2010. december 27., hétfő

Jehova Tanúi,és az 1925-ös hamis prófécia

 Idén,-2010-ben- 85 éves jubileuma van az 1925-ös próféciának.   Biztos,hogy  nem lesz hivatalos megemlékezés  Brooklynban.    Tudnak  valamit  Jehova Tanúi az  1925-ös jövendölésekről?

Valószínű,hogy annyit  tudnak,amennyit én 'anno szellemi-lelki szabadulásom előtt,-vagyis  szinte  semmit.    Jehova Tanúi  nem ismerhetik közvetlenül , hitelesen , a régi  Őrtorony társulati  kiadványok   által saját Szervezetük  múltját,hisz ezeket nem adják ki újra,és ha a frissebb irodalmaik idéznek is belőlük- nagy  ritkán-  igyekeznek "jól válogatni",nehogy  kiderüljenek olyan tények,amelyek kínosak az Őrtorony Társulat szempontjából.

Az 1993 december 1.-i Őrtorony  folyóirat  közöl egy érdekes  esetet   az  J. F. Rutherford-ról,  az  Őrtorony Társulat második elnökéről: "Egyszer például  dogmatikus kijelentéseket tett  arra  vonatkozólag,hogy mire számíthatnak a keresztények 1925-ben.  Amikor  az  események nem feleltek meg a várakozásainak,azt mondta alázatosan a brooklyni Bétel-családnak,hogy nevetségessé tette magát." (A szövegrész-kiemelések tőlem: Zsotza)
 
"Milyen szimpatikus,és egyenes figura ez a Rutherford testvér!"-gondoltam,sok más Jehova Tanújával  együtt.  Természetesen  a részletekről semmi  információm nem volt,nem lehetett.  Amikor több tanítást meg kellett vizsgálnom,sor került  az 1925-ös tanítás megvizsgálására.  Mit tanított erről az Őrtorony Társulat,-1925 előtt?  Valóban csak J.F.  Rutherford  magánjellegű  elképzeléséről,sejtéseiről van  szó,-vagy megkérdőjelezhetetlen tanításról,amely-mint minden  Bibliamagyarázat- közvetve "Jehova Istentől" jön,az Őrtorony Társulaton keresztül?  Amit nem szabad,-de nem is lehet  megkérdőjelezni, mert az az "Igaz Hit"  megtagadásával lett  volna  egyenlő.

Nézzünk meg néhány korabeli tanítást!  J.F.  Rutherford: "Milliók élnek,akik  sohasem fognak meghalni": "Az Írás más helyen mutatja,hogy hetven jubileumot kellett megtartani (Jer.25:11, 2Krón.36:17-21)  E jubileumok  egyszerű számítása e fontos tényhez juttat  bennünket:  Hetven,-ötven éves- jubileum összesen 3500 esztendő.  Azon időszak,mely 1575 évvel  Kr.u. 1 előtt kezdődött szükségképpen 1925 végén bevégződik,és a nagy ellenkép kezdődik meg." (82. oldal,saját szöveg-kiemelés: Zsotza)      "Mint előbb állítottuk,a nagy jubileumi kör (korszak) 1925-ben kell,hogy kezdődjékEz időben az ország földi fázisa  felismerhető lesz." (83. oldal,-saját szöveg-kiemelés: Zsotza)   J.F.Rutherford "Élet" című könyvéből:  "Hisszük e mi  a  Mester állítását: Ha igen,amikor eljön az idő,hogy a Világ megismerje,akkor  azok,akik hisznek,és persze átadják magukat a föltételeknek, Jézus teljes és  határozott  állítását nyerik,hogy sohasem  halnak meg.  Az itt előadott  érvre történik tehát,hogy a dolgok régi rendje,a régi  Világ bevégződik, és  ezért elmúlik, s hogy új rend lép föl, és 1925  fogja jelezni a föltámadását a hűséges régi  kegyeseknek,és a helyreállítás kezdetét,  és  ezért  ésszerűleg  következik, hogy a népek közül  milliók,akik most a Földön élnek, a Földön lesznek még 1925-ben is.  Így, az isteni Igében előadott   ígéretek alapján arra a  bizonyos, és VITATHATATLAN   eredményre   jutunk, hogy milliók  élnek most,akik sohasem halnak meg.  (90. oldal,saját  szöveg-kiemelés:  Zsotza)  Az Őrtorony,1922, november 1.:  "Az 1925-ös dátumot még inkább  megerősítik  az Írások , mivel  azt a törvény   rögzíti,amelyet  Isten adott  Izraelnek.  Európa jelenlegi  helyzetét látva  az ember  azon csodálkozik,  hogy hogyan lehetne  visszatartani  a robbanást, és  a nagy  válsághelyzetbe  pontosan  1925  előtt  fogunk  érkezni, illetve  valószínűleg  belépni."   Az  Őrtorony, 1923, április 1. : "Vajon több,vagy legalább annyi  okunk  van  hinnünk  A Királyság  1925-ös felállításában ,mint Nóénak a Vízözönben?
  
