2010. február 5., péntek

Az Igaz Vallás,és a "Google egyház"

Mint egykori Jehova Tanúja, eszembe jutott az Őrtorony Társulat érv-gyűjteménye ( http://www.watchtower.org/h/rq/article_13.htm )  hogy miért ők,-és csakis ŐK képviselik az IGAZSÁGOT(?!?)   Hiába van több "Jehova Tanúi"  néven létező,szinte ugyanazokat a tanokat tanítva,mint a brooklyni mainstream irányzat.   Nos,-az "Őrtorony-módszert" alkalmazva,szinte bármelyik egyház indíthatna "Melyik az Igaz Vallás" című vetélkedőt....Recept:Szedd össze a felekezetedre jellemző tulajdonságokat/tanításokat,adj ezekhez  többé-kevésbé passzoló Bibliavers-idézeteket!  (A legtöbb embert úgysem érdekli a Bibliai szöveg-összefüggés)    Ezeket keverd meg jól,rázd össze,és tálald fel úgy,hogy a Te Felekezeted egyedül az "Igaz Vallás"-minden más ember meg "megy a levesbe"!  Csak példákként-röviden: Adventista Verzió:  A lábmosás (az alázatosság törvénye) :   A lábmosás, mely az Úrvacsorát megelőzi, alázatosságra tanít. Krisztus rendelte el,  és a keresztény egyházra hagyta, hogy alázatosságra, egyenlőségre, testvéri szeretetre és a Krisztusban való egységre tanítson. A testvérek béküljenek ki egymással a lábmosás előtt.  A szombat: Isten törvényének negyedik parancsolata elrendeli a hetedik napi szombat megtartását. E szent nyugalom nap, a teremtés, az újjáteremtés és a megváltás emlékjele. Egy lelki intézmény, vallási ünneplésre és tanulásra szentelt nap. 1. Mózes 2: 1- 3; 2. Mózes 20: 1- 17; Ezékiel 20: 12. 20; Ésaiás 58: 13.14; Márk ev. 2: 28; Zsidó 4: 1- 10. A szombat igazi megtartása azt jelenti, hogy megszűnünk minden világi munkánktól, péntek naplementétől szombat napnyugtáig.      A szombatra való előkészületeket be kell fejezni pénteken, mielőtt a szombat megkezdődne. 3.Mózes 23: 32; 2.Mózes 16: 22. 23; Lukács 23: 54-57; Márk 16:1.    Krisztus és az apostolok ideje óta, a keresztre feszítés előtt és a feltámadás után is megtartották a szombatot, és ez örökké megmarad, mint  igazi nyugalomnap (Ésaiás 66: 23).  (Forrás: http://www.hnarm.hu/hitelveink.htm )      Következtetés: Csak az adventista gyülekezetek  képviselik az "Igaz Vallást"     Szélsőséges Pünkösdi/karizmatikus verzió:   Az Igaz Vallás követője nyelveken kell,hogy szóljon: Márk 16:17, Ap.Csel. 2:4, 1.Korinthus 14:5  Az Igaz Vallás csak Jézust ismeri el gyógyítónak, a vérátömlesztés elfogadása,és egyéb orvosi segítség igénybevétele (még gyógyszer is) a hitetlenség jele: Márk 5:26 , 2Mózes 15:26 , 2.Krónika 16:12  Következtetés:  Csak a szélsőséges pünkösdi/karizmatikus hívőket ismeri el Jehova Isten.   ***  Persze,persze...ezt komolyan gondolni ugyanolyan tévedés lenne,mint az Őrtorony Társulat "bizonyítékait" vagy a "Google Egyház" mellett szóló érveléseket!   Hiszem,és vallom: Nincs "üdvözítő vallás"-csak Üdvözítő Jézus Krisztus!   Eddig írtam én,Zsotza-ezután jöjjön a paródia a Google Egyházról-köszönet az Evangélikus Egyház hivatalos Honlapjának szerkesztőinek!  Forrás:  http://www.evangelikus.hu/publicisztika/az-isteni-google  "Az Isteni Google?"  
Kétségkívül remek dolog a Google, ám egyesek szerint már egyenesen és szó szerint isteni is, ezért már meg is alapították a neki kijáró egyházat, The Church of Google, vagyis Google Egyháza néven.
Az isteni Google?
A nyitóoldal
Hitük szerint a Google áll a legközelebb ahhoz, amit az ember valóban megtapasztalhat az istenség fogalmából, és hogy a Google isteni jellegét ráadásul még több bizonyíték is támasztja alá, mint a hagyományos vallások isteneit - amely utóbbiak léte ráadásul tudományosan nem igazolható, ellentétben a Google-ével.
