2010. október 19., kedd

1975

   Blogger-társam, JTinfo egy erős,és alapos tényfeltáró munkát 
publikált a Jehova Tanúi Egyház 35 évvel ezelőtti be nem teljesedett Armageddon (Világvége) jövendölgetéséről 
(Érdemes  elolvasni: http://jtinfo.blog.hu/2010/10/03/az_1975_os_kudarc_teljesebb_tortenete  )  
Többször elolvastam még aznap,annyira erős tanulmány.  Beleborzongtam....értelmes emberek,akik őszintén hittek...az Őrtorony Társulatban...  milyen keserű lehetett a szembesülés a kudarccal! 

Én kisgyerek  voltam ebben az időben.  
Egy kedves Jehova Tanú néni mondta rólam,hogy már az Új Világban fejezem be az iskolai tanulmányaimat.  
Komolyan hitte,és gondolta.  

Mi volt az oka az 1975-ös botránynak?   Nekem azt mondták tapasztalt,régi Jehova Tanúk,hogy egyes hittestvérek értették félre az Őrtorony Társulatot.  Azt már nem mondták el,hogy egy olyan szigorúan vezetett abszolút tekintélyelvű felekezetben hogy lehetséges.  Gondoljunk bele a helyzetbe:  egy helyi, gyülekezeti újságot nem készíthet/terjeszthet egy egyszerű tag,szabad,önálló kezdeményezések elfojtva. Egy ilyen diktatórikus környezetben kellene világszerte  elterjeszteni egy olyan tanítást,ami nem az Őrtorony Társulattól származik.  Mennyi  erre az  esély...?  Abszolút nulla.  Mit közölt az Őrtorony Társulat 1975-ről?  
(A szövegben a kiemelések tőlem- Zsotza)       " Vajon ebből a tanulmányozásból arra a megállapításra kell jutnunk,hogy Armageddon csatája  teljesen véget ér 1975 őszén,és Krisztus régen várt ezeréves uralma akkor  elkezdődik?   LEHETSÉGES,de várjuk meg,hogy meglássuk  mennyire vág egybe  az ember  létezésének hetedik ezeréves időszaka  Krisztus  szombathoz hasonló ezeréves uralmával.  Ha ez a két időszak  PÁRHUZAMOSAN  HALAD  EGYMÁSSAL a naptári évek  szempontjából,akkor ez  nem  csupán  véletlenül  történik , hanem  JEHOVA  szeretetteljes , és  időszerű  szándékából.   A mi időszámításunk,amely ésszerű módon pontos (de elismerjük,hogy nem csalhatatlan)  a legjobb esetben csak úgy mutat 1975 őszére,mint az  ember létezése 6000 esztendejének végére.  Ez nem jelenti szükségszerűen azt,hogy 1975 Jehova hetedik teremtési napja 6000 évének a végét jelöli meg.  Miért nem?  Azért,mert  Ádám a teremtés után egy bizonyos ideig még a "hetedik napon" is élt ,és ezt az ismeretlen időtartamot le kell vonni Ádám 930 esztendejéből,hogy meghatározhassuk, mikor ért véget a hatodik hétezeréves időszak , vagy "nap", és így megtudnánk,mennyi ideig élt Ádám a "hetedik napon". 
 Ámde ez a hatodik "teremtési nap" véget érhetett  a Gergely naptár szerinti ugyanazon  évben  is.  Lehet,hogy csak NÉHÁNY HÉT,  vagy HÓNAP különbségről van szó, DE NEM ÉVEKRŐL." (  Őrtorony,1969/17 "Miért tekintesz előre 1975-re?" )    "Beszámolókat hallani testvérektől,akik eladják  házukat  és  javaikat ,és úgy tervezik,hogy a régi rendszer alatti utolsó napjaikat az úttörő szolgálattal töltik el.  EZ SZÉP PÉLDA a  hátralévő idő kitöltésére,mielőtt a gonosz  világ véget ér.  