Nem véletlenül emeltem ki a szöveg-részeket.  Ki  állíthatja  ezek  után,hogy Rutherford  állítása csupán "valószínűség"  volt?    Volt nagy magabiztosság-1925  előtt.  Igen,  az 1922-es  Őrtorony  "jövendöléséből"  valami  teljesedett....:>>"  és  a nagy  válsághelyzetbe  pontosan  1925  előtt  fogunk  érkezni, illetve  valószínűleg  belépni. "<<  Válsághelyzet  az  volt:  Brooklynban, az Őrtorony Társulat  központjában!  1925-ben semmi nem történt,-szemben  1914-el,-amire  rá lehetett  volna  fogni  valami  "láthatatlan"  beteljesedést.  Választhattak  volna  Rutherfordék:  Beismerni  egyenesen,és  őszintén  az  igazat:  hogy  megint  hamisan  prófétáltak, "Jehova nevében", a Szentírás tekintélyével  "igazolva"  az  1925-ös tanítást (  ha már  Ők  "képviselik"  az "Igazságot"),vagy   pedig  folytatni  a "jól bevált  módszert",a  ködösítést. 
  
Nem okozott  senkinek  sem meglepetést,hogy a Brooklyni  Vezérkar  az  utóbbit választotta,-ahogy  mindig.  "Akkoriban,  az 1920-as  években  Jehova  bizonyosan  megáldotta  az Ő népét,és  ellátta  mindazzal,amire a Királyság-érdekek  előmozdításához  szüksége  volt.  A  kinyilatkoztatások  előrehaladásának Istenének is  bizonyult. Ennek  az  volt  az  eredménye, hogy a Biblia-kutatóknak  gondolkodásukat  sok  mindenben  át kellett  alakítaniuk.   De  hálásak  voltak  Isten  vezetéséért, és  hamar  készek  bizonyultak arra, hogy  Jehova  tanítsa őket.  Isten  népének például  meg kellett  változtatni  nézeteit  az 1925-ös  évről.  Azt  gondolták  ugyanis,hogy  ezzel  az  évvel befejeződik  a 70  kürtölési  időszak, melyek  mindegyike az izraelitáknak  Kánaánba  való  bevonulásától számított 50- 50 évig tartott, és  ezzel egybekötötték a helyreállítást,és  az  áldásokat is." ("A Mi Királyság-szolgálatunk, 1977/5:  "Jehovától tanítva")  

Döbbenetes....  Nem olvasta  vissza  J.F. Rutherford a saját írásait, állításait?   Milliós  példányszámban  voltak  nyomtatva,és  terjesztve!   Senki sem mondta,hogy  "Figyelj,Rutherford testvér,pár  évvel  ezelőtt  még bizonyos,és  vitathatatlan tény volt  a  Királyság 1925-ös  felállítása?   Visszatérve  Rutherford  Bétel-otthon-beli  vallomására, látható,hogy az 1993-as  Őrtorony  messze nem hű a tényekhez,és a történelemhez.  Ugyanis az 1925-ös prófécia nem pusztán  J. F. Rutherford  "szellemi  időjárás-jelentése"  volt,ami  éppen "nem jött be",hanem  "Jehova Isten,és a Biblia" tekintélyével  alátámasztott,"atombiztos"  hivatalos tanítás volt,  aminek  a legszelídebb  megkérdőjelezése
is  kiközösítési ok!  J.F. Rutherfordra  jellemző,hogy   nem   vállalt valódi  felelősséget  a nyilvánvaló,hamis próféciáért, "elintézte"  avval,hogy "nevetségessé tette magát".  