A bizonyítékaikat kilenc pontban foglalták össze, melyeket az ipon.hu oldalon találtunk.
A pontok szerint tehát a Google...
1.) ...áll a legközelebb a valódi mindentudáshoz, a maga 9,5 milliárdnál is több indexelt weboldalával, amelyeket ráadásul hatékonyan szortíroz és rendszerez, hozzáférhetővé téve azt az egyszerű halandók számára is.
2.) ...egyszerre jelen van mindenütt. Világszerte bármely adott pillanatban ott van mindenütt, főleg a WiFi-hálózatoknak és a mobilnetnek köszönhetően.
3.) ...meghallgatja az imákat és válaszol is rájuk, bármiről útmutatást ad bárkinek, aki ezt kéri tőle - de természetesen nem cselekszik helyette. Csak utat mutat, azon elindulnia már a kérdezőnek magának kell.
4.) ...gyakorlatilag halhatatlan, nem tekinthető hozzánk fogható fizikai lénynek. Az algoritmusai számtalan szerverre terjednek ki; ha ezek közül bármelyik is kiesne, nyomban egy másik veszi át a helyét. A Google lényegében örökké létezhet.
5.) ...végtelen, akár az Internet maga.
6.) ...mindenre emlékezik. Rendszeresen eltárolja a weboldalakat a roppant szerverein. Mi több, ha az ember közzéteszi a gondolatait és meglátásait a neten, úgy általuk illető még a halála után is fennmaradhat a Google Túlvilágában - vagyis a tárolóegységeiben.
7.) ...nem képes rosszat cselekedni. A Google céges elveinek részét képezi az is, hogy gonoszság nélkül is képesek profitot termelni.
8.) ...egyetemes. Bárki fordulhat hozzá, senkit nem utasít el. A Google trends tanúsága szerint a "Google" kifejezés keresettebb, mint az "Isten", "Jézus", "Allah", "Buddha", "kereszténység", "iszlám", "buddhizmus" és "zsidóság" szavak együttvéve.
9.) ...létezésére bőséggel áll rendelkezésre bizonyíték, messze több, mint bármelyik másik, bárkik által imádott isten létezésére, és még csak hinni sem kell benne. Bárki, aki ellátogat a www.google.com-ra, egyből bizonyságot nyerhet páratlan hatalmáról.
Mi ehhez a magunk részéről a következő megjegyzéseket tennénk:
A Google egyelőre csak pár milliárd oldalnyi információt tud, ez elenyésző ahhoz képest, amit Isten maga tud.
Ha elromlik a számítógépes rendszer, akkor mi van? Az ember által alkotott dolgok bármikor elromolhatnak, még akkor is, ha számos szerver veheti át egy elromlott helyét. Akár több tízezer szerver is elromolhat egyszer. Isten ezzel szemben nem romlandó.
Ha mindenható lenne a Google ismerné gondolatainkat, még mielőtt megfogalmaztuk volna azt. De a Google csak azt adja ki, amit mi beírunk az Internetre.
Ha mindentudó lenne, akkor bizony egy bizonyos kifejezés keresésekor valóban csak azt adná ki, amit mi kérünk tőle, és nem adnak olyan megoldásokat is, amelyeket látni sem akartunk. Egyszóval a gondolatainkat mégsem ismeri.
Elég banális a statisztika: a Google-on magán ki akar rákeresni a Google szóra? De még ha a Google szót keresgéljük is... aki Istent keresi, biztosan nem a Google-on keresgél utána. Legalábbis inkább másfelé kell őt keresni.
A Google, ha Isten lenne, akkor meghalna értünk. Ez lenne a legnagyobb dolog, amit megtehetne. De mivel ő nem Isten, ezért nem is tud úgy gondolkodni, mint ahogyan Isten tette, amikor Jézus Krisztusban eljött közénk és meghalt értünk a kereszten. Érted is és értem is, hogy nekünk, ha hiszünk benne, jobb legyen.2010. február 1., hétfő

