2010. november 21., vasárnap

Ismeretlen zenei csillagok: Neda Ukraden

Korábban indítottam egy sorozatot,amelynek ezt a címet adtam:

                                   "Ismeretlen zenei csillagok"

Olyan előadókról szeretnék írni,illetve dalaikból  válogatni,akiket én szívesen hallgatok. (...Igen,abszolút szubjektív alapon válogatok!)  Tapasztalom,hogy sok-sok olyan énekes,együttes van,akikről semmit sem tudunk,és érdemes lenne  -szerintem- megismerni. 

Korábban egy Távol-keleti énekesnőről  írtam,Teresa Teng-ről  ,akinek dalaival egy teljesen más zenei Világba utazhatunk el,- így virtuálisan is.  Amilyen  távoli volt az előző művésznő,olyan közeli (földrajzilag)  a másik....  "innen  a szomszédból", Szerbiából.  Mégis nagyon nehezen találtam róla adatokat.  Magyarul nem leltem semmi érdemlegest,így maradt a jó,bevált   Wikipédia .  Ki  ez az Énekesnő?   Ha  azt  írom,hogy  Neda Pavlović, akkor  talán a délszláv országokban sem tudnák egyből,hogy kiről van szó.  

Ezen a néven  született 1950 Imotski-ban (akkor: Jugoszlávia,ma: Horvátország)  az az ifjú hölgy,aki később Neda Ukraden néven lett népszerű énekesnő.   Ha pontosak  az infók,akkor 1967-től datálódik a pályafutása-napjainkban is fellép,legutolsó CD-je tavaly jelent meg: "Da se nadjemo na pola Puta".   Szarajevóban nőtt fel, a Szarajevói Egyetemen szerzett diplomát   (jog,és  filozófia)   1975-ben jelent meg az  első lemeze ("Srce u srcu"-"Szív a szívbe")-ezt még nem szólóban,hanem a Kamen na kamen ("Kő kövön")  együttessel.  (2010-ben    dupla  jubileuma:  60 éves Neda Ukraden,és 35 éve jelent meg az első  albuma)  

Kedvenc hobbyja a futás,és van egy étterme:"Star".  
Férjének neve: Milan Bilbija.  Egy gyermekük  született, Jelena. 
Azt vallja Neda Ukraden,hogy  a Ő,Jelena a legnagyobb sikere.  (Milyen szimpatikus!)    Nem idegen Tőle az internet,(jó,-valószínűleg nem Ő  szerkeszti),szerintem klassz  honlapja van:  http://nedaukraden.com/   Zenék,videók,hírek,koncertek-ahogy ez lenni szokott egy művész weboldalán.  Érdemes még a Facebook-oldalát   is megkeresni!  
(Én sok dalát,videóját "lájkoltam"!   

Jólesett,amikor mások is továbbadják az ismerőseiknek,mert  tettszenek Neda Ukraden jellegzetes,délszláv hangzású dalai.) 
Bár a Magyar Rádió nemzetiségi műsoraiban hallottam néhány dalát (tettszettek,de nem tudtam az előadó nevét), de amióta rendszeresen látogatom a YouTube videó-portált ,azóta  egyre több dalát hallgatom,és kedvelem. 

Jöjjenek akkor a dalok! 

Mindjárt  elsőként amit  sikerrel osztottam meg a Facebook-on,a "Zora je" - ("Hajnal  van")1985-ből.  Nagyon szép  képekkel! Ezt a dal ismerős volt! [;-< ))  Még mindig a '80-as évekből való a   "Vrati se kisom" ("Esővel térj vissza") Sajnos,a videó technikai minősége nem jó. Utána: "Da se nadjemo na pola puta".
 Aki pedig dalmáciába szeretne  repülni  a "zene szárnyán" annak itt a "Dalmacijom zagrljeni" ("Dalmáciával átölellek") 

                         [Kovács Zsotza Zsolt] 
2010. november 20., szombat

A "Nagy Nemzedék" elmúlása

2010 tele van furcsa jubileumokkal Jehova Tanúi történelmében.  
Volt egyszer egy tanítás a Szervezetben,amely sok embernek adott bátorítást,és reményt,jelet.  
Az Őrtorony Társulat  hosszú évtizedekig azt tanította,hogy az 1914-es nemzedék élet-idejében  fog eljönni az Armageddon,és utána  az Új Világ. 
Nagyon sok  ember számára volt ez  útmutatás.  
Van egy folyóirat,amelynek  a 4.-ik oldalán hosszú ideig olvasható volt,hogy miért jelenik meg az "Ébredjetek".  Idézem belőle a lényeget:   
>>" Ami a legfontosabb: ez a folyóirat megerősíti a bizalmat a TEREMTŐ azon ÍGÉRETE iránt,amely szerint egy békés és biztonságos új világ jön létre,mielőtt elmúlik az a nemzedék,amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek "<< -1995 októberéig.  

