2010. január 20., szerda

A Szentírás: Biblia,vagy az Őrtorony?

  "Oly távol vagy tőlem,és mégis közel" (István a király-rock opera)  Nagyon ráillik ez  a dal-részlet a Biblia,és Jehova Tanúi kapcsolatára.     Visszaemlékezem.... 12 éves voltam,amikor Édesanyámtól kaptam egy Károli Gáspár fordítású zseb-Bibliát.  Gyerekkoromban sokszor találkoztam Jehova Tanúival-ekkor még betiltott felekezetnek számított ez a vallás Magyarországon.    

Sok férfit bebörtönöztek,mert ragaszkodtak a meggyőződésükhöz a katonai szolgálattal kapcsolatban.    Kamaszkoromban úgy gondoltam:Jehova Tanúi azok,akik a legtöbbet tették a Szentírásért,és a Szentírás tekintélyének megszilárdításáért!  Szomorúságot éreztem,amikor olvastam a modern Bibliakritikai protestáns  teológiai irányzatról,amely megkérdőjelezi a bibliai csodák valóságát.  Haragot,és keserűséget éreztem,amikor olvastam a Római Katolikus Egyház középkori túlkapásait,és a Biblia "elrejtését",amikor évszázadokig csak a nemzetek körében holt latin nyelven lehetett olvasni a Bibliát.       Semmi építő találkozásom nem volt nem volt sem  katolikus,sem protestáns kereszténnyel,-leszámítva azt a néhány rövid beszélgetést,amikor a missziói szolgálat ("szántóföldi szolgálat") közben megszólíthattam néhány aktív,vallását gyakorló embert- de ők nem tettek  bizonyságot,nem figyelmeztettek:  téves úton keresem az Istent-Jehova Tanúinál!        Igaz...  akkor hiábavaló próbálkozás lett volna...Aktív Jehova Tanújaként (1986-1994) teljesen lenyűgözött a vének,és az Őrtorony Társulat (lexikális!) Biblia-ismerete,rengeteg Bibliaverset tudnak emlékezetből még az egyszerű tagok ("hírnökök") is!  Még "érdeklődő"  voltam (alámerítkezés előtt álló leendő Jehova Tanúja), amikor egy római katolikus kollégámmal összehoztunk egy találkozót az ő  papja,és az engem tanító,amúgy közismert,népszerű vén között.        (A  "vén" Jehova Tanúinál a "lelkipásztor" megfelelője.) 

  Nagyon meglepődtem,hogy mennyire fölényben volt a vitában a munkásember Jehova Tanúja -a teológiát végzett,tapasztalt katolikus pappal szemben!         Úgy láttam,a Biblia-ismerete messze felülmúlja a katolikus vitapartneréét. Bár nem volt tiszteletlen a vén,de mégis szánalmas volt látni a pap vergődését,mennyire nem volt "partnere" a vitában!  Ez nekem döntő élmény volt az Útkeresésemben! Tudom,hogy nagyon sokan ilyen élmények,tapasztalatok hatására választják Jehova Tanúit.Gondoltam:Ha valakik igazán ismerik a Bibliát,azok csak a Jehova Tanúi lehetnek!          Az első években,amit már "hivatalosan is" Jehova Tanújaként töltöttem,annyi kapcsolatom  volt a Bibliával,hogy kikerestem az Őrtorony Társulat kiadványaiban idézett Igehelyeket,és magammal vittem a missziós munkába.  Kitöltötte az időmet a munkahely,a missziómunka,az összejövetelek,-és azokra felkészülés.        Minél többet olvastam az Őrtorony kiadványokat,és minél több gyülekezeti összejövetelen vettem részt,annál inkább láttam a törekvést a Vezető Testület részéről:  A Biblia egy "zárt forráskóddal" működő "program",amihez  az egyetlen "legális,és működő" kulcs a New York Brooklyn negyedében székelő Őrtorony Társulat "kezében" található.  A Biblia csak az Őrtorony Társulat segítségével érthető meg. "A tanulás kemény munka.Hálásak lehetünk Jehovának,amiért az Ő szervezete sok segítséget nyújt ezen a téren.      Az utóbbi években egyesek azt követelik,hogy hadd értelmezzék maguk az egyének a Bibliát.Az etióp eunuch azonban nyíltan elismerte,hogy szüksége van szellemi útbaigazításra. Mint körülmetélt prozelita,kétségtelenül jelentős ismeret birtokában volt...mégis,amikor megkérdezték tőle,érti-e amit olvasott,elismerte:Hogyan érthetném,ha csak valaki rá nem vezet engem? (Csel. 8:26-33) Ma mindannyiunknak hasonló szellemi vezetésre van szüksége" (Őrtorony 1988/22 19,20 Bekezdések) Ez a szellemiség uralkodik Jehova Tanúi felett,ezért nincs is remény arra,hogy a hitben,és az Ige-ismeretben felnőjenek!       Én is így gondolkodtam évekig,ahogy az Őrtorony Társulat tanította,és így gondolkodnám mind a mai napig,-ha Jehova Isten meg nem könyörült volna rajtam.  Arra indított,hogy kezdjem el tanulmányozni magát a Bibliát,"natúrban"-úgy ahogy Isten megőrizte.  Ennek a tanulmányozásnak eredménye lett a megtérésem Krisztushoz,sok-sok jegyzet a Bibliából,-az Igék,amik ellentmondanak a Vezető Testület "kinyilatkoztatásának",-és egy könyv,amely az Evangéliumi Kiadónál jelent meg 1998-ban "1914-Beteljesedett prófécia? "      Sok szombatot töltöttem el a budapesti Széchenyi Könyvtárban,jegyzetelve C.T. Russell,és J.F. Rutherford könyveiből.  Megrázó,kijózanító,és felemelő élmények voltak ezek.Érdekelt:Mi az igazság a "piramis-jelenségből",és a dátumos Armageddon próféciákból?   Tényleg az egyszerű "hírnökök" túlzott várakozása gerjesztette volna az egészet...?

