2010. március 5., péntek

A Biblia,és a szólás-szabadság‏

Olvastam egy nagyon klassz,úti-blogot  Fehéroroszországról.
(Más neveken:Belarusz,Belorusszia)

  http://viaminsk.blog.hu/2008/
12/17/2_nap_ii_resz_lenin 


Akit csak egy kicsit  érdekel a téma,-szeretettel ajánlom:olvasson bele...
Először  nem tudtam abbahagyni! 
Milyen lehet ez a viszonylag  közeli,-de annál ismeretlenebb ország?
Nekünk,magyaroknak minden bizonnyal időutazás. 
Vissza az 1970-es,1980-as évekbe.....vissza a szocializmusba,
a szovjet korszakba.
Szóval,tetszik az útibeszámoló,
képzeletben szinte én is résztvevője voltam a túrának....
Érdekes  furcsa világ tárul az olvasó elé:  Lenin szobrok,sarló-kalapács-vörös csillag,állami irányítás mindenhol,-csaknem teljes foglalkoztatás
(alul-foglalkoztatás?) a "mérleg egyik serpenyője", tisztaság az utcákon,nincsenek hajléktalanok,nem jellemzőek a koldusok,nincs éles,és fájdalmas különbség a szegények,és a gazdagok között.
 
Ha 'anno megtanultam volna  oroszul,lenne elég pénzem,és időm-én biztos nem hagynám ki Belaruszt!    Biztos jó lenne egy hétig nagyokat sétálni,megnézni néhány nevezetességet,(...és-
természetesen-fényképezni-azt is csak óvatosan!),
megkóstolni néhány jellegzetes  helyi ételt-italt.
De hogy ott élni...? 
Tartok attól,hogy született (ottani) polgárként is idegen maradnék ott. 
Azoknak az embereknek,akiknek a világnézet,
és a szabadság másodlagosan fontos/vagy nem fontos,
és nincsenek extra (fogyasztói) igényei,azok számára az szinte maga a Paradicsom-mondjuk Moldovához,Ukrajnához viszonyítva.
(Érdemes  még  elolvasni a Belarusz rövid  történelmét:
( posztinfo.hu/  )

Talán látva,hogy a környező országokban végbemenő gazdasági-politikai folyamatokat  gondolhatja a legtöbb ember Belaruszban:
Inkább Lukasenko,létbiztonság,puha diktatúra,mint a bizonytalanság,
munkanélküliség,és a hajléktalanság réme-egy másik elnökkel az ország  élén.
Figyelve a híradásokat,nem olvastam
menekült-áradatról  Belarusszal kapcsolatban.
Tudom,minden összehasonlítás sántít,de nem tudok nem gondolni 1989-re,és a keletnémet menekültekre,akik a "lábukkal szavaztak" a szabadságra.
Pedig az egykori NDK nem a legszegényebb ország  volt a "béketáborban"...
Mégis:  voltak emberek,akiknek jobban kellett a szabadság,mint a létbiztonság.

Hívő keresztényként látom a párhuzamot -lelki-szellemi síkon: "Maradni Egyiptomban"-Isten nélkül-
a megszokott,utált,de stabil társadalmi-gazdasági-vallási környezetben (II.Mózes 14:12,13),-vagy vállalni a szabadulás kockázatát,nehézségeit-de Istennel az Úton?
Erre mindenkinek magának kell megtalálnia a választ.
Amikor diktátorok életéről olvasok,tűnődök arra gondolok: hogy csúszhatott el az életpályájuk,hol lehetett az a pont,amikor "normális,egészséges" emberekből diktátorokká váltak?
Talán a teljes hatalom megszerzésének ideje lehetett az,és a mindennemű kritikus vélemények elfojtása...?

Nekem úgy tűnik,  hogy igen.  
Lukasenko tudomásom szerint ateista világnézetű,
addig a hozzá hasonló megkérdőjelezhetetlen tekintélyű
keresztény hátterű vallás-vezérek,szektáknak nevezett destruktív csoportok vezetői  "megvadulása" abszolút döbbenetes.   

Gondoljunk bele: A Bibliával érvelnek,(hivatalosan) Jézust követik,és mégis a szellemiségük,és a türelmetlenségük sokat elárul róluk!   
Ennyire nem Szentírás a Biblia-számukra? 