>>"Ami a legfontosabb: ez a folyóirat megerősíti a bizalmat a Teremtő azon ígérete iránt,melyet egy békés és biztonságos új világra tett,amely hamarosan felváltja a dolgok jelenlegi gonosz,törvénytelen rendszerét. "<<-1995 novembertől.  
(-Kiemelés tőlem: Zsotza 
Volt egyszer egy váltás...változás. 
Az,ami "a Teremtő ígérete" volt, 1995 novemberétől már nem az. 
Mi lehet az oka...?  
Ha Jehova Isten valóban kinyilatkoztatta az Őrtorony Társulatnak,akkor miért kellett  eltüntetni?    Ha a Teremtő módosította volna a kijelentést,nem furcsa,hogy a nemzedék  elmúlása előtt  történt a változás?  
Ez a nemzedék már 1968-ban is "meglehetősen idős"  volt.  

>>" Jézus éppen azokról az egyénekről beszélt,akik meglátják mindezeket a dolgokat. >Ezek a dolgok< azok az események, amelyek már 1914 óta megtörténtek, s amelyek még megtörténnek egészen e gonosz rendszer végéig (Mt 24:33) Még azoknak sem volt alkalmuk meglátni ezeket a dolgokat mind, akik ötven évvel ezelőtt születtek.
(-A könyv,amiből idézek 1968-ban készült!! - Zsotza) 
Ők akkor léptek színtérre, mikor a megjövendölt események már folyamatban voltak.
De még olyan emberek is életben vannak, akik 1914-ben már éltek, és látták ami ekkor történt , s akik elég idősek voltak ahhoz, hogy még emlékezzenek azokra az ( 1914-es- [ Zsotza]) eseményekre. 
Ez a nemzedék már meglehetősen idős. [...] Sokan azonban még életben lesznek azok közül, hogy meglássák e gonosz rendszer végét. Ez azt jelenti hogy már csak rövid idő van hátra, mielőtt eljön a vég ! (Zsoltár 90:10) 
Úgy legfőbb ideje,hogy sürgősen cselekvéshez láss,ha nem akarod,hogy ezzel a gonosz rendszerrel elpusztulj !   "<<  (Az "Igazság, amely az örök élethez vezet" c. könyv 94-95 oldal,- megjelent 1968-ban!)


Innen is látható,hogy mennyire kifutott az -önmaguknak szabott időkeretből- az Őrtorony Társulat 15 évvel ezelőtt.  
(Csak  érdekességképp: Apai nagyanyám 1914-es születésű.
  Ő 81 éves lett volna 1995-ben,-és az Ő nemzedéke már nem tartozott a "Nagy Nemzedékhez",-amelyről azt írta a fent idézett Társulati  kiadvány,hogy "meglehetősen idős"-1968-ban!  Az Index-fórumon az egyik fórumozó úgy próbálta menteni a menthetetlent,hogy "nem értették meg (Brooklynban) Isten akaratát jól". 
De nem lehet  erről szó,ugyanis nem azt jelentette ki az Őrtorony Társulat,hogy:  
"Biblia-ismeretünk  alapján úgy ismerjük a Teremtő akaratát,hogy egy békés,és boldog új világ jön létre,mielőtt elmúlik az a nemzedék,amely tanúja volt az 1914-es eseményeknek."  Akkor ez az érv jogos lenne.  
De  semmi szerénység,és visszafogottság.  
Teljesen jogosan érzik becsapottnak önmagukat a régi Jehova Tanúi,és a hozzátartozóik.  Ha egy világi(!)  szerkesztőség  a sajtótermékében hamisan állít valamit,-és ez kiderül- akkor a minimum  helyreigazítást tesz,és bocsánatot kér az érintettektől. 
Egy,-önmagát Jehova kizárólagos szócsövének nevező- Társulatról kiderül,hogy hamis állítást tett,hamisan prófétált- "a Teremtő nevében" állított valótlan dolgot.    
Simán "átsiklottak" a nyilvánvaló bűn mellett.  
Semmi bocsánatkérés a Jehova Tanúitól,és a Világtól,-például így:  

"Bocsánat,hibáztunk.  
Hamisan állítottuk,hogy a Teremtő megígérte,hogy az 1914-es nemzedék  élet-idejében eljön az Új Világ.
 Sajnáljuk nagyon,hogy szégyent hoztunk Jehova Isten nevére,miközben lazán a hamis kereszténynek tekintünk minden Szervezetünkön kívül élő embert. 
Akik lelkiismereti okból e hamisnak bizonyuló jövendölés miatt távoztak / lettek kiközösítve,mert nem fogadták el a bukott próféciát,azokat visszafogadjuk,és testvéreknek tekintjük." 
  
Talán még nem késő  bocsánatot kérni.
Mit tudok tenni...?  
Feltárom az elhallgatott tényeket. 
Bocsánatot kérek mindenkitől,-így virtuálisan-akiknek adtam valaha valamikor "Ébredjetek" folyóiratot adtam a kezébe. 
Szomorú vagyok,és bánom-15 év elteltével is-hogy 8 éven keresztül az Őrtorony Társulat kiadványaival -akaratlanul is-megtévesztettem embereket. 
Bocsánatot kérek! 
[Zsotza]

2010. november 16., kedd

75 éves a kifosztott "nagy sokaság"

Egy újabb jubileumi évfordulóhoz érkeztünk idén,2010-ben,  ami a Jehova Tanúi vallás-szervezet  történelmét illeti. 
75 éves lett az Őrtorony Társulat legjellegzetesebb dogmája,a "két-osztályos kereszténység". 

