2010. január 26., kedd

Output Zóna

Akik fényképeztek/fényképeznek,érdemes visszaemlékezni a kezdetek kezdetére....ez nekem 1989,és egy "Szmena Symbol" fotómasina volt...nagyon örültem annak is! Miért jutott ez eszembe? Egy kedves Blogger-kollégám,Sytka (blogja az "Őket szeretem olvasni" link-ajánlóban!) létrehozott egy WEB-oldalt: "Output Zóna-egy kezdő képmutatásai" Hogy Sytka kezdő lenne....hát,ez szerény túlzás-szerintem! Nagyszerű fényképek,klassz szövegek-érdemes felkeresni. Kedvencem a "Majom-arc"-a "természet" albumból a 2.-ik kép! Íme a WEB-oldal: http://www.outputzona.hu/

2010. január 22., péntek

Misszió házról-házra:az igazi kereszténység bizonyítéka?

    Biztosan találkozott már minden Olvasó Jehova Tanúival,akik utcákon,tereken,vagy házról-házra járva megszólítják az embereket,beszélgetnek Isten Királyságáról.     Jehova Tanúi  arról vannak meggyőződve,hogy az "igaz vallás" (a hiteles kereszténység) elmaradhatatlan ismertetőjele ez a missziós tevékenység:    "Melyik vallás hirdeti ténylegesen  az emberiség  egyetlen reménységeként Isten Királyságát,ahelyett,hogy emberi kormányzatoktól várná a felhalmozódott problémák megoldását? Vajon előkészített-e vallásunk arra,hogy részt vegyünk ebben a tevékenységben,és megtegyük ezt házról házra,ahogy Jézus és az apostolok is megtették?(Máté 10:7,11-13;Csel 5:42;20:20)."  (Érveljünk az Írásokból,401-402. oldal) 


  Meg kell vizsgálni: Valóban minden kereszténynek menni kellett/menni kell  "házról-házra" prédikálni?   
 

Emlékezni kell arra,hogy J.F.Rutherford elnöksége alatt indult be az a missziós tevékenység,amelyben minden Jehova tanújának el kell menni "prédikálni".  Előtte nem volt ilyen-sem a Bibliakutatók (Jehova Tanúi hitelődei) történelmében,sem a kereszténység történelmében,-a mindenki által kötelező házról-házra végzett missziós szolgálat.
   Ha elfogadjuk Jézus Krisztus állítását,hogy az ő Egyházát kősziklára építette,és azon az "alvilág kapui sem vesznek rajta erőt" (Máté 16:18-Szent István Társulat fordítás),tehát nem szűnik meg (pláne nem  1800 évre!),akkor  azt is be kell látni: a missziós munka nem feltétlenül azonos a "házról-házra" végzett szolgálattal.     Ha a "házról-házra" végzett missziós munka nélkül  nincs hiteles kereszténység,akkor J.F. Rutherford előtt sem voltak élő hitű keresztények.  Tehát vagy Jézus Krisztus mondott igazat, vagy az Őrtorony Társulat.   
Mivel érvel az Őrtorony Társulat a fentebb idézett "Érveljünk az Írásokból" című könyvben?    Nézzük meg azokat a  Bibliaverseket,-és azoknak szöveg-környezetét!   Máté 10:7-13:"Menjetek,és hirdessétek:>>elközelített a mennyek királysága!<< Gyógyítsátok meg a betegeket! Támasszátok fel a halottakat! Tisztítsátok meg a leprásokat! Űzzétek ki a gonosz szellemeket! Ingyen kaptátok,ingyen adjátok! Övetekben ne vigyetek se aranyat,se ezüstöt,se rézpénzt! Ne vigyetek az útra tarisznyát,se másik ruhát,se másik sarut,se botot!  A munkás ugyanis megérdemli,hogy gondoskodjanak róla. Ha bementek egy faluba,vagy városba,keressetek ott egy arra méltó embert,és maradjatok nála addig,amíg tovább nem mentek!  Mikor beléptek a házába,mondjátok:>>béke legyen veletek!<< Ha az ott lakók megérdemlik,a békesség,amit kívántok nyugodjon meg rajtuk. Ha azonban nem érdemlik meg,térjen vissza rátok." ("Felhasználva az Újszövetség-Egyszerű fordítás Copyright 2003 World Bible Translation Center Inc. engedélyével"- Zsotza)
Vajon Jehova Tanúira illenek ezek a Bibliaversek,amik által önmagukat az egyetlen-hiteles-valódi-Evangéliumhirdető közösségnek állítják be?  (gyógyítás,ördögűzés,és a Jézus által  mondott többi utasítás?)    Nem!
Ha pedig nem teszik úgy,ahogy Jézus mondta-akkor miért ítéli el az Őrtorony Szervezet az összes keresztény egyházat?


Miért -még csak nem is feltételezik:ez az Ige nem az összes hívő kereszténynek szól,hanem ahogy a Máté 10:1-ben olvasható:"Magához hívta tizenkét tanítványát,(mármint Jézus-Zsotza.),és hatalmat adott nekik a tisztátalan szellemek fölött,hogy kiűzzék azokat,és hogy gyógyítsanak mindenféle betegséget meg mindenféle fogyatékosságot" ("Új Világ fordítás")     Az egész Máté 10.fejezetben a 12 apostolnak beszél Jézus Krisztus.  Ha mégis,minden kereszténynek szól Jézus utasítása,akkor minden kereszténynek kell(ene) halottakat is feltámasztani,betegeket is  gyógyítani,démonokat is űzni-kiváltképp Jehova Tanúinak,-ha következetesek lennének.  Nézzük meg az Apostolok Cselekedeteiről írt könyvet (röviden :ApCsel),ebből két Igét is idéznek: Apcsel.5:42:" És a templomban és házról házra szakadatlanul folytatták a tanítást,és a jó hír hirdetését a Krisztusról,vagyis Jézusról" ( "Új Világ fordítás")   Kik tanítottak (a templomban,és házról-házra)?  Az apostolok!   Apcsel. 5:40: "Azok pedig (a Szanhedrin tagjai-Zsotza.) hallgattak rá (Gamálielre-Zs.),és hívatták az apostolokat,megverették őket,aztán megparancsolta nekik, hogy  ne beszéljenek többé Jézus nevében,és elengedték őket.    Ők tehát elmentek a szanhedrin elől,örvendezve,amiért méltónak bizonyultak arra,hogy gyalázatot szenvedjenek az ő nevéért.  És a templomban és házról házra mindennap szakadatlanul folytatták a tanítást,és a jó hír hirdetését a Krisztusról,vagyis Jézusról"
("Új Világ fordítás-kiemelések tőlem-Zsotza.)


