2011. január 22., szombat

Dokumentumfilm Jehova Tanúiról

Kedves  Olvasó!  Az egyik Blogger-társamnak, L.Gabinak, a   Naplójában olvastam,hogy január 21-23 között  az Egyesült Államokban  tiltakozó akció készül az Őrtorony Társulat destruktív tevékenysége ellen.  (  Gabi  postja elolvasható itt:  A Szervezet,és a családi béke -JTinfo blog  )  Ez a tiltakozás fel akarja hívni a figyelmet az Őrtorony Társulat  negatív, feleslegesen megosztó hatására a családok életében.  Sajnos, magyar  nyelven nagyon kevés külföldi hír "jön át" Jehova Tanúiról,  az átlag magyar TV-néző előtt ezeknek nincs  "hírértéke".  Személyes  tapasztalatom:  amíg  tisztán  bibliai  alapelvekről  tanítanak  Brooklynból,addig valóban  építő  Jehova Tanúi  munkássága,de amikor az ingatag Biblia-magyarázatokon,spekulációkon alapuló  speciális Őrtorony-dogmáikat  erőltetik  a tagokra,az már  feleslegesen  szigeteli el Jehova Tanúit,a többi  családtagtól,és a társadalomtól is.  (Ilyen  tilalmak pl.: vérátömlesztés,születésnap,az elkülönült,ex-tagokkal  szóbaállni sem szabad , felállni a himnusz alatt,-vagy korábban:  a polgári szolgálat vállalásáért kiközösítés.)   Ami  az  egészben visszatettsző:  ezek  nem lelkiismereti kérdések, egy Jehova Tanúja nem dönthetett  szabadon.   Érdemes  emlékezni még olyan régi, Jehova Tanúi  által elfelejtett Őrtorony-társulati  parancsokra,mint pl.: a védőoltás,és a transzplantáció tilalma....az  is  "Jehova közlési csatornája"  által.   Természetesen  ezek sem  Jehova Istentől  származtak.    Kérem a hívő Olvasókat,imádkozzanak  az  Őrtorony Társulat áldozatainak  szabadulásáért!   Én lélekben,és  virtuálisan  csatlakozom a tiltakozáshoz, egy 1986-os dokumentumfilmmel ( "Jehova Tanúi")  A  YouTube-videókon  eddződött  Olvasók figyelmét  felhívnám,hogy ez nem  negyedórás  film, a teljes  idő  58 perc 41 másodperc. Régi,archív felvételekben  gazdag  alkotásról van szó, ezek  segítségével bemutatja   A "Bibliakutatók" (-1931-től:  "Jehova Tanú")  mozgalmát,vezetőit, a Szervezet  történelmét,az  elhallgatott   tényekkel,  be nem teljesült, hamis  próféciákkal, a  régi, ma már  elérhetetlen   Őrtorony-kiadványokkal....ahogy az nem jelenhet meg  a hivatalos  Őrtorony-irodalmakban.   Hallható -többek  között:  C.T.Russell, J.F.Rutherford, Raymond  Franz is.   Sajnos,a  film  angol  nyelvű,  de  akik  emlékszünk  a  régebbi  időkre  (1980-as  évek),amikor  csak  kettő magyar  nyelvű TV adó  volt,nagy  élmény  volt a   legközelebbi  szomszédos  ország TV-állomásának vétele a központi,lakótelepi tetőantennával!    Egy  kép  sokszor  többet  mond,mint  száz szó.  Egyik  ilyen  képsor   a film elején  egy  tiltakozó felvonulás a brooklyni Őrtorony-központ  előtt.   Jehova  Tanúi  tiszteletére  legyen  mondva /írva:  nem  verték le a felvonulást!   Talán  az  illetékes  vezetők    visszaemlékeztek:  Valamikor  régen, Jehova Tanúi is  tüntettekEz is  látható a filmen,a  11.-ik  percben,  ilyen  feliratú  táblákkal  vonultak  fel:  "A vallás  hazugság,és  csapda"  Mintha  prófétikus  tüntetés lett volna.....tiltakozás  minden diktatórikus,destruktív vallás  ellen!    Talán  ilyen táblákat  is  érdemes  vinni  Brooklynba.   Szeretettel  ajánlom mindenkinek a  filmes  "időutazást"!   Ajánlott  angol nyelvű  honlapok  a témában: http://www.sixscreensofthewatchtower.com/  ,  http://christianwitnesses.com/id346.html    , http://sixscreens.blogspot.com/2011/01/world-wide-protest.html     [Zsotza]  