Mi volt a tan kialakulásának a hátterében?  

A Jehova Tanúi szervezetének egyik  fő  jellemvonása a vallási  diktatúra.  Csak egyetlen  szempont,és  vélemény létezik teológiai-vallási kérdésekben,az  Őrtorony Társulaté.  Ezt én is megtapasztaltam a nyolc év alatt.  
Azonban volt a Szervezet  történelmében egy eset,amikor egy "alulról jött"  igényt  hallott meg,és elégített ki a "Hű és bölcs rabszolgaosztály" (Jehova Tanúi tanítóhivatala).   Csaknem hatvan éven keresztül  egy reménység volt a Bibliakutatóknál, (-és később Jehova Tanúinál) C.T.Russell nem tanított kétféle "keresztény osztályról"-ami  a reménységet  illeti-,és egy ideig J.F. Rutherford sem.  Azonban történt valami a tagság körében....  

>>" A felkent keresztényeknek azonban voltak olyan társaik is, akik később nagyon buzgók lettek a prédikálómunkában. Ők nem éreztek vágyat arra, hogy az égbe menjenek. Reménységük inkább azzal a nyilvános előadással volt összhangban, amelyet Jehova népe 1918 és 1922 között tartott meg, s melynek eredeti címe: „A világ véget ért – A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg!” <<  
(Jelenések nagyszerű csúcspontja közel,20. fejezet,3. bekezdés)   Szóval,"nem éreztek vágyat a tagok".  
Ahelyett,hogy "vágyat keltettek volna Rutherfordék,egy meglepő  fordulattal álltak elő:  Kitalálták  a két kasztos "kereszténységet"!  Van az  "eredeti vonal",  akik újjászülettek,- ezért Isten gyermekei,tagjai az Új Szövetségnek,-ennél fogva élhetnek az úrvacsorával.

 Az Újszövetség  ígéreteinek várományosai.  Bennük van  Szent Lélek (Szent Szellem).  És ott van alattuk a "nagy sokaság",akik nem Isten  gyermekei,nem újjászületett hívők,nincsenek az Új Szövetségben,nem tagjai Isten családjának.  75 évvel  ezelőtt  eljött a Tett  Ideje: 1935-ös kongresszuson (USA,Washington D.C.)  J.F. Rutherford  kinyilatkoztatta  az  "új igazságot": 

>>" A Jelenések 7:9–17 megértése hamarosan teljes fényében kezdett kiáradni (Zsoltárok 97:11). Az Őrtorony folyóirat többször is hangot adott annak a reménynek, hogy az a kongresszus, amelyet 1935. május 30. és június 3. között kívántak megtartani Washington D. C.-ben (Egyesült Államok), „igazi enyhülést és hasznot” jelent majd a Jonadáb által szemléltetett személyeknek. És valóban annak is bizonyult! Egy izgalmas előadásban, amelynek „A nagy sokaság” volt a címe, J. F. Rutherford, a világméretű prédikálómunka akkori vezetője, a körülbelül 20 000 főnyi kongresszusi hallgatóság előtt bibliai bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy a modern kori más juhok azonosak a Jelenések 7:9-ben említett nagy sokasággal. Beszéde csúcspontján az előadó ezt kérte a hallgatóságtól: „Kérjük, álljanak fel mindazok, akik azt remélik, hogy örökké élnek majd a földön!” Amint a hallgatóság nagy része felállt, az előadó kijelentette: „Íme, a nagy sokaság!” Először néma csend lett, majd fergeteges taps tört ki. Mennyire örült a János osztály és a Jonadáb által szemléltetett csoport is! Másnap 840 új Tanú keresztelkedett meg, akiknek túlnyomó része a nagy sokasághoz tartozónak vallotta magát."<< 
 (Jelenések nagyszerű csúcspontja közel,20. fejezet,5. bekezdés) 
 El tudom  képzelni a sok sok ujjongó,lelkes  Jehova Tanúját a stadionban.....totális csúcspont... végre hivatalosan is a "Földi osztály"  tagjai lehetnek!  
Szerintem egy  futballmeccsen sem lehetett jobb a hangulat,amikor a hazai csapat nyer!  
De tényleg....evvel az új kinyilatkoztatással kik nyertek? 
Az Őrtorony Társulat  elégedett  lehetett...  
Bacsó Péter  feledhetetlen filmjéből, "A Tanú"-ban  hangzik el  ez a mondat: 

>>" Kiadtuk a jelszót: legyen magyar narancs! És lett magyar narancs. Mi nem ígérgetünk a levegőbe, Pelikán.  "<< 


Egyre több ember "nem érzett vágyat"  arra,hogy Krisztussal legyen az Atyai házban,szerettek volna egy "keresztény másodosztályt",-és lett  "keresztény másodosztály".