Tehát megint az apostolokról  van szó-nem pedig az összes keresztényről,-ahogy Jehova Tanúi   magyarázzák.  ApCsel. 20:20:" eközben nem tartottam vissza magam attól,hogy elmondjak nektek mindent abból,ami hasznos,és attól sem,hogy nyilvánosan és házról-házra tanítsalak benneteket." ("Új Világ fordítás")  Ki írta ezt-kiről:  Pál apostol-önmagáról!   Mi lehetett ez a "házról-házra" tanítás?  Az első Századi keresztények nem rendelkeztek templomokkal-imaházakkal. "Királyságtermek " meg pláne nem voltak.   A házakban tartották az Istentiszteleteket (Pl.:Filemon 1:2,Kolossé 4:12,stb...)   
Az utóbbi évtizedekben kezdte -újra-felfedezni ezt az Istentiszteleti formát sok katolikus,és protestáns gyülekezet-és évekkel ezelőtt szüntették meg Jehova Tanúinál -micsoda visszafejlődés!-nyilván félve a túl nagy szabadságtól.
  Érdemes még megnézni az ApCsel 2:46-ot is,ahol ezt olvassuk:"Napról-napra állhatatosan,egy szívvel,egy lélekkel voltak a templomban,és amikor házanként megtörték a kenyeret,örömmel,és tiszta szívvel részesültek az ételben" (Új Protestáns fordítás)  Vajon házról-házra járva menet közben étkeztek....?! (Házanként hirdették az Evangéliumot az Apostolok-> házanként megtörték a kenyeret a keresztények)    Ezekben a házakban hitem,és ismeretem szerint gyülekezetek voltak.  Lukács evangéliuma 10:7:
"Maradjatok ugyanabban a házban,és azt egyétek,igyátok amit adnak,mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra." (Új Protestáns fordítás)  
Határozottan feltételezem:a háznál -ahol vendégek voltak-étkeztek,és aludtak,és napközben pedig ahol sok ember volt,és meg lehetett szólítani őket ott hirdették Krisztust-akár embereket megszólítva,akár tömegnek szónokolva.  1.Timótheushoz írt levél 5:13: "Azonkívül rászoknak arra,( az özvegyasszonyok- Zsotza.) hogy  tétlenül házról-házra járjanak,s nemcsak tétlenkednek,hanem pletykálkodnak,haszontalanságot művelnek, s olyasmit beszélnek,amire semmi szükség nincs" (Szent István Társulat fordítás)


Mire biztatja őket  Pál apostol?   Járjanak házról-házra-de missziózzanak?   Nem!   "Azt akarom ezért,hogy a fiatalabbak  menjenek csak férjhez,adjanak gyermekeknek életet,viseljék gondját családjuknak, s ne szolgáltassanak alkalmat az ellenfélnek a becsmérlésre."     Ha a keresztény élet legfontosabb területe a házról-házra,és az utcai missziós szolgálat,nem  furcsa,hogy a Szentírás nem ad általános , mindenkinek szóló tanácsokat?  Az apostoli levelekben sincs arról szó,hogy Pl.: a korinthusbeli hívők  hogyan "munkálják be" városukat,kettesével menjenek-e,férfi  férfival induljon prédikálni,vagy lehet-e "vegyes-páros",hogyan töltsék ki a "munkajelentést",stb. .... pedig bőven foglalkoznak az apostoli  levelek a gyülekezeti élet gyakorlati dolgaival-anélkül,hogy bármelyik apostol minden keresztényt kiküldene missziózni házról-házra,és utcai szolgálatra.   Ha pedig  az "igaz vallás"  ismertetőjele a házról-házra/utcai misszió-munka,akkor  vagy a Bibliában van a hiba,vagy az Őrtorony Társulat nem tanít  jól. 

Ismert tény,hogy a Római Birodalomban  sok rabszolga lett  keresztény.  Ha  az "igaz imádat" része a házról-házra végzett missziós szolgálat, akkor a rabszolgák  hogyan lehettek  keresztények?  
Kimenőt kaptak volna   gazdáiktól?  Ha a rabszolgák ugyanazt csinálták volna,mint Jehova Tanúi,akkor  mikor  "értek rá" foglalkozni a munkájukkal?
Elgondolkodnak -e Jehova Tanúi, -mernek  rádöbbenni?

Nem az a baj,szerintem hogy vannak,aki házról-házra mennek evangélizálni (persze:akkor az Evangéliumot hirdessék-"tisztán,natúrban"),hanem azt tartom tévedésnek,amikor egy felekezet alkalmaz egy missziós módszert,majd kitalálja: akik nem így dolgoznak,azok automatikusan nem is keresztények.  Miközben az általuk preferált módszer nem is volt általános-de a Vezérkar érdekei a dominánsak,nem a Biblia! 


Visszaemlékezem,egy bátor Vén mondta nekem,amikor még bent voltam a Szervezetben: "Jónéhány testvérnek meg kellene tiltani,hogy prédikáljanak-de nem lehet...-pedig több kárt okoznak,mint hasznot!" 
  Ami nagyon fontos még:   A keresztények Jézus Krisztust  hirdették, az Evangéliumot.  Ő a főszereplő! 


Nem valami "Paradicsomi Föld" ígéretét tanították,amit azok kapnak meg,akik egy speciális  teológiai ismeretet megtanulnak, azt terjesztik házról-házra/utcai misszióban,és reménykednek: talán Isten elfogadja őket.   

Az egy más "evangélium" (Galata 1:6-8)  Mi a tiszta Istentisztelet-Isten előtt-a Biblia szerint? 
"Az Istennél és az Atyánál tiszta,és szeplőtlen istentiszteletnek ez számít: Látogasd meg nyomorúságukban az árvákat,és az özvegyeket,őrizd meg magadat,hogy a világ be ne mocskoljon" (Jakab 1:27-Csia fordítás)  
Isten adjon szabadulást az őszinte,Krisztust kereső,-Őt követni akaró Jehova Tanúinak!  
[Zsotza]

2010. január 20., szerda

A Szentírás: Biblia,vagy az Őrtorony?

  "Oly távol vagy tőlem,és mégis közel" (István a király-rock opera)  Nagyon ráillik ez  a dal-részlet a Biblia,és Jehova Tanúi kapcsolatára.     Visszaemlékezem.... 12 éves voltam,amikor Édesanyámtól kaptam egy Károli Gáspár fordítású zseb-Bibliát.  Gyerekkoromban sokszor találkoztam Jehova Tanúival-ekkor még betiltott felekezetnek számított ez a vallás Magyarországon.    

Sok férfit bebörtönöztek,mert ragaszkodtak a meggyőződésükhöz a katonai szolgálattal kapcsolatban.    Kamaszkoromban úgy gondoltam:Jehova Tanúi azok,akik a legtöbbet tették a Szentírásért,és a Szentírás tekintélyének megszilárdításáért!  Szomorúságot éreztem,amikor olvastam a modern Bibliakritikai protestáns  teológiai irányzatról,amely megkérdőjelezi a bibliai csodák valóságát.  Haragot,és keserűséget éreztem,amikor olvastam a Római Katolikus Egyház középkori túlkapásait,és a Biblia "elrejtését",amikor évszázadokig csak a nemzetek körében holt latin nyelven lehetett olvasni a Bibliát.       Semmi építő találkozásom nem volt nem volt sem  katolikus,sem protestáns kereszténnyel,-leszámítva azt a néhány rövid beszélgetést,amikor a missziói szolgálat ("szántóföldi szolgálat") közben megszólíthattam néhány aktív,vallását gyakorló embert- de ők nem tettek  bizonyságot,nem figyelmeztettek:  téves úton keresem az Istent-Jehova Tanúinál!        Igaz...  akkor hiábavaló próbálkozás lett volna...Aktív Jehova Tanújaként (1986-1994) teljesen lenyűgözött a vének,és az Őrtorony Társulat (lexikális!) Biblia-ismerete,rengeteg Bibliaverset tudnak emlékezetből még az egyszerű tagok ("hírnökök") is!  Még "érdeklődő"  voltam (alámerítkezés előtt álló leendő Jehova Tanúja), amikor egy római katolikus kollégámmal összehoztunk egy találkozót az ő  papja,és az engem tanító,amúgy közismert,népszerű vén között.        (A  "vén" Jehova Tanúinál a "lelkipásztor" megfelelője.) 

