2010. május 24., hétfő

Barna Zoli utolsó tanulmánya (Ex-Jehova Tanúja)

Friss tanulmány az http://exjt.hu honlapon,Barna Zoltán tanulmánya az Őrtorony Társulat által 
kiadott "Mit tanít valójában a Biblia" című könyvéről.  Ebből közlök most részletet:
>> A Jehova Tanúi felé szolgálni próbáló keresztények gyakran tapasztalják,hogy  erőfeszítésük nem,
vagy csak lassan és ritkán eredményes. A Társulat tantételeinek téves
voltának bizonyítása előbb-utóbb „dogma-pingpong” jelleget ölt. A Szervezet
múltbeli vagy jelenkori tévtanításainak vagy megkérdőjelezhető
cselekedeteinek ismertetését
a tanúk általában személyes hitük elleni támadásnak tekintik és ez gyakran
vezet a beszélgetés, sőt a kapcsolat megszakításához.
Ennek okait keresve a Mit tanít valójában a Biblia című kiadványuk elemzése
során
betekinthettünk a mély - de megalapozatlan - ideológiai és szervezeti
elkötelezettségük
okaiba. Láthattuk, hogy a befolyásolás módszereit feltáró pszichológiai
kutatások
által leírt eszközök szinte mindegyikét alkalmazza a kiadvány. Ezek olykor
egymást
átfedve és többnyire egymást erősítve jelennek meg.
A viselkedés kontrollt legjobban Orwell antiutópiájának, az 1984-nek szavai
öszszegzik:
„A régi zsarnokságok parancsa a „Ne tedd” volt. A totalitárius rendszereké
a
„Tedd”. A miénk „Legyél”.” (Orwell 1989:282) A tanulmányozó egyre inkább
vágyik
„teokratikusan viselkedni”, mivel csak így lehet / maradhat Isten barátja.
Általában
megváltozik öltözködése, hajviselete, beszéde (a megismert csoportnyelv
alkalmazásával).
Mindez önmagában nem feltétlenül rossz, de elérésének módja és célja azzá
teszi.
Már a tanulmányozás során létrejött helyzet is kontrollált viselkedést hoz
létre. A házigazda
a tanuló és a tanúk a tanítók - ezzel már bizonyos szerepbe kerülnek
mindannyian,
valamint egyfajta tekintélyre tesznek szert mindenféle alap nélkül.
Az információ kontrollja a legerőteljesebben alkalmazott eljárásuk. Már a
könyv
címe is kizárólagosságot sugall, a fejezetekben előre haladva pedig egyre
nyilvánvalóbb
ez. Források pontos - vagy bármilyen - megadása nélküli szaktekintélyekre
hivatkozással
támasztják alá tantételeiket. Az érdekeiknek megfelelően megváltoztatott
Bibliát adnak a kezükbe, és többször még ezt is a kontextuális és
doktrinális összefüggéseket
figyelmen kívül hagyva idézik. Itt még csak sugallva, de már jelen van a
többi
kiadványban nyíltan is kimondott nézetük, hogy kizárólag az ő irodalmuk
által lehet
megérteni Isten akaratát. Nem véletlen hát, hogy leginkább a Társulat
sajátos tantételeivel
- krisztológia, eszkatológia, megváltástan - kapcsolatban találkoztunk
gyakran ezzel
a módszerrel.
39
A gondolkodás kontrollja egymás és önmaguk ellenőrzésén, figyelésén
alapszik. A
Társulatnak vagy a tantételeknek kritikájára még gondolniuk sem szabad.
Ismét Orwell
szavai jutnak eszembe: „A párthűség nemgondolkodást jelent. Azt jelenti,
hogy
nincs szükség gondolkodásra. Párthűség egyenlő: tudatlanság.” (Orwell