 Győzelem!  
De  kik nyertek  valójában?   
Bár  úgy tűnik,hogy   az új tanítás (a keresztény "mennyei osztály"  144.000 taggal,és a "földi osztály",mint "Nagy Sokaság")  az  utóbbi kaszt  diadala lenne,mégis  határozottan úgy látom: nem így van.  
A "Földi osztálynak  fel kellett adni azokat a kiváltságokat,amik  csak Isten gyermekeinek öröksége!  Igaz,akik számára a Szentírás a gyakorlatban  az Őrtorony Társulat termékei  voltak,azok így is távol  voltak  Isten ígéreteitől.  Nagyon jól fogalmaz  Szalai András ,  az Apológia Alapítvány vezető munkatársa,akinek könyvét: -"Jehova és a Szervezet" -minden a téma iránt érdeklődő számára szeretettel  ajánlom. 

>>"Mi  a  Tiéd? 
  Nem a Tiéd az Atya,mert nem vagy az Atya gyermeke,és nem kaptad meg a fiúság Lelkét.  De  akkor milyen alapon  szólítod Őt Atyádnak,amikor imádkozol?  (Róm.8:15-16)  Nem a Tiéd a Fiú,mert nincs meg  Benned a Fiú,és Te sem vagy a Krisztusban,tehát az élet sincs meg  Benned.  De akkor hogyan  élnél  örökké?  (1.János 5:12)       Nem a Tiéd a Szentlélek,mert nem lakik Benned,nem vagy a Temploma.  De akkor hogyan járhatnál Lélek szerint,és hogy lennél  képes nem a test  szerint élni,tehát hogy szentelődhetnél meg a Szentlélek nélkül?  (Róma 8:9, 1.Kor.6:11)  ....  Nem a Tiéd a Biblia,mert a szervezet  szerint a Társulat  nélkül csak  félreértheted.   De akkor honnan tudnád teljes  bizonyossággal,hogy valójában mi Isten terve Veled kapcsolatban?  (V.ö.:1.Jn2.27)   Nem az  történt,hogy a Társulat  teljesen bekerített?  "Isten ezt meg ezt mondja Rólad. Itt meg itt  van leírva,és ezt így meg így kell érteni.  Hogy Te máshogy érted?  Nem értheted helyesen,mert nem vagy felkent.  És ha mégis azt hiszed,hogy érted,az azért van,mert felfuvalkodott vagy!"  Akkor minek a Bibliával  bizonyítani bármit is?  Ha csak  azt  az írásszöveget veheted  észre,amelyikre ő rámutat a Bibliában, és  azokat csak úgy értelmezheted,ahogy ő értelmezi,,akkor valójában nem vak engedelmességet vár el Tőled a  szervezet?  Nem azt  akarja megalapozni a kétosztály-elmélettel,hogy Te  erre önként képes  legyél?  "<<
(Szalai András: "Jehova és a szervezet",37-38.  old.-saját kiemelésekkel- Zsotza) 

 "Bezárt agyam kulcsát  eldobom"-énekli D. Nagy Lajos a kitűnő Bikini együttes "Részegen ki visz majd haza" című dalában,és akik  bedőlnek az Őrtorony Társulat kétszintes kereszténység elméletének,azok ugyanígy tesznek:  Teljesen "bezárják  az  agyukat",mindent el kell fogadniuk  a Vezető Testülettől.  
Amíg  "érdeklődők",vagyis csak leendő Tanúk (protestáns hasonlattal: konfirmandusok),arra buzdítják őket:

"Vizsgáljatok meg mindent!  Vizsgáld felül a Biblia,és a -jelenlegi- egyházad tanítását!!"  A keresztelkedés  után már ugyanezt az  egészséges, kutató,vizsgálódó szellemi  magatartást már lázadó,nem lojális viselkedésként bélyegzik meg.  Hogy is van ez?  >>" A kétféle súlymérték és a kétféle éfa — mindkettő egyaránt utálatos Jehovának  "<< (Példabeszédek könyve 20.fejezet,10.vers-Jehova Tanúinak "Új Világ" fordítása)  Hiszem,hogy Isten nem változott meg! 

       >>"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. "<< 
(Galata 3:26-29,Újfordítású prot. ford.)
 
Hiszem,hogy ha a "kétosztályos" kereszténység valóban-tisztán-Bibliai tanítás lenne,-nem pedig egy ingatag talajon álló értelmezés,akkor erről lenne világos utalás a Szentírásban.  De  mivel nincs,így marad az Őrtorony Társulat tekintélye.  Biblia-kontra-Őrtorony. 
Nehéz  választani,és nem fájdalommentes.  
Én választottam.  
Isten  adjon  világosságot,és  bátorságot mindenkinek a jó választáshoz! 
 [Zsotza]

2010. november 7., vasárnap

Polbeat,Gerilla együttes

 November  7.-én  írom  ezt a  postot.
 Az én generációm,és az idősebbek  emlékeznek még,
hogy régen,ezen a napon munkaszüneti nap volt,
a "Nagy októberi szocialista forradalom ünnepe". 
   