  Nagyon meglepődtem,hogy mennyire fölényben volt a vitában a munkásember Jehova Tanúja -a teológiát végzett,tapasztalt katolikus pappal szemben!         Úgy láttam,a Biblia-ismerete messze felülmúlja a katolikus vitapartneréét. Bár nem volt tiszteletlen a vén,de mégis szánalmas volt látni a pap vergődését,mennyire nem volt "partnere" a vitában!  Ez nekem döntő élmény volt az Útkeresésemben! Tudom,hogy nagyon sokan ilyen élmények,tapasztalatok hatására választják Jehova Tanúit.Gondoltam:Ha valakik igazán ismerik a Bibliát,azok csak a Jehova Tanúi lehetnek!          Az első években,amit már "hivatalosan is" Jehova Tanújaként töltöttem,annyi kapcsolatom  volt a Bibliával,hogy kikerestem az Őrtorony Társulat kiadványaiban idézett Igehelyeket,és magammal vittem a missziós munkába.  Kitöltötte az időmet a munkahely,a missziómunka,az összejövetelek,-és azokra felkészülés.        Minél többet olvastam az Őrtorony kiadványokat,és minél több gyülekezeti összejövetelen vettem részt,annál inkább láttam a törekvést a Vezető Testület részéről:  A Biblia egy "zárt forráskóddal" működő "program",amihez  az egyetlen "legális,és működő" kulcs a New York Brooklyn negyedében székelő Őrtorony Társulat "kezében" található.  A Biblia csak az Őrtorony Társulat segítségével érthető meg. "A tanulás kemény munka.Hálásak lehetünk Jehovának,amiért az Ő szervezete sok segítséget nyújt ezen a téren.      Az utóbbi években egyesek azt követelik,hogy hadd értelmezzék maguk az egyének a Bibliát.Az etióp eunuch azonban nyíltan elismerte,hogy szüksége van szellemi útbaigazításra. Mint körülmetélt prozelita,kétségtelenül jelentős ismeret birtokában volt...mégis,amikor megkérdezték tőle,érti-e amit olvasott,elismerte:Hogyan érthetném,ha csak valaki rá nem vezet engem? (Csel. 8:26-33) Ma mindannyiunknak hasonló szellemi vezetésre van szüksége" (Őrtorony 1988/22 19,20 Bekezdések) Ez a szellemiség uralkodik Jehova Tanúi felett,ezért nincs is remény arra,hogy a hitben,és az Ige-ismeretben felnőjenek!       Én is így gondolkodtam évekig,ahogy az Őrtorony Társulat tanította,és így gondolkodnám mind a mai napig,-ha Jehova Isten meg nem könyörült volna rajtam.  Arra indított,hogy kezdjem el tanulmányozni magát a Bibliát,"natúrban"-úgy ahogy Isten megőrizte.  Ennek a tanulmányozásnak eredménye lett a megtérésem Krisztushoz,sok-sok jegyzet a Bibliából,-az Igék,amik ellentmondanak a Vezető Testület "kinyilatkoztatásának",-és egy könyv,amely az Evangéliumi Kiadónál jelent meg 1998-ban "1914-Beteljesedett prófécia? "      Sok szombatot töltöttem el a budapesti Széchenyi Könyvtárban,jegyzetelve C.T. Russell,és J.F. Rutherford könyveiből.  Megrázó,kijózanító,és felemelő élmények voltak ezek.Érdekelt:Mi az igazság a "piramis-jelenségből",és a dátumos Armageddon próféciákból?   Tényleg az egyszerű "hírnökök" túlzott várakozása gerjesztette volna az egészet...?

De hát egy olyan erőteljesen "kézi vezérelt" szervezetben,mint a Jehova Tanúi,nincs helye/lehetősége az "egyéni nézeteknek!        Akkor mi az Igazság? A Biblia a Szentírás- a gyakorlatban is- Jehova Tanúinál,vagy a mindenkori Vezető (Testület) aktuális "kinyilatkoztatása"??   Mit mondtak-1914 előtt Krisztus visszajöveteléről? Ahogy meggyőződtem arról,hogy a Biblia,és az Őrtorony Társulat között áthidalhatatlan a szakadék,és láttam,hogy már a russelli alap is homok volt,amire nem szabad még egy homokvárat sem építeni-nemhogy emberi életet,-úgy távolodtam el Jehova Tanúitól.  

Nekem megkönnyebbülés volt,amikor 1995 április 24-én elküldtem a kilépő nyilatkozatomat a Szervezettől.        Hangsúlyozom:Nekem a problémám nem az egyszerű,áldozat,megtévesztett Jehova Tanúival volt,-köztük sok őszinte,elkötelezett,jobb sorsra érdemes "hírnököt" ismertem meg,hanem a csúcs-szervet,a Vezető Testületet utasítottam el.
Jehovának hála,több testvérnek szabadulásában segíthettem,Ők mindannyian merték a Bibliát tekinteni a Szentírásnak!          Hiszem,és vallom:Létfontosságú látni,hogy Jehova Tanúi tanítása közelebb hozza-e az embereket a Bibliához,vagy az Őrtorony Társulat kiadványai a Szentírás- a   g y a k o r l a t b a n ? Mit eredményeztek Jehova Tanúi "speciális tanításai",amik csak rájuk jellemzőek? *** 1;A "két osztályos kereszténység":  Nem akarok elmélyedni most ebben a témában,a lényeg _szerintem_ így is felismerhető,látható.  Aki olvassa az Újszövetséget ("Keresztény Görög Iratok"),azok a Bibliából nem jutnak el a két keresztény "osztályhoz":Mennyei,és Földi osztály. Efézus 4:4:"Egy  test van,és egy szellem,mint ahogy abban az egy reménységben hívattatok is el,amelyre elhívattatok" ("Új Világ Fordítás,-kiemelés tőlem. Zsotza) 

Ha valóban Bibliai tanítás lenne a kétféle reménység,akkor csak beszélne erről a Biblia...?     

   De mivel nem beszél-sőt az ellenkezőjéről olvashatunk-nem egy helyen-,így nem marad más lehetőség a Társulat-hű Jehova Tanúinak elismerni:A Bibliában nem lehet még olyan egyszerű gyakorlati témáról sem eligazítást sem kapni,mint az üdvösség,reménység- ezért marad - gyakorlatilag!- Szentírás az Őrtorony-tanítás!          Inkább elfogadják az erősen ingatag Őrtorony- "építményt" az egyszerű Jehova Tanúi többsége,mintsem utánanézzenek a tanítás hitelességének,ahogy tették -Pál apostol tanításával!- a Béreabeli keresztények...és Pál nem haragudott rájuk,sőt-megdicsérte őket! "Ezek (A Bereabeliek) nemesebb lelkűek voltak,mint a thesszalonikaiak,teljes  készséggel fogadták az igét,és napról napra kutatták az Írásokat,hogy valóban úgy vannak-e ezek a dolgok." (Ap.Csel 17:11) Még belegondolni is rossz,hogy mit kaptak volna Brooklynból!          Amire Pál azt írja,hogy "nemesebb lelkűek"-az lázadás az Őrtorony Társulat szerint.Egy sorstárs,szabadult ex-Tanú fogalmazta meg:  "Az Ószövetség ("Héber Iratok") a zsidókhoz szól elsősorban. Az Újszövetség ("Keresztény Görög Iratok") szinte kizárólag a 144000 fős "felkent osztálynak". Mi marad az egyszerű Jehova Tanúinak-Szentírás? Az Őrtorony Társulat kiadványai." Hozzáteszem,azokból is a legfrissebb....nem furcsa? A Biblia több ezer éves  sorai nem avultak el....Luther,Kálvin,Spurgeon,és a többi híres keresztény író könyvei elérhetőek,újból,és újból kiadják....C.T. Russel,J.F.Rutherford,és a többi "történelmi" Őrtorony kiadványokat miért titkolja el a Vezető Testület? Persze...megtapasztaltam- jó okuk van így tenni!          Mégis...! Nem jobb lenne alázattal,bűnbánattal beismerni a múlt bűneit,kérni Krisztus bocsánatát,rehabilitálni az igazságtalanul kizárt egykori tagokat,és "tiszta lappal" egy új fejezetet írni a "Történelem Nagy Könyvében"?     2; A "Jehova" név és a Biblia Egy másik "kedvenc bizonyítéka" a Vezető Testületnek -hogy bizonyítsa önmaga "Isteni tekintélyét" az a hipotézis,feltételezés -amit persze tényként állítanak be- az az állítás,hogy a fennmaradt Biblia-kéziratokban azért nincs meg a Tetragramma (JHWH) mert a hitehagyott zsidók,és keresztények eltávolították,meghamisítva evvel a Bibliai kéziratokat.        De  jött az Őrtorony Társulat,és Bibliafordításuk,az "Új Világ" Fordítás-és  Jehova Tanúi helyreállították a Bibliát.  
Az Újszövetségben-bár a Bibliai kéziratokban nem szerepel a "Jehova" név- mivel a "hitehagyottak eltávolították" mégis 237-szer szerepel(tetik),legalábbis az "Új Világ" fordításban. Nagy téma,megér egy önálló könyvet,blog-bejegyzést, Sok sok embert ez lenyűgöz....Igen! Jehova Tanúi azok,akik kiderítették az "igazságot"!  Ők az "igaz vallás"!           
Minden teológiai "elmélyedés"  nélkül: Ha csak egy kicsit is belegondolunk... 