Az,hogy rákényszerített  a  "Bibliakutatókra"  Jehova Tanúi  elődeire  egy  elképesztő jövendölést,-amiért  minden  bizonnyal  az 1925-ös  spekulációkat elfogadni nem tudó  tagoknak menniük kellett a Szervezetből,arról marad a nagy Csend.   Miért  nem kért  bocsánatot  az  Őrtorony Társulat  kiadványainak összes  olvasójától, Jézus Krisztustól,és  Jehova Istentől?  Most  még lehet....de  amikor eljön  Jézus Krisztus  bíróként,akkor  a hamis  prófétá(k)nak már nem  lesz  idejük,és  lehetőségük.   "Az ördög pedig,aki megtévesztette őket a tüzes és kénköves  tóba vettetett, ahol a fenevad,és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel,és nappal  örökkön-örökké" (Jelenések könyve,20. fejezet,10. vers)   Az  Úr Jézus  adjon minden Igazság-keresőnek  bátorságot,és szabadulást!  [Zsotza] 

2010. december 22., szerda

Elnökválasztás Belaruszban-2010

Megtörtént az,ami várható volt Belaruszban....  Alekszandr Lukasenko  újra megnyerte az elnök-választást.  Ami  (szerintem)  furcsa...szomorú: Még  az elnökválasztás  idejére sem sikerült a belarusz ellenzéknek  összefogni.  (A  "széthúzás"  nevű "sportág" nem  magyar specialitás...) [;<-((  Jócskán megkönnyítették a "Bátyká"-nak  nevezett eddigi elnök győzelmét.  Alekszandr Lukasenka legyőzhetetlen  egyenlőre.  Kíváncsi vagyok arra, hogy ha az ellenzék megerősödik,és legközelebb egy jelöltet állít Lukasenko ellen,sikerül-e legalább második fordulót kiharcolnia?  Erre várni kell még négy évet!  >>"Alekszandr Lukasenko győzelme tulajdonképpen borítékolható volt. És a tömeggyűlésre kiment emberek reagálását nem magának a győzelemnek ténye váltotta ki, hanem a túlzott szavazattöbbség – véli Mihail Alekszandrov, a FÁK országai intézetének szakértője  Így vagy úgy, de semmi bizonyíték nincs a szavazatok meghamisítására. Tény viszont, hogy a választás előtti verseny során nem egyformák voltak a jelöltek feltételei.  Lukasenko természetesen kihasználta a hírhedt „adminisztratív erőforrást”.   De a leglényegesebb az, hogy az ellenzék képtelen volt komoly konkurenciát támasztani a hivatalban levő elnökkel szemben – fogalmaz Jevgenyij Mincsenko, a politikai szakértői véleményezés nemzetközi intézetének igazgatója.
A fő ok, ami miatt Lukasenko ilyen kitűnő eredményt ért el – az ellenzék képviselőinek teljes impotenciája, tehetetlensége. Mind a kilencen fejetlen választási kampányt folytattak. Sőt, az is meglepett engem, mennyire agresszívan viselkedtek egyes jelöltek az eredmények összegzése idején. "<< (A teljes  cikk elolvasható itt: Oroszország Hangja Rádió honlapja  ) Lent egy két évvel ezelőtti kampány-videó,-csak érdekességnek.   [Zsotza]   

2010. december 4., szombat

NET-szünet

Kedves Olvasó!  Az internet-elérésem nagyon  bizonytalan   (PR-Telekom) A modem "PC-activity" led-je időnként elalszik,de az ügyfélszolgálatosok szerint  részükrő  minden O.K... (?) Így  bizonytalan ideig nem vagyok elérhető a NET-en. Lehet hogy  szolgáltatót kellene  váltanom...?  Esetleg kábelesről mobil-internetre...?  Ha valaki kommentelne,kérem legyen türelemmel,mert  ritkán tudok kölcsön NET-eléréshez  jutni. (Előmoderálás  után jelennek meg a kommentek.)  Köszönöm  Látogatásotokat,és Türelmeteket!  Alternatív  kapcsolat:  Mobiltelefon: +36303012161  /Zsotza/

2010. december 1., szerda

Jehova Tanúja,vagy Jehovista?

Egy cikk jelent meg a   hvg.hu  -n,ami összefoglalja Szalai Andrásnak, az Apológia Alapítvány vezető munkatársának a Jehova Tanúiról szóló ismeretterjesztő-felvilágosító előadását. Érdemes elolvasni    -->> ITT <<--  

A témát ismerők "fennakadhatnak" néhány kifejezésen,mégis azt javaslom: érdemes elolvasni,és az üzenetére figyelni! Kicsit fájlalom,hogy a Közösség tagjai által használt,és elfogadott "Jehova Tanúi" felekezet-név mellett előkerült a "Jehovista" elnevezés is,amit még,egyenlőre- elutasítanak,és sértőnek tartanak. Nos,ezen persze lehet vitatkozni. "pro-és kontra"....
Nem szabad elfelejteni,hogy micsoda változáson ment keresztül az "egyház" szó!   Egészen az 1990-es évek közepéig szitok-szónak számított ("Fúj,Modern_Nagy_Babilon_Egyházak"!!)  Az "egyház"= hamis kereszténység.    Világos volt a "képlet"!

Visszaemlékszek,még "friss hírnök" voltam ('anno 1987 kb.),amikor naívan meg mertem kérdezni az egyik vént, "Kis" Nagy Misi bácsit.   (A "Nagy" volt a hivatalos,vezetékneve,de mivel nagyon alacsony volt,ezért -Ő maga- időnként tréfásan így mutatkozott be: "KisNagy Mihály vagyok!"  Másik beceneve: "Apróka") Ő az egyik legszimpatikusabb ,legtoleránsabb vén volt Halásztelken. (már meghalt.  A Feltámadás Urának kegyelme legyen Vele!) -"Mi a közösségünk elnevezése?" - Csodálkozva rám néz...: -"Mi lenne...? Hát mi vagyunk Jehova Isten népe!" - Csak tovább próbálkozom...: "-Jó,értem én... nem vagyunk szekta. Nem vagyunk egyház. /Fúúj! Ilyet gondolni!?! [;<-) / Mégis mi a közösségünk elnevezése?" -erre Ő: "Jehova Isten népe vagyunk!!"   Láttam,hogy nem kapok választ,nem erőltettem ezt az "interjút".   Ezután pár évvel később (1989) megtörtént a hivatalos állami elismerés.   A közösség elnevezése: "Magyarországi Jehova Tanúi vallás-szervezet".  
Eltelt (kb.:) egy évtized,én már nem voltam a Szervezet tagja,amikor figyelmes lettem az új elnevezésre: "egyház"!   Nocsak...?   Hát mégis...?

Ami eddig szitokszó volt ("egyház"-és esetleg a jövőben: "Jehovista"),az lehet elfogadott kifejezés...?  Az első században is egy "népi elnevezést" fogadtak el az akkori Krisztus-hívők: Biblia,-Apostolok Cselekedeteiről írt könyv,11. fejezet, 26. vers: >>"És lőn, hogy ők egy egész esztendeig forgolódtak a gyülekezetben, és tanítottak nagy sokaságot; és a tanítványokat először Antiókhiában nevezték keresztyéneknek."<< (Kiemelés tőlem,-Zsotza)   Persze,nem a Jehova Tanúi egyének elméjében "gyulladt isteni szikra",hanem a brooklyni Főhivatalból (New York,U.S.A) küldhették az új határozatot.  Érdekes (szomorú) a helyzet a "keresztelés" szóval,amely az ismert,és -szerintem- pontosabb "bemerítkezés" (A "baptidzo"-görögül- Zsotza) szót váltotta az Őrtorony Társulat szóhasználatában.  

 Egy korábban elutasított, negatív,és pontatlan szóval felcseréltek egy közismert teológiai kifejezést.  Egy közösségi oldalon egy "kereszteletlen hírnök" (-így nevezik azokat,akik már misszióznak,de még nem tagok hivatalosan-) így dicsekedett : "Hála Jehovának, EGYHÁZ lettünk!!" Szegény,ha tudta volna...  ezért a lelkendezésért milyen feddést kapott volna a vénektől!   Az idők változnak...sőt,nem csak azok!
            [Zsotza]