Hogy lenne normális,hogy szolgálni akarom a Istent,és mégis megkérdőjelezhetetlen a véleményem?
Ugye ez abszolút tudathasadásos állapot lenne! 
Ahogy az Úr Jézus Krisztus mondja:

">> Hanem aki a legnagyobb köztetek,az legyen a szolgátok <<" (Máté evangéliuma 23.fejezet,11.vers-"Új Világ fordítás"-Jehova Tanúi által használt Biblia.)
Szóval,ami egy Istent elutasító Lukasenko,és a többi vezér számára "természetes" (A diktatórikus vezetési stílus),az egy hívő,keresztény számára -a Biblia szerint-nem járható út....pontosabban...tévút,"holt-vágány".

A szólás,-vélemény,-és lelkiismereti szabadság  akadály a diktatúra felemelkedése előtt.
Lukasenko,és "kollégái" tudják ezt,és éppen ezért betiltanak-megszüntetnek minden olyan írott,és elektronikus hírforrást,
ami bármennyire is eltér a Központ (Vezér) álláspontjától. 
Ez viszonylag könnyen megvalósítható TV,rádió,és sajtótermékek esetében.    
Az internet azonban már kemény kihívás!  Az már igazán nemzetközi "terep".  Lukasenko  ezért is szorosabbra akarja húzni a "gyeplőt": http://index.hu/kulfold/2010/02/02/lukasenko_megfigyeli_az_internetet/ 

Lehet-e normális ehhez hasonló fellépés keresztény közösségben?    
Szólás-szabadság,és a lelkiismeret szabadsága-idegen fogalmak a Bibliában?
Évszázadokkal ezelőtt ezek nem voltak ismert fogalmak.
Mégis,hiszem hogy a Bibliából felismerhető,hogy a (vallási) diktatúra legitim-e?
Jonathán,Izrael első királyának a fia bírálni merészelte apja (elhamarkodott) intézkedését:"
Sámuel első könyve 14.fejezet -29.vers:"És monda Jonathán: Atyám bajba vitte az országot; 
lássátok mennyire felvidulának szemeim, hogy ízlelék egy keveset ebből a mézből." (Károli fordítás) -  39. vers:

 " Mert él az Úr, a ki Izráelt oltalmazza, hogy ha fiamban, Jonathánban volna is, meg kell halnia; és az egész nép közül senki sem felele néki.Saul  félelmetes példája a korai vallásos diktátoroknak.  Semmi sem számít,csak az ő parancsai,és azoknak a végrehajtása.  Még a fia élete sem drága a hatalomhoz képest.  De Isten -a nép által-szabadulást szerzett Jonathánnak,- 45. vers:"
A nép azonban monda Saulnak: Jonathán haljon-é meg, a ki ezt a nagy szabadulást szerezte Izráelben? Távol legyen! Él az Úr, hogy egyetlen hajszála sem esik le fejéről a földre, mert Istennek segedelmével cselekedte ezt ma. Megváltá azért a nép Jonathánt, és nem hala meg.

Sámuel második könyvében (12.fejezet) a házasságtörés,és gyilkosság bűnébe esett Dávid királyt feddi meg Nátán próféta által Jahveh.  Dávid mégsem akarta elhallgattatni a prófétát,mint a politikai-vallási diktátorok,nem jött  kifogásokkal,hogy pl.: "Ő Jehova  látható szervezetének a képviselője-ezért aki őt kritizálni merészeli,az "Jehova ellen lázad".  Elfogadta a kritikát,és az ÚR Isten megbocsátott neki.
Érdemes  emlékezni a Korinthusi gyülekezetre is....mennyi baja volt Pál apostolnak velük!
Mégsem lépett fel "teokratikus terminátorként"!  
Nagy alázatról tanúskodnak ezek a Bibliában megörökített levél-részletek:Korinthusbeliekhez írt második levél 7.fejezet,2.vers:  "Fogadjatok be minket; senkit meg nem bántottunk, senkit meg nem rontottunk, 
senkit meg nem csaltunk."   
 Korinthusbeliekhez írt második levél 11.fejezet,16.vers:

 "Ismét mondom: ne tartson engem senki esztelennek; de ha mégis, fogadjatok be mint esztelent is, hogy egy kicsit én is dicsekedhessem. 
Ha Pál apostol "élet,és halál ura" lett volna,akkor  ezeket feleslegesen írta volna.  