2011. január 21., péntek

Királyságterem eladó!

Kedves  Olvasó!   Talán  a  cím  magyarázatra  szorul:   Valószínű,hogy  az  átlagos  olvasó,-hacsak nem érdeklődik  a Jehova Tanúi Egyház nevű  felekezet  tanításai-vallásgyakorlata  iránt  nem  tudja:  mi  az  a " Királyságterem "    Jehova Tanúi  nevezik így  a  vallási célra  szolgáló  épületeiket.  J.F.  Rutherfordhoz,az  Őrtorony Társulat  második  elnökéhez  fűződik  az  a törekvés, hogy a  keresztény  felekezetektől  minél jobban  megkülönböztesse Jehova Tanúit,így az  egyházi  ünnepekkel  együtt  "kidobott"  a Tanúk (gyakorlati-vallási)  szóhasználatából  olyan  szavakat,mint  pl.: a "kegyelem"vagy az "imaház / templom".    Ezt  olvashatjuk  a "Királyságterem"  eredetéről:  >>" Királyságterem (Kingdom Hall vagy Assembly Hall) Jehova tanúi összejöveteli helyeinek az elnevezése. A kifejezést először Joseph Franklin Rutherford, az Őrtorony Társaság(Watch Tower Society) akkori vezetője javasolta 1935-ben, egy Honolulu-i épület elnevezésekor. Jehova tanúi a királyságtermekben főként istenük imádatát és a Biblia magyarázatát végzik. Egyszerű, visszafogott kivitelű, funkcionális szerkezetek; de teljesen praktikusak, tiszták és vonzóak. Mivel a tanúk nem használnak vallási szimbólumokat, ilyenek nem kerülnek a falakra. Azonban minden gyülekezet teremében megtalálható az évi szöveg, amely adott évben minden gyülekezetben azonos Bibliából származó idézet.   "<<  (Idézet a Wikipédiából, A teljes  cikk  elérhető itt: >> ITT << )   Emlékszem,  'anno  az  1980-as  években- még  Jehova Tanújaként-  hogy  vágytam én is,akárcsak  a többi  hittestvér  (sorstárs)    saját,  magyarországi  Királyságteremre!   A rendszerváltás  idejének  környékén  már  néhány "vén"  (Jehova Tanúinál a "lelkész" megfelelője)  házában  lett  átalakítva a pince,vagy  a  padlástér  "királyságteremmé"...  éreztük  már  a  "szabadság  szellőjét"!    Amikor  sikerült  jó pár  hittestvérrel  eljutnom  Bécsbe,kerület-kongresszusra,akkor  láttam igazi  Királyságtermet!    Ott  volt  a  szállás-hely,nekünk  "keleti  zarándokoknak",-a  programok a  Práter Stadionban  voltak  megtartva,-természetesen  több nyelven, magyarul  is.   Az  ilyen régi  emlékek  jutottak  eszembe,amikor  egy      kanadai honlapon megláttam egy  eladó  épületet ábrázoló  képet, felirattal: "JW's  Kingdomhall  Bridgewater, NS, for sale!"...Több,mint  furcsa...visszagondolok,  milyen jókat  mosolyogtunk - Jehova Tanúként!-  azon,amikor  valamelyik   "brooklyni infóban"  olvashattunk   eladó  templomokról,imaházakról!        Ó,igen... a  "Nagy  Babilon" haldoklik,  és ez  csak  természetes,hogy  eladják  az épületeiket!         Később,már  ex-Jehova  Tanúként  hallottam a ricsei királyságterem  eladásáról,és a közelmúltban, a svédországi kongresszusi  épület-eladásról.        Itt pedig a legfrissebb,a kanadai  Királyságterem, Új-Skócia   Államban, >> ITT ! <<      A kép  baloldalán lehet látni a táblát,a  hiányzó betűkkel: " Kingdom Hall  Jehovah's Witnesses"  Nagyon  fiatal  épület: 1977-ben épült.    240.000  dollárért  megvásárolható,-ha ez  kanadai  dollár,akkor jelenleg éppen  megúszható  ötvenmillió forintból.      Vajon mi történhetett....   egy  régi  épületnél  (templomnál)  ott a kézenfekvő  magyarázat:  elöregedett,kihalt a gyülekezet.  De  egy  ilyen  fiatalnál...Vajon  mit  élhetnek át  azok  az  emberek,akik  építették,akik  éveken  keresztül eljöttek ide,egy  héten akár  többször is,hogy  Jehova Istent  imádják...kívánom,hogy  adja  Isten,hogy  alázatot  tanuljanak -ők is, és  felismerjék:  a valódi Istenimádathoz,Krisztus-követéshez  nem szükséges  drága  épület, és  emberi  szervezet.     Péter  első levele  2.fejezet, 5.vers: >>
ti magatok is mint élő kövek   épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. "<<  [Zsotza]  