Én gyerekként,-később tinédzserként - csak a "Nu Pagagyi" -azaz a "No,megállj csak!"! című szovjet  rajzfilm-sorozatra  emlékszem  szívesen.   Nincs bennem semmi  nosztalgia   a   régi rendszer iránt. (Mielőtt "kedves kommentelők" elkívánnának engem egzotikusabb éghajlatra...!)   
Koromnál fogva nem emlékezhetek a '60-as évekre,  
így a polbeat  néven működő zenei műfajra sem.  

Először úgy tudtam,hogy a KISZ (Fiatalabbaknak: Kommunista Ifjúsági Szövetség)  által  támogatott énekesek,zenekarok támadták az USA-t,és általában a kapitalista világrendszert.   Beat-zene, politikai témájú dalszövegekkel.  Persze, ez nem volt kizárólag Közép-kelet európai jelenség, az USA-ban protest song-nak nevezték, 
a műfaj legismertebb   előadói (a teljesség igénye nélkül)  Joan Baez,Bob Dylan,Woody Guthrie,,és sokan mások....   Nekik nagy előnyük volt az,hogy szabadabban  szólhattak.  Persze:a '60-as években vagyunk -gondolatban-, az  USA-ban nem  Barack Obama az elnök, és  Martin Luther King  ,és kortársai még talán álmodni sem mertek arról,hogy egy napon afro-amerikai elnök vezeti az Államokat.

 Magyarországon a műfaj  talán  legismertebb képviselője a Gerilla együttes volt,  a zenekarról részletesebben a Wikipédián    -->> itt olvashatsz <<--    

Szeretném megismerni azt a korszakot,amelyben ez a műfaj  létrejött,ezért is vettem meg Vámos Miklós "Félnóta" című könyvét,amely -bár alapvetően nem dokumentumregény-de mégis a Gerilla együttes  pályafutását dolgozza fel,amelynek  Ő is tagja volt.   Érdekesség még,hogy az Írónak ez volt az első könyve.  Így vall erről  Vámos Miklós:  

 ">>Mindig tudtam, hogy ez a nagy témám: a Gerilla együttes, a gimnázium, az akkori baráti társaság. A cím is egy négysoros dalból jön. Írogattam ilyeneket, bár ezekből csak egyet játszottunk. „Sok beszédnek híg a leve, szegény ember vízzel főz, sok beszédnek híg levéből nem leves lesz, hanem gőz.” 
Ehhez hasonló volt a Félnóta is, de annak a szövegére már nem emlékszem. A hetvenes években kezdtem el írni a regényt. 
Az volt az elképzelésem, hogy végig többes szám egyes személyt használok majd, hiszen nem magamról, hanem egy baráti társaságról akartam írni. Lineárisan vezettem a történetet, borzasztó részletességgel.<<" 

  A teljes interjút itt olvasható: http://www.europakiado.hu    Nem könnyű olvasmány,de akit érdekel ez a korszak,az "megküzd" az élményért. Tervben volt,hogy a könyv mellé CD-lemezt is mellékeltek volna.   Én sajnálom,hogy nem így lett.  Lássuk be:  aki szeretné megismerni (valamennyire): milyen volt a polbeat, a Gerilla együttes,az csak a NET-en remélheti,hogy sikerrel járhat.  
Szerencsére Vámos Miklós feltett a honlapjára  négy dalt: "Ejtőernyős","Várunk" , "Antal gazda",és a vietnami népdal-hangzású,-nekem nagy  kedvenc- "Kontyos kókusz" című dalokat,amelyek meghallgathatók,és letölthetők.  (Köszönet érte-ezúton is!)
 
Nekem kellemes csalódás volt mindegyik Gerilla-nóta.   Talán azért,mert annyira rossz  kritikákat  kapott a zenekar....?  A lényeg-számomra: ezek az  akkori  fiatalok őszintén,naívan hittek abban,hogy innen,Magyarországról  hitelesen lehet bírálni az USA-t a néger-kérdés,és a vietnami háború miatt.  Később  hazai társadalmi problémával is foglalkoztak.   
Az "Umbláv tupenye" című dalukkal  "kiverhették a biztosítékot"   az "illetékes elvtársak"  fejében.  
Hatalmas dolog  volt ilyen  bátor  dalszöveget írni,
és  azt nyilvánosan  előadni!

>>"Falu végén vályogviskó, Gazsi cigány ott lakott.
Népszava és Népszabadság fedett minden ablakot.
Umbláv tupenye, nincsen neki melege.
Umbláv tupenye, nincsen neki melege.

Hogyha ránéz ablakára, ugyanazt látja hónapszámra.
Olvassa a híreket, hogy szegények a négerek.
Umbláv tupenye, fázik minden fekete.
Umbláv tupenye, fázik minden fekete.

Dolgos ember volt a Gazsi: dolgozott, ha dolga volt.
Munkában és munkán kívül fejtől lábig csupa folt.
Umbláv tupenye, a divat nem kenyere. 
Umbláv tupenye, a divat nem kenyere.

Állást kap egy szappangyárban, a melóhoz csak joga van.
De a büdös gyárban egy büdös főnök azt mondja, hogy szaga van.
Umbláv tupenye, válaszra sincs ereje.
Umbláv tupenye, válaszra sincs ereje.

