20.fejezet,10.vers-Jehova Tanúinak "Új Világ" fordítása)  Hiszem,hogy Isten nem változott meg! 

       >>"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. "<< 
(Galata 3:26-29,Újfordítású prot. ford.)
 
Hiszem,hogy ha a "kétosztályos" kereszténység valóban-tisztán-Bibliai tanítás lenne,-nem pedig egy ingatag talajon álló értelmezés,akkor erről lenne világos utalás a Szentírásban.  De  mivel nincs,így marad az Őrtorony Társulat tekintélye.  Biblia-kontra-Őrtorony. 
Nehéz  választani,és nem fájdalommentes.  
Én választottam.  
Isten  adjon  világosságot,és  bátorságot mindenkinek a jó választáshoz! 
 [Zsotza]

2010. november 7., vasárnap

Polbeat,Gerilla együttes

 November  7.-én  írom  ezt a  postot.
 Az én generációm,és az idősebbek  emlékeznek még,
hogy régen,ezen a napon munkaszüneti nap volt,
a "Nagy októberi szocialista forradalom ünnepe". 
   
Én gyerekként,-később tinédzserként - csak a "Nu Pagagyi" -azaz a "No,megállj csak!"! című szovjet  rajzfilm-sorozatra  emlékszem  szívesen.   Nincs bennem semmi  nosztalgia   a   régi rendszer iránt. (Mielőtt "kedves kommentelők" elkívánnának engem egzotikusabb éghajlatra...!)   
Koromnál fogva nem emlékezhetek a '60-as évekre,  
így a polbeat  néven működő zenei műfajra sem.  

Először úgy tudtam,hogy a KISZ (Fiatalabbaknak: Kommunista Ifjúsági Szövetség)  által  támogatott énekesek,zenekarok támadták az USA-t,és általában a kapitalista világrendszert.   Beat-zene, politikai témájú dalszövegekkel.  Persze, ez nem volt kizárólag Közép-kelet európai jelenség, az USA-ban protest song-nak nevezték, 
a műfaj legismertebb   előadói (a teljesség igénye nélkül)  Joan Baez,Bob Dylan,Woody Guthrie,,és sokan mások....   Nekik nagy előnyük volt az,hogy szabadabban  szólhattak.  Persze:a '60-as években vagyunk -gondolatban-, az  USA-ban nem  Barack Obama az elnök, és  Martin Luther King  ,és kortársai még talán álmodni sem mertek arról,hogy egy napon afro-amerikai elnök vezeti az Államokat.

 Magyarországon a műfaj  talán  legismertebb képviselője a Gerilla együttes volt,  a zenekarról részletesebben a Wikipédián    -->> itt olvashatsz <<--    

Szeretném megismerni azt a korszakot,amelyben ez a műfaj  létrejött,ezért is vettem meg Vámos Miklós "Félnóta" című könyvét,amely -bár alapvetően nem dokumentumregény-de mégis a Gerilla együttes  pályafutását dolgozza fel,amelynek  Ő is tagja volt.   Érdekesség még,hogy az Írónak ez volt az első könyve.  Így vall erről  Vámos Miklós:  

 ">>Mindig tudtam, hogy ez a nagy témám: a Gerilla együttes, a gimnázium, az akkori baráti társaság. A cím is egy négysoros dalból jön. Írogattam ilyeneket, bár ezekből csak egyet játszottunk. „Sok beszédnek híg a leve, szegény ember vízzel főz, sok beszédnek híg levéből nem leves lesz, hanem gőz.” 
Ehhez hasonló volt a Félnóta is, de annak a szövegére már nem emlékszem. A hetvenes években kezdtem el írni a regényt. 
Az volt az elképzelésem, hogy végig többes szám egyes személyt használok majd, hiszen nem magamról, hanem egy baráti társaságról akartam írni. Lineárisan vezettem a történetet, borzasztó részletességgel.<<" 

  A teljes interjút itt olvasható: http://www.europakiado.hu    Nem könnyű olvasmány,de akit érdekel ez a korszak,az "megküzd" az élményért. Tervben volt,hogy a könyv mellé CD-lemezt is mellékeltek volna.   Én sajnálom,hogy nem így lett.  Lássuk be:  aki szeretné megismerni (valamennyire): milyen volt a polbeat, a Gerilla együttes,az csak a NET-en remélheti,hogy sikerrel járhat.  
Szerencsére Vámos Miklós feltett a honlapjára  négy dalt: "Ejtőernyős","Várunk" , "Antal gazda",és a vietnami népdal-hangzású,-nekem nagy  kedvenc- "Kontyos kókusz" című dalokat,amelyek meghallgathatók,és letölthetők.  (Köszönet érte-ezúton is!)
 
Nekem kellemes csalódás volt mindegyik Gerilla-nóta.   Talán azért,mert annyira rossz  kritikákat  kapott a zenekar....?  A lényeg-számomra: ezek az  akkori  fiatalok őszintén,naívan hittek abban,hogy innen,Magyarországról  hitelesen lehet bírálni az USA-t a néger-kérdés,és a vietnami háború miatt.  Később  hazai társadalmi problémával is foglalkoztak.   
Az "Umbláv tupenye" című dalukkal  "kiverhették a biztosítékot"   az "illetékes elvtársak"  fejében.  
Hatalmas dolog  volt ilyen  bátor  dalszöveget írni,
és  azt nyilvánosan  előadni!

>>"Falu végén vályogviskó, Gazsi cigány ott lakott.
Népszava és Népszabadság fedett minden ablakot.
Umbláv tupenye, nincsen neki melege.
Umbláv tupenye, nincsen neki melege.

Hogyha ránéz ablakára, ugyanazt látja hónapszámra.
Olvassa a híreket, hogy szegények a négerek.
Umbláv tupenye, fázik minden fekete.
Umbláv tupenye, fázik minden fekete.

Dolgos ember volt a Gazsi: dolgozott, ha dolga volt.
Munkában és munkán kívül fejtől lábig csupa folt.
Umbláv tupenye, a divat nem kenyere. 
Umbláv tupenye, a divat nem kenyere.

Állást kap egy szappangyárban, a melóhoz csak joga van.
De a büdös gyárban egy büdös főnök azt mondja, hogy szaga van.
Umbláv tupenye, válaszra sincs ereje.
Umbláv tupenye, válaszra sincs ereje.

Ki-be jár a gyári szarka, három méter vászon rajta.
Gazsit persze tapogatják: biztos ragad mindkét marka.
Umbláv tupenye, pedig nincs is gebine.
Umbláv tupenye, pedig nincs is gebine.

Volt ám néki felesége, ő főzte a derelyét.
De 13 nehéz szülés elvitte az erejét.
Umbláv tupenye, kevés volt a derelye.
Umbláv tupenye, kevés volt a derelye.

Így is maradt kilenc purdé, mindegyik a vonót nyűvé.
De nincs sehol szükség rájuk, mivel nincsen filhallásuk.
Umbláv tupenye, se duda se nyenyere.
Umbláv tupenye, se duda se nyenyere.

Falu végén vályogviskó, zörgess be az ablakon.
Ne hidd azt, hogy lakhatatlan, Gazsi mindig ott lakott.
Ház is kéne, munka kéne, nemcsak nyárra, nemcsak télre,
Túl sötét a viskó mélye, nem elég a jövő fénye
"<< Hogy teljesebb legyen a (polbeat) kép,feltettem  három dalt a Gerilla együttestől:   
 [Zsotza]