  Egyik legszebb példája a keresztény toleranciának a Filippibeliekhez írt levél 3.fejezet 15.verse: "
Valakik annakokáért tökéletesek vagyunk, ilyen értelemben legyünk: és ha valamiben másképen értetek, az Isten azt is ki fogja jelenteni néktek: "

   Semmi fenyegetőzés,hogy "tőlünk ismertétek meg az IGAZSÁGOT,ezért hitbeli kérdésekben csak nekünk lehet álláspontunk",vagy ehhez hasonló pszichológiai lelki terror.  Ez a destruktív,diktatórikus vallási  (f)egyházak stílusa!     Sajnos,mennyire eltér a Biblia szellemétől  az Őrtorony Társulat: 
"Ha az alattomos kételyek bármikor is kezdenek belopózni a keresztény elméjébe,jól tenné ha előbb mérlegelné a helyzetet,és feltenné magának az alábbi kérdéseket:
Hol tanultam meg hogy Isten neve Jehova? ...  Melyik vallásszervezet  helyesbítette régi pogány elképzeléseimet?....aki annyira kételkedik,hogy hitehagyottá lesz,bírónak teszi meg  magát.
  Azt gondolja,hogy ő többet tud,mint  társai,még annál is többet,mint a "hű és értelmes szolga"-akitől a legtöbbet,ha nem az egészet  tanulta abból,amit Jehova Istentől,és az ő szándékairól tud."

(Őrtorony,1981 február 1)

( "Hű és bölcs Rabszolga=   a Jehova Tanúi egyház "tanítóhivatala"-Zsotza) 

  Nagyon jól summázza ezt a tarthatatlan helyzetet Szalai András,az Apológia Alapítvány munkatársa ( http://www.apologia.hu/ ) a "Jehova és a szervezet" című könyvében,57.oldal:  
"A Társulat mindenki mástól elvárja,hogy otthagyja azt az egyházat,amelyben először hallott a Bibliáról.  Ugyanakkor úgy véli,hogy jogot formálhatna azoknak lelkére,akik először éppen a Társulat kiadványaiból hallottak "bibliai tanítást".  Ha már tag lennék,akkor pedig úgy igyekezne kontrollálni a gondolkodásomat,hogy eszembe juttatná,milyen hálásnak kellene lennem mindazért,amit tőle kaptam.  De miért lett volna szükségem  a Társulatra ahhoz,hogy megtudjam:Isten neve Jehova?  Értette a Társulat valaha is a háromságtant,és korrekt módon ismertette a Tanúkkal?   Valóban "pogányok" azok a szokások amelyeket a Társulat egy ideje annak nevez? Hogyan adhatna életcélt a Társulat  Isten teremtményeinek?  Valóban őszinte az a szeretet,amelynek feltétele van?  Végül,az alázat jele a Társulat részéről azzal védeni tekintélyét,
hogy bűnös,aki azt hiszi: még nála is többet tud?"  

Az csak természetes,hogy -akárcsak Lukasenko Fehéroroszországában,
és a többi diktátor által birtokolt területen,a vallási diktatúrákban nincs helye a Vezetőtől 
eltérő véleménynek,sem a Központtól független  médiának!  

A nagyon kevés magyar nyelvű Jehova Tanúi  által létrehozott személyes honlapok-blogok között is csak szigorúan Őrtorony-hű oldalakat találtam
( ami a vallási témákat illeti),amik a Központ utasításainak megfelelően csak állást foglalni,-bármiről is legyen szó.  Pedig az internet által biztosított anonimitás adhatna több bátorságot  Jehova Tanúinak,és a hozzájuk hasonló szigorúan vezetett vallási közösségeknek....és mégis..."mi lesz,ha kiderül?!?" .....elvégre a "Nagy Testvér mindent lát!"-és a Brooklyni Központból valóban "messzire ellátnak"!  A félelem nagyobb "úr",mint Jézus Krisztus-a megtévesztett emberek számára!

Vigasztaló,és bátorító tudni,hinni: a diktátorok-a jövő szempontjából-csak a jelen emberei!
Az Úr Jézus királyságában nincs helyük:  "Ügyelj a feddhetetlenre, nézd a becsületest, mert a jövendő a béke emberéé." (Zsoltárok 37:37,Károli ford.)

 "Az Isten királyi uralma  nem evés és ivás,hanem igazságosság,békesség,és öröm a Szent Szellemben" (Pál apostol levele a Rómabelieknek,14.fejezet,17.vers-Vida Sándor fordítás)
Az Úr Jézus Krisztus adjon szabadulást minél több szabadságra vágyó embernek!

                     [ Zsotza ]

2 megjegyzés:

Névtelen írta...

Szervusz Zsolt, akkor ezt a cikket választottam ki, melyet egy hét múlva szeretnék kózzé tenni a közös blogon azaz május 24.én ha megfelel.
Tisztelettel csakegyember

Zsolt Kovács írta...

@<<-- CsakEgyEmber:

Köszönöm a jó hírt, hát, nem tudom, milyen lesz a fogadtatása.... meglátjuk.