Ki-be jár a gyári szarka, három méter vászon rajta.
Gazsit persze tapogatják: biztos ragad mindkét marka.
Umbláv tupenye, pedig nincs is gebine.
Umbláv tupenye, pedig nincs is gebine.

Volt ám néki felesége, ő főzte a derelyét.
De 13 nehéz szülés elvitte az erejét.
Umbláv tupenye, kevés volt a derelye.
Umbláv tupenye, kevés volt a derelye.

Így is maradt kilenc purdé, mindegyik a vonót nyűvé.
De nincs sehol szükség rájuk, mivel nincsen filhallásuk.
Umbláv tupenye, se duda se nyenyere.
Umbláv tupenye, se duda se nyenyere.

Falu végén vályogviskó, zörgess be az ablakon.
Ne hidd azt, hogy lakhatatlan, Gazsi mindig ott lakott.
Ház is kéne, munka kéne, nemcsak nyárra, nemcsak télre,
Túl sötét a viskó mélye, nem elég a jövő fénye
"<< Hogy teljesebb legyen a (polbeat) kép,feltettem  három dalt a Gerilla együttestől:   
 [Zsotza]
 


2010. november 5., péntek

Van-e élet a halál után?

Talán egy éve fedeztem fel ezt a tanulmányt,amelyben  az Író, Németh Ferenc(honlapja itt: http://leporollak.hu/ )  Bibliai alapon cáfolja  az adventisták,és a Jehova Tanúi tanítását a halál utáni állapotról. Nagyon fontosnak tartom,hogy minél több tanulmányt ajánljak,publikáljak, ami segítségül lehet  a (már?... még?) gondolkodni,kérdezni  merő Jehova Tanúinak!   Írtam  a Szerzőnek,aki megengedte,hogy írását  itt a blogon is publikálhassam,- köszönöm -itt is!  
Forrás: http://leporollak.hu/egyeb/LAZAR.HTM 
Van élet a halál után
A gazdag és Lázár példázatának vitázó elemzése Jehova "tanúi" ellenében.
A gazdagról és Lázárról szóló példabeszéd mindig is tüske volt a Tanúk oldalában, mert hiszen első olvasásra úgy látszik, hogy a lélek halál utáni továbbélését természetesnek veszi. A hagyományos keresztény magyarázat alapján a benne szereplő alakok - ha nem szó szerintiek is - mindenképpen egyes embereket jelölnek, nem pedig embercsoportokat. A történet annyira közismert, hogy az Őrtorony Társaság kénytelen volt részletes magyarázatot fűzni hozzá.
A történetet ők teljesen jelképesnek veszik, hogy minden utat elvágjanak a lélekre és a pokoltűzre vonatkoztatás elől. Charles Taze Russell azzal érvelt, hogy Ábrahám kebele, ha szó szerint vesszük, nem lehet elég nagy az összes Lázár számára. Ez a kifogás azonban sekélyes, mivel az Ábrahám kebele ugyanolyan nagynak van ábrázolva, ahányan éppen ott vannak, vagyis a történet egyetlen Lázárról szól, nem sokról. Aztán azt mondja, hogy képtelenség azt hinni, hogy a gazdag a gazdagsága miatt jutott a gyötrelem helyére, Lázár pedig a szegénysége miatt üdvözült. De ez sem döntő érv, mert a szöveg nem beszél az okokról, csak a két ember sorsáról.
Szerintük "Jézus a zsidó vallásvezetők szemléltetésére használja a gazdag embert", és "a koldus Lázár azokat az embereket szemlélteti, akiktől a vallásvezetők megtagadják a megfelelő szellemi táplálékot és kiváltságokat" (Legnagyobb ember, 88. rész). És mit "szemléltet" a két ember halála? "[Bemerítő] János és Jézus prédikálásával kezdődően mind a gazdag ember, mind pedig Lázár meghal korábbi állapotára vagy körülményeire nézve." Ez a különös magyarázat a példázatot jó néhány verssel megelőző Lukács 16,16-ra támaszkodik, amely szerint "a Törvény és a próféták Alámerítő Jánosig voltak, de attól kezdve az Isten Királysága hirdettetik" - azaz kifejezi a körülményekben beálló nagy változást. A Lázár-szerű alázatos emberek "szükségleteit most a Jézus által közvetített szentírási igazságok elégítik ki", így nincs már szükségük "a vallásvezetők szellemi asztaláról lehulló morzsákra." Az utóbbiak azért vannak "jelképes kínok között", mert "konokul visszautasították a Jézus által tanított Királyság-üzenetet."
Csak azt lehet ezen értelmezés ellen vetni, hogy a Lukács 16,16 és a Lázár-példázat közt egyértelmű váltás van, sőt közéjük ékelődik két szózat is: a törvény teljes érvényéről és az elválásról. Csak ezután következik Lázár. Túlzott merészség tehát bizonyítékképpen összekötni azt, amit maga az Úr választott külön beszédében. Mégis, itt csak vélemény áll szemben véleménnyel, ezért e magyarázat idáig csak mesterkéltnek tűnik az olyan olvasó számára, aki a hagyományos értelmezésen nőtt fel, de durva eretnekség még nincsen benne.