Ha Jehova Tanúi állítása  i g a z ,a fennmaradt Biblia-kéziratok hiányosan,megcsonkítva maradtak fennt,akkor beszélhetünk-e a Bibliáról,mint Isten Szaváról? Szentírás lehet -e így a Biblia??  Ha Isten gondviselése nem őrízte meg a Bibliát,ha csak egy szót is "kivághattak belőle"-akkor mi a garancia,hogy nem "vágtak ki"  tizet,huszat,százat,vagy ezret??       
    Márpedig Jehova Tanúi tekintélye alapszik azon,hogy a "kereszténység" szétvagdosta a Bibliát,-és lám,Jehova Tanúi pedig "megjavították" (?!) Ha több száz esetben megsérült a Biblia (A Jehova Tanúinál -tudat alatt-a tekintélye is!),akkor nem alapozhatom a hitemet a Bibliára-ha következetes  vagyok.

Ha  komolyan akarom venni az Őrtorony Társulat álláspontját,akkor nagyobb hitelességet kell tulajdonítanom a Szervezet kiadványainak,mint Bibliának. Sajnos,így veszik ki Jehova Tanúi kezéből a Bibliát azoknak vezetői-a gyakorlatban-ismerjenek akárhány száz Bibliaverset emlékezetből!   Ráadásul,ha mindenben hűséges az "Átlag-tanú" a Szervezet felé,és dolgozik a munkahelyén,felkészül az összejövetelekre,részt vesz azokon,és-természetesen-nem akar "átlag alatt" teljesíteni óraszámban a "szántóföldi szolgálatban" (15 éve ha jól emlékszem Kb.:15-16 óra volt egy "hírnöknek"),akkor-ha lenne is indítéka,hogy tanulmányozza a Bibliát,már nem lenne  sem ereje,sem ideje. 

Isten adjon erőt,szabadulást,az Isten akaratát kereső,Krisztust követni akaró sorstársaknak kiszállni az ördögi "taposómalomból"!  
[Zsotza] 

2010. január 16., szombat

A Szentháromság-Papp Sándor írása

Gyűjtöm a Jehova tanúival kapcsolatos teológiai tanulmányokat,és forrás-megjelöléssel blogjaimban közzéteszem. Már arra gondoltam:mindent megtaláltam a NET-en,amit feltettek-sajnos vannak olyan tanulmányok,írások is,amelyek azóta eltűntek az eredeti tárhelyről. 
 Örömmel fedeztem fel Papp Sándor református vallástanár írását a Szentháromságról,és szeretettel ajánlom!

    Forrás:  http://columba.uw.hu 


A Szentháromság az óegyház idejétől fogva talán a legtöbbet vitatott tantétel. Mivel maga a Szentírás is csak viszonylag kevés utalást tartalmaz e problémáról, s másrészt a teológiának ezen a helyen a Szent Istenről kell nyilatkoznia, ezért mindenképpen nagy alázattal, "levett sarukkal" kell közelednünk a Szentháromság Isten felé, hogy Őróla valamiféle megbízható tanítást alkossunk. 
Kálvin szavaival élve ne féljünk bevallani némi tudatlanságot, amennyiben emberi ésszel meg nem magyarázható eredményre jutunk. Nem várhatjuk azt Istenünktől, hogy általa teremtett logikánk fel is tudja fogni Őt (Róma 11,33-36), s ugyanakkor maga Isten is korlátokat szab róla alkotott elképzeléseinknek, legyenek azok akár anyagiak, vagy szellemiek (2Móz 20,4; ApCsel 17,29).
         Érdemes kiindulópontnak egy tömör definíciót adnunk az egyház hitének a Szentháromságról. "Csupán egy igaz Isten van, az istenség egységét azonban három, öröktől létező, egyenlő, lényeg szerint azonos, szükségszerű létezés tekintetében különböző személy alkotja"[1].
         A Szentháromság kifejtéséhez használt háromság, lényeg, persona, hypostasis nem bibliai eredetű fogalmak, ezeket mind az óegyház alakította ki a görög filozófia segítségével, miközben a különböző tévtanítók ellen lépett fel. Sajnos az idők során ezen fogalmak használatára oly mértékű hangsúlyt helyeztek, hogy üdvfeltétellé léptek elő, s ez igen rossz hatással volt a tan későbbi elfogadására nézve. A kezdetben óvó, védő szándékkal bevezetett fogalmi keretek sokak számára túl merevnek és bibliátlannak bizonyultak, ami a tanítás tagadói közé vezette őket, így az eredeti szándék célt tévesztett. Ennek ellenére is használjuk e fogalmakat, mivel segítenek a tanítás magyarázatában.   A Háromságot fejtegető atyák munkája e veszélyek ellenére sok eredményt hozott: már nem csak a kijelentésben beszéltek Isten háromságáról és egységéről, hanem az Ő örökkévaló létében is. 
A Szentháromság személyeit először egymáshoz való viszonyukban kell felfognunk, mivel az Atya a Fiúra nézve Atya és fordítva, 
valamint a Szentlélek az Atyának és Fiúnak Lelke.
Habár még az Újszövetség sem tekinthető egyértelműen világosnak a Szentháromsággal kapcsolatban, az általános felfogás szerint az Ószövetség rejtetten, míg az Újszövetség nyíltan tanítja - véleményem szerint minden lényeges elemét, melyekből azután a tanítás összeáll. Habár az Újszövetség Istene azonos az Ószövetségével, mégis óvakodni kell attól, hogy a háromságot mindenáron visszavetítsük, hiszen a Zsid 1,1-2 szerint Isten más módon szólt az atyákhoz, mint hozzánk. Ugyanakkor a teremtő Istenben bátran azonosíthatjuk Jézus Krisztus Atyját, Isten Lelkében pedig a Szentlelket.
Az Ószövetség nagy hangsúlyt helyez Isten egységére (5Móz 6,4), ezt húzza alá a II. Helvét Hitvallás is többszörösen. Mégis már az Ószövetségben találunk utalásokat arra nézve, hogy az Istenségen belül személyeket különböztethetünk meg. Ezek készítik elő a talajt a későbbi teljesebb kijelentés számára. Istent, mint Izrael atyját és gondviselőjét tartják számon a próféták, akinek Elsőszülött Fia Izrael (2Móz 4,22), de a Zsoltárokban feltűnik egy másik fiú alakja is, akit az atya nemz (2,7), akivel tehát egészen különös, bensőséges viszonyban van.
Isten egyik Ószövetségben használt neve az Elóhim, mely név többes számú alakjából sejteni lehet, bár bizonyítani nem, az istenség többszemélyűségét[2]. Isten önmagára vonatkozó kijelentéseiben is találkozunk többes számú szavakkal, névmásokkal és többes számú igealakokkal: 1Móz 1,26; 3,22; 11,7; Ézs 6,8, ezekből is következtethetünk az istenségen belüli pluralitásra, de ez még távol áll a hármasság tanától.
Az "Úr angyala", "Isten angyala" meghatározás ugyan Isten bármely angyalára vonatkozhat, előfordul azonban, hogy magára Istenre utal, mégis egyfajta lehatárolt, elkülönítő módon (1Móz 16,7-13; 18,1-21; 19,1-28; Mal 3,1). Ezeken a helyeken az Ószövetségben az "Úr angyala" Jahve megjelenési formája. A szöveg sokszor nem tesz különbséget közte és Jahve között (pl. Bír 6,14.16.23). Az említett versek egyszerűen Jahvét írnak. Itt tehát teofániáról van szó, újszövetségi ismereteink szerint a Szentháromság második személyének látható és testi alakban való, testet öltés előtti megjelenéséről (vö. Jn. 1,18). 