Evangélium,keresztelkedés,és Jehova tanúi

Amióta önállóan olvasom a Bibliát,a nehezen érthető eseményekhez soroltam a keresztelkedésekről szóló Ige-szakaszokat.  Amikor még a Jehova tanúihoz tartoztam,azt tanították nekem,
hogy a keresztény (ebben az esetben:Jehova tanúja) életre alaposan fel kell készülni,"pontos ismeretet kell elsajátítani",hogy valaki megkeresztelkedhessen.  
Előtte egy "Bibliatanulmányozás"-nak nevezett vallási szemináriumon kellett részt venni,ami egy Őrtorony Társulat által kiadott könyv "tanulmányozása" volt-gyakorlatilag,és a "szeminárium" végén fel kellett készülni,hogy a 120 lehetséges kérdésre jól tudjak válaszolni. 
Ma már látom,hogy mennyire nem az Evangéliumot tanították nekem (sem) Jehova Tanúinál.  

A Bibliában semmi hasonlóval nem találkoztak az akkori keresztelkedők (bemerítkezés/keresztelkedés témában az ismertebb "keresztelkedés" formát használom) nem kaptak teológiai tanfolyamot,nem kellett iskolás módon "vizsgázni" a keresztelkedés előtt.  
Mivel találkozunk a Bibliában? 
A megtérés,és megvallás után rövid idő után megkeresztelkedtek:
A pünkösdi háromezer ember: (Ap.Csel.2:38-41), az etióp komornyik: (Ap.Csel.8:36-38),  Kornéliusz,és hozzátartozói: (Ap.Csel. 10:47,48),Pál apostol:(Ap.Csel 9:18),Lídia: (Ap.Csel16:15),és  a filippibeli börtönőr:
(Ap.Csel. 16:33) Semmi hosszú tanulmányozás...."vizsgakérdések", szabály-gyűjtemény...
hogyan lehetséges ez?    

Jehova tanújaként annyira a folytonos,- az üdvösség esélyéhez nélkülözhetetlen tanulmányozást 
sulykolták a fejembe,hogy csak nagy nehezen kezdtem eszmélni,és a  kérdést -önmagamnak is- feltenni: 

mi az Evangélium,az üdvösség "kulcsa"? Az Evangélium egy teológiai "ismeret-és szabály-csomag",amit csak egy bizonyos felekezetnél lehet megismerni,vagy pedig Jézus Krisztusról szóló örömhír,győzelmi hír,-amit mindenki megismerhet a Bibliából? 