Az Őrtorony-magyarázat helytelensége abból világlik ki, hogy nem képes összefogni az egész példázatot; és éppen a csattanóból csinál értelmetlen függeléket a példázat végére. Mert a brooklyni központ szerint az itt leírt gyötrelmek nem mások, mint "Isten tüzes ítélet-üzenetei, amelyet Jézus tanítványai hirdetnek", és a "gazdagember-osztály" azt kéri, hogy ezek hagyjanak fel az "ítélet-üzenetek kihirdetésével." Helyénvaló lenne most tisztázni, hogy miféle "ítélet-üzeneteket" hirdettek az apostolok - mert tudtommal ők az Örömhírt prédikálták. Még azoknak is, akik korábban a "gazdagember-osztályhoz" tartoztak (ApCsel 2,23). A Tanúk magyarázatában tehát súlyos következetlenség van: ha a "jelképes halál" után nincs megtérés ("a nagy szakadék Isten megváltozhatatlan, igazságos ítéletét szemlélteti"), akkor miért prédikálta Péter a bűnök bocsánatát azoknak, akik szerinte "bűnös kezükkel megfeszítették Jézust"? A "Legnagyobb ember" magyarázata szerint "a változásra i. sz. 33 pünkösdjén, néhány hónappal később kerül sor, amikor a régi törvényszövetség helyébe az újszövetség lép." Nos, akkor miért hirdette még Pál is a megtérést a zsidóknak (ApCsel 28,23)? Nem lehet azt a kibúvót felhasználni, hogy a nagy változás alatt még fel kellett kínálni a választást a "gazdagember-osztálynak" - hiszen ez az érv éppen a változás végérvényességét, "jelképes halál" mivoltát laposítja el. Miféle "jelképes halál" az, amelynek során meg lehet térni? Úgy látszik, Jehova Tanúi a római felekezettől függetlenül megteremtették a tisztítótüzet. Azonfelül az Őrtorony szerint a prédikálás "ítélet-üzenet" a "gazdagember-osztály" számára - hogyan is lehetne nekik ugyanez megtérési lehetőség is?
Közbevetőleg megjegyzem, hogy jelképül csak olyan dolog használható, aminek szó szerinti jelentése mindenki előtt nyilvánvaló, és belső ellentmondást nem tartalmaz. A hallgatók csak úgy érthetik meg a mögöttes jelentést, ha a szó szerinti értelmezés felidéz bennük valamit, ami alapján a láthatatlan szellemi valóságra tudnak következtetni. És miről van itt szó?   Halálról és kínokról. Ha a halál jelképes és a kínok is jelképesek (ahogy azt a "Legnagyobb ember" című könyv állítja), akkor kizárólag úgy lehet teljes a példabeszéd, ha a szó szerinti halál után szó szerinti kínokat szenvednek a gonoszok. Különben maga az Úr használt volna tanítása kiindulópontjául egy olyan képet (halála után a Hádész lángjai közt gyötrődő gazdag), ami NEM IGAZ. Tanításának ekkor nem lenne semmi valóságalapja: hazug állításra alapozta volna üzenetét. Ez természetesen képtelenség - tehát az Őrtorony tanításában van a hiba.
A Russell-féle régibb magyarázat így szólt: A gazdag ember a zsidó nép, és a pogánykeresztények a Lázár. Bár a zsidók sokszor könyörögtek a népeknek, hogy enyhítsék üldözöttségük lángjait, ez nem volt lehetséges. Minderről 1916-ban még esetleg lehetett beszélni, de egy évre rá már megkezdődött Izrael állam határainak kijelölése, és 1946 óta tömegesen vándorolnak vissza zsidók az ígéret földjére - kétségkívül a nagyhatalmak döntéseinek köszönhetően. Ennyit Russell magabiztos magyarázatáról.
De az Úr nem fejezte be ezzel. Olyan befejezést adott a példázatnak, amelybe a Tanúk bicskája csúnyán beletörik. A gazdag arra kéri Ábrahámot, hogy engedje el Lázárt bizonyságot tenni az ő atyjának házába, öt testvéréhez. Csak egy suta magyarázatot látunk a brooklyni "hű és bölcs szolgától", mely szerint "a gazdag ember itt nyíltan bevallja, hogy egy másik atyával áll szorosabb kapcsolatban, aki maga a Sátán, az Ördög." Miféle mellébeszélés ez? A farizeusok testületileg sem Jézus feltámadása előtt, sem utána nem "vallották be nyíltan", hogy atyjuk az ördög, és nem könyörögtek a "Nagyobb Ábrahámhoz", azaz Jehovához, hogy szüntesse meg gyötrelmeiket. Egyáltalán, semmiféle kínt nem éreztek, holott a történetbeli gazdag igencsak szenvedett.
