2010. február 1., hétfő

Evangélium,keresztelkedés,és Jehova tanúi

Amióta önállóan olvasom a Bibliát,a nehezen érthető eseményekhez soroltam a keresztelkedésekről szóló Ige-szakaszokat.  Amikor még a Jehova tanúihoz tartoztam,azt tanították nekem,
hogy a keresztény (ebben az esetben:Jehova tanúja) életre alaposan fel kell készülni,"pontos ismeretet kell elsajátítani",hogy valaki megkeresztelkedhessen.  
Előtte egy "Bibliatanulmányozás"-nak nevezett vallási szemináriumon kellett részt venni,ami egy Őrtorony Társulat által kiadott könyv "tanulmányozása" volt-gyakorlatilag,és a "szeminárium" végén fel kellett készülni,hogy a 120 lehetséges kérdésre jól tudjak válaszolni. 
Ma már látom,hogy mennyire nem az Evangéliumot tanították nekem (sem) Jehova Tanúinál.  

A Bibliában semmi hasonlóval nem találkoztak az akkori keresztelkedők (bemerítkezés/keresztelkedés témában az ismertebb "keresztelkedés" formát használom) nem kaptak teológiai tanfolyamot,nem kellett iskolás módon "vizsgázni" a keresztelkedés előtt.  
Mivel találkozunk a Bibliában? 
A megtérés,és megvallás után rövid idő után megkeresztelkedtek:
A pünkösdi háromezer ember: (Ap.Csel.2:38-41), az etióp komornyik: (Ap.Csel.8:36-38),  Kornéliusz,és hozzátartozói: (Ap.Csel. 10:47,48),Pál apostol:(Ap.Csel 9:18),Lídia: (Ap.Csel16:15),és  a filippibeli börtönőr:
(Ap.Csel. 16:33) Semmi hosszú tanulmányozás...."vizsgakérdések", szabály-gyűjtemény...
hogyan lehetséges ez?    

Jehova tanújaként annyira a folytonos,- az üdvösség esélyéhez nélkülözhetetlen tanulmányozást 
sulykolták a fejembe,hogy csak nagy nehezen kezdtem eszmélni,és a  kérdést -önmagamnak is- feltenni: 

mi az Evangélium,az üdvösség "kulcsa"? Az Evangélium egy teológiai "ismeret-és szabály-csomag",amit csak egy bizonyos felekezetnél lehet megismerni,vagy pedig Jézus Krisztusról szóló örömhír,győzelmi hír,-amit mindenki megismerhet a Bibliából? 

   Jellemző felhívás az Őrtorony folyóiratokból:

"Jehova Tanúi boldogan segítenek neked,hogy még többet megtudj Istennek a földre vonatkozó örök szándékáról,és arról,hogyan kell élned ahhoz,hogy meglásd a szándéka megvalósulását."
  (Őrtorony,2010 január 1.,23.oldal-kiemelés tőlem: Zsotza.) 
Kétségtelen,hogy kell a tiszta,erkölcsös élet, -de ez a hitnek a következménye,és nem a feltétele
-szemben az Őrtorony által sugallt üzenetnek.    
Persze...elvileg Jehova Tanúi is vallják a hit általi üdvösséget,csak az nem azonos a Bibliában olvasható hittel,újjászületéssel!   Ugyanaz a helyzet Jehova Tanúival,mint az első századi farizeusokból megtért keresztényekkel:   "Néhányan,akik Judeából érkeztek oda,így tanították a testvéreket: 

>>Ha nem metélkedtek körül Mózes törvénye szerint,nem üdvözülhettek.<<   Mivel pedig Pál,és Barnabás élénken ellenkeztek,és vitába szálltak velük,elhatározták,hogy Pál és Barnabás,s még néhányan a többiek közül menjenek föl Jeruzsálembe az apostolokhoz,és a preszbiterekhez e vitás kérdés ügyében."  "A heves vitatkozás során Péter szólásra emelkedett:  >>Testvéreim!   Tudjátok,hogy Isten már hosszabb ideje kiválasztott közületek,hogy a pogányok az én számból hallják az evangélium szavát és hitre térjenek.   A szíveket vizsgáló Isten kinyilvánította akaratát,mikor nekik is éppen úgy megadta a Szentlelket,mint nekünk,és nem tett különbséget köztünk s köztük,mikor a hit által a szívüket megtisztítottaMost tehát miért kísértitek az Istent azzal,hogy azt az igát akarjátok a tanítványok nyakára tenni,amelyet sem az atyáink,sem mi nem bírtunk elviselni?  Ellenkezőleg,a mi hitünk az,hogy Urunk Jézus (Krisztus) kegyelme által üdvözülünk,és éppen így ők is." (Ap.Csel. 15.fejezet,1-2,7-11.versek,Békés-Dalos fordítás-saját kiemelések-Zsotza.)   

Tehát nem az volt a gond,hogy azt tanították néhányan,hogy érdemes körül metélkedni a férfiaknak,mert egészségügyi szempontból előnyös,hanem az volt a botrány,hogy mint üdv-feltételt tanították!