1989:62) Mivel
a Társulat mindig az aktuális igazság birtokában van és annak egyedüli
hirdetője,
így csak az automatikus helyeslés és engedelmesség marad.
Az érzelmi kontroll által elért „belső” változás nyújtja a hátteret a többi
irányításhoz.
Azoknak alapja, de következménye is. A tanulmányozó megtanul félni saját
múltjától,
környezetétől, Sátántól, a világtól. Megtanulja, hogy csak Jehova népe
körében
találhat biztonságot, boldogságot, szeretetet. Megtanulja, hogy a vezetők,
különösen a
„hű és bölcs szolga osztály” felé csak pozitív érzelmei és gondolatai
legyenek. Emberi,
baráti kapcsolatai pedig lassan a szervezet tagságán belülre korlátozódnak.
Véleményem
szerint az érzelmi kötelék a legerősebb, ami a szervezethez köti a tagokat.
A tanulmányozott könyv azzal az ígérettel szólítja meg az olvasót, hogy
megtudhatja
belőle, mit tanít valójában a Biblia. A könyvben még csak halvány utalás -
az
Etióp államférfi esete - van rá, hogy a Szentírás megértéséhez magyarázó,
mégpedig
Istentől kijelölt ismeretforrás szükséges. Jézus a Szentlelket / Szellemet
jelölte ki erre
a feladatra. Általa sok keresztény kapott bölcsességet, képességet és
lehetőséget, hogy
a Szentírás Istene után érdeklődők útmutatást kapjanak az igeolvasáshoz. Ma
bevezetéstani,
kortörténeti, krisztológiai könyvek sokasága is rendelkezésére áll minden
érdeklődőnek.
Továbbá alkalmazhatók a Szentírás által ajánlott „szűrők”: szabad az
Írásban
utánanézni (Acta 17,11), józan ésszel elgondolkodni (1Kor 10,15) a Lélek
tanító
kenetében bízni (1Jn 2,26-27). Jelen tanulmány segíthet felismerni azokat a
szerzőket,
kiadványokat, akik-amelyek nem a Biblia tanításának megismertetésére
szolgálnak,
hanem saját tantételeik terjesztéséhez használják fel a Szentírást.
Láttuk, hogy a könyv már felépítésével is a kijelölt célt, az érdeklődő
bibliatanulmányozó
tanúvá tételét szolgálja elsősorban, nem a Biblia valódi tanításának
átadását.
A fejezetek elején szereplő kérdések már egy témára fókuszálják az olvasó
figyelmét,
egyfajta „szemüveget” ráadva, ami például az írásszövegek
szövegkörnyezetének öszszefüggéseit
szolgálja. A bekezdésekhez tartozó kérdések automatikus válaszra
késztetnek,
és csak elszánt tanuló teszik lehetővé saját kérdéseik feltevését. A
fejezetek vé-
40
gén lévő kérdések pedig ismétlés által „vésik be” a legfontosabbnak vélt
tantételeket.
A képek, a témák (például halott szeretteink sorsa, boldog család, az élet
tisztelete) érzelmileg
is bevonják a tanulót, afelé terelve őt, hogy az Isten által elvárt
viselkedési
módoknak megfelelni igyekezzen, amikor megismeri ezeket. Önmagában ez nem
volna
elítélendő, de a tévtanítások és a félelem általi manipuláció által
próbálja elérni azt,
amit Isten Szellemének kellene kimunkálnia a tanulóban.
A Társulat tantételeit vizsgáló művekből néhányat megvizsgálva további
következtetéseket
vonhatunk le. << -->> A teljes tanulmány megtalálható: http://exjt.hu/ujdonsagok.html

