2010. december 27., hétfő

Jehova Tanúi,és az 1925-ös hamis prófécia

 Idén,-2010-ben- 85 éves jubileuma van az 1925-ös próféciának.   Biztos,hogy  nem lesz hivatalos megemlékezés  Brooklynban.    Tudnak  valamit  Jehova Tanúi az  1925-ös jövendölésekről?

Valószínű,hogy annyit  tudnak,amennyit én 'anno szellemi-lelki szabadulásom előtt,-vagyis  szinte  semmit.    Jehova Tanúi  nem ismerhetik közvetlenül , hitelesen , a régi  Őrtorony társulati  kiadványok   által saját Szervezetük  múltját,hisz ezeket nem adják ki újra,és ha a frissebb irodalmaik idéznek is belőlük- nagy  ritkán-  igyekeznek "jól válogatni",nehogy  kiderüljenek olyan tények,amelyek kínosak az Őrtorony Társulat szempontjából.

Az 1993 december 1.-i Őrtorony  folyóirat  közöl egy érdekes  esetet   az  J. F. Rutherford-ról,  az  Őrtorony Társulat második elnökéről: "Egyszer például  dogmatikus kijelentéseket tett  arra  vonatkozólag,hogy mire számíthatnak a keresztények 1925-ben.  Amikor  az  események nem feleltek meg a várakozásainak,azt mondta alázatosan a brooklyni Bétel-családnak,hogy nevetségessé tette magát." (A szövegrész-kiemelések tőlem: Zsotza)
 
"Milyen szimpatikus,és egyenes figura ez a Rutherford testvér!"-gondoltam,sok más Jehova Tanújával  együtt.  Természetesen  a részletekről semmi  információm nem volt,nem lehetett.  Amikor több tanítást meg kellett vizsgálnom,sor került  az 1925-ös tanítás megvizsgálására.  Mit tanított erről az Őrtorony Társulat,-1925 előtt?  Valóban csak J.F.  Rutherford  magánjellegű  elképzeléséről,sejtéseiről van  szó,-vagy megkérdőjelezhetetlen tanításról,amely-mint minden  Bibliamagyarázat- közvetve "Jehova Istentől" jön,az Őrtorony Társulaton keresztül?  Amit nem szabad,-de nem is lehet  megkérdőjelezni, mert az az "Igaz Hit"  megtagadásával lett  volna  egyenlő.

Nézzünk meg néhány korabeli tanítást!  J.F.  Rutherford: "Milliók élnek,akik  sohasem fognak meghalni": "Az Írás más helyen mutatja,hogy hetven jubileumot kellett megtartani (Jer.25:11, 2Krón.36:17-21)  E jubileumok  egyszerű számítása e fontos tényhez juttat  bennünket:  Hetven,-ötven éves- jubileum összesen 3500 esztendő.  Azon időszak,mely 1575 évvel  Kr.u. 1 előtt kezdődött szükségképpen 1925 végén bevégződik,és a nagy ellenkép kezdődik meg." (82. oldal,saját szöveg-kiemelés: Zsotza)      "Mint előbb állítottuk,a nagy jubileumi kör (korszak) 1925-ben kell,hogy kezdődjékEz időben az ország földi fázisa  felismerhető lesz." (83. oldal,-saját szöveg-kiemelés: Zsotza)   J.F.Rutherford "Élet" című könyvéből:  "Hisszük e mi  a  Mester állítását: Ha igen,amikor eljön az idő,hogy a Világ megismerje,akkor  azok,akik hisznek,és persze átadják magukat a föltételeknek, Jézus teljes és  határozott  állítását nyerik,hogy sohasem  halnak meg.  Az itt előadott  érvre történik tehát,hogy a dolgok régi rendje,a régi  Világ bevégződik, és  ezért elmúlik, s hogy új rend lép föl, és 1925  fogja jelezni a föltámadását a hűséges régi  kegyeseknek,és a helyreállítás kezdetét,  és  ezért  ésszerűleg  következik, hogy a népek közül  milliók,akik most a Földön élnek, a Földön lesznek még 1925-ben is.  Így, az isteni Igében előadott   ígéretek alapján arra a  bizonyos, és VITATHATATLAN   eredményre   jutunk, hogy milliók  élnek most,akik sohasem halnak meg.  (90. oldal,saját  szöveg-kiemelés:  Zsotza)  Az Őrtorony,1922, november 1.:  "Az 1925-ös dátumot még inkább  megerősítik  az Írások , mivel  azt a törvény   rögzíti,amelyet  Isten adott  Izraelnek.  Európa jelenlegi  helyzetét látva  az ember  azon csodálkozik,  hogy hogyan lehetne  visszatartani  a robbanást, és  a nagy  válsághelyzetbe  pontosan  1925  előtt  fogunk  érkezni, illetve  valószínűleg  belépni."   Az  Őrtorony, 1923, április 1. : "Vajon több,vagy legalább annyi  okunk  van  hinnünk  A Királyság  1925-ös felállításában ,mint Nóénak a Vízözönben?
  
Nem véletlenül emeltem ki a szöveg-részeket.  Ki  állíthatja  ezek  után,hogy Rutherford  állítása csupán "valószínűség"  volt?    Volt nagy magabiztosság-1925  előtt.  Igen,  az 1922-es  Őrtorony  "jövendöléséből"  valami  teljesedett....:>>"  és  a nagy  válsághelyzetbe  pontosan  1925  előtt  fogunk  érkezni, illetve  valószínűleg  belépni. "<<  Válsághelyzet  az  volt:  Brooklynban, az Őrtorony Társulat  központjában!  1925-ben semmi nem történt,-szemben  1914-el,-amire  rá lehetett  volna  fogni  valami  "láthatatlan"  beteljesedést.  Választhattak  volna  Rutherfordék:  Beismerni  egyenesen,és  őszintén  az  igazat:  hogy  megint  hamisan  prófétáltak, "Jehova nevében", a Szentírás tekintélyével  "igazolva"  az  1925-ös tanítást (  ha már  Ők  "képviselik"  az "Igazságot"),vagy   pedig  folytatni  a "jól bevált  módszert",a  ködösítést. 
  
Nem okozott  senkinek  sem meglepetést,hogy a Brooklyni  Vezérkar  az  utóbbit választotta,-ahogy  mindig.  "Akkoriban,  az 1920-as  években  Jehova  bizonyosan  megáldotta  az Ő népét,és  ellátta  mindazzal,amire a Királyság-érdekek  előmozdításához  szüksége  volt.  A  kinyilatkoztatások  előrehaladásának Istenének is  bizonyult. Ennek  az  volt  az  eredménye, hogy a Biblia-kutatóknak  gondolkodásukat  sok  mindenben  át kellett  alakítaniuk.   De  hálásak  voltak  Isten  vezetéséért, és  hamar  készek  bizonyultak arra, hogy  Jehova  tanítsa őket.  Isten  népének például  meg kellett  változtatni  nézeteit  az 1925-ös  évről.  Azt  gondolták  ugyanis,hogy  ezzel  az  évvel befejeződik  a 70  kürtölési  időszak, melyek  mindegyike az izraelitáknak  Kánaánba  való  bevonulásától számított 50- 50 évig tartott, és  ezzel egybekötötték a helyreállítást,és  az  áldásokat is." ("A Mi Királyság-szolgálatunk, 1977/5:  "Jehovától tanítva")  

Döbbenetes....  Nem olvasta  vissza  J.F. Rutherford a saját írásait, állításait?   Milliós  példányszámban  voltak  nyomtatva,és  terjesztve!   Senki sem mondta,hogy  "Figyelj,Rutherford testvér,pár  évvel  ezelőtt  még bizonyos,és  vitathatatlan tény volt  a  Királyság 1925-ös  felállítása?   Visszatérve  Rutherford  Bétel-otthon-beli  vallomására, látható,hogy az 1993-as  Őrtorony  messze nem hű a tényekhez,és a történelemhez.  Ugyanis az 1925-ös prófécia nem pusztán  J. F. Rutherford  "szellemi  időjárás-jelentése"  volt,ami  éppen "nem jött be",hanem  "Jehova Isten,és a Biblia" tekintélyével  alátámasztott,"atombiztos"  hivatalos tanítás volt,  aminek  a legszelídebb  megkérdőjelezése
is  kiközösítési ok!  J.F. Rutherfordra  jellemző,hogy   nem   vállalt valódi  felelősséget  a nyilvánvaló,hamis próféciáért, "elintézte"  avval,hogy "nevetségessé tette magát".  

Az,hogy rákényszerített  a  "Bibliakutatókra"  Jehova Tanúi  elődeire  egy  elképesztő jövendölést,-amiért  minden  bizonnyal  az 1925-ös  spekulációkat elfogadni nem tudó  tagoknak menniük kellett a Szervezetből,arról marad a nagy Csend.   Miért  nem kért  bocsánatot  az  Őrtorony Társulat  kiadványainak összes  olvasójától, Jézus Krisztustól,és  Jehova Istentől?  Most  még lehet....de  amikor eljön  Jézus Krisztus  bíróként,akkor  a hamis  prófétá(k)nak már nem  lesz  idejük,és  lehetőségük.   "Az ördög pedig,aki megtévesztette őket a tüzes és kénköves  tóba vettetett, ahol a fenevad,és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel,és nappal  örökkön-örökké" (Jelenések könyve,20. fejezet,10. vers)   Az  Úr Jézus  adjon minden Igazság-keresőnek  bátorságot,és szabadulást!  [Zsotza] 

5 megjegyzés:

Gabi írta...

Ha jól olvastam vissza, akkor 1919-ben hangzott el az a kijelentés Rutherfordtól, hogy "milliók élnek, akiknek soha nem kell meghalniuk". Ha azt mondom, hogy 2011 van, akkor meg kellene nézni valahol, hogy a 92 éven felüliek valóban vannak-e még milliós létszámban. Önmagában e prófécia (1925) kudarca is komoly tény a szervezet megbízhatósága ügyében, de megpróbálom kideríteni a létszámot :)

Zsotza írta...

Igen,Gabi egy nyilvánvalóan hamis próféciáról van szó.Valóban nagyon fontos szempont A "Milliók élnek,akik soha nem kell meghalniuk" Rutherford szlogen / prófécia az 1920-as években élt emberekre vonatkozott volna. Nagyon fontos,hogy a Szervezet iránt érdeklődő emberek megismerjék az Őrtorony Társulat múltját. Ami igazán nagy probléma a "Jehova Tanúi Egyház" hitelességévek kapcsolatban: Nincs nyílt,egyenes,és nyilvános bűnbánat,és bocsánatkérés,-valamint a lelkiismereti okokból kizárt /elkülönült egykori "Jehova Tanúi" tagságának visszaállítása. Köszönöm a Kommentet,Gabi!

Névtelen írta...

Arról nem is beszélve, hogy még néhány hónappal ezelőtt is tanulmányozási cikkben dícsérte az Őrtorony Ruthefordot ezért a kijelentéséért (milliók élnek...). Nem is értem, teljesen nyilvánvaló, hogy nem jött be, akkor most hogy is van ez? A duplagondol jut eszembe (Orwell:1984)- ez az a képesség, hogy két, egymásnak ellentmondó nézetet is elfogadunk, ennek érdekében nem veszünk észre teljesen nyilvánvaló dolgokat sem - tulajdonképpen OLTALMAZÓ BUTASÁG-ot jelent. Szörnyű. Nem bánt senkit, hogy hülyét csinálnak belőle? Komolyan, ha lesz időm, összegyűjtök néhány példát arra, amikor teljesen nyilvánvalóan egymásnak ellentmondó érvekkel próbálnak bizonyítani dolgokat. Tamara

Gabi írta...

Nem én jöttem rá, hanem más, de ide tartozik. Tehát Rutherford 1925-tel összefüggésben mondta, hogy "milliók élnek, akiknek nem kell meghalni". Ezek a milliók legalább 92 évesek kell legyenek és akkor milliók, ha legalább 2 millióan vannak. A Ruthetford által tett kijelentés szerint ezeknek a millióknak a mai Jehova Tanúihoz tartozó 100 ezer gyülekezetben kell lenniük. Ez gyülekezetenként 20 olyan keresztelt vagy érdeklődő, aki 92 év felett.
Úgy gondolom nem tévedek, ha azt gondolom, hogy ez a próféciája (is) kudarcot vallott.
Abban igazad van, hogy a szervezet részéről illő lenne egy egyenes és nyílt beismerés, bocsánatkéréssel és jóvátétellel.

Zsotza írta...

Kedves Tamara,és Gabi nagyon a szívemből Fogalmaztatok! Áldott,boldog Újévet kívánok Nektek,és a NET-napló minden kedves Olvasójának! Köszönöm mindenkinek a látogatást!