A fordított játékot űzi az Őrtorony azzal az elemmel, hogy a gazdag nem tudott a nagy szakadék létéről sem - mert ezt a szakadékot úgy "értelmezik," hogy a farizeusok nem tudtak megtérni. De micsoda kifacsart felfogása a megtérésnek az, hogy valaki meg akar térni, tudja is, hogy kell ezt tenni, de nem képes rá?   Nevetséges magyarázkodás itt a farizeusok kenyérféltésére hivatkozni, hiszen éppen azért voltak olyan ádáz ellenségei Krisztusnak, mert "vakoknak vak vezetői" voltak. Nem azért szegültek Vele szembe, mert anyagi csődtől féltették a vallásos üzemüket, hanem mert komolyan elhitték, hogy igazuk van.   Csodálom, hogy a gyalogos Tanúk bevesznek egy ilyen elméletet a brooklyni központtól - ehhez már tótágast kell tartaniuk a Bibliájukat.
No és az is magyarázatra szorul, hogy miért nem mehetett el maga a gazdag a testvéreihez? Ismétlem: a gazdagember-osztály állítólag a földön van, és ott szenved kínokat. Meg akar térni, de nem tud (már ez a feltételezés is ellentmond az Újszövetség üzenetének, amely szerint most van a "felüdülés ideje", az "üdvösség napja"). De miért nem tud felkelni a helyéről (a földön), saját két lábával végigmenni a kövezett utcán, és saját szájával elmondani a "vallásos szövetségeseinek", mekkora kínokat szenved? Miért akarta éppen Lázárt elküldeni testvéreihez - éppen azokat a Tanúkat, akik őt gyötörték? Ennél is rosszabb, hogy Lázár sem mehetett - tehát Jehova Tanúinak nem szabad bizonyságot tenniük a "vallásos szövetségeseknek," nehogy azok megtérjenek! A Tanúk mindig is nagyra voltak saját logikájukkal: no ezt a csomót bogozzák ki, ha tudják.
Russell a gazdagot és öt testvérét a két fő palesztinai zsidó törzzsel, Júdával és Benjáminnal, illetve a szórványban lévő többi törzzsel azonosítja, ami ugyan tetszetős, de történetileg hamis: a többi törzs nem egyszerűen szétszóródott, hanem törzsi mivolta szűnt meg. Mindamellett nem hallunk arról, hogy a palesztinai zsidók valami nagy megtérési szándékkal követték volna a terjedő kereszténység apostolait, amikor tudniillik lépten-nyomon gátolták az ige terjedését. Ha megmaradunk Russell szereposztásánál, akkor inkább arról kellene beszélnünk, hogy a gazdag ember engedélyt sem kérve kiugrott a tüzes pokolból, és egy fütykössel ütlegelni kezdte Lázárt, amiért az el mert menni az öt testvérhez, hogy figyelmeztesse őket a veszélyre.
És tovább, Ábrahám így felelt a gazdagnak: "Van Mózesük és prófétáik, hallgassák azokat." Tehát mégis van megtérés; de ki számára? Az öt testvér az Őrtorony szerint a gazdag ember-osztály "vallásos szövetségeseit" jelenti. Nos, kérdem tisztelettel: miért nem hatott e "szövetségesekre" a "jelképes halál"? Rájuk nem vonatkozott az új szövetség? Mivel érdemelték ki ezt a kivételes "harmadik utat", hogy tudniillik megmaradhattak Mózesnél és a Prófétáknál, mialatt Krisztus tanítványai "a világ végső határáig" elvitték az állítólagos "ítélet-üzeneteket"? Fogas kérdés ez.
És az Úr, mintha szándékosan Jehova Tanúi ellen mondta volna e példázatot, így folytatta: a gazdag Lázár feltámasztását kérte, mert úgy gondolta, hogy a csoda majd meggyőzi tévelygő testvéreit. Ez az a pont, ahol a Komoly Bibliakutatók minden tudománya csődöt mond. Még a máskor oly elmés és találékony brooklyni tanítóhivatal is csak hallgat ezen a helyen. Mert hogy is lehetne az eddigi, kényszerzubbonyszerű értelmezést ráerőszakolni az itt mondottakra? Ha a "jelképes halál" átmenet a régi szövetségből az újba, akkor a "feltámadás" logikusan a törvényhez való visszatérést jelenti. Ez azonban olyan gondolati triplaszaltó, amibe már a "hű és bölcs rabszolga" is belebukna, ezért inkább csöndben marad. De a kérdés válaszra vár: miért említi az Úr itt a feltámadást? A kommentár általánosságba menekül: "Isten tehát nem ad különleges jeleket vagy csodákat, hogy meggyőzze az embereket."
Ez igaz is, de egy feltámadás csak akkor "jel" vagy "csoda", ha szó szerint értendő. Tehát Ábrahám nem mást, mint Lázár testi feltámadását tagadta meg a gazdagtól. Vagyis Lázár szó szerint meghalt, nem csupán jelképesen. Ekkor azonban sem Lázár, sem a gazdag nem emberek egész "osztályait" jelentik, hanem egyes embereket, még ha azok kitalált, példázatos alakok is. Oda jutottunk tehát, hogy a testi halál után is megmarad az ember öntudata. Ezzel tehát megdőlt Jehova Tanúinak az a dogmája, hogy a testi halálkor az egész ember megsemmisül.
Ezt a gondolatmenetet előadtam több, hozzám becsöngető (és egyre magasabb képzettségű) Tanúnak, de csak annyit értem el vele, hogy többé nem jöttek el.