("A mi Királyság-szolgálatunk", 1974 május-ez Jehova Tanúi belső használatra készített folyóirata )  

 " Ma létezik egy nagy sokaság,akik bíznak abban,hogy még nagyobb pusztulás áll a küszöbön.  A bizonyíték szerint  Jézus eljövetele rövidesen nagyban  beteljesedik,mégpedig a dolgok egész  rendszerén.  EZ BEFOLYÁSOL  leginkább házaspárokat abban a döntésükben, hogy NE HOZZANAK GYERMEKEKET A VILÁGRA.   Inkább azt választják,hogy nem lesz gyermekük,csak hogy minél kevésbé legyenek hátráltatva  JÉZUS KRISZTUS UTASÍTÁSÁNAK VÉGREHAJTÁSÁBAN,hogy prédikálják az  Isten Királyságáról szóló hírt világszerte,mielőtt a rendszer  vége bekövetkezik."  ("Ébredjetek"-Jehova Tanúinak elsősorban missziós célra szánt magazinja,1974 november 8)  Kikerülhetetlen kérdés:  az 1975-ről szóló tanítás "alulról" jött? 

 Lehetséges  válaszok: 

 Nem:  teljesen kizárt még a lehetőség is,hogy egy abszolút tekintélyelvű vallási közösség,amelyet az Őrtorony Társulat irányít úgy,
hogy a tagoknak semmilyen beleszólása nincs még a helyi gyülekezeti döntésekbe (sem),nemhogy teológiai/vallási kérdésekbe. 

  Igen:  Bár az Őrtorony Társulat  úgy állítja be az 1975-ről szóló spekulációit,mintha Jehova Istentől  származna, -ahogy Jehova Tanúi szerint a brooklyni tanítóhivatal által vezeti  Isten az ő népét-de a visszatérő beteljesületlen próféciák egyértelműen mutatják:  Ez a tanítás is,-ahogy a többi dátumos tévtanítás  is (1874,1914,1918,1925,1975) alulról jött  -lelki,szellemi értelemben: a Sátán megtévesztésének a műve.  Istennek hála,és az internet elterjedésének köszönhetően egyre inkább "zsugorodik"  az információs "berlini fal",amellyel az Őrtorony Társulat elzárja Jehova Tanúit  a számukra kínos információktól,történelmi tényektől. 

[Zsotza]

2010. október 13., szerda

Piliscsabai csendeshétvége - 2011. Ősz

Ahogy a legutóbbi post-ban írtam,a múlt hétvégén  a (jó)szokásos piliscsabai keresztény találkozóra került sor,beszélgetésekkel,sétákkal,Bibliatanulmányozással. 
Ahogy már korábban írtam eredetileg megtért,az Őrtorony Társulattól lelkiismereti  okokból elkülönült egykori  Jehova Tanúi kezdték  szervezni ezeket a csendes-hétvégéket,ma már kiegyensúlyozottan vegyes lett a "felekezeti összetétel". 
Istennek  hála többen e társaságban jutottak  hitre. 
A  mostani  (2010.  október 8.-10.)  csendes-hétvége témája:
a "MiAtyánk",azaz  az Úr Jézustól tanult imádság elemzése.  

Nem írok részletes  összefoglalót,-tartok attól,hogy vagy kihagynák értékes gondolatokat,vagy nagyon hosszú lenne.  Az első tanítás az imádság legelső szava: a "mi" (Atyánk).  A legtöbb tanítás általában nem foglalkozik evvel a kétbetűs szóval. 
Kezdhette volna úgy is Jézus,hogy "én" (Atyám)....de nem.  
Isten alapvetően az Ő követőire nem úgy tekint,mint magányos vándorokra,hanem mint az Ő nagy Családjának tagjaira.  Erről  akkor sem mond le,ha az ő gyermekei nem ismerik el egymást testvéreknek.  Az Atya szándéka nem változik meg.  
A Sátán  akarata az,hogy a Krisztusban hívők  egysége,testvérisége ne legyen látható,és megtapasztalható.  Felszabadító tudni,hogy nem felekezetek,és egyházak döntik el,hogy kik az Isten fiai (és lányai),hanem maga az Úr teszi nyilvánvalóvá. 