A Krisztussal való azonosításhoz több újszövetségi támpontunk is van (Jn. 8,56; Jn. 12,41; 1Kor 10,4; Zsid 11,26). Ez az isteni megnyilvánulás, amely jellemző volt Mózes és Józsué korára, még a bírák korában is megjelent Gedeonnak és Sámson szüleinek. Nemcsak Jahvénak és Istennek nevezték, de isteni tulajdonságokkal és előjogokkal is rendelkezett. Az "angyal" szó ebben a helyzetben nyilvánvalóan funkciójára utal (az Atya hírnöke) és nem lényének ontológiai meghatározására, mely alapján sokan érvelnek Krisztus teremtmény volta mellett tévesen (vö. Gal. 4,14). Jól látható tehát, hogy az Úr angyala egyszerre megkülönböztethető és elválaszthatatlan Istentől.
Egyes igeszakaszok nyilvánvalóan különbséget tesznek az istenséget alkotó személyek között. Az ÚR és ÚR között (1Móz 19,24), a Megváltó (akinek isteni személynek kell lennie) és az ÚR között (Ézs 59,20)[3], a Szentlélek és az ÚR között (Ézs 48,16; 59,21; 63,9-10). Különösen az utolsó ige személyes és cselekvő Szentlélekről szól.
Az eljövendő Messiás Istenségének klasszikus bizonyítéka az Ézs 9,5-6. Az "Erős Isten" más helyeken is előforduló kifejezés, és mindig Jahve-ra vonatkozik (Józs 22,22; Zsolt 132,5; Ézs 10,21; Jer 32,18). Hasonlóan fontos név az "Örökkévaló Atya", hiszen az örökkévalóság egyedül Isten tulajdonsága.
A bölcsességnek a Példabeszédek könyvének 8. részében található megszemélyesítését egyes teológusok Krisztusra való utalásnak tekintik, s mint ilyet a Szentháromság ószövetségi bizonyítékaként tartják számon. Ugyanakkor tudjuk, hogy az ariánusok is előszeretettel használták ezt a szakaszt, mivel Krisztus teremtett voltát látták benne bizonyítottnak. A Péld 8 patrisztikus értelmezése valóban Jézusra érti a szöveget, az "alkotás" szót pedig "fölé helyez" értelemben használja[4]. Athanasziosz különösen a 25. verssel védekezik, mely az alkotás szóval ellentétben a születést hozza[5], hasonlóan a Zsolt 110,3-hoz. Csia Lajos ugyanakkor a Szentlelket látja megjelenni ebben az igeszakaszban[6]. Az igehely azonban problémás, egyáltalán nem nyilvánvaló, hogy akár Jézusról akár a Szentlélekről lenne itt szó. A héber nyelv ismeri a nyelvtani nemeket. A Példabeszédekben a megszemélyesített, teremtett, nőnemű Bölcsesség beszél hozzánk. Ezt maga a szöveg is megerősíti. A Péld 7,4 szerint "mond a bölcsességnek: nővérem vagy te, az eszességet ismerősödnek nevezd." "Én, a bölcsesség együtt lakom az okossággal." (Péld 8,12). 

