2010. november 16., kedd

75 éves a kifosztott "nagy sokaság"

Egy újabb jubileumi évfordulóhoz érkeztünk idén,2010-ben,  ami a Jehova Tanúi vallás-szervezet  történelmét illeti. 
75 éves lett az Őrtorony Társulat legjellegzetesebb dogmája,a "két-osztályos kereszténység". 

Mi volt a tan kialakulásának a hátterében?  

A Jehova Tanúi szervezetének egyik  fő  jellemvonása a vallási  diktatúra.  Csak egyetlen  szempont,és  vélemény létezik teológiai-vallási kérdésekben,az  Őrtorony Társulaté.  Ezt én is megtapasztaltam a nyolc év alatt.  
Azonban volt a Szervezet  történelmében egy eset,amikor egy "alulról jött"  igényt  hallott meg,és elégített ki a "Hű és bölcs rabszolgaosztály" (Jehova Tanúi tanítóhivatala).   Csaknem hatvan éven keresztül  egy reménység volt a Bibliakutatóknál, (-és később Jehova Tanúinál) C.T.Russell nem tanított kétféle "keresztény osztályról"-ami  a reménységet  illeti-,és egy ideig J.F. Rutherford sem.  Azonban történt valami a tagság körében....  

>>" A felkent keresztényeknek azonban voltak olyan társaik is, akik később nagyon buzgók lettek a prédikálómunkában. Ők nem éreztek vágyat arra, hogy az égbe menjenek. Reménységük inkább azzal a nyilvános előadással volt összhangban, amelyet Jehova népe 1918 és 1922 között tartott meg, s melynek eredeti címe: „A világ véget ért – A most élő emberek közül milliók sohasem halnak meg!” <<  
(Jelenések nagyszerű csúcspontja közel,20. fejezet,3. bekezdés)   Szóval,"nem éreztek vágyat a tagok".  
Ahelyett,hogy "vágyat keltettek volna Rutherfordék,egy meglepő  fordulattal álltak elő:  Kitalálták  a két kasztos "kereszténységet"!  Van az  "eredeti vonal",  akik újjászülettek,- ezért Isten gyermekei,tagjai az Új Szövetségnek,-ennél fogva élhetnek az úrvacsorával.

 Az Újszövetség  ígéreteinek várományosai.  Bennük van  Szent Lélek (Szent Szellem).  És ott van alattuk a "nagy sokaság",akik nem Isten  gyermekei,nem újjászületett hívők,nincsenek az Új Szövetségben,nem tagjai Isten családjának.  75 évvel  ezelőtt  eljött a Tett  Ideje: 1935-ös kongresszuson (USA,Washington D.C.)  J.F. Rutherford  kinyilatkoztatta  az  "új igazságot": 

>>" A Jelenések 7:9–17 megértése hamarosan teljes fényében kezdett kiáradni (Zsoltárok 97:11). Az Őrtorony folyóirat többször is hangot adott annak a reménynek, hogy az a kongresszus, amelyet 1935. május 30. és június 3. között kívántak megtartani Washington D. C.-ben (Egyesült Államok), „igazi enyhülést és hasznot” jelent majd a Jonadáb által szemléltetett személyeknek. És valóban annak is bizonyult! Egy izgalmas előadásban, amelynek „A nagy sokaság” volt a címe, J. F. Rutherford, a világméretű prédikálómunka akkori vezetője, a körülbelül 20 000 főnyi kongresszusi hallgatóság előtt bibliai bizonyítékokkal támasztotta alá, hogy a modern kori más juhok azonosak a Jelenések 7:9-ben említett nagy sokasággal. Beszéde csúcspontján az előadó ezt kérte a hallgatóságtól: „Kérjük, álljanak fel mindazok, akik azt remélik, hogy örökké élnek majd a földön!” Amint a hallgatóság nagy része felállt, az előadó kijelentette: „Íme, a nagy sokaság!” Először néma csend lett, majd fergeteges taps tört ki. Mennyire örült a János osztály és a Jonadáb által szemléltetett csoport is! Másnap 840 új Tanú keresztelkedett meg, akiknek túlnyomó része a nagy sokasághoz tartozónak vallotta magát."<< 
 (Jelenések nagyszerű csúcspontja közel,20. fejezet,5. bekezdés) 
 El tudom  képzelni a sok sok ujjongó,lelkes  Jehova Tanúját a stadionban.....totális csúcspont... végre hivatalosan is a "Földi osztály"  tagjai lehetnek!  
Szerintem egy  futballmeccsen sem lehetett jobb a hangulat,amikor a hazai csapat nyer!  
De tényleg....evvel az új kinyilatkoztatással kik nyertek? 
Az Őrtorony Társulat  elégedett  lehetett...  
Bacsó Péter  feledhetetlen filmjéből, "A Tanú"-ban  hangzik el  ez a mondat: 

>>" Kiadtuk a jelszót: legyen magyar narancs! És lett magyar narancs. Mi nem ígérgetünk a levegőbe, Pelikán.  "<< 


Egyre több ember "nem érzett vágyat"  arra,hogy Krisztussal legyen az Atyai házban,szerettek volna egy "keresztény másodosztályt",-és lett  "keresztény másodosztály".

 Győzelem!  
De  kik nyertek  valójában?   
Bár  úgy tűnik,hogy   az új tanítás (a keresztény "mennyei osztály"  144.000 taggal,és a "földi osztály",mint "Nagy Sokaság")  az  utóbbi kaszt  diadala lenne,mégis  határozottan úgy látom: nem így van.  
A "Földi osztálynak  fel kellett adni azokat a kiváltságokat,amik  csak Isten gyermekeinek öröksége!  Igaz,akik számára a Szentírás a gyakorlatban  az Őrtorony Társulat termékei  voltak,azok így is távol  voltak  Isten ígéreteitől.  Nagyon jól fogalmaz  Szalai András ,  az Apológia Alapítvány vezető munkatársa,akinek könyvét: -"Jehova és a Szervezet" -minden a téma iránt érdeklődő számára szeretettel  ajánlom. 