Felismerteti bennünk a bűnt,és felismerjük az Úr Jézusban a győztes,feltámadt  Megváltót.  Minden más (tanítás,tradíció,zenei stílus)  másodlagos,és az előbbi Igazságnak  alárendelt.  A Bibliában  Pál apostol a gyülekezet felépítését,működését az emberi testhez hasonlítja.  ( 1.Korinthusziakhoz írt  levél,12.fejezet )   Isten nem csak a látható  szolgálatokat végző hittestvéreket becsüli meg (tanító,zenész/énekkar-tag,szervező),hanem a láthatatlan  szolgálatot  végző keresztényeket is.  
Lehet ez egy bátorító,vigasztaló beszélgetés, adakozás,közbenjáró ima-szolgálat,stb....   Belegondoltam:  Nagy baj lenne,ha a testünknek csak az ismert,és megbecsült tagjai működnének!  Egy réges-régi emléket is megosztottam az Úrtól tanult imádságról.  1995-ben történt.  Budapesten a belvárosi Deák téri evangélikus (lutheránus)  templomban vettem  részt Istentiszteleten.  Az Istentisztelet  után megbeszélt találkozóm volt a készülő könyvem*  egyik lektorával,Pintér Károly nyugdíjas evangélikus lelkipásztorral.  
Egy lelkésznő  végezte a szolgálatot.  
(Mi jöhet ki  ebből....?  Eleve  fenntartásaim voltak.) 

Ez a lelkipásztor  hölgy olyan tanítást  adott,amire azóta is  emlékszem,az Úrtól tanult imádság első  soráról,lényegében ezt mondta: 

"Nincs jogunk Istent az Atyánknak  szólítani bűnbánat,és megtérés nélkül!"  

  Mondta ezt egy ismert népegyházi gyülekezetben.   
Nagy  bátorságra vall  ez.  Isten családjába nem lehet "beleszületni",de aki Krisztusban  felismeri Megváltóját,és Urát,azt Isten fiaként /leányaként ismeri el.   (Érdemes  elolvasni: János evangéliuma 1.fejezet 12.,13.  versek)  Vasárnap  kora délután úton hazafelé tettem egy kisebb (?)  kitérőt  Újpesten (Budapest IV. kerület)    

Mivel  hétfőn nem kellett  dolgozni  mennem,és  -Istennek  ezért is hála!- nagyon kellemes idő volt,nem tudtam kihagyni!   
Meglátogattam barátom,a sorstársam Barna Zoltán sírját, a megyeri úti temetőben  (Honlapja: http://exjt.hu/  , emlék-oldala: http://www.gyertyagyujtas.hu/index.php/8747.kivalasztott   )   
Ezután megnéztem,mi maradt egykori munkahelyemből,a Tungsram Vákuumtechnikai Gépgyárból (Tungsram-VTG) ,ahol külsősként dolgoztam.  
Meggyőződésem,hogy igaz Isten kijelentése: "Ha csak ebben az életben reménykedünk,a Krisztusban,minden embernél nyomorultabbak vagyunk.  Ámde Krisztus feltámadt a halottak közül,mint az elhunytak  zsengéje"  (1.Korinthusziakhoz írt levél 15. fejezet,19,20.-ik versek)   

Hiszem,hogy van biztos reménységük a Krisztust  követő embereknek.  Bárcsak azok az emberek,akiknek az életük volt a Tungsram,felismernék: akár (valamilyen formában) megújul a gyár,akár megszűnik,itt a Földön  vándorok vagyunk.  Hitünket Istenre,és a feltámadt Krisztusra érdemes  építeni,akinek a váltság-áldozata által Mennyei Atyánk,Édesapánk akar lenni.  
Legyen meg az Ő akarata-az életünkben is!  
Fotók (korábbi)  újpesti barangolásaimról :  http://zsotza.multiply.com/photos/album/44  (-az utolsó négy képet kaptam,-köszönöm ezúton is!) 

*: A könyv címe: 1914-beteljesedett prófécia? Jehova Tanúinak alaptanítása az Ige mérlegén.  Megjelent 1997-ben az Evangéliumi Kiadónál. 
[Zsotza]

2010. október 8., péntek

Hétvégi szünet (okt.8-10)