   Jellemző felhívás az Őrtorony folyóiratokból:

"Jehova Tanúi boldogan segítenek neked,hogy még többet megtudj Istennek a földre vonatkozó örök szándékáról,és arról,hogyan kell élned ahhoz,hogy meglásd a szándéka megvalósulását."
  (Őrtorony,2010 január 1.,23.oldal-kiemelés tőlem: Zsotza.) 
Kétségtelen,hogy kell a tiszta,erkölcsös élet, -de ez a hitnek a következménye,és nem a feltétele
-szemben az Őrtorony által sugallt üzenetnek.    
Persze...elvileg Jehova Tanúi is vallják a hit általi üdvösséget,csak az nem azonos a Bibliában olvasható hittel,újjászületéssel!   Ugyanaz a helyzet Jehova Tanúival,mint az első századi farizeusokból megtért keresztényekkel:   "Néhányan,akik Judeából érkeztek oda,így tanították a testvéreket: 

>>Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint,nem üdvözülhettek.<<   Mivel pedig Pál,és Barnabás élénken ellenkeztek,és vitába szálltak velük,elhatározták,hogy Pál és Barnabás,s még néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz,és a preszbiterekhez e vitás kérdés ügyében."  "A heves vitatkozás során Péter szólásra emelkedett:  >>Testvéreim!   Tudjátok,hogy Isten már hosszabb ideje kiválasztott közületek,hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium szavát és hitre térjenek.   A szíveket vizsgáló Isten kinyilvánította akaratát,mikor nekik is éppen úgy megadta a Szentlelket,mint nekünk,és nem tett különbséget köztünk s köztük,mikor a hit által a szívüket megtisztítottaMost tehát miért kísértitek az Istent azzal,hogy azt az igát akarjátok a tanítványok nyakára tenni,amelyet sem az atyáink,sem mi nem bírtunk elviselni?  Ellenkezőleg,a mi hitünk az,hogy Urunk Jézus (Krisztus) kegyelme által üdvözülünk,és éppen így ők is." (Ap.Csel. 15.fejezet,1-2,7-11.versek,Békés-Dalos fordítás-saját kiemelések-Zsotza.)   

Tehát nem az volt a gond,hogy azt tanították néhányan,hogy érdemes körül metélkedni a férfiaknak,mert egészségügyi szempontból előnyös,hanem az volt a botrány,hogy mint üdv-feltételt tanították!

   Ebben már nem lehet toleranciát gyakorolni,amikor Krisztus áldozata  az üdvösséghez kevés!  

Bármi legyen az: Missziós-munka,ételek,ünnepnapok,bemerítkezés....ha egy felekezetben megjelenik mint üdv-feltétel,akkor világosan be kell látnunk:az ilyen felekezetben  túlmennek
 az Isten Igéjén,és egy "más evangéliumot" tanítanak!   

  "De még ha mi vagy egy angyal az égből hirdetne is nektek jó hírként azon túl,amit mi jó hírként hirdettünk nektek,átkozott legyen" (Galáciaiaknak írt levél 1.fejezet,8.vers-"Új Világ fordítás") 

"Emlékezzél arra,hogy /az Úr/ Jézus Krisztus,Dávid sarja,föltámadt a halálból. Így hangzik az én evangéliumom" (2.Timótheushoz írt levél 2.fejezet,8.vers-Békés-Dalos fordítás-saját kiemeléssel: Zsotza.)


  Fontos,és hasznos dolog megerősödni a Biblia mélyebb megismerésében.  
Fontos dolog elhagyni azokat a szokásokat,amik hátráltatnak a keresztény életben.  
De nem szabad szem elől téveszteni: 
Az Evangélium, Isten megmentő üzenete nem teológiai ismeret-anyag (amit-hasonlóan a régi gnosztikusokhoz,csak egy bizonyos csoport által lehet megtanulni),és nem erkölcsi-viselkedési szabály-gyűjtemény!  Aki hisz Jézus Krisztus megváltó halálában,és hiszi: feltámadt a halálból,
és rádöbbent önmaga bűneire-az felismerte az Evangéliumot!  
Isten pedig elfogadja azokat,akik hisznek az Úr Jézusban.  "Bizony,bizony mondom nektek:Aki hallja szavamat,és hisz annak,aki küldött,az örökké él,nem esik ítélet alá,hanem már át is ment a halálból az életre." -János evangéliuma 5.fejezet 24.vers-Szent István Társulat fordítás.  


[ Zsotza ]