>>"Mi  a  Tiéd? 
  Nem a Tiéd az Atya,mert nem vagy az Atya gyermeke,és nem kaptad meg a fiúság Lelkét.  De  akkor milyen alapon  szólítod Őt Atyádnak,amikor imádkozol?  (Róm.8:15-16)  Nem a Tiéd a Fiú,mert nincs meg  Benned a Fiú,és Te sem vagy a Krisztusban,tehát az élet sincs meg  Benned.  De akkor hogyan  élnél  örökké?  (1.János 5:12)       Nem a Tiéd a Szentlélek,mert nem lakik Benned,nem vagy a Temploma.  De akkor hogyan járhatnál Lélek szerint,és hogy lennél  képes nem a test  szerint élni,tehát hogy szentelődhetnél meg a Szentlélek nélkül?  (Róma 8:9, 1.Kor.6:11)  ....  Nem a Tiéd a Biblia,mert a szervezet  szerint a Társulat  nélkül csak  félreértheted.   De akkor honnan tudnád teljes  bizonyossággal,hogy valójában mi Isten terve Veled kapcsolatban?  (V.ö.:1.Jn2.27)   Nem az  történt,hogy a Társulat  teljesen bekerített?  "Isten ezt meg ezt mondja Rólad. Itt meg itt  van leírva,és ezt így meg így kell érteni.  Hogy Te máshogy érted?  Nem értheted helyesen,mert nem vagy felkent.  És ha mégis azt hiszed,hogy érted,az azért van,mert felfuvalkodott vagy!"  Akkor minek a Bibliával  bizonyítani bármit is?  Ha csak  azt  az írásszöveget veheted  észre,amelyikre ő rámutat a Bibliában, és  azokat csak úgy értelmezheted,ahogy ő értelmezi,,akkor valójában nem vak engedelmességet vár el Tőled a  szervezet?  Nem azt  akarja megalapozni a kétosztály-elmélettel,hogy Te  erre önként képes  legyél?  "<<
(Szalai András: "Jehova és a szervezet",37-38.  old.-saját kiemelésekkel- Zsotza) 

 "Bezárt agyam kulcsát  eldobom"-énekli D. Nagy Lajos a kitűnő Bikini együttes "Részegen ki visz majd haza" című dalában,és akik  bedőlnek az Őrtorony Társulat kétszintes kereszténység elméletének,azok ugyanígy tesznek:  Teljesen "bezárják  az  agyukat",mindent el kell fogadniuk  a Vezető Testülettől.  
Amíg  "érdeklődők",vagyis csak leendő Tanúk (protestáns hasonlattal: konfirmandusok),arra buzdítják őket:

"Vizsgáljatok meg mindent!  Vizsgáld felül a Biblia,és a -jelenlegi- egyházad tanítását!!"  A keresztelkedés  után már ugyanezt az  egészséges, kutató,vizsgálódó szellemi  magatartást már lázadó,nem lojális viselkedésként bélyegzik meg.  Hogy is van ez?  >>" A kétféle súlymérték és a kétféle éfa — mindkettő egyaránt utálatos Jehovának  "<< (Példabeszédek könyve 20.fejezet,10.vers-Jehova Tanúinak "Új Világ" fordítása)  Hiszem,hogy Isten nem változott meg! 

       >>"Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokra. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. "<< 
(Galata 3:26-29,Újfordítású prot. ford.)
 
Hiszem,hogy ha a "kétosztályos" kereszténység valóban-tisztán-Bibliai tanítás lenne,-nem pedig egy ingatag talajon álló értelmezés,akkor erről lenne világos utalás a Szentírásban.  De  mivel nincs,így marad az Őrtorony Társulat tekintélye.  Biblia-kontra-Őrtorony. 
Nehéz  választani,és nem fájdalommentes.  
Én választottam.  
Isten  adjon  világosságot,és  bátorságot mindenkinek a jó választáshoz! 
 [Zsotza]

7 megjegyzés:

Gabi írta...

Olvastam egyszer egy írást arról, hogy ez a tanításbeli változtatás nem volt teljesen a "jobb megértés" terméke, hanem valamilyen kényszerlépés volt. Otthon majd megkeresem mi is volt a cikkben.

Zsotza írta...

Köszönöm,Gabi! Olvastam valamelyik kritikai írásban,hogy már sokkal többen voltak Jehova Tanúi 144.000-nél,-és ugye az Új Szövetségnek csakis 144.000 tagja lehet,így kitalálták a "körön kívüli" Nagy sokaság-dogmát. Kíváncsi vagyok az Általad említett kényszerlépésre: vajon ugyanarra gondoltunk?

Zolika írta...

Körön kívüli nagy sokaság. :)

Zsotza írta...

Igen,Zoli így van. A ma élő Jehova Tanúi (kb.:a tagokból a 99 %) nem része az Új Szövetségnek,nem újjászületett,-és így nem szólíthatja-jogosan-Istent Atyjának. Tragédia.

Névtelen írta...

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=103187197&t=9003631
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=99280529&t=9003631
http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=94805187&t=9042000
http://keresztenyek.hu/download/h_menny.pdf

Zsotza írta...

Köszönöm,hasznos és fontos olvasmányok!

Névtelen írta...

Jó cikkek "Névtelen", vagyis Tamás.Csak így tovább...

Üdv: "tikktakk"