Nehéz elképzelni, hogy ebben a kontextusban hogyan lehetne a bölcsességet azonosítani Isten Fiával, hiszen akkor ugyanazon logika szerint ki lenne az eszesség, okosság? A Péld 9 szerint a Bölcsességnek lányai vannak, vajon őket kivel "azonosíthatjuk"? Ha más nem, ez mutatja, hogy itt valóban példabeszédről van szó, semmi többről. Sőt, ellenpárja is van a Bölcsességnek: a "balgaság fecsegő asszonya" a Péld 9,13-ban. Nem lehet tehát ebből az igéből Isten, vagy Szent Fia lényére következtetni, különösen más, világos igehelyekkel szemben.
Az Ószövetség számunkra legnagyobb segítséget jelentő szakaszai mégis azok, melyekben Isten teljes egyedülállóságát tanítja, hiszen így egyrészt nem marad hely egy "kisebb isten" számára Isten mellett (ahogyan a tan tagadói Jézust szeretnék láttatni), másrészt az Újszövetség egyre-másra Jézusra vonatkoztatja azokat az ószövetségi jelzőket, tulajdonságokat, melyekről ott azt olvassuk, kizárólag Jahve Istent illetik meg. Az 5Móz 32,39; Zsolt 89,7; Ézs 43,10; 44,6-8; 44,24; 45,5.22; 46,9; 48,13 és még számos igehely szerint Izrael Istene az egyedüli Isten, rajta kívül csak hamis istenek léteznek, teljesen egyedül Ő teremtett mindent, nincs senki hozzá még csak hasonló sem. Ha az ariánus értelemben vett Jézust, újszövetségi leírásaival (Jn 1,1-3; Kol 1,16-17; Zsid 1,1-3[7]) együtt e kép mellé helyezzük, arra kellene következtetnünk, hogy az Ószövetség Istene tagadja Jézus Krisztus létezését. Ezzel szemben azonban az összes evangélium rögtön az elején azonosítja Jézust az Ószövetség Istenével (Ézs 40,3-11; Mt 3,3; Mk 1,3; Lk 3,4; Jn 1,23), az ítéletre visszatérő Jézust (ApCsel 1,10-12) pedig pontosan a Zak 14,3-4 alapján azonosíthatjuk Jahve-val.
Noha az Újszövetség nem tartalmazza a Szentháromság tanának nyílt kifejtését (a kialakult konszenzus szerint az 1Jn 5,7 nevezetes Comma Johanneuma nem tartozik a Szentírás hiteles szövegéhez), ennek ellenére számos bizonyítékkal járul hozzá. Ezek arra utalnak, hogy bár csak egy igaz Isten létezik, ugyanakkor Jézust és a Szentlelket úgy mutatják be, mint isteni igénnyel fellépő személyeket. Ebben a helyzetben két szélsőségtől kell tartózkodnunk: ha Isten egységét hangsúlyozzuk túl, az unitárius álláspontra jutunk, míg ha a hármasságot, a mormonizmus triteizmusába esnénk. Nem közvetlen bizonyíték ugyan, de nagyon igaz, hogy mind az ó- (2Móz 34,14) mind az újszövetségi (1Jn 4,16) kijelentés a szeretet Istenéről önmagában feltételezi az istenség többszemélyű voltát, hiszen a szeretet csak egy másik személlyel szemben valódi, s vajon Isten az Ő örökkévalóságában kit szerethetne?
Isten egységét az Újszövetség az Ószövetséghez hasonlóan kiemelten tanítja (1Kor 8,4-6; Ef 4,3-6; Jak 2,19). Az Atya Istensége minden vitán felül áll (Jn 6,27; 1Pt 1,2). Jézus Krisztus Istenségének is számos bizonyítéka van. Olyan tulajdonságokkal rendelkezik, melyek csupán Istenben találhatók meg, mint pl. mindentudása (Mt 9,4; Jn 21,17), mindenhatósága (Mt 28,18), mindenütt jelenvalósága (Mt 28,20). Utóbbi tulajdonságairól nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ezeket nem akkor kapta meg először, hanem a Jn 17,5 értelmében megelőző mennyei létének dicsőségébe lett visszahelyezve, tehát mindig is rendelkezett velük. Kortársai, ha vonakodva is, de kénytelenek voltak elismerni, hogy tettei: a bűn alól való feloldozás (Mk 2,1-12) vagy egy halott életre keltése (Jn 12,9) isteni képességeket követelnek. Isten Krisztust olyan feladatok végrehajtásával is megbízta, melyek csupán Istentől eredhetnek: a teremtés (Jn 1,3) a világ fenntartása (Kol 1,17, Zsid 1,3), és az eljövendő ítéletben való részvétel (Jn 5,27), ezért a Fiút éppen olyan tisztelet illeti, mint az Atyát, aki nem így tesz, az az Atyát sem tiszteli (Jn 5,23). Kétségtelenül megdöbbentő szavak lehettek ezek a zsidók számára, amikor egy előttük ülő ember gyakorlatilag az Ő Istenüknek állította magát, meg is botránkoztak rajta (Jn 5,18; 10,33), s istenkáromlás miatt meg akarták kövezni. Sokan mondják erre, hogy a zsidók félreértették Jézust. Ez az indoklás azonban képtelenség, hiszen már láttuk, hogy Jézus pontosan ismerte az emberek gondolatait. Ezért, ha akarta volna, "tisztázhatta volna magát", egyszerűen csak annyit kellett volna mondania, hogy Ő nem Isten, s életben marad. Nyilvánvaló, hogy Jézus nem halt volna meg egy félreértés miatt.
János evangéliumának első verse az Ige (Krisztus), és Isten közé mintegy egyenlőségjelet tesz. "Az Ige az Istennél volt, és Isten volt az Ige" az eredeti szöveg helyes fordítása, nem áll meg pl. Jehova Tanúi, vagy a spiritiszta Johannes Greber szerinti fordítás, miszerint "Az Ige egy isten volt". Az "Isten" szó előtt az eredeti nyelvben ugyan nincs határozott névelő, de azt, hogy "egy isten" értelemben fordítsuk, nem csak a görög nyelv nyelvtani szabályai nem teszik lehetővé, hanem János evangéliumában is az egyetlen ilyen előfordulás lenne, s ez még inkább kizárja a fordítás lehetőségét. János nem találhatott volna ennél pontosabb módot annak az igazságnak a kifejezésére, mely szerint az Ige Isten, mégis az Atyától különböző személy.

 A Jn 1,1-nek azonban van egy másik nagyon hasznos, de kevésbé idézett része is, mely nagyban segíti Jézus örökkévalóságának bizonyítását. "Kezdetben volt az Ige". Minthogy a "kezdetben" az időegyenes origoja, ezért azt mondani, hogy valaki kezdetben volt, egy emberi agyhoz formált egyszerű kijelentés, azt jelenti, hogy örökké volt, van és lesz. A kezdetben "előtt" semmi sincs. Nincs idő. Ezért a "volt" múlt időben, minthogy valóságos múltra nem utalhat, kizárólag egy dolgot fejezhet ki: az örökkévalóságot. Hogy pedig az Atyának a Fiút szülő aktusa így az örökkévalóságba tolódik ki, az minket nem jogosít fel rá, hogy arról alkossunk elképzeléseket, volt-e ez "előtt" valami (pl. az Atya egyedül), illetve, hogy hogyan lehetséges ez a dolog, amit mi csak időben tudunk felfogni. A szentháromságtagadók teológiáját megnyugtatóan csak az támasztaná alá, ha azt olvasnánk: "kezdetben lett az Ige"[8]. Ennyi elég lenne ahhoz, hogy igazuk legyen. De éppen ennyi elég ahhoz is, hogy ne legyen.
         Számunkra a legnagyobb gondot Jézus és az Atya lényegi egységének kimutatása jelenti, mivel a Jn 10,30 a Jn 17 kontextusába helyezve nem nyújt igazi segítséget. Jézus és az Atya egysége, valamint a hívők Istennel való egysége között nem lehet a Szentháromság szempontjából hasznos különbséget kimutatni, a tanban csak Istenre értett "egy lényeg, három személy" megfogalmazást nem igazolja. Van azonban más lehetőségünk, mégpedig Jézus Krisztusnak az egy Isten teremtő munkáján belüli részvételének pontos azonosítása, melynek segítségével Jézus személye az egy Istenen "belülre" helyezhető. Jézusról számos helyen írva van, hogy Őáltala teremtette Isten az egész világot, minden általa jött létre (Jn 1,3; 1Kor 8,6; Kol 1,16; Zsid 1,2). 

Különösen az 1Kor 8,6[9] mutatja be pontosan a két személy viszonyát a teremtésben és választja őket külön szerepük szerint. Tehát az a személy, akitől van a teremtés, az Atya, míg az a személy, aki által van a teremtés, az Jézus. Ezek után azonban azt olvassuk Pál apostoltól a Róma 11,33-36-ban Istenről, hogy "Bizony, tőle, általa és érte van minden: övé a dicsőség mindörökké. Ámen." Ezt a Zsid 2,10 is megerősíti. Az Atya tehát, akitől lett a teremtés, egy Istent alkot Jézussal, aki által lett. Ez az a hely, ahol a legközelebb jutunk az általunk is tanított Szentháromsághoz, ezek fényében lehetetlen Jézusról bármi mást állítani, mint, hogy Ő valóban Teremtő Isten. Pál apostol Istent magasztaló sorai hitem szerint a legszebben forrasztják össze az Atya és Jézus Krisztus személyét egy teremtő Istenné.
         Sok félreértés elkerülhető, ha Jézus emberré lételét teljes kontextusába helyezzük, s ezzel a cáfolatként felhozott igehelyek is magyarázatra lelnek. A Fil 2,5-11 Krisztus-himnuszából sajnos nem derül ki egyértelműen, hogy az Istennel való egyenlőség Krisztus által birtokolt dolog volt-e, vagy pedig olyasmi, amit pl. Sátánnal ellentétben Ő nem kívánt megszerezni. Habár utóbbi esetet valószínűtlenné teszi az, hogy így Pál nyitva hagyná a kérdést, milyen minőségből üresítette ki magát Krisztus, van más igénk is, amely segítséget nyújt. Ez pedig a Jn 3,31: "Aki felülről jön, az felette van mindenkinek." Ez az ige kizárólag az Istennel való egyenlőséget engedi meg. Jézus mennyei létében "Egyszülött Isten" (Jn 1,18), aki az Atya kebelén volt, s mikor eljött az időknek teljessége Isten kibocsátotta az Ő személyes örök Fiát a teremtett világba (Mk 12,6; Jn 11,27; Gal 4,4; 1Jn 4,9). Krisztus ezek szerint "Isten Fia" volt már földi élete előtt is, tehát Istennek valóban született egy igazi Fia, aki ugyanúgy Isten, mint ahogy az ember fia ember. Nyilvánvalóan különbözik az "istenfiak" teremtett, angyali csoportjától, ahogyan arról a Zsid 1,5 bizonyságot tesz, hiszen ő nem a ház része (teremtmény), hanem a ház építője (teremtő) a Zsid 3,3-4 szerint. Ebből az állapotból szállt tehát alá Krisztus, s vett fel szolgai formát, amiből nyilvánvaló, hogy megelőzően nem lehetett szolga (mivel az angyalok eleve "szolgáló lelkek" Zsid 1,14).