De hát egy olyan erőteljesen "kézi vezérelt" szervezetben,mint a Jehova Tanúi,nincs helye/lehetősége az "egyéni nézeteknek!        Akkor mi az Igazság? A Biblia a Szentírás- a gyakorlatban is- Jehova Tanúinál,vagy a mindenkori Vezető (Testület) aktuális "kinyilatkoztatása"??   Mit mondtak-1914 előtt Krisztus visszajöveteléről? Ahogy meggyőződtem arról,hogy a Biblia,és az Őrtorony Társulat között áthidalhatatlan a szakadék,és láttam,hogy már a russelli alap is homok volt,amire nem szabad még egy homokvárat sem építeni-nemhogy emberi életet,-úgy távolodtam el Jehova Tanúitól.  

Nekem megkönnyebbülés volt,amikor 1995 április 24-én elküldtem a kilépő nyilatkozatomat a Szervezettől.        Hangsúlyozom:Nekem a problémám nem az egyszerű,áldozat,megtévesztett Jehova Tanúival volt,-köztük sok őszinte,elkötelezett,jobb sorsra érdemes "hírnököt" ismertem meg,hanem a csúcs-szervet,a Vezető Testületet utasítottam el.
Jehovának hála,több testvérnek szabadulásában segíthettem,Ők mindannyian merték a Bibliát tekinteni a Szentírásnak!          Hiszem,és vallom:Létfontosságú látni,hogy Jehova Tanúi tanítása közelebb hozza-e az embereket a Bibliához,vagy az Őrtorony Társulat kiadványai a Szentírás- a   g y a k o r l a t b a n ? Mit eredményeztek Jehova Tanúi "speciális tanításai",amik csak rájuk jellemzőek? *** 1;A "két osztályos kereszténység":  Nem akarok elmélyedni most ebben a témában,a lényeg _szerintem_ így is felismerhető,látható.  Aki olvassa az Újszövetséget ("Keresztény Görög Iratok"),azok a Bibliából nem jutnak el a két keresztény "osztályhoz":Mennyei,és Földi osztály. Efézus 4:4:"Egy  test van,és egy szellem,mint ahogy abban az egy reménységben hívattatok is el,amelyre elhívattatok" ("Új Világ Fordítás,-kiemelés tőlem. Zsotza) 

Ha valóban Bibliai tanítás lenne a kétféle reménység,akkor csak beszélne erről a Biblia...?     