2011. január 19., szerda

Folk Iván: Jézus Istensége II.

Folk Iván: Jézus Istensége II.  Miért nem volt Jézus mindenütt jelenlévő, mindentudó stb. földi szolgálata alatt?

A válasz a kenózis, / kiüresítés/ ógörög kifejezésben rejlik. Az ige szerint saját magát "üresítette meg"

Fil 2: 5-11
Az az indulat legyen bennetek, ami Krisztus Jézusban is megvolt: mert Ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy egyenlő Istennel, hanem megüresítette önmagát, szolgai formát vett fel, emberekhez hasonlóvá lett, és magatartásában is embernek bizonyult; megalázta magát, és engedelmeskedett mindhalálig, mégpedig a kereszthalálig. Ezért fel is magasztalta Őt Isten mindenek fölé, és azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké; és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.

Jézus itt a Földön is Isten volt, isteni természetét azonban nem használta az Atya akaratától, vezetésétől függetlenül. Szolgává lett, mind az emberiség, mind az Atya szolgájává. Az Ige szerint bennünk is Isten természete van Jézus Krisztus által, de nem használhatjuk azt Tőle függetlenül.


Miért kellett engedelmességet tanulnia itt a Földön?

Zsid 5:8 
Jóllehet Ő a Fiú, szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet,

Jézus is ugyanazon az ellenséges területen élt, mint mi. Emberként átélte az ördög összes kisértését. Az Atyának való engedelmesség sokszor szenvedéssel járt együtt de Ő megmaradt tökéletes engedelmességben, soha nem vétkezett. Ezért mondja az Ige, hogy "meg tud indulni gyarlóságainkon", hiszen Ő is átélte az emberi lét kihívásait.

Embernek lenni = szolgának lenni és engedelmeskedni

Jézus Krisztus itt a földön teljes mértékben alárendelte magát az Atya pillanatnyi vezetésének és döntéseit ez alapján hozta meg, még akkor is amikor nagyon kemény dologról volt szó, például a kereszthalálkor. Ott egy borzalmas tusán ment keresztül mind szellemileg mind fizikailag, de megtette. Előző nap így imádkozott: " Atyám a te akaratod legyen meg, ne az enyém!"
Jézus példája a te életedre és az enyémre is vonatkozik. Jézus példát akart adni, hogy lehet az Atyától függve, Isten vezetése alatt élni. Ő Isten volt a földön is, de nem élt ezzel, kiüresítette magát.