 Így azonban emberré lett, magára vette a teremtményi valóságot (Ézs 49,5), kisebbé tétetett még az angyaloknál is (Zsid 2,7-9), egy lett közülünk (Zsid 1,9; 2,12), hogy Ő legyen az elsőszülött sok testvér közül (Róm 8,29), s az Atya így "nagyobb" volt nála (Jn 14,28). Ebben az állapotában is elmondható azonban, hogy mint Isten a saját vérén szerezte egyházát (ApCsel 20,28), s erről mondja Pál apostol, hogy Isten "erőtlensége" erősebb az emberek erejénél (1Kor 1,25). Jézusnak ez az önkiüresített állapota[10] az ok, amiért örvendezhetnek a tanítványok Jézus mennybemenetelén, hiszen Jézus az Atyához megy, s így visszanyeri régi dicsőségét (Jn 17,5; Mt 28,18). Ha nem erről lenne szó, nem világos miért kellene a tanítványoknak örvendezniük. Talán annak a száraz ténynek, hogy Jézus kisebbnek állította magát az Atyánál?
Mind földi, mind mennyei formájában Jézus fogadja az emberek és angyalok leboruló imádatát[11] (Mt 2,2.11; Mt 14,33; 28,9; 28,16-17; Jn 9,36-38; Fil 2,10; Zsid 1,6; Jel 5,8), annak ellenére, hogy ez szigorúan tilos minden "más isten" előtt (2Móz 34,14). Ebből levonható az a következtetés, hogy Jézus nem egy "más isten" az Atyához képest. Mindeközben pedig Ő maga nem borul le Atyja előtt (Jel 5,11-14), amikor az egész teremtett világ imádja Istent. Elmondhatjuk tehát, hogy Jézus Krisztus valóban az Első és Utolsó Mindenható Isten, aki eljön az ítéletre (Jel 1,7-8; 1,17-18; 2,8; 22,13), benne lakik a Teljesség, az Istenség egész teljessége testileg (Kol 1,19; 2,9). Tamással együtt vallhatjuk, hogy Ő Urunk és Istenünk (Jn 20,28), aki tegnap, ma, és mindörökké ugyanaz (Zsid 13,8).
         A Szentlélek esetében két dolgot kell igazolnunk, ez pedig az Ő személy, és Isten volta. A régi ariánusok számára a Szentlélek ugyan személy volt, de teremtmény, ez a nézet azonban mára szinte kihaltnak tekinthető, Jehova Tanúi, a szombatosok, unitáriusok Isten megszemélyesített "tevékeny erejének" vallják Isten Szentlelkét. Mivel a Szentlélek örökkévaló (Zsid 9,14), ezért teremtmény valóban nem is lehetne, így tehát személy voltának igazolása egyben a Szentháromság "bezárulását" is eredményezi, hiszen az Atya-Szentlélek kettősségében talán soha senki nem hitt. 

Azokat az igéket kell itt megemlítenünk, amelyek kifejezetten személyiséget tulajdonítanak a Szentléleknek. Bár a Szentlélek erőként is megnyilvánul (ApCsel 1,8), nem pusztán erő, hanem értelmes (ApCsel 15,28; Róm 8,27; 1Kor 2,10), érez (Róm 15,30; Ef 4,30), önálló akarata van (1Kor 12,11); cselekszik (ApCsel 16,7.10), segít (ApCsel 9,31), beszél (ApCsel 8,29; 13,2; Róm 8,26; Jel 2,7; 22,17), tanúskodik (Mk 13,11; Jn 15,26; Róm 8,16; 1Jn 5,6-9), közbenjár (Róm 8,26) ihlet (2Pt 1,21), tanít és emlékeztet (Jn 14,26), sőt megismerhető személy (Jn 14,17), "akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri" - egy erőről ez értelmetlen állítás. Jézus helyett Ő a másik Pártfogó (Jn 14,16), személy helyett nyilván egy másik, hasonló személy, s küldeni is csak személyt lehet (Jn 16,7). 

Jézus kifejezetten az "ekeinosz" hímnemű, személyre utaló névmást használja. Az egyház az Ő nevében is, tehát a Tőle is kapott felhatalmazással keresztel (Mt 28,19). Ebben az igében kerül legszorosabb kapcsolatba a három személy egymással, mely a háromságot és egységet is egyaránt magában foglalja. A "Lélek" nem pusztán Isten megszemélyesítése, hiszen a Biblia sokszor a másik két isteni személlyel együtt, de külön személyként említi (Mt 28,19; Lk 3,22; 2Kor 13,13), vagy valamelyik személlyel kommunikálva mutatja be (Jn 16,13-14; Róm 8,26-27, Jel 22,17). A Szentlélek Istent káromolni Isten elleni káromlás (Mt 12,31-37), az Ő vezetése Isten vezetése (Csel 16,6-10), Neki hazudni annyi, mint Istennek hazudni (Csel 5,3-4.9). Ő egyszerre az Atya Lelke (Mt 10,20), és a Fiú Lelke (Gal 4,6), s e két név egyenértékű, felcserélhető.

 Míg a Fiú született, Ő az Atyától származik (Jn 15,26). Embereket újjáteremtő ereje van (Jn 3,5-6), s ez az erő a sajátja, nem pedig Ő maga (Róm 15,13.19). A Lélek által Isten maga lakik bennünk (1Jn 4,12.15-16), s temploma is csak Istennek van, erőnek nem (1Kor 6,19). Tehát Isten Lelke mindenképpen több, mint egyszerűen "Isten személytelen, tevékeny ereje". Ellenkező esetben fel kellene tételeznünk a szentírókról a teljes felelőtlenséget, az ihletettség hiányát a megtévesztő idézetek egész halmaza miatt. Mindez alapján a Szentlelket az Atyával és a Fiúval együtt imádjuk (vö. Jn 16,14).
A szentháromságtan Teremtő, Megváltó és Megszentelő Istenünk lényének és a megváltásnak a titkába enged némi bepillantást. Amit Istenről megtudhatunk, az meghaladja az értelmünket, és bár sohasem leszünk képesek Istent "megmagyarázni", mégis eleget tudunk ahhoz, hogy tudjuk, ki előtt borulunk le.
Jn. 16,13-15 "amikor azonban eljön ő, az igazság Lelke, elvezet titeket a teljes igazságra; mert nem önmagától szól, hanem azokat mondja, amiket hall, és az eljövendő dolgokat is kijelenti nektek. Ő engem fog dicsőíteni, mert az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek. Mindaz, ami az Atyáé, az enyém; ezért mondtam, hogy az enyémből merít, és azt jelenti ki nektek."