Október 8.-és 10. között nem leszek otthon,nem leszek NET-közelben,így "blog-szempontból" is szünet lesz: a kommentárok leghamarabb vasárnap este jelenhetnek meg.  A (jó) szokásos,félévente megrendezésre kerülő felekezetközi keresztény csendes-hétvégére kerül sor,amelynek keretében tanulmányozni fogunk az Úr Jézustól tanult imádságról,amit röviden,magyarosan "Mi Atyánk"-ként ismerünk.  Biztos,hogy kiderül,milyen súlya van minden egyes szónak,mondatnak!  Az  egy évvel  ezelőtti találkozóról írtam korábban egy post-ot http://zsotza.blogspot.com/2009/10/piliscsabai-biblia-hetvege-2009-osz.html    Addig is szeretettel ajánlok két blogger-társam postját:Az  első írás segítség lehet  a Bibliában található eredeti görög szó segítségével megérteni: Jézus Krisztus  nem teremtmény:  http://infaustus.wordpress.com/2010/09/30/arkhe/   (Nem minden keresztény_irányzatú_ felekezet ismeri el.)  A másik post egy jubileumi tanulmány JTinfo blogjában,egy megemlékezés Jehova Tanúinak 35 évvel ezelőtti (-és beteljesületlen) Armageddon-várásáról.  Mi  volt az előzménye 1975-nek?  Valóban csak "egyes gyenge" tagok gerjesztették a hamis várakozásnak,vagy felelősség terheli az Őrtorony Társulatot is?  Mit lehet(ne)  olvasni az eltitkolt korabeli Őrtorony társulati folyóiratokban evvel kapcsolatban?  Érdemes ezt is  elolvasni:  http://jtinfo.blog.hu/2010/10/03/az_1975_os_kudarc_teljesebb_tortenete   Búcsúzom egy videóval,amelyen Balogh Ferenc énekel az Úrtól tanult imáról:

2010. október 1., péntek

A Háromság

Szívesen fedezek fel olyan tanulmányokat amelyek  segítségül lehetnek  vitatott Bibliai alaptanítások megértéséhez.   Ilyen tanulmány   Szabó Ferenc  "A Háromságról" című írása,amelyet személyes honlapján fedeztem fel itt:   http://szaboferenc.hu  Lehet vitatni azt,hogy üdvösség-kérdés e a Szentháromságról szóló tanítás,mégis hiszem-vallom tapasztalom: Jobban megismertem a Szentháromság tanítás segítségével az Isten szeretetét,és Jézus Krisztus megváltó halálát.    Nem vonom kétségbe a Szentháromságról  szóló tanítást elutasító emberek őszinteségét.  Nem gondolom azt,hogy akik nem fogadják el a Szentháromságról szóló teológiai megfogalmazásokat,azok nem keresztények.  (Ez  szigorúan privát vélemény.)  Nem  gondolom,hogy az üdvösség kulcsa lenne ez a teológiai tétel,a Biblia közvetlenül nem tanít  Szentháromságról.  Mégis:  ha megvizsgáljuk,hogy mit tanít a Biblia az Atyáról (Jahveh-ról) Jézus Krisztusról,és a Szentlélekről (Szent Szellem),-és elfogadjuk igazságnak  mindazt,amit róluk olvashatunk,akkor -szerintem is-kikerülhetetlenül rádöbbenhetünk: a Szentháromság valóban igaz.  Sokan azért utasítják el ezt a tanítást,mert úgy gondolják:  mivel  túlhaladja az emberi értelmet,ezért az csak hamis lehet. De ha "kidobjuk" a Szentháromságról szóló tanítást,több problémát okozunk,mint megoldunk.  Például:  alap-igazság,hogy " az Isten szeretet".  De kit  szeretett Jahveh akkor,amikor még nem volt a Logosz (Jézus Krisztus)?  Vagy nézzük a megváltást:  igazságos lett  volna-e az Atyától,hogy az ellene elkövetett  bűnöket egy  teremtményre hárítsa?  Ha nekem kárt okoz valaki,két választásom van: vagy megbüntetni  a vétkest (-büntetést kérni a vétkesre) ,vagy megbocsátok,-és  én vállalom magamra a büntetést.   Ha Jézus nem Isten,-csak egy tökéletes ember- akkor meghalhatott egy másik emberért.  De  az egész  emberiséget  csak Isten  képes megváltani.  Ha Isten nem képes önmaga megváltani  az  emberiséget,akkor nem mindenható.  Idézek néhány mondatot Szabó Ferenc tanulmányából:   >>"
A monoteizmust erőteljesen hangsúlyozó bibliai ige, Izráel fő hitvallása így hangzik: "Halld Izráel: az Úr, a mi Istenünk, egy Úr!" (5Móz 6,4) 5 Mózes 6:4 egyértelműen tanítja, hogy Isten egy, de miközben az író választhatta volna a jachid kifejezést is, amellyel a magában álló „egy” fogalmát fedte volna le, a választott héber kifejezés az echad, amely az összetett „egy” fogalmát vagy a csoport egyik tagját jelöli, a magában álló illetve hangsúlyosan érthető „egy”-gyel szemben. Ugyanaz az echad szó szerepel Mózes első könyve 2:24-ben a férj és a feleség egységének kifejezésére, akik „egyek” lesznek, de úgy, hogy ezen egységen belül megőrzik egyéniségüket. Itt tehát az egy nem számszerű értelemben vett egyet jelent, hanem az az "egyedülálló, egyedi" jelentésen van a hangsúly.
Isten a Teremtéskor többes számú kijelentéssel utalt önmagára: „És monda Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra; és uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, a barmokon, mind az egész földön, és a földön csúszó-mászó mindenféle állatokon.”A többes szám az isteni személyekre utal. Hasonló többes számú formulával más helyeken is találkozunk:  "Mondta az Úr Isten: Íme az ember olyanná lett, mint miközülünk egy, jót és gonoszt tudván" (1Móz 3,22).  "Nosza szálljunk alá, és zavarjuk ott össze nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét" (1Móz 11,7).  "Hallottam az Úrnak szavát, aki ezt mondta: Kit küldjek el és ki megy el nékünk?" (Ésa 6,8).  Az Ószövetségben is van példa arra, hogy egymás mellett néven neveztetik a három személy: "Minden szenvedésüket Ő is szenvedte, és orcájának Angyala megszabadította őket, szerelmében és kegyelmében váltotta Ő meg őket, fölvette és hordozta őket a régi idők minden napjaiban. Ők pedig engedetlenek voltak és megszomorították szentségének Lelkét, és ő ellenségükké lett, hadakozott ellenük." (Ésa 63,9. 10)
A három isteni személyre vonatkozóan a legfontosabb  kijelentés Jézus misszióparancsa: "Elmenvén azért, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében." (Mát 28,19) Jézus itt néven nevezi a három isteni személyt. Mindhárom személynek "neve" van, ami a Biblia fogalomvilágában egyértelműen azt jelenti, hogy különálló, valóságos személyekről, személyiségekről van szó. Miről van szó ebben az igében? Kereszteljétek meg az embereket, merítsétek be, kössetek szövetséget az Atyával a Fiúval és a Szentlélekkel. Hogyan lehetne szövetséget kötni az Atyán kívül a Fiúval, ha nem Isten, és a Szentlélekkel, ha az vagy nem személy vagy nem Isten? Azért fogalmazott így Jézus, mert a három személy a teljesség.
Jézus misszióparancsához hasonlóan egymás mellett említik a három isteni személyt az alábbi igék is: "Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete, és a Szentléleknek közössége mindnyájatokkal." (2Kor 13,13) V.ö.:1Kor 13,14. A "Szentlélek közössége" kifejezés szerepel. A "közösség" szó mindenképpen interperszonális (személyközi), azaz személyek közötti kapcsolatra utal. Nem lenne alkalmazható, ha a Szentlélek csupán csak személytelen befolyás, kisugárzás vagy erő lenne. "János a hét gyülekezetnek, amely Ázsiában van: Kegyelem néktek és békesség attól, aki van, aki volt és aki eljövendő, és a hét lélektől, amely az ő királyiszéke előtt van, és a Jézus Krisztustól, aki a hű tanúbizonyság, a halottak közül az elsőszülött, és a föld királyainak fejedelme. Annak, aki minket szeretett, és megmosott bennünket a mi bűneinkből az ő vére által," (Jel 1,4-5)
"És Jézus megkeresztelkedvén, azonnal kijött a vízből, és íme az egek megnyilatkoztak néki, és ő látta az Istennek Lelkét alájönni mintegy galambot, és őreá szállani. És íme egy égi hang ezt mondta: Ez amaz én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm." (Mát 3,16-17)
Következetesen felsorolásra kerül, néven neveztetik, megjelenik a három személy. Nem lenne értelme ennek, ha a Szentlélek csak az Atya és a Fiú Lelke, vagy éppen csak erő, befolyás lenne. Mindezek az igék kifejezik a tökéletes harmóniát, az azonos szándékot és együttes cselekvést is a három isteni személy között.
Az Atya és a Fiú egységéről Jézus így nyilatkozott:  „Nem hiszed-é, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van? ... Higyjetek nékem, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya én bennem van” (Jn. 14:10/a, 11/a)  "<<  A teljes tanulmányt érdemes elolvasni  itt: http://www.szaboferenc.hu/tanulm/haromsag.htm