Az Atyától való függőségről néhány ige:
Ján. 14:10
"Nem hiszed, hogy én az Atyában vagyok, és az Atya énbennem van? Azokat a beszédeket, amelyeket én mondok nektek, nem önmagamtól mondom: az Atya, aki énbennem lakik, énáltalam viszi véghez az Ő cselekedeteit."
Az a nagy dolog, amikor úgy jársz a földön, hogy nem önmagadtól mondod, amit mondasz, hanem figyelsz az Atyára és ha késztetést érzel arra, hogy mondj valamit, akkor mondod, ha arra hogy ne beszélj, akkor nem beszélsz. Ezt még sohasem tudtam száz százalékosan megtenni, de törekszem rá. Ugyanez vonatkozik a cselekedetekre is, még nem mondhatjuk el, hogy minden cselekedetünk az Atya szerint való, de arra kell törekednünk. Az boldoggá teszi az embert, amikor az Atya akarata szerint él,cselekszik.
Ján. 10:30
"Én és az Atya egyek vagyunk."
Ez a tökéletes egység nem szűnt meg Jézus Krisztus földi szolgálata alatt sem. Illetve volt egy rövid időszak, a kereszthalál pillanata, amikor az Atya elfordult Jézus Krisztustól. Miért? Mert a Megváltóra nehezedett az egész emberiség összes mocska, bűne.
Ján. 14:11
"Higgyetek nekem hogy én az Atyában vagyok és az Atya énbennem van. Ha pedig másért nem magukért a cselekedetekért higgyetek!"

Ján. 14:7
"Ha ismernétek engem, ismernétek az én Atyámat is: Mostantól fogva ismeritek Őt, és látjátok."
Aki Jézust látja, az látja az Atyát, mert a kettőnek természete egy.
Jézusnak rengeteg imádkozásba került, hogy az Atya akaratában tudjon maradni. Negyven napig tartó böjttel indított és utána is mindig elvonult és kereste az Atya akaratát. Neki ez létkérdés volt. Hidd el: nekünk is az!
Nincs semleges terület. Nem mondhatjuk, hogy nem függünk semmitől. Én azt tanácsolom, hogy az Atyától függjünk, mert akkor minden megváltozik. Persze nem úgy ahogy elterveztük, hanem sokkal jobban.

Jézus a földön nem volt mindentudó.
Máté 24:36
Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül.

Egy dolgot biztosan nem tudott, mert arra azt mondta, hogy csak az Atya tudja. (Jézus visszatérése) De ez nem azt jelenti, hogy később se fogja tudni! Ma a megdicsőült Jézus Krisztus mindentudó személy, ugyanúgy ahogy az Atya is.
Mindenttudás:
Ján. 18:30
"Most már tudjuk, hogy mindent tudsz."
Jézus testben nem volt mindenütt jelen való. De most már mindenütt jelen van.
Mindenütt jelen van: 
Máté 18:19-20
"Bizony mondom néktek azt is, hogy ha közületek ketten egyetértenek a földön abban, amit kérnek azt mind megadja neki az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok közöttük."
Máté 28:19-20
"Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig."
Amíg van nap, amíg van világ, addig Ő velünk van. Az Úr mindaddig veled van, ameddig azt nem mondod ,hogy el akarod hagyni Őt. Csak te tudsz elfordulni Tőle!
Mindenhatóság
Máté 28:17-18
"Amikor meglátták Őt, akkor leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt:Nekem adatott minden hatalom mennyen és a földön."
Örökkévalóság:
Ján. 1:1-5
"Kezdetben volt az Ige, és az Ige az Istennél volt, és Isten volt az Ige. Ő kezdetben az Istennél volt. Minden általa lett, és nélküle semmi sem lett, ami létrejött. Benne élet volt, és az élet volt az emberek világossága. A világosság a sötétségben világít, de a sötétség nem fogadta be."
Ján. 1:9-14
"Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert: Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg Őt: saját világába jött, és az övéi nem fogadták be Őt. Akik pedig befogadták, azoknak megadta azt a kiváltságot, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazoknak, akik hiszen az Ő nevében, akik nem vérből, nem test akaratából, sem férfi akaratából, hanem Istentől születtek. Az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és láttuk az Ő dicsőségét mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, telve kegyelemmel és igazsággal."
Változhatatlanság:
Zsid. 13:8
"Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz."
Néhány név, ahogy a Biblia Jézust nevezi:
Úr, bíró, megváltó, teremtő, Isten tekintélyével szóló, király, pásztor, szabadító stb.   ( Forrás:  http://szerko.com )

2011. január 18., kedd

Folk Iván: Jézus Istensége I.