2010. május 20., csütörtök

Csendben negyven lettem‏

Kedves Olvasó! 
 Eljött ez a nap is...  május 20. 
 Régebben sem voltam egy vidám,"bulizós" ember,de azért a másképp éltem meg a "kerek évfordulókat". Azért 20,vagy 30 évesen még nem gondolunk általában az idő múlására 
A "negyedik iksz" azért egy korszak-váltó "kilométerkő" az "Élet Országútján"!  Furcsa dolog ez a születésnap...Tűnődöm.....ki igazából az Ünnepelt...?  Én nem tettem semmit....  abszolút "statiszta-szerep" az enyém.  Nem tettem  semmit,hogy megszülethessek....  
ahogy Koncz Zsuzsa énekelte :"nem kértem tőled az életet". 

A középpontban én Istent látom,aki az Élet Forrása,és utána Édesanyámat
 Az Édesanyák vállalják a fájdalmakat,a virrasztásokat,a bezártságot...nem lehet eléggé ezért hálás lenni. Szerintem a születésnap igazából az Édesanyák ünnepe!  
Szóval eljött a "negyedik X"....  milyen távolinak tűnt nemrég!  
Tizenévesen,és alig huszonévesen amikor néztem a TV-ben Pl.: az Omega,Fonográf,East,stb. ... együtteseket,az akkori zenészek voltak ebben az időkben negyvenesek... olyan időseknek tűntek. Szóval a "negyedik X"...  megérhettem!  
Köszönöm Istennek,köszönöm családomnak,környezetemnek (a virtuálisnak is!),hogy elviselnek,formálnak gondolataikkal,véleményeikkel,építő kritikáikkal. Sokkal szegényebb lennék nélkülük-nélkületek...köszönöm
Nagyon megérintett a Bibliából a 90.-ik Zsoltárból a 12. vers, Mózes fohásza:  
"Taníts úgy számlálni napjainkat,hogy bölcs szívhez jussunk".  

 Nagyon megragadott Ákos fantasztikus dalai közül a "negyven"!  Nagyon magaménak érzem....Egyszerűen zseniális dal! Maga a szöveg is egy csodálatos vers,-így önállóan is! Nagyon jól megfogalmazza a "negyvenes életérzést"!
 Ezért is teszem be az egész szöveget a videó mellett.  

  "Sajnos nem lehetsz már tengerész
Sajnos nem lehetsz már jobb zenész
Sajnos nem lehetsz már
az se, aki tegnap voltál
Nehogy megvadulj,
de már régen nem vagy új
A sok lány már nem kívánja szerelmedet
Ha benőtt a fejed lágya, megköszönheted
Ésszel fel nem éred, pedig itt tényleg számít a méret
Nem túl nagy a múltad, de az utad felén már túl vagy

Éltem s nem értettem, féltem, de élveztem
2 percre nem figyeltem és 40 lettem csendben
Megmentettél engem, rendet tennél bennem
Tán meg sem érdemlem, de 40 lettem csendben

Hiába sír a szád, hogy nem értenek
Hiába mondanád, hogy nem érte meg
Keress még, ha kell, szeress még
Csak összezuhanni ne tessék
Csak legyen kenyér és legyen bor
Legyen békesség köztünk mindenkor

Éltem s nem értettem, féltem, de élveztem
2 percre nem figyeltem és 40 lettem csendben
Megmentettél engem, rendet tennél bennem
Tán meg sem érdemlem, de 40 lettem csendben

Éltem s nem értettem, féltem, de élveztem
2 percre nem figyeltem és 40 lettem csendben
Megmentettél engem, rendet tennél bennem
Tán meg sem érdemlem, de 40 lettem

Álljunk meg egy pillanatra
Ácsi Ákos bácsi
Tessék már megmondani
mégis mit tetszik csinálni?

Éltem s nem értettem, féltem, de élveztem
2 percre nem figyeltem és 40 lettem csendben
Megmentettél engem, rendet tennél bennem
Tán meg sem érdemlem, de 40 lettem csendben

Éltem s nem értettem, féltem, de élveztem
2 percre nem figyeltem és 40 lettem csendben
Megmentettél engem, rendet tennél bennem
Tán meg sem érdemlem, de 40 lettem"   (Dalszöveg forrása: http://www.zeneszoveg.hu/lyrics.php?lc=39991  Videó: