2010. június 3., csütörtök

Emlékezek Raymond Franz-ra

Áprilisban írtam Raymond Franzról,és a "Lelkiismereti válság"című könyvéről blog-bejegyzést:  http://zsotza.blogspot.com/2010/04/gondolatok-raymond-franzlelkiismereti.html    
Tegnap olvastam az egyik keresztény levelezőlistán a hírt,hogy június 2.-án Raymond Franz  88 éves korában elhunyt.  Tűnődőm....hirtelen jött...? 
 tragédia történt...?  88 év...  ebből 42 év a Jehova Tanúi Vallás-szervezetben- (ebből kilenc év a Vezető Testületben!) ...  hatalmas idő!  
"A mi  esztendeink napjai hetven esztendő,a nagyon erősé is nyolcvan esztendő"  (Zsoltárok 90:10-Új Világ Fordítás)   Sok ember sokkal kevesebb idő alatt "bele-betonozódik" abba a felekezetbe,egyházba ahová csatlakozott-bármennyire is  feltűnő a távolság a Biblia,és a felekezet között....   és minél hosszabb ideig tartozik valaki egy valláshoz aktívan,annál nehezebb megvizsgálni:  valóban összhangban van-e annak tanításai-gyakorlata a Szentírással?  

Elválaszt-e Jézus Krisztustól,vagy segít,és támogat?    
Raymond Franz mégis mert gondolkodni,az általa vallott tantételeket,gyakorlatokat   felülvizsgálni a Szentírás tekintélye alatt. Nem aggódott,hogy mit szól a nagybátyja,Frederick Franz,aki az Őrtorony Társulat elnöke volt-gyakorlatilag korlátlan hatalommal Jehova Tanúi felett (1972-1992 között)   Ez a tisztség gyakorlatilag ugyanaz,mint a római katolikusoknál a Pápa.  Jehova Tanúinál  nincs lelkiismereti szabadság  az Őrtorony Társulat tanítását a  Szervezet tagjai úgy tekintik,mint "Jehova szócsövének" üzenetét.   

Raymond Franz számára a Jehova Tanúi nem csupán közösség  volt,és az "Igazság egyedüli képviselője",hanem az otthona,és munkahelye-szó szerint.   
Abszolút függött anyagilag az Őrtorony Társulattól,de  megtérése után vállalta a nincstelenséget,és a bizonytalanságot.  
Ahogy Ábrahám,Raymond Franz,és felesége,Cynthia is  vállalta az elindulást az Ismeretlenbe: "Hite által engedelmeskedett Ábrahám,amikor Isten hívta,hogy költözzön más helyre. Ábrahámnak fogalma sem volt róla,hol van az a hely,csak azt tudta,hogy Isten neki ígérte,és egyszer majd az övé lesz" (Zsidókhoz írt levél 11:8-"Egyszerű Fordítás") 
 Tiszteltem Raymond Franz szolgálatában,hogy ragaszkodott a felismert Igazsághoz,követte az Úr Jézus Krisztust,a veszteségeket,elutasításokat is vállalva-mégsem beszélt-írt haraggal az Őrtorony Társulatról. Nagyon találónak érzem Raymond Franz munkásságára Vincent Nichols,westminsteri érsek gondolatait a bűnbánatról,
és a nyilvánosságról:

"A bűn emberségünk része,ezzel együtt kell Isten elé állnunk. Krisztus megváltó műve nemcsak olyasvalami,amit az egyház adminisztrátorként szétoszt,hanem valami,amit élnünk kell.  A nyilvánosság elé tárt bűnök megtisztíthatják a hitet,valamint megszabadíthatnak attól a kenetteljességtől,ami manapság körbelengi a papságot,és az egyházat." Így írt Raymond Franz az 1925-ös dátumos próféciáról,amikor Jehova Tanúi (-akkor még "Komoly Bibliakutatók) várták a feltámadást. 

 "1980 egyik reggelén amikor a Társulat elnöke Fred Franz,a napi szöveg megvitatásának vezetőjeként szolgált a Béthel otthonban,a Központ családjának terjedelmesen beszélt emlékeiről az 1925-ös évhez fűződő várakozásaikat illetően,mely Krisztus  ezeréves uralmának a teljes megnyilatkozási időpontja volt megjövendölve. Idézte Rutherford bírót,aki a későbbi saját jövendöléseiről ezt mondta: >>Tudom,szamarat csináltam magamból.<< 
A Szervezet azonban úgy kezeli,mint csupán az emberi tökéletlenség bizonyítékát,az Isteni ígéret beteljesedése utáni vágyakozás,és lelkesedés bizonyítékát. Hiszem,hogy a leírtak többre mutatnak,mint csak erre. Tudniillik,az egy dolog,ha az ember saját magából csinál szamarat,mert téves várakozásai vannak. Megint más dolog,ha nyomást gyakorol másokra,hogy egy véleményen legyenek vele,és kritizálja őket,ha nem ezt teszik,megkérdőjelezi hitüket,vagy támadja indítékaikat,ha nem úgy látják a dolgokat,mint jómaga" (Raymond Franz:"Lelkiismereti válság"-saját kiemelés-Zsotza.)

Valaki ezt írta a nekrológnak: "A veszteségtől fáj,és vérzik a szívem. Hiszem hogy Raymond Franz olyan nagy emberek nyomát követte,mint William Tyndale,aki élhetett volna kényelmes,és elismeréssel teljes,népszerű életet,ő inkább ő a lelkiismeretét követte." Raymond Franz életútjáról ezeken a honlapokon olvashatunk:
 http://ex-jw.com/raymond-franz-rip (angolul) ,  http://hu.wikipedia.org/wiki/Raymond_Franz , http://www.apologia.hu/religion/jw-franz.html

  Elbúcsúzok én is virtuálisan is a Lelkiismeret Emberétől,akinek fontosabb volt Jézus Krisztus,a hit,és a lelkiismeret,mint a karrier az  Őrtorony Társulat vezetőségében. Hiszem,hogy Raymond Franz szolgálata nem lett volna teljes Cynthia támogatása nélkül. 
Kérek mindenkit,akinek jelentett értéket a Raymond Franz szolgálata:  Imádkozzunk az Özvegyért,Cynthiáért,az Örök Élet Ura adjon  Neki vigasztalást,és találkozást Vele Isten Királyságában. 
  
"Igazán mondom nektek:aki hallja a szavaimat,és hisz abban,aki elküldött engem annak örök élete van,és nem ítélik el,mert már átment a halálból az életre " (János evangéliuma 5:24-"Egyszerű Fordítás) 

 [ Zsotza ]


(Fotó:ex-jw.com)

Nincsenek megjegyzések: