2011. december 26., hétfő

C.T.R. -95

Idén  volt  a  legendás  vallásalapító, - Jehova Tanúi  szerint az  igazi  kereszténység helyreállítójának,
Charles  Taze  Russell   halálának  95.  évfordulója. 

1916 október 31.-én hunyt el vonaton utolsó misszionárius útján, 
Texas állam Pampa városában. (U.S.A)
 A  mai  Jehova Tanúi  döntő  többsége  a  nevét  ismeri  csupán,
de  egyetlen  könyvet  sem  olvashatott  Charles Taze  Russelltől,  -mivel az  általa  alapított (!)  Őrtorony  Társulat  nem  nyomtatja  újra, nem  terjeszti.  
 Vannak  viszont  olyan  honlapok,ahol  olvashatóak  Russell  írásai,és  Vele  kapcsolatos tanulmányok:  http://www.bibletoday.com , http://biblestudents.com ,

www.pastor-russell.com , http://www.ctrussell.us ,
http://www.heraldmag.org , http://pastorrussell.blogspot.com

                               Azért elgondolkodtató….
A reformátusok kiadják,és megbecsülik Kálvin műveit,az evangélikusok Luther írásait,
az adventisták E.G.White tanításait, a  metodisták  John  Wesley  tanításait.
 Jehova (mai) Tanúi 99,9 % egy C.T. Russell művet se olvas(hattak) el…
                                Nem furcsa ez..?!
Mert ha a “növekvő világosság” lenne a mellőzés_valódi_ indoka,
akkor -evvel az  indokkal  a  Biblia  nagy  részét  is  "indexre  tehetné"  a  Vezető Testület!
 

 

Sajnálatos  módon  egyik  magyar  nyelvű  "Jehova Tanúi"  irányzat  honlapján  sem  olvasható  megemlékezés  Russellről.
Pedig  Russell  nélkül  nem  létezhetnének az  ő  felekezeteik,

-és  mégsem  méltatták személyét  megemlékezésre.
Kétségtelenül  az  egyik  legvitatottabb  vallási  személy,
a  követői  a  "laodiceai  kor hírnökének", a  legnagyobb  reformátornak:

 " Nem,drága barátaim, nem állítom,hogy valami  felsőbbrendűséggel,
természetfeletti erővel, méltósággal, vagy hatalommal  rendelkeznék.  (...) 
Az Igazságokat,amelyeket,mint Isten szócsöve  elmondok, 
nem látomásokban  vagy álmokban  kaptam kinyilatkoztatások  révén,
s nem is Isten  valóságos hangját   hallva,   és nem mind  egyszerre,  hanem  fokozatosan" 
   (C.T.R, -Az Őrtorony, 1906 július 15 )
Akik  elutasítják,  azok  hamis  prófétának, eretneknek  tekintik.

A  Bibliakutatók  Baráti  Körének   honlapján  olvasható  a  nagyon találó  megfogalmazás:

>>" Sokat vitatott és nagyon érdekes kérdés, hogy Russell ma az eredeti felfogásával lehetne-e Jehova Tanúja. 

Sok olyan vallásos nézete volt amiért a mai szervezet kiközösítené,
például a piramismisztika, a születésnapok, a karácsony, a kereszt,
a katonai szolgálat helyeslése és a vérkérdés.
A legtöbb életrajzírója azt vallja, hogy alapvetően jó szándékú, 

de félrevezetett ember volt. "<<
Ebben  a  postban  most  nem  kívánok  foglalkozni  tanításaival.
Vajon  élete,és  munkássága  milyen  tanulságokkal  szolgál?

1.: Pénz
Bár nézetei miatt   ma  nem  lehetne még egyszerű "hírnök"  (tag) sem a leglazább
Jehova Tanúi  gyülekezetben  sem,  tiszteletreméltó,hogy  nem  "félszívvel",  "félpénzzel"
áldozott  a  missziójára, nem  kuncsorgott  állami  támogatásért,
 nem  szólította  fel  hallgatóit  adakozásra :  >>" „ A Sioni Őr toronynak — hisszük és valljuk — JEHOVA a támogatója, s mindaddig, amíg ez így lesz, a folyóirat sohasem fog emberektől koldulni vagy támogatást kikönyörögni. Amikor az, aki azt mondja: 

’A hegyek minden aranya és ezüstje az enyém’, nem gondoskodik többé a szükséges anyagiakról, megértjük majd, hogy ideje beszüntetni a folyóirat megjelenését.” [...]
A modern időkben — miként az első században — a prédikáló munkánkat nagymértékben a felszólítás nélküli, egészen önkéntes adományok támogatták (Róma 15:26; 2Kor 9:13). Ebben a tekintetben maga Russell testvér járt az élen. Megszüntette az apjával folytatott üzlettársi viszont, és személyes vagyonát, mintegy negyedmillió dollárt, a Királyság-munkára áldozta fel. Sok hű társa — aki hasonló odaadást tanúsított Jehova iránt — követte példáját. 
"<<  ( A  mi  királyság szolgálatunk, 1981.3.)

2.: Technika  

Russell a   modern technikai  eszközöket  használta  a  missziós munkájában.

Ahogy  a középkori  reformátorok  felhasználták  a  nyomdákat, úgy  C.R. Russell  is  felhasználta  a  sajtót,-de  Ő  már  a  filmet  is  "szolgálatba  állította".

>>" Mily korszakalkotó vállalkozás volt „ A teremtés története képekben” című film! A mozgófilmet egyesítette a színezett üvegből készült diaképekkel, és a szinkron gramofonlemezről lejátszott bibliai előadásokból és zenéből állt. 1913-ban Az Őrtorony [ang.] ezt mondta egy arkansasi (USA) kongresszusról: „Egyhangúlag elhatároztuk, elérkezett az ideje annak, hogy mozgófilmet használjunk a bibliai igazságok tanításában . . . [Russell] elmondta, hogy három éve dolgozik ezen a bizonyos terven, és hogy már több száz gyönyörű képpel kész van, amelyek kétségtelenül nagy tömegeket fognak vonzani, hirdetni fogják az evangéliumot,
és segíteni fognak a közönségnek,
hogy újra higgyen Istenben.
"<<  (  Őrtorony, 1998, május  15 )

Ha  ma  élne  Russell, akkor  talán sokkal  intenzívebben  használná a rádió,televízió,
és az  internetet.   Ezek  közül  csak  a  legutóbbit  használja  az  Őrtorony  Társulat.
Összesen  csak  három  hivatalos honlap közvetíti  a  brooklyni  tanokat:  "watchtower.org" , "jw.org" ,  és a   "jwmedia.org" .   Bonyolult, zsúfolt  weboldalak, "százféle"  nyelven.
Talán a  technikai  vívmányokra  fogékony  C.T.R. intézkedne,hogy  országonként / nyelvenként  önálló, áttekinthető(bb)  weboldalak  képviselhessék  tanításait. 
(Két  példa: Németország: JehovasZeugen.De , Kanada:  Jehovah.Ca  )
A  hivatalos  email-elérhetőség  igen  titkos,-volt  hogy  tőlem(!)  kérdezték  többször,
pedig  a  XXI. század második  évtizedében  elengedhetetlen  a  korszerű,
és  egyszerű,  ésszerű  kommunikációhoz.  
Ehelyett  a  hivatalos  honlapon egy  12 (!)  kérdésből  álló  kapcsolat-lap  segítségével  lehet  írni  az  Őrtorony  Biblia,és  Traktátus  Társulatnak.

A  mormon  honlapon  -evvel  szemben-  még  chat-lehetőség  is  kínálkozik.
Talán  még  Charles  taze  Russell  is  egyetértene a  következő  állításal:

>>" A Tanúk leragadtak az elektronika előtti világ ajtóról-ajtóra végzett eladási rutinjában,
       mindenféle elektronikus 'kinyúlás' nélkül, kivéve a watchtower.org -ot,
       amit soha senki nem fog megtalálni, hacsak nem keresi szándékosan.
"<<


(Stephen Cox:Túlélheti-e az Igazság az Internetet? )3.  Intő  példa a  következetlenségre
>>" Charles T. Russell, az Őrtorony Társulat későbbi elnöke 1878-ban megszakította kapcsolatát N. H. Barbour-ral, a The Herald of the Morning című folyóirat társkiadójával,
mivel vita támadt közöttük a váltságdíj kérdésében.
Mr. Barbour nem hitt Jézus áldozata bűneltörlő erejében.
Ezután a bibliakutatók — ahogyan akkor Jehova tanúi magukat nevezték
 — még éveken át a váltságdíjat tekintették a Biblia fő tanításának. 
"<<
 ( Őrtorony, 1982, augusztus 1. - saját  kiemeléssel:  Zsotza)

Sajnos, Krisztus  váltságáldozatáról,és  a  hit  általi  megmentésről
 szóló  Igazság  mégis   háttérbe  szorult. 
>>"
Ha az Írástanulmányok hat kötete gyakorlatilag a Biblia tematikusan elrendezve, megadva a bizonyító bibliai szöveget,
 akkor nem helytelen a köteteket ‘rendezett formátumú Bibliának’ nevezni.
Ez azt jelenti, hogy [a hat kötet] nem pusztán kommentár, hanem gyakorlatilag maga a Biblia. (…) Továbbá, nem csak hogy úgy találjuk, az emberek magának a Bibliának a tanulmányozásával nem láthatják meg az isteni tervet, de azt is látjuk, hogy bárki,
 aki félreteszi az Írástanulmányokat, még ha használta is azokat, miután megismerte azokat,
miután azokat tíz éven át tanulmányozta — ha azután mégis félreteszi őket,
 és figyelmen kívül hagyja őket, és egyedül a Bibliához fordul, bár tíz éven át értette a Bibliát,
a mi tapasztalatunk azt mutatja, hogy két éven belül sötétségbe jut.
Másfelől,
ha pusztán az Írástanulmányokat és annak utalásait olvasta volna,
 és egy oldalt sem olvasott volna magából a Bibliából,
világosságban lenne annak a két évnek a végére,
mert az övé lenne az Írások világossága.
"<<  (Az Őrtorony, 1910/09/15 p. 298.)


Fontos  reformátori  szellemi  örökség  az  egyedül  hit  általi  üdvösség.
Bárcsak  világosan  felismerte, és  következetesen tanította  volna!

>>"
Te azonban maradj meg azokban, amiket tanultál, és amiket meggyőzetve elhittél,
 tudva, hogy kiktől tanultad őket,
és hogy csecsemőkorodtól ismered a szent írásokat,
amelyek képesek bölccsé tenni téged a megmentésre a Krisztus Jézusba vetett hit által
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra,
az igazságosságban való fegyelmezésre,
hogy az Isten embere teljesen alkalmas,
minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen.
"<<  ( II. Timótheushoz írt  levél,3:14-17  Új Világ fordítás, -saját  kiemeléssel:  Zsotza)


>>"
Így tehát most, hogy a hit eredményeként igazságossá nyilvánítottak minket,
      örvendjünk békének az Istennel Jézus Krisztus, a mi Urunk által,
 
      aki által szabad utunkat is nyertük a hit révén e ki nem érdemelt kedvességbe,
      amelyben most állunk;
     és ujjongjunk az Isten dicsőségének reménysége alapján. 
     És ujjongjunk akkor is, amikor nyomorúságokban vagyunk,
     mivel tudjuk, hogy a nyomorúság kitartást eredményez,
     a kitartás pedig helyeselt állapotot, a helyeselt állapot pedig reménységet, 
     és a reménység nem vezet csalódáshoz; 

     mert az Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott szent szellem által. "<<
(Rómaiakhoz írt levél, 5:1-5, Új Világ fordítás, -saját  kiemeléssel:  Zsotza )


>>" Legyen azért tudtotokra, testvérek,
      hogy Általa a bűnök megbocsátását hirdetjük nektek,
      és hogy mindabban, amiben Mózes törvénye által nem lehetett

vétlennek nyilvánítani benneteket,
       Általa  mindenkit vétlennek nyilvánítanak, aki hisz.
  "<<  (Ap.Csel. 13:38 Új Világ fordítás, -saját  kiemeléssel:  Zsotza )

>>"
Azért írom nektek ezeket, hogy tudjátok, hogy örök életetek van,
      nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében.
  "<<  ( János apostol I. levele,  5:13
        Új Világ fordítás, -saját  kiemeléssel:  Zsotza
)


Bár  továbbra  is  elhatárolódom  Charles  Taze  Russell  tanaitól, eltűnődtem: mit  élhetett  át
az  ismert  prédikátor az  utolsó  óráiban?   (F)elismerte -e  önmagáról,hogy   bűnös,
tévúton  járt, és  csak az  Úr  Jézus  Krisztus  váltságáldozatába  vetett  hit  által  kaphat  kegyelmet?  Vajon   megbánhatta-e  tévelygéseit  az  utolsó  percekben,
mint  a  Jézus  mellett  keresztre  feszített  rabló: 
 >>" Az oszlopra akasztott gonosztevők egyike pedig ezt mondta neki becsmérlően:
 „Te vagy a Krisztus, nem? Mentsd meg magad, és minket is!”
 
Feleletül a másik megdorgálta őt, és ezt mondta:
 „Egyáltalán nem féled az Istent, most, hogy ugyanazon ítélet alatt vagy?
 
És mi bizony jogosan, mert teljes mértékben azt kapjuk, amit megérdemlünk a tetteinkért,
 de ez az ember semmi kivetnivalót nem tett.
"<<

(Lukács evangéliuma 23: 39-41, Új Világ fordítás)

Isten  kegyelme  felülmúlja  a  vallásos,  dogmatikus  elképzeléseket.
Sámson  testies gondolkodású,  erőszakos ember  volt.
Igaz  ember  volt, sok  rossz  döntéssel.
Élete öngyilkossággal,és  bosszúval  ért  véget. 
Mégis:  a Bibliában, a  Zsidókhoz  írt  levél 11. fejezet, 32.  versében  ott  szerepel  Sámson
neve  a  hithősök   között!    Nem  tudhatjuk,hogy  mi  játszódott  le  Sámsonban,és  mi  játszódott
le   Charles  Taze  Russellben,  életük  utolsó  perceiben.

Kívánom,hogy  a  bűneiket  megbánó, kegyelmet  nyert  emberek  között
lehessen  majd  találkozni  Russell-el  majd  Krisztus  Királyságában.
Két  videót  ajánlok C.T.R.-el  kapcsolatban.
Az  első  videón  a  híres  fotodrámájáról  beszél,
a  második  videóban  sok  archív fényképet  láthatunk  Russell  életéről.

[Zsotza]
2011. december 25., vasárnap

Fel,nagy örömre!

 Kedves  Olvasó!

Kívánok  lelkiekben  gazdag,
Krisztus-központú, "csili-viliben"  visszafogott,
áldott  karácsony-ünnepet!

"Ne a hóban, csillagokban, ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon,
  hanem a szívekben legyen karácsony! "

Gárdonyi Géza:


Fel nagy örömre! 

( Cseh Tamás énekel)


Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.

Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!
(Forrás:  zeneszoveg.hu ,

2011. december 17., szombat

Alias-cím:új szolgáltatás a Freemail.hu-nál!


A  legutóbbi,  internet témájú  postom  szomorúra  sikeredett,- ebben  a  DPG "postagalambról  írtam "nekrológot",
most derűsebb  hírről  írhatok  -azoknak,akik még  nem  tudják:  a  Freemail.Hu
új,hasznos  szolgáltatással  gazdagodott: egy  fiókon  belül  több címünk lehet, az  úgynevezett  "aliasz" címekkel.
Tudom,hogy  sok  Freemail-felhasználó  nem  első számú  postafiókjának  használja  a  freemail-jét,
néhányan  csak  havonta-negyedévente  lépnek  be,hogy  el  ne  vesszen az  esetleg  régi  email-címük.

Ami  pozitívum:
Úgy  látom:a  Freemail-t  érdemes  komolyan  venni,mert  látható -minden  hiba  ellenére-hogy  komolyan  veszik a  szolgáltatást.  A  közelmúltban  "nőtt"  1  GB-ról  10 (!) GB-ra  a  postafiók  tárhelye,és  most itt  az  újabb  szolgáltatás,
amiről  így  adtak  hírt a  "Gépház-blogon"

>>"
Kedves Felhasználónk!

Örömmel értesítünk róla, hogy új funkciót élesítettük a [freemail]-en, mostantól beállíthatsz a postafiókodon alias címet és másik, saját feladót is!
Az alias cím létrehozása azt jelenti, hogy választhatsz egy [valami]@freemail.hu címet, ami szintén a tiéd lesz, hozzákapcsolva az eredeti postafiókodhoz. "<<

Ami  negatívum:
Természetesen  csak szabad  címeket  lehet  beállítani.
Mivel  a  Freemail  régi,ismert,-és  méltán  népszerű  szolgáltatás, megvan  az  a  hátránya,hogy nagyon  nehezen
lehet  egyszerűbb,komolyabb  címet  regisztrálni.  Szemben  a  Google  levelezőrendszerével, -ahol csak  számok,betűk,és pont (.) szerepelhet  a  címben-  a  Freemailnál  szerepelhet  a  ponton kívül  kötőjel  (- ) ,és  aláhúzás-jel  is  ( _ ) így több  variációval  lehet  kísérletezni.  Sajnos,  még  ez  sem  segít  az  olyan  felhasználókon,akiknek  a  kereszt,-és / vagy  a  vezetékneve  gyakori.

Talán,ha  több,választható  (al)domain  közül    lehetne  választani,akkor  nagyobb  eséllyel  lehetne  pályázni  egy  komolyabb,jól  hangzó  email-címre,-amelyről  akár  állás-pályázatokat  is  érdemes  lenne  küldeni.  Bár  kétségtelenül  többet  számít  a  végzettség,az  életkor,a  tapasztalat,és  az  előnyös  megjelenés egy  önéletrajznál, de  azért  a  pályázó  email-címe is   befolyásoló  tényező  lehet.  Az  a postafiók,amely jó a  rokoni-haveri  kapcsolat-tartásra, nem  valószínű,hogy  álláskeresésre  is  megfelelő:  ilyenekre  gondolok:  rambovagyok@szolgaltato.domain, vagy:  zsoltttiiii_1234567@szolgaltato.domain.


Nagyon  jó  megoldást  nyújt  "aliasz-téren"  a  magyar  "Anonymail" , több  ezer  cím-végződés  közül  lehet  választani!   Azért  ez  világviszonylatban is  "dobogós  teljesítmény"!
Nagyon  jó  még  a  méltatlanul  ismeretlen  "klasszikus", az  USA-beli  "Mail.Com" ,ahol  több,mint  200  domain-végződés  vár  a  levelezni  vágyókra.  Az  első  szolgáltatónál  már  egy  betűvel,vagy  számmal  is  lehet  regisztrálni, a  második  szolgáltatónál már  három betűvel/számmal  lehet  címet  kapni.
Talán  a  Freemail-nek  is  érdemes  lenne ilyen  téren újítania:  már  az  is  nagy  előrelépés  lenne,ha  a  "freemail.hu"-n  belül  lennének  választható  aldomain-ek:  @freemail.co.hu ,  @freemail.org.hu , @freemail.priv.hu , @freemail.eu.hu, @freemail.info.hu , stb....

Lehet,hogy  érdemes  lenne  megpályázni  a Freemail-nek  a  régi, DPG-s  címvégződésekre:  dpg.hu, galamb.net, uze.net, drotposta.hu.
Én  így  is  elégedett  vagyok  a  Freemail-el,-köszönöm  az  Illetékeseknek,
hogy  nem  jutott  a  Drótpostagalamb  sorsára. 

[ Zsotza ]


2011. december 12., hétfő

Ajánló: Kingdom blogja

                               Kedves  Olvasó!
Örömmel   ajánlom egy újabb   ex-Jehova Tanú  Sorstárs  blogját:
            >> http://kingdome.blog.hu<<

A  blogger  "Kingdom"  nick-néven írt  fontos  kommenteket  az   ex-Jehova Tanú blogokra, - de  most  Bloggerként is bemutatkozott.
Mindjárt a második  postja  egy  nagyon  fontos  témáról szól:
Volt-e Jehovának folyamatosan,megszakítás  nélkül  népe ?
Minden egyes bloggal,weboldallal,kommentárral,ajánlással egy újabb "tégla esik ki" a Jehova Tanúit a  kritikus  információktól elszigetelő virtuális Brooklyni (Berlini) Falból!
Egyre több szemellenző, és szájkosár esik le az áldozatokról,- Jehova Istennek hála!
 "Holnap" lehet hogy a Rokonodhoz , vagy a Szomszédodhoz csengetnek meg Jehova Tanúi,"holnapután" már nem tudsz Velük értelmesen beszélni, mert a gondolkodásukat teljesen leuralja a szerényen - önmagát (!) "Hű és Bölcs Rabszolgaosztály"-nak kinevező megkérdőjelezhetetlen tekintélyű Tanítóhivatal.


 Szeretettel javaslom: Olvassátok,ajánljátok,osszátok meg Facebookon,IWIW-en, -és kommenteljétek!

Rajtad  is  múlik,hogy  minél  többen kitörhessenek    a  sötétségből, és a szellemi elszigeteltségből!


[Zsotza]

2011. december 6., kedd

Film-ajánló: "A hit fogságában" ("To verdener") - ONLINE!

2008-ban  készült   az  a  dán  filmdráma,amelyen  keresztül  betekintés  nyerhető  egy Jehova Tanú  család  életébe.

Több címen  vált ismertté 

Niels Arden Oplev  dán  filmrendező alkotása: "To verdener", "Worlds  Apart"  ,

"A  hit  fogságában", és : "A  kiközösített".

Sajnos, eddig  - Magyarország felé -  tudomásom  szerint  csak a  kódolt  Cinemax2 TV adó  sugározta,
így  bánatomra nem  tudtam  sokáig  megnézni.   Olvastam a  film-kritikákat,-eddig  csak  pozitív  visszajelzésekkel  találkoztam.

Szerettem  volna  DVD-n  megvásárolni  a  filmet, de  sehol nem  láttam.
Istennek  hála, -és  köszönet  Bácsi  Istvánnak
,
a  film  látható  a  keresztény film-portálon,  a  Cross TV -n, és  Infaustusnak  a  magyar  feliratért!
Szeretettel  ajánlom  Figyelmetekbe!

Írások,blog-postok  a  filmről:   Merényi  Zoltán"Hinni, vagy nem  hinni"
                           
                                            Infaustus:  "To-verdener"  
                                           Zágoni Balázs"Talpig nehéz hűségben"
                                                     "A hit fogságában"  (film)  

2011. november 29., kedd

Virtuális "Berlini fal"

Vissza-visszatérő  jelenség,hogy olyan Olvasók, akiknek szigorúan tilos _lenne_  olvasniuk  írásaimat, "megtalálnak".
Időnként  "megdobnak"  egy-egy nem éppen  kedves  email-el,tudtomra  adva,hogy "véletlenül"  találták meg  valamelyik  weboldalamat,
és  mennyire  rossz  az,amit  csinálok.
Egy  példa:
>>" Tényleg szörnyű Zsolt!
nagyon sajnálom, hogy beleolvastam a honlapodba, és nem bírom magamban tartani mélységes felháborodásomat.
[ ... ]
Bocsáss meg, rajtam nem segítettél. Engem csak felzaklattál. Az igazságérzetem mélységesen háborog.
Igazából sajnálatos helyzetben vagy. Ha képes lennél ezt a témát őszintén megvizsgálni, értenéd miről beszélek.
Az egész honlap, és a tartalma, a gondolataid arról árulkodik, hogy egy őszinte elfogulatlan beszélgetésre nem vagy lépes.
Mindezt ebben az esetben magad is le tudnád zongorázni.
Van egy jó ötletem: Ha tényleg jót akarsz magadnak, elsőként zárd be, szüntesd meg a honlapod.
"<< Persze,  az  önmagában nem  baj,hogy nem tetszik  valakiknek,amit  csinálok.
Megvan  (erre is)  a  szabadságuk. 
Az  építő,értelmes,  konkrét  bizonyítékokkal  bíró  bírálatokkal  sem  lenne  baj.
Persze  nem  írnak  semmi  konkrét  bizonyítékot,és  cáfolatot- csak  hogy mennyire  fel vannak  háborodva,
hogy valaki bírálni  meri  az  egyházának a  tanításait-gyakorlatát.
Próbálom megérteni... de eddig nem sikerült.

Hogy lehet "véletlenül"  Jehova Tanúnak egy számára szigorúan tilos weboldalra "tévednie"...?
                                             Érti ezt valaki?

Miért  kockáztatná egy "lojális" Tanú  az  örök  élet  esélyét tiltott  honlapok  olvasásáért?

Csak 3, (azaz: három!) hivatalos   honlap létezik,az  Őrtorony Társulat  kezelésében.
Ezeken  biztosan nem ajánlanak mást, csak a  Társulat oldalait.
Elképzelhető,hogy egy "semleges" weboldalon valaki linkel   valamelyik ex-Jehova Tanú  honlapra
... ?
                                Erre is  csak 1% sanszot látok.
 De mégis.. tegyük fel,hogy ez történt,és néhány kedves(?) Jehova Tanú 
az  én  egyik weboldalamat találta meg.
("véletlenül" ... ? az én szótáramban nincs ilyen szó, ez az evolució kulcs-szava.

Én azt vallom: ok-okozati összefüggések vannak,-max. nem ismertek előttem.)

  Minden, Jehova Tanúival  kapcsolatos honlap, amit  nem   a Társulat hozott létre, Jehova Tanúi  számára ILLEGÁLISAK.
Még az "ultrahyper-lojális", Társulat-hű, szervilis Tanúk honlapjai sem elfogadhatóak a "Hű és Bölcs Rabszolga Osztály" előtt!

>>" Van hivatalos honlapunk:   [...]  (Nem  reklámozom az  Őrtorony  Társulat  honlapját- Zsotza)
Ez a weboldal megfelel arra a célra, hogy információt hozzunk nyilvánosságra.
Nincs szükség rá, hogy bárki,
bármilyen bizottság vagy bármelyik gyülekezet weboldalt készítsen Jehova Tanúiról. "<<

("A mi  királyság  szolgálatunk",2002, szeptember,8.oldal, 6. bekezdés)Tehát  a  kedves  Jehova Tanúinak az első  másodpercekben meg kellett volna szólalni a "kiiskolázott lelkiismeretük"-nek,
és gyorsan kikattintni a tiltott  weboldalt. / - Sőt, fertőtleníteni a monitort, winchestert... [;-<)) /


                                           De nem ez történik.
Kedves (?) "barátaim"  újra jönnek, dühöngenek, sértődnek,és sértegetnek...
                                            Vajon miért? Jogos?

Ők ragaszkodnak a szólás,-és vallás szabadsághoz, de ez másnak nem jár??
Ha nem tetszik egy TV-vagy rádióműsor,akkor keresek egy másik állomást,vagy kikapcsolom a készüléket.

Nem írok kifakadó levelet,hogy hagyják abba a valóság-showt, a reklámokat, az ezoterikus műsorokat,
és nem írok Brooklynba,hogy hagyja  abba  az Őrtorony  Társulat  a kiadványok nyomtatását.


Istennek hála, nem muszály ezeket olvasnom / néznem. Lehet szabadon választani.
Hálás vagyok Istennek,hogy ma már nem csak a gazdag cégek, emberek tudják megszólítani az olvasókat.
Az Internet által kínált szabadság lerombolhatja az előítéletek, a félelmek, és a vallási diktatúrák falait.

Az Őrtorony Társulat előszeretettel "cikkezi", és cikizi "A Kereszténység" tanításait,és gyakorlatait.
Vannak időnként helytálló,és jogos bírálatai.
Mégis: senkinek nem javaslom,hogy ne olvassa a brooklyni sajtótermékeket. 
Nyilván  alaposan meg  kell  vizsgálni  mindent.
Azért érdemes lenne azon is elgondolkodni, hogy az Őrtorony Társulat miért alkalmaz "kettős mércét"?
Kritizálja -jogosan- a vallásos cenzúrát,ugyanakkor az Őrtorony Társulat szigorúan óvja Jehova Tanúit,
és az "érdeklődőket" a nem Watchtower kiadású vallási irodalomtól, információktól!


>>" A modern Jeremiás osztály készségesen és bátran felhívta a világ figyelmét a papság hitehagyására.
Különösen az 1925. év volt megjegyzésre méltó ebben. A Nemzetközi Bibliakutatók Társulatának Indiana államban,
 Indianapolisban tartott közgyűlésén augusztus 24-31 között a fő esemény a "Reménység üzenete" című határozat elfogadása volt.
A Társulat elnöke a "Felhívás cselekvésre" című előadása után bevezette a határozatot, amit fel is olvasott.
A többi között ezeket tartalmazta:
. . . a vallásoskodók, mind katolikusok, mind protestánsok nyilvánvalóan gyanúsak arroganciájuk, önteltségük,
álszenteskedésük és istentelenségük miatt. Ezért nyilvánvaló, hogy a gyógymódok, amelyeket akár valamelyikük,
 akár az összes korábban említettek felajánlhatnának, hiábavalók, tehetetlenek, erőtlenek arra, hogy kielégítsék az ember vágyait.
A katolicizmus igényt tart magának arra, vagyis kisajátítja azt, ami igazán csak Istent illeti meg.
A modernisták tagadják Istent, elutasítják az ő Szavát és megváltási tervét,
és vak erőt ajánlanak fel orvosságul az ember megoldatlan állapota számára.
A fundamentalisták, akik mialatt azt vallják, hogy hisznek a Bibliában, cselekvésmódjukkal ugyanezeket tagadják.
 Hamis és istengyalázó tanokat tanítanak és a katolikusokkal és modernistákkal együtt szövetkeznek a világ politikai és kereskedelmi hatalmasságaival, káromló módon azt állítva, hogy képesek Isten királyságát megalapítani a földön.
Ezek mindnyájan Sátán alatt egyesültek, az ő legfőbb uruk alatt,
hogy félredobják Istent a sarokba és gyalázzák az ő nevét. . . .
"<< ( Őrtorony, 1980. március 1., 15. oldal,21. bekezdés)


>>"A papság gyakran meglátogatta az embereket, hogy ellenőrizze, van-e valamilyen Társulati kiadvány az otthonukban.
 Ha bármit is találtak, a házigazda biztos lehetett abban, hogy keményen megkorholják ezért és arra kényszerítik,
hogy átadja az irodalmat, amit a papok így meg tudnak semmisíteni.
Ezért különösen nehéz volt a prédikálás bárkinek is;
az emberek, mihelyt látták közeledni a Tanúkat, gyorsan elfutottak.
"<< ( Jehova Tanúi 1992-es Évkönyve, 225-226. oldalak)

>>" Emlékezzünk csak arra, hogy 1961-ben Ejutla városban,
Mexikó Oaxaca tartományában hogyan bújtotta fel egy római katolikus pap a csőcseléket arra,
 hogy megrohanja és kifossza azt a lakást, ahol rendszeres vallási összejöveteleket tartottak.
Elkobozták az itt található összes Bibliát és egy köztéren elégették.
A helybeli újság azt írta, hogy úgy követték el ezt, mint valamilyen "hitbeli cselekedetet".
"<<
( Őrtorony, 1980. szeptember 1. 6. oldal,12. bekezdés)

De  következetes  az  Őrtorony  Társulat  önmagához,amikor a  szólás,és  vallás-szabadságról van szó?
>>" Igen, biztosak vagyunk abban, hogy mindazok számára, akik hűséggel és lojalitással kitartanak a keresztény úton,
Jehova igazsága még mindig szép, kielégítő, sőt egyre inkább az, még nagyobb mértékben,
mint amikor először hallottak róla.
Határozzátok hát el a szívetekben, hogy soha nem is érintitek meg azt a mérget,
amelyet a hitehagyottak akarnak felhörpintetni veletek  "<< 
(Őrtorony, 1987. január  1., 31.  oldal,18. bekezdés)

>>" Olvasók kérdései: Miért nem hajlandók Jehova Tanúi bibliai tanulmányozási segédeszközüket felcserélni olyan vallásos irodalommal,
amelyet a meglátogatott emberek kínálnak fel?
Balgaság és felesleges időtöltés lenne, ha Jehova Tanúi elfogadnának ilyen irodalmat, és kitennék magukat a hamis vallásos irodalom hatásának, amelynek célja a félrevezetés. Nem szeretnénk a zsidók szomorú sorsára jutni, akikről Pál azt mondta, hogy "Isten igazságát hazugsággal cserélték fel" (Róma 1:25, ÚV.).
Ezenkívül bizonyos vallásos irodalom, amelyet Jehova Tanúival az emberek el akarnak olvastatni, olyan egyénektől származnak és olyanok gondolatait tartalmazza, akik elhagyták a hitet.
Az igaz keresztények számára a Szentírás értelmében kerülendők az ilyen hitehagyottak.
"<< (Őrtorony, 1987. április 1., 31.oldal)

Nem  nehéz  felismerni : ugyanaz  a  mentalitás  működik  a  Brooklyni  Vezérkarban,mint az  általuk  bírát  "valláspapság"-ban.
Mivel  egy  országban  sem  "többségi  vallás"  Jehova Tanúi,így  nem  tudnak  hatalmi eszközökhöz  folyamodni.
Nem  nehéz  kitalálni,hogy  mi  történne  egy olyan  országban,
ahol  Jehova Tanúi  élnének  többségben a  másképp  gondolkodókkal,és a  vallás-szabadsággal.

>>"A hitehagyás valójában Jehova elleni lázadás. Egyes hitehagyottak azt állítják, hogy ismerik és szolgálják Istent,
 de elvetnek bizonyos tanításokat vagy követelményeket, amelyeket nyilvánvalóvá tett a Szavában.
Mások azt bizonygatják, hogy hisznek a Bibliában, de nem ismerik el Jehova szervezetét, és aktívan próbálják akadályozni a tevékenységét. Amikor szándékosan döntenek az ilyen gonoszság mellett - miután megismerték, mi a helyes -, amikor annyira beléjük ivódik a rossz,
 hogy az természetük szerves részévé válik, ilyenkor egy kereszténynek a szó bibliai értelmében gyűlölnie kell azokat,
akik végérvényesen a gonoszság mellett kötelezték el magukat.
"<<  (Őrtorony, 1993, október 1., 19.oldal, 15. bekezdés)

Evvel  kapcsolatban  érdemes  elolvasni  ezt a  blog-postot,-a  kommentekkel  együtt: http://jehovatanui.blog.hu/2011/02/14/gyulolnunk_kell_a_hitehagyottakat>>"A kétféle súlymérték és a kétféle éfa - mindkettő egyaránt utálatos Jehovának."<< (Példabeszédek, 20:10 -"Új Világ fordítás")


Akárcsak   korábban a diktatórikus, kommunista Kelet-Németországban ("Német Demokratikus [?!] Köztársaság")
úgy jelenleg az Őrtorony Társulat elzárja   az alattvalóit a tárgyilagos vélemény-alkotás lehetőségétől.


Mivel az ex-tagokkal szigorúan tilos beszélgetni (nehogy kiderüljön,hogy csak félremagyarázott Biblia-versekkel tartható fent a brooklyni vallási tekintély) egy virtuális "Berlini fal" -at épít a Társulat a nekik vakon engedelmeskedő Jehova Tanúinak.
Ha már a  Berlini  falról írtam:  22 évvel ezelőtt vesztette el a Berlini fal  a szerepét: hu.wikipedia.org/wiki/Berlini_fal

>>" A  Berlini Fal a kommunista rendszerek csődjének és gyávaságának legvilágosabb kifejeződése. "<<

J. F. Kennedy, amerikai elnök, Nyugat-Berlin; 1963.


Hiszem,hogy  ezért is kellenek a felvilágosító, az "érem másik oldaláról" szóló blogok,weboldalak,
hogy mindkét oldal álláspontját, érvelését mérlegelve tudjanak saját, önálló meggyőződéshez jutni az Olvasók.

Nem írok  Jehova Tanúinak  email-t,hogy hagyják ott a  Szervezetet. 
Nem írok bulvártémákról, és  "piacon hallott"  hírekről,pletykákról.
Ami  engem  érdekel,és  szerintem a  legfontosabb  a  véleményformálásban: a  Szentírás,és a  történelem.
Abban  hiszek,hogy  akit  érdekelnek  az  információk, tapasztalatok,bizonyítékok  az "érem másik oldaláról", azok  megtalálják.
Istennek hála, -az internet segítségével- a saját követőit  virtuális    gettóba záró "Hű és Bölcs Rabszolgaosztály" által "épített" információs "Berlini fal"-on is egyre nagyobb rések vannak!   Egyre  több  Jehova Tanú használ számítógépet,és  szemtanúi  lehetünk  annak  az  informatikai forradalomnak,amikor  a  mobiltelefonok  után  "smart -TV" ("Okos TV") készülékekkel  is  elérhető  az  Internet!
Egyre  több  Jehova  Tanú  írja  be  a  web-keresőbe:  "Jehova Tanúi",  "Őrtorony Társulat", "Hamis próféciák"... 
és  nagy  valószínűséggel nem  csak  a  brooklyni  Vezető Testület által  elfogadott (-vagyis  a  saját)  weboldalakat  fogják  olvasni!
Először  persze csodálkoznak, néhányan  írnak  csípős  email-t  a "szamizdat" miatt.
(A fiatalabbak  kedvéért: mi  is  a  szamizdat?
>>"A szamizdat illegális kiadvány a kommunista rendszerekben, amelyet azért írtak, nyomtattak és terjesztettek titkokban, mert a rezsim cenzúrája betiltotta volna a közölt tartalmak terjesztését. A magyar szamizdat irodalom vagy hazai szerzők munkája, vagy külföldön készült magyar, illetve külföldi szerzők írásainak hazai terjesztése volt."<<  Forrás:  http://hu.wikipedia.org/wiki/Szamizdat )
Nem kerülheti el a  "Virtuális Berlini fal" a leomlást,akárcsak a fizikai elődje Berlinben!

[Zsotza]

2011. november 25., péntek

Popzenei parodisták- "Diszkó-diszkó-diszkó" Szilveszter-1979

Folytatom  a  popzenei  parodistákról  szóló  sorozatomat,és megint  visszamegyünk  a  múltba....
Az  "időgéppel" meg  sem  állunk  1979  december  31.-ig,  amely  hétfőre  esett.
Ahogy  sok sok  családban, nálunk  is  a  TV-műsorok  nézésével  teltek  a  szilveszter  estek.
(Csak  egy  kis érdekesség:  mivel  a  hétfői napokon  a  '70-es  években  adás-szünet  volt,
így  -mivel  mégiscsak  szilveszter  volt-  

rendkívüli  adásnapot  tartott  a  Magyar  Televízió.)

A  Magyar  Televízió 1. programjának  1979-es  szilveszteri  műsorának  fénypontja  a nyugatnémet  ZDF Televízió  "Disco disco disco"  című  popzenei  műsorának paródiája,
magyar  változata  volt, a  korabeli  diszkóslágerek  humoros  feldolgozása  színészek,
és  táncosok  közreműködésével. 
Nem  kisebb sztár  volt  a  lemezlovas,-azaz  a  D.J.,mint  a  máig  népszerű  színész,
Gálvölgyi  János!   Érdemes  a  konferálásaira  is  figyelni!

>>"Szervusztok,szervusztok,jó  estét  kívánok!
Szeretettel  köszöntök  mindenkit  a  Magyar  Televízió 1979-es diszkóklubjából.
Örülök,hogy  ilyen  sokan  eljöttetek,és  ilyen  sokan  fennmaradtak ezen  az  egyszerű  hétfői  estén,  amikor a  Magyar  TV rendkívüli  adásnapot  tart.  Vajon  miért?
Műsorunkat  a  fél  Világ  átveszi!  A kabhegyi,a pécsi,és a  miskolci  relék  segítségével
műsorunk  éppúgy  látható lesz  Dabason,mint Kiskunlacházán,vagy  a Dob  utca  46/b-ben!
"<<
(A felvezető konferálásból)
Többek  között  kiderült  a  műsorban,hogy Plastic Bertrand  neve  igazából  Plexi  Béla,
és  a  korabeli   diszkósztár, Amanda  Lear  nem más,mint  Lear  király  legkisebb  fia....
-vagy  lánya...  mindenki  döntse  el  maga! [;-<))

A  "Diszkó-diszkó-diszkó"  című  szilveszteri  paródia  szereplői:


Házigazda: Gálvölgyi János
Szereplők:
- Boney M.együttes: Szabadi Edit, Bán Teodóra, Keveházi Gábor, Pálos Zsuzsa
- Plastic Bertrand: Paudits Béla
- Donna Summer: Hernádi Judit
- Brian Ferry: Benkóczy Zoltán
- Patrick Hernandez: Lukács Sándor
- Baccara: Mányai Zsuzsa és Csala Zsuzsa
- Suzi Quatro: Pogány Judit és Balázs Péter
- Rod Stewart:Tahi Tóth lászló
- Tina Turner: Csongrádi Kata
- Demis Roussos: Márkus László
- ABBA: Knézy Jenő, Takács Mari, Kudlik Júlia, Murányi László
- Amanda Lear: Harsányi Gábor

Író: Tardos Péter
Operatőr: Nagy Géza
Rendező: Bednai Nándor

(Forrás:  http://szilveszterimusor.freeblog.hu )

A  zenéket  a  korszak  meghatározó  zenekara, az  M7  együttes  játszotta!

A  paródia  megtekinthető  a  YouTube-n ,és   a  Magyar  Televízió  Archívumában  >> itt  <<

[ Zsotza ] 

2011. november 3., csütörtök

Elmúlás és remény

Valószínű,hogy nem vagyok  egyedül avval a szomorúsággal,hogy az  emberi kapcsolatok nagyon  törékenyek, és ezen sokat  még a  modern kapcsolat-tartó kommunikációs eszközök sem tudnak  sokat  segíteni.  
Hálás vagyok  Jahveh Úr Istennek,hogy  van olyan  barátom, akit  negyed  százada  ismerhetek.
Lakatos  "Pucsi"  József  a világhírű  jazz-zenész, Szakcsi Lakatos Béla öccse.
Ahogy a  Bátyjának, úgy Neki is a  zongora  a  hangszere. 
1986  körül találkoztam Józsival  először  a  Jehova Tanúi  Budapest VII. kerületi  gyülekezetében.

 
Akkor  még  nem  voltak  Magyarországon  "királyság terem"-nek  nevezett  gyülekezeti épületek, a  legtöbb  gyülekezet  magánházaknál jött  össze. 
A  VII.  kerületi  gyülekezet  a  Péterffy Sándor  utcában  volt megtalálható,  Nagyné Gizi néni  barátságos, hangulatos  otthonában.
Mivel a  halásztelki, kicsi  Jehova Tanú-gyülekezetben  nem  voltak  fiatalok,így  rendszeresen  látogattam  a  hetedik kerületi  tesókat.  
Szívesen emlékezem  vissza  a  (jó értelemben)  nyitott  testvérekre,a  kirándulásokra, és  az  "Őrtorony-berkekben"  nem  szokványos őszinte  beszélgetésekre. 
Vallási  elöljáróim nem örültek ezeknek a  kapcsolatoknak, ezt  közölték  velem.
Hiába...  a  "hetedik kerületieknek"  >>teokratikus<< híre  volt...  messzire  eljutó....


Ebben a  budapesti kerületben tapasztaltam  meg 1990-ben, a  rendszerváltás idején,hogy a  máskor zárkózott  erzsébetvárosi polgárok  beinvitáltak  a  lakásaikba, és megkínáltak  kávéval, meghívtak  ebédre,és  kérdeztek  a  vallással, hittel, közösségünkkel  kapcsolatban.
Talán  még akkori  rendszeres  hírnök-társam, Móré T. is  szívesen  emlékezik  erre  az  időszakra.  Amit  én  -azóta is -sajnálok: nem a  tiszta  Evangéliumot  vittem az  embereknek, az  Őrtorony Társulat  kiadványai által.
Ezúton is  bocsánatot  kérek  mindenkitől, aki  tőlem  kapott  Őrtorony-irodalmat!

Lakatos  "Pucsi"  Józseffel  úgy  alakult  az Élet,hogy  nem  mentünk  együtt  missziózni,
-talán  ezt  egyikünk  sem  bánja.
Teltek,és  múltak  az  évek, először többen  a  Budapest-VII.  kerületi  gyülekezetből ismerték fel,hogy a  Biblia  alapján nem  tarthatóak  az  Őrtorony  Társulat  alap-tanításai, még  a '90-es  évek elején.  A  szomszédos  Budapest- XIV. kerületben (Zugló) is  egyre  több  (újra)  gondolkodni  merő  testvér  mert  kérdezni az Őrtorony Társulat tanításaival  kapcsolatban, -úgy,hogy a  Bibliát  kezdték  egyedüli  tekintélynek elfogadni- a gyakorlatban is!  

Ez  nagyon  kényes  dolog  minden szigorúan  szervezett vallási  közösségben.... 

                                        Jehova Tanúinál  is.

Ennek  eredménye  lett a  két  gyülekezetben  történt  sok kiközösítés.
  Az egyik  áldozat   (inkább:  szabadult)  volt  Lakatos P. József  barátom  is.
Az  én  körülményeim úgy  alakultak,hogy megszakadt -az  esettől  függetlenül- az  erzsébetvárosi gyülekezettel a  kapcsolatom  -megnősültem, telefonom,és  internet-elérésem  nem  volt- így  csak  a  kerület-kongresszusokon  találkoztam  néha  hetedik kerületi  Arcokkal.

Pár  évvel  később  tanulmányozni  kezdtem a  Bibliát,

- Őrtorony  kiadványok  nélkül, "natúrban",
és  eljutottam én is  arra  a  lelkiismereti meggyőződésre,hogy  Jehova Tanúi jó szándékú, de  félrevezetett  áldozatok, és az  Őrtorony  Társulat igénye,hogy "Jehova  földi  szervezete"  legyen  alaptalan.  Különösen a  többszöri, soha meg nem bánt, nem  tisztázott  hamis,  dátumos  próféciák  győztek meg, és az a  tisztességtelen  eljárás,hogy  nem kértek  bocsánatot a becsapott  áldozatoktól, a lelkiismereti  okokból  elkülönült /  kiközösített  ex- Jehova Tanúit  nem rehabilitálták.  Nem  volt  más  járható  út  előttem,mint  az  elkülönülés.

Rendszeresen  jártam  vásárolni  Bibliákat, keresztény  könyveket, füzeteket  a  Budapest, Ó  utca  16. szám alatt  található  Keresztyén  Testvérgyülekezet  imaházába, ahol az  Evangéliumi  Kiadó  irodalmai  kaphatóak a  gyülekezeti  alkalmak  előtt /  után.
Itt  találkoztam  ismét  Józsival, -most  már  mint  hittestvéremmel - az  Úr  Jézus  Krisztusban!
Szívesen  gondolok  vissza  a  lakásán  tartott  szombati  házi  Bibliakörre, -sokszor  csak  abbahagyni  lehetett  az  alkalmat, -a  későre  járó  idő  miatt-  de  befejezni  nem.....

Bár  körülményeink  miatt  már  jóval  ritkábban  tudunk  találkozni,  azért  az  internet,és a telefon  segítségével  tartjuk a  kapcsolatot.
SMS-ben  küldött  egy  szép  verset, -címet  már  én  adtam  a  költeménynek,
ezt  szeretném  megosztani.

[ Zsotza ]        Lakatos  P.  József: Elmúlás és remény"Az  idő  vasfogával  mindent  felzabál.

Moly és rozsda lepte életemre  enyészet  vár.

Ebben az  üvöltő szélben  van  valami,ami  megáll?


Ami a molynak,és  rozsdának  ellenáll?

Mikor hogy  idő  nem lesz  már,

és  életünkre  boldogság vár,

mi az,ami megmarad, ami  éghetetlen  anyag?


Taníts meg úgy élni,hogy tőled elvegyem  azt. "

2011. október 23., vasárnap

A Galamb utolsó éve?


A Galamb utolsó éve?

14 év  az  Internet Történelmében sok idő. 
Idén 14 éve, 1997-ben indult Magyarország második ingyenes  email szolgáltatása, a DPG , a Drót Posta Galamb.
Sok  akkori   honfitársunk életét könnyítette  meg,hogy  NET-használat  nélkül lehetett lebonyolítani az  elektronikus levelezést, vezetékes  telefonvonal  segítségével lehetett  letölteni/ küldeni a leveleket.
Az  ezredforduló  idején  még  nagyon  kezdetleges  módon  lehetett  használni  a Világhálót,-és  elképesztően  drágán,hasonlóan a  mobiltelefonokhoz.  Én  viszonylag  későn  csatlakoztam a  "kockulók"  egyre  népesebb  táborához.

2006-ban  vásároltunk  használtan egy  régi  Toshiba Tecra   laptopot,-amire  Windows XP  op.rendszer  került. 
A nagyobbik  lányom,Szabina ebben az  évben  kezdett  az  iskolában  informatikát  tanulni,-elsősorban ez  volt az  első,és  akkor  egyetlen  ok,amiért  számítógépet  vásároltunk.
Még a  Drót Posta Galamb  első  évében  láttam először akkori  lelkipásztoromnál, Újvári  Ferencnél, Csepelen a DPG levelező-rendszert, - első  látásra  megtetszett a  kezelőfelülete,a  kedves figurákkal -  és  10  évre  rá  jött  az  elhatározás:  Nekem is  kell  ilyen  postafiók!  Az  elhatározást  tett  követte,  telepítettem a  levelező  szoftvert (ha  jól  emlékszem  ekkor  már  nem  működött a  Drót Posta Galamb  webes  felülete) ,és  választottam  a  többféle  címvégződés  közül  ( dpg.hu, uze.net....stb...) a  nekem  jól  hangzó  kovacs.zsolt @galamb.net  címet.

Tetszettek  még  DPG-s  levelezőlisták,  elsősorban  a "Teofil", vallási  témájú levlistát,és  a  HWSW- Linux  levlistát  olvastam,-csendben  a  háttérben.  
Sajnos, a  gyakori  rendszer-szünetek,és a régi  laptop  lecserélése  egy  új, asztali   PC -re  elválasztott  engem  a  DPG-től.   
Szerettem  volna  letölteni  a  szoftvert  a  Windows  Vistára, de -ahogy  mostanában  olvastam - csak  macerásan  lehetett  volna  megoldani.  Persze, ha  közvetlenül  Vistára  kompatibilis  programot  fejlesztettek  volna, nem  sokat  értem  volna vele, a  rendszer-szünetek  miatt.

            Így  "elváltak  útjaink".

Azért  nem  felejtettem  el  sokunk  kedvenc  Galambját,és  halkan  reménykedtem,hogy  esetleg ...  hátha...  a  Levelező-rendszer legújabb  tulajdonosa, az EQnet  végre  (újra)  felfedezi,és fejleszti.
Nagy  előrelépés  _lett  volna_ újra  web-es  felületen  elérni  a DPG-t.
Az  elmúlt  hetekben  olvastam  itt,
hogy  2011-es  esztendő  lesz  A Galamb  utolsó éve.   
Tudom,a  piacgazdaságban  nagyon  kevés  helye  van  az  érzelmeknek,és a sajnálatnak,de  biztos  hogy  nem vagyok  egyedül,aki  szomorúan  veszi  ezt  tudomásul. 
Igen,tudom: egy  ingyenes  szolgáltatót  bármikor 
megszüntethet  indoklás  nélkül  a  Tulajdonos.
Igen,tudom  hogy az  az  internetes  szolgáltatás  
nem  szeretet-szolgálat,hanem  kőkemény üzlet. 
            Világos.
Ugyanakkor,ha  megnézzük a  többi, ingyenes  magyar  email-szolgáltatást, akkor  azért látható,hogy "talpon maradtak",  fejlesztettek,élnek,és  léteznek.
Valószínűleg  azért  is,mert  megéri,-nem csak a  Szolgáltatónak, hanem a  Felhasználóknak is.    
Az  egykori,  pár  megabájtos  postafiókok "tudtak"  haladni a  korral. 
A  régebbi  magyar  email   szolgáltatók  közül a    magyar  Gmail   (@Gmail.Hu /Gportal.Hu)   egy  éven  belül  növelte  10 MB-ról  először  300 MB-ra, és  nemrég  1 GB-ra.
Citromail , és az  Indamail  egyaránt  2-2 GB  tárhelyet  kínál.
A Mailbox  100 MB helyett  -Google technikai  háttérrel -  ma  már  több,mint  7600 MB-ot, a  Freemail  pedig  10 GB-ot.  
Talán,ha  "befogadná"  a  Galambot a  jellegzetes,  hangulatos  kezelő-felülettel valamelyik  más  szolgáltató,  
mint  évekkel  ezelőtt a  Freestart-ot,és a Vipmail-t  az  Index... 

Talán....  esetleg  több  év  múlva.
Örülök,hogy a  kitartó,a  közösséghez  ragaszkodó  DPG-s  fórumozók  létrehoztak  egy Fórumot,ahol  a Társaság  tovább  élhet,  egy új,virtuális Otthonban,-szeretettel ajánlom:
  >>  http://dpg.host22.com/forum/index.php<<


[Zsotza] 

2011. október 5., szerda

Piliscsabai Csendes-hétvége -2011. ősz

Egy  kis  idő  eltelt a  Bibliakör  piliscsabai  csendes-hétvégéje  óta, - így  akit  érdekel - azoknak  megosztanék  pár  gondolatot.   A  Találkozó   témája: "Angyalok,démonok,és  más természetfeletti  lények a Bibliában"      Az  én érdeklődésemtől  ez a téma  (igencsak)  távol  áll, kicsit  aggódtam,hogy  tudok-e  gondolat / tanulság-morzsákat  "összeszedni".  Örömmel  tudom  leírni,hogy igen,sikerült!   Már  az  első  nap  kiderült,hogy  a  Bibliában  nincs  minden  angyalokkal,és  démonokkal  kapcsolatos  tanítás,és  néphit  kifejtve,és  alátámasztva.

 Általában,ha  vannak  "kedvenc"  tanítóink,Igehirdetőink, akkor  beleeshetünk  abba  a  hibába,hogy ha  ők  mondanak  egy  feltételezéseken  alapuló  tanítást ,-ami  nem feltétlenül  tévtan,-csak  nem  lehet  egyenesen  levezetni  a  Szentírásból - azt  a  tanító  személye ,  hitelessége  miatt  "szűrés,és  ellenőrzés  nélkül"  elfogadjuk.
  

Különösen  nagy a  veszély,hogy  a  hívők  szellemileg-lelkileg  kiskorúak  maradjanak,-még  évtizedes  aktív  gyülekezeti  tagság  után is,- ha  a  felekezetében  diktatórikus  (félre)vezetés
   van, eleve  nem  tanulmányozhatják a  tagok a  Bibliát, és a kérdés-felvetés csak a  szimpatizánsok  privilégiuma. 
Az  ilyen  gyülekezeteknek  látszó  szellemi    börtönökről  szólnak   ezek a  tanulságos  blog-postok  is:

http://jtinfo.blog.hu/2010/07/02/barbara_es_frank_kavelin_utja_a_szellemi_paradicsomba

 http://jehovatanui.blog.hu/2011/10/03/mindenki_hitehagyott


A  legfeltűnőbb  tévedés az  angyalokról, a nagyon  rossz  képi  ábrázolás,amikor pufók csecsemőként  mutatják be.  Ennek ellenkezőjét  olvashatjuk a  Bibliában:

Zsoltárok 78:49 >>"
Rájuk zúdította izzó haragját, dühét, háborgását, a nyomorúságot és a pusztító  angyalok seregét. "<<

  II. Királyok 19:35 >>" Azon az éjszakán eljött az ÚR angyala, és  levágott az asszír táborban száznyolcvanötezer embert. Amikor reggel fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. "<< ( Magyar  Bibliatanács  fordítása)

A  démonok valószínűleg  azok a  bukott  szellemi  lények, akik  az  özönvíz  idején  a meghalt  óriások (nefilimek)  testéből  kiköltöztek.   Valószínűleg  ezért  irtóznak a  víztől,és  keresik a  pusztaságot, a sivatagot: 

Ézsaiás  13:21>>"
hanem pusztai vadak tanyáznak ott, és baglyokkal telnek meg házaik. Struccok laknak majd ott, és  démonok szökdelnek ott. "<<

Ézsaiás  34: 13,14
>>"
Palotáit gaz veri föl, erődeit csalán és tüskebozót. Sakálok hajléka lesz, struccmadarak tanyája. Ott találkozik a vadmacska a hiénával, egyik pusztai démon a másikkal. Ott pihen meg a boszorkány, ott talál magának nyugvóhelyet."<<  ( Magyar  Bibliatanács  fordítása)

Az  Ördögnek ,és a  csatlósainak  a  legnagyobb fegyvere a  "fogyasztói társadalmakban",hogy  elhiteti  minél  több  emberrel: a  legjobb  termékek,-oktatás,- körülmények  járnak  neki.
Az  így megtévesztett  áldozatok  Világ-képe  már  nem  Heliocentrikus  (A  Nap  a  Világegyetem  közepe) ,-vagy   Geocentrikus    (A  Föld a  Világegyetem közepe) ,-hanem  Egocentrikus.

Szó  volt  az  angyalok  hírvivő,és  ítélet-végrehajtó  szerepéről is. 
Amikor az  angyalok  Sodomába  érkeztek,hogy  végrehajtsák  Jahveh ítéletét a  város  gonoszsága  miatt, megkérdezték  Lóttól,-akit  családjával  együtt  az  Örökkévaló  meg akart  menteni,- hogy  vannak-e  a városban  hozzátartozói,-hogy  ők is  megmenekülhessenek.

I. Mózes 19:12-16
>>" A férfiak ekkor ezt mondták Lótnak: „Van még itt hozzátartozód? Vejeidet, fiaidat és lányaidat, minden hozzátartozódat, aki a városban van, vidd ki erről a helyről!
  Mert elpusztítjuk ezt a helyet, ugyanis felerősödött a kiáltás ellenük Jehova előtt; ezért Jehova elküldött minket, hogy pusztítsuk el a várost.”  Lót tehát kiment, és beszélt vejeivel, akik el akarták venni a lányait, és így szólt hozzájuk: „Keljetek föl! Gyertek ki erről a helyről, mert Jehova el fogja pusztítani a várost!”

De vejeinek úgy tűnt, mintha tréfálkozna.  Amikor azonban hajnalodott, az angyalok kezdték sürgetni Lótot, ezt mondva neki: „Kelj föl! Vedd a feleségedet és az itt lévő két lányodat, nehogy elpusztulj te is a város vétke miatt!”  És amikor késlekedett, a férfiak — Jehova iránta való irgalmából — megragadták a kezét, valamint a feleségének és két lányának a kezét, majd kivitték őt, és a városon kívül hagyták.
"<<  ("Új Világ fordítás")


A  hívő, Istennel  járó  ember  hatással van  családjára,környezetére,-és  angyalára is.
Amikor  az  ítélet-végrehajtó  angyalok  jöttek  Sodomába,semmit nem  érdeklődtek  Lót,és  rokonai  teológiai  nézetei  felől, nem  feszegették,hogy  misszióztak-e  Sodomában,és  havonta  mennyi  időt,  szoktak-e  imádkozni  naponta  többször, és  imában  kimondják a  a  "Jehova"  nevet, mi a  véleményük a  Szentháromságról...  stb...
Az  Úr  kegyelméből  nem csak  Lót  menekült  meg,hanem  lányai  is.

Az angyalok  születésünktől  fogva  lelki-szellemi munkatársaink,és  védelmezőink.

Máté 18:10
>>"
Jól vigyázzatok, hogy e kicsinyek közül egyről megvetőleg ne gondolkozzatok. Mert azt mondom nektek, angyalaik a mennyekben mindenkor látják mennybéli Atyám orcáját.  "<<  (Csia Lajos  fordítása)

A  lelki-szellemi  hadviselésben   az  emberek  (hívők) a  "szárazföldi haderő", az  angyalok  a  "légierő".   A  szellemi  harcokban  a  hívőknek is  fontos  szolgálatuk  van. (Pl.: Dániel 10:11-17)
Ha  elhanyagoljuk  az  imádkozást, avval  valószínű,hogy  az  angyalunkat  is  hátráltatjuk.
Érdekes  volt   megfigyelni  a  Szentírásból,hogy  az  első századi  keresztények  idejében  természetes  volt,hogy  -például Péter  apostolnak -volt  angyala:

ApCsel.12:13-15

>>"
amikor pedig Péter kopog(tat)ott a kapubejárat ajtaján, odajött egy Ródé nevű szolgálóleány hallgatózni,  és ráismert a Péter hangjára, az örömtől nem nyitotta fel a kaput, hanem beszaladt és hírül adta (elújságolta), hogy Péter áll a kapu előtt, azok pedig így szóltak hozzá: elment az eszed. Az pedig erősítgette, hogy így van (ez a kész helyzet). Azok pedig erre ezt mondták: az angyala (lesz) az. "<< (Vida Sándor  fordítása)

Nagyon  fontos  tanítás,és  figyelmeztetés  volt  még  ez  a  mondat:

>>" Némely  embernek az a  "szolgálata",hogy -rajta  keresztül - Isten  a  többi  embert  hosszútűrésre  tanítsa.   "<< - Iványi Gábor

A  témához  kapcsolva: nem csak  embertársaink  türelmét  tehetjük-tesszük  próbára.
Isten  adjon  bölcsességet,hogy  erősek  legyünk  a  szeretetben,és a türelemben!
           [Zsotza]