Forrás

Biblia, Istennek az Ószövetségben és Újszövetségben adott kijelentése, Kálvin Kiadó, Bp, 1995

MRVSZ 2000 CD-ROM (II. Helvét Hitvallás)


Bibliográfia

A Biblia Ismerete Kommentársorozat, II. kötet, KIA, Budapest, 1999
A Keresztény Görög Iratok új világ fordítása, Watch Tower Bible and Tract Society of New York, Inc., Roma, 2000
Charles C. Ryrie: Teológiai alapismeretek, KIA, Budapest, 1996
Csia Lajos: Bibliai Lélektan, Százszorszép Kiadó és Nyomda, Bp, 1994
J.I. Packer: Igaz Istenismeret, Harmat, Bp, 1994
Lothar Gassmann: Jehova Tanúi, Történetük, tanításuk, értékelésük, Evangéliumi Kiadó és Iratmisszió, 1998
Ókeresztény Írók, 13. kötet, Szent Athanasziosz művei, Szent István Társulat, Bp, 1991
Szalai András: Más Jézus, más Lélek, más evangélium, Harmat, Bp, 1998

Szűcs Ferenc: Hitvallásismeret, Bp, 1995


www.apologia.hu


[1] Ryrie, 70. old.
[2] Emellett elképzelhető még a felséges, tanácskozó, magasztos többesszám is, azonban figyelni kell arra, hogy a szentháromsági többes pl. az 1Móz 1,26-ra tekintettel az óegyház korától a XX. századig (Karl Barth) az Elóhim klasszikus jelentésének számított. Gassmann, 76. old.
[3] Ez szerintem csak akkor nyilvánvaló, ha figyelembe vesszük szintén Ézsaiás bizonyságtételét a Megváltó és Isten kizárólagos azonosságáról, pl. Ézs 41,14; 43,11-14; 44,6; 44,24; 47,4; 48,17; 49,26; 54,8; 60,16; 63,16
[4] 358. old. Athanasziosz szerint az "alkotott" igét itt nem lehet behelyettesíteni a "teremtett"-el.
[5] 339. old.
[6] 109. old.
[7] "Ő az ő dicsőségének visszatükröződése, és magának a lényének pontos ábrázolata" Zsid 1,3; Új világ fordítás!
[8] Gassmann, 93.-94. old.
[9] Ami azt a sokat hangoztatott érvet illeti, hogy itt az Atya egyedül Isten, Jézus kizárásával, azt válaszolhatjuk, hogy ez esetben Jézus bizonyára egyedül Úr, az Atya kizárásával, ami persze lehetetlen. Ez a szöveg logikájából következik.
[10] Kenózis, azonban ez nem jelenti azt, hogy bármilyen mértékben megszűnt volna Isten lenni, csupán isteni dicsőségét vetette le, amit a Jn 17,5 is igazol. Packer, 56-59. old.
[11] proszkünéó, ami egyedül Istent illeti meg: Lk 4,8; Jel 22,9. Isten minden igaz teremtménye azonnal visszautasítja: Jel 19,10.

2010. január 1., péntek

A Jehova Névről-másképp

Kedves Olvasóm! 
Biztos Találkoztál  Jehova Tanúival,akik határozottan meg  Akartak  győzni  arról,hogy Istent csak mint "Jehovát"  szabad megszólítani. 
Talán hitelesnek,és hihetőnek is  tűnt az érvelésük,és bátornak,
magabiztosnak a föllépésük. 
Mielőtt  bármit Döntesz,Kérlek Olvasd el az alábbi írást!

Forrás:  http://www.biblebasicsonline.com/hungarian/01/D02.html 

 Isten nevének használata.
Láttuk, hogy Isten nevének és Fia Jézus nevének nagyon mély jelentése van. Amikor ‘Istenről’ beszélünk akkor azzal az Ő csodálatos szeretetének és igazságosságának minden oldalát érintjük. Isten nevét feleslegesen használni mint egy mérsékeltebb töltelékszót vagy elkeseredéseink kifejezéseként az egyik legsértőbb dolog amit az ember elkövethet az ő Alkotójával szemben.
A 3. Parancsolat megtiltotta Isten nevének hiábvaló kimondását.
Így mindenki aki Isten kedvében szeretne járni és megadni Neki a tiszteletet annak minden erőfeszítést meg kell tennie, hogy Isten nevét ne használja könnyedén. Világszerte több társadalomban az istenkáromlás a modern nyelvhasználat alapvető részévé vált; az ebből való kitörés amely talán egy egész élet szokása volt nem könnyű. Azonban egy bensőséges ima által Isten segítségét kérni ez ellen bizonyosan nem fog válasz nélkül maradni.
Környezetünkön belül is vannak akik mérsékelhetnek és befolyásolhatnak minket, például a gyerekek, akik emlékeztethetnek minket a káromlások súlyosságára:
 "Ne mond ki hiába Istenednek, az Úrnak a nevét, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, ha valaki hiába mondja ki a nevét." (5Móz.5:11).

Másfelől vannak akik ragaszkodnak ahhoz, hogy állandóan használjuk a Jahve vagy Jehova (ugyanannak a szónak két különböző kiejtése) héber szavakat amikor Istenről beszélünk.
Ez súlyos tévedés. Ezek közé tartozik az Őrtorony Társaság akik úgy gondolják, hogy egy kereszténynek csak akkor lehet kapcsolata Istennel amennyiben Jehova Tanújának nevezi magát.Ily módon néhány ember úgy használja Isten szent és csodálatos nevét mint valamifajta szellemi elit üzemanyagát, ezáltal megvetnek másokat pusztán a kiejtés vagy egyetlen szó használata miatt.
Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy Isten nevének a használata helytelen; különösen alkalmas a személyes imádkozásoknál.

Az Újszövetség azonban nem jelzi ennek a fontosságát vagy azt, hogy ez Isten óhaja lenne. Változás állt be az Újszövetség által amely görög nyelven íródott és csupán egy szót használ Isten megszólítására ‘Teo’, melynek jelentése ‘nagy, hatalmas’. Nincs megkülönböztetés benne ‘Isten’ és ‘Jahve’ között, sem speciális parancs arra, hogy a hívőknek mint közösségnek hogyan kellene hívattatniuk magukat. Péter úgy beszél a hívőről mint keresztényről s nem mint Jehova tanúról vagy valami hasonlóról (1Pt.4:16).

A Jahve név használatának túlhangsúlyozása az Úr Jézus munkájának és személyének a leértékeléséhez vezet, hasonlóképpen sok ‘evangélikus’ keresztény Jézus nevére és szolgálatára helyez túl nagy hangsúlyt mellőzvén az Istent megillető helyet.Más nevek amelyeken az első keresztény közösségek hívták magukat nem tartalmazzák a ‘Jahve’ nevet:-"Izráel közössége" (Ef.2:12)-"az első szülöttek ünnepi seregéhez és gyülekezetéhez" (Zsid.12:23)-"Isten egyháza" (ApCsel 20:28)-"….az élő Isten egyháza, az igazság oszlopa és erős alapja" (1Tim.3:15)-"Isten háza" (1Tim.3:15)

Mellékesen megjegyezzük, hogy az első századbeli hivők nem hivták magukat ‘keresztényeknek’; ez lealacsonyító kifejezés volt, ez a név: ‘Krisztus népe’,
(a keresztre feszített követői) az ellenségeik által volt kitalálva.