   Ebben már nem lehet toleranciát gyakorolni,amikor Krisztus áldozata  az üdvösséghez kevés!  

Bármi legyen az: Missziós-munka,ételek,ünnepnapok,bemerítkezés....ha egy felekezetben megjelenik mint üdv-feltétel,akkor világosan be kell látnunk:az ilyen felekezetben  túlmennek
 az Isten Igéjén,és egy "más evangéliumot" tanítanak!   

  "De még ha mi vagy egy angyal az égből hirdetne is nektek jó hírként azon túl,amit mi jó hírként hirdettünk nektek,átkozott legyen" (Galáciaiaknak írt levél 1.fejezet,8.vers-"Új Világ fordítás") 

"Emlékezzél arra,hogy /az Úr/ Jézus Krisztus,Dávid sarja,föltámadt a halálból. Így hangzik az én evangéliumom" (2.Timótheushoz írt levél 2.fejezet,8.vers-Békés-Dalos fordítás-saját kiemeléssel: Zsotza.)


  Fontos,és hasznos dolog megerősödni a Biblia mélyebb megismerésében.  
Fontos dolog elhagyni azokat a szokásokat,amik hátráltatnak a keresztény életben.  
De nem szabad szem elől téveszteni: 
Az Evangélium, Isten megmentő üzenete nem teológiai ismeret-anyag (amit-hasonlóan a régi gnosztikusokhoz,csak egy bizonyos csoport által lehet megtanulni),és nem erkölcsi-viselkedési szabály-gyűjtemény!  Aki hisz Jézus Krisztus megváltó halálában,és hiszi: feltámadt a halálból,
és rádöbbent önmaga bűneire-az felismerte az Evangéliumot!  
Isten pedig elfogadja azokat,akik hisznek az Úr Jézusban.  "Bizony,bizony mondom nektek:Aki hallja szavamat,és hisz annak,aki küldött,az örökké él,nem esik ítélet alá,hanem már át is ment a halálból az életre." -János evangéliuma 5.fejezet 24.vers-Szent István Társulat fordítás.  


[ Zsotza ]   
2 megjegyzés:

Névtelen írta...

SZia Zsotza!
Gondolod, hogy minél több és jobb teológiai eszmefuttatásokat vezetsz le, annál több mindent elérhetsz bárki lelkében? És gondolod, hogy a helyes teológia bárkit is boldoggá tehet?
Szerintem, ha Jézus valóban létező Messiás volt, és az evangélium igaz, akkor ha hozzá hasonló akar lenni egy keresztény, akkor ne teologizáljon, hanem éljen életszerűen. Röhej, hogy magyarhon kereszténynek kiáltja ki magát, de ha valaki önhibáján kívül nehézséget szenved, nem áll ki érte ez a híres-neves ország, sem annak keresztény gyermekei. Na erről ennyit. És nem globálisan gondolkodom, hanem egyénileg. A szekták csak a saját tagjaikat segítik, s ha egy katolikus szenved, akkor a baptista azt mondja: semmi közöm hozzá. Fordítva is igaz. Ti keresztények nem együtt közeledtek a Messiáshoz, hanem egymással ellentétben. Mit számít hogy alámerítés vagy csecsemőkeresztség, ha a két különböző nézetet való gyűlöli egymást. Inkább ne legyen keresztség, de annál több szeretet. Vagy legyen mindenki Jehova tanúja, ha ezáltal tudja a másikat elfogadni és szeretni és segíteni.

Sztropolis

Zsotza írta...

Szia Sztropolis! Köszi a kommmentedet. Sok témát fogsz meg egyszerre-nézzük sorban:1.:"Teologizálás" Blogomban megpróbálok bátorítani az arra fogékony embereket,hogy nézzék meg az "érem másik oldalát is"-ami az egyes teológiai tanításokat,vallási nézeteket illeti. Ha csak egy embernek is tudtam valami nyújtani,már megérte. Nem az a baj-szerintem,ha valaki teológiával foglalkozik,amíg nem megy a szeretet rovására. 2.:"Magyarhon kereszténynek kiáltja ki magát" Kultúra szempontjából esetleg még "keresztény",hit szempontjából nincs egy keresztény ország sem-tudomásom szerint (Ahol a lakosság többsége hívő,megtért,újjászületett keresztény.) 3.:A katolikusokról,baptistákról: Nekem jóval pozitív tapasztalataim vannak,nem csak az ökumenikus kapcsolatokra gondolok. 4.:"Ti keresztények nem együtt közeledtek a Messiáshoz, hanem egymással ellentétben." Vannak közös dolgaink-Istennek hála. Különösen a közös missziós tevékenységeknek örülök. 5.:"két különböző nézetet való gyűlöli egymást" Ezt mire alapozod? Ilyesmit abszolút nem tapasztaltam. Kívánom,hogy legyenek jobb tapasztalataid. Tisztelettel üdvözöllek:Zsotza