   De mivel nem beszél-sőt az ellenkezőjéről olvashatunk-nem egy helyen-,így nem marad más lehetőség a Társulat-hű Jehova Tanúinak elismerni:A Bibliában nem lehet még olyan egyszerű gyakorlati témáról sem eligazítást sem kapni,mint az üdvösség,reménység- ezért marad - gyakorlatilag!- Szentírás az Őrtorony-tanítás!          Inkább elfogadják az erősen ingatag Őrtorony- "építményt" az egyszerű Jehova Tanúi többsége,mintsem utánanézzenek a tanítás hitelességének,ahogy tették -Pál apostol tanításával!- a Béreabeli keresztények...és Pál nem haragudott rájuk,sőt-megdicsérte őket! "Ezek (A Bereabeliek) nemesebb lelkűek voltak,mint a thesszalonikaiak,teljes  készséggel fogadták az igét,és napról napra kutatták az Írásokat,hogy valóban úgy vannak-e ezek a dolgok." (Ap.Csel 17:11) Még belegondolni is rossz,hogy mit kaptak volna Brooklynból!          Amire Pál azt írja,hogy "nemesebb lelkűek"-az lázadás az Őrtorony Társulat szerint.Egy sorstárs,szabadult ex-Tanú fogalmazta meg:  "Az Ószövetség ("Héber Iratok") a zsidókhoz szól elsősorban. Az Újszövetség ("Keresztény Görög Iratok") szinte kizárólag a 144000 fős "felkent osztálynak". Mi marad az egyszerű Jehova Tanúinak-Szentírás? Az Őrtorony Társulat kiadványai." Hozzáteszem,azokból is a legfrissebb....nem furcsa? A Biblia több ezer éves  sorai nem avultak el....Luther,Kálvin,Spurgeon,és a többi híres keresztény író könyvei elérhetőek,újból,és újból kiadják....C.T. Russel,J.F.Rutherford,és a többi "történelmi" Őrtorony kiadványokat miért titkolja el a Vezető Testület? Persze...megtapasztaltam- jó okuk van így tenni!          Mégis...! Nem jobb lenne alázattal,bűnbánattal beismerni a múlt bűneit,kérni Krisztus bocsánatát,rehabilitálni az igazságtalanul kizárt egykori tagokat,és "tiszta lappal" egy új fejezetet írni a "Történelem Nagy Könyvében"?     2; A "Jehova" név és a Biblia Egy másik "kedvenc bizonyítéka" a Vezető Testületnek -hogy bizonyítsa önmaga "Isteni tekintélyét" az a hipotézis,feltételezés -amit persze tényként állítanak be- az az állítás,hogy a fennmaradt Biblia-kéziratokban azért nincs meg a Tetragramma (JHWH) mert a hitehagyott zsidók,és keresztények eltávolították,meghamisítva evvel a Bibliai kéziratokat.        De  jött az Őrtorony Társulat,és Bibliafordításuk,az "Új Világ" Fordítás-és  Jehova Tanúi helyreállították a Bibliát.  
Az Újszövetségben-bár a Bibliai kéziratokban nem szerepel a "Jehova" név- mivel a "hitehagyottak eltávolították" mégis 237-szer szerepel(tetik),legalábbis az "Új Világ" fordításban. Nagy téma,megér egy önálló könyvet,blog-bejegyzést, Sok sok embert ez lenyűgöz....Igen! Jehova Tanúi azok,akik kiderítették az "igazságot"!  Ők az "igaz vallás"!           
Minden teológiai "elmélyedés"  nélkül: Ha csak egy kicsit is belegondolunk... 

Ha Jehova Tanúi állítása  i g a z ,a fennmaradt Biblia-kéziratok hiányosan,megcsonkítva maradtak fennt,akkor beszélhetünk-e a Bibliáról,mint Isten Szaváról? Szentírás lehet -e így a Biblia??  Ha Isten gondviselése nem őrízte meg a Bibliát,ha csak egy szót is "kivághattak belőle"-akkor mi a garancia,hogy nem "vágtak ki"  tizet,huszat,százat,vagy ezret??       
    Márpedig Jehova Tanúi tekintélye alapszik azon,hogy a "kereszténység" szétvagdosta a Bibliát,-és lám,Jehova Tanúi pedig "megjavították" (?!) Ha több száz esetben megsérült a Biblia (A Jehova Tanúinál -tudat alatt-a tekintélye is!),akkor nem alapozhatom a hitemet a Bibliára-ha következetes  vagyok.

Ha  komolyan akarom venni az Őrtorony Társulat álláspontját,akkor nagyobb hitelességet kell tulajdonítanom a Szervezet kiadványainak,mint Bibliának. Sajnos,így veszik ki Jehova Tanúi kezéből a Bibliát azoknak vezetői-a gyakorlatban-ismerjenek akárhány száz Bibliaverset emlékezetből!   Ráadásul,ha mindenben hűséges az "Átlag-tanú" a Szervezet felé,és dolgozik a munkahelyén,felkészül az összejövetelekre,részt vesz azokon,és-természetesen-nem akar "átlag alatt" teljesíteni óraszámban a "szántóföldi szolgálatban" (15 éve ha jól emlékszem Kb.:15-16 óra volt egy "hírnöknek"),akkor-ha lenne is indítéka,hogy tanulmányozza a Bibliát,már nem lenne  sem ereje,sem ideje. 

Isten adjon erőt,szabadulást,az Isten akaratát kereső,Krisztust követni akaró sorstársaknak kiszállni az ördögi "taposómalomból"!  
[Zsotza] 

2 megjegyzés:

Kriszta írta...

Köszönöm a bátorítást, amit írtál kommentben. Téged is áldjon meg az Úr! Beleolvastam én is blogodba, áldott folytatást kívánok.
Kriszta

Zsotza írta...

Bocsánat.... hogy most vettem észre a kommentet.
Elnézést kérek,-és nagyon szépen köszönöm!