 Kedves  Olvasó!  Olvastam egy tanulmányt  Folk  Ivántól,aki  a  Szeretet Közösség  (Szerko) lelkipásztora  (-és  kiváló zenész!)    Ivánt  többször  hallottam  személyesen  tanítani,  mindig megragadja a figyelmemet a  közvetlen  stílusa,és erős   Ige-magyarázata.    Szeretettel  ajánlom Jézus  Istenségéről  szóló kétrészes tanítását.  [Zsotza]         Folk Iván:  Jézus Istensége I. 
Krisztus soha nem volt kisgyerek az örökkévalóságban /teknon/, hanem örökké érett Fiú /hüiosz/ volt.


Zsidók :13,8 ; Zsidók 4:15. ;Péter: 2,22 ;János :8,46 ; II. Korinthus :5,21 Lukács :7,48 ; Lukács :5,20 ; /Márk 2: 5/

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. /VAGYOK/
Nem változik és öröktől fogva létezik, ez is isteni tulajdonság .

Ján 3: 16
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ne arra asszociáljunk itt, mintha az Atya "megszülte" volna a Fiút még a teremtés előtt valamikor.Ez inkább egylényegűséget, nagyon szoros kapcsolatot fejez ki.
"Egyszülött fiú" helyett pontosabb fordítás: egyetlen, egyedi ,egyetlenegy, az I. században ezt a kifejezést úgy értették, hogy egyedi és szeretett. /NIW: the one and only Son/


Kol 1: 15
Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül.

Az elsőszülött /prototokosz/ kifejezést nem az először született gyermekre használták, hanem zsidó hagyomány szerint a " jogos örökös "-re.
A Károli forditás nem pontos, inkább ez az eredeti szöveg jelentése: "elsőszülött/jogos örökös minden teremtmény felett"

Kol 1: 16-19
Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is,Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben Ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.
Ez az ige is mutatja, hogy Krisztus részt vett a teremtésben, tehát Ő maga nem teremtmény.

Kol 2: 6-10
Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is Őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel Őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert Ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.
Az ördög különféle megtévesztésekkel próbálja elérni, hogy Jézusban,ne mint Istenben higyjünk.Krisztus öröktől létezik, nem teremtmény

Jel 3:14
A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete:

"kezdete" /arkhé/ -eredet, kezdet, kiindulás, uralom, hatalom,
Nem keverhetjük össze a forrást a pohár vízzel.Krisztus Isten teremtésének a forrása, és nem teremtmény.Jézusban nem volt bűn:

[3] : [4]
Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.
A Károlyi fordítás kicsit félreérthetőnek tűnik, mintha Jézust nem környékezte volna meg a bűn.Pontosabb lenne így fordítani: "Aki mindenben megkísértetett ugyanúgy,mint mi, de bűntelen maradt".


Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját,


Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem?
Melyikünk állhatna elő azzal a kijelentéssel, hogy soha nem követett el bűnt? Ezt csak Isten tehette meg.


Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.Megbocsátotta a bűnöket:
Jézus Istenségének egyik legfontosabb része a mi szempontunkból az ,hogy van hatalma megbocsátani a bűneinket.
Felgyógyulhatunk betegségekből, sorsunk rosszról jóra fordulhat, de bűneink terhétől soha nem szabadulhatunk Isten nélkül.


Az asszonynak pedig ezt mondta: "Megbocsáttattak a te bűneid." Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között: "Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja?" ? pedig így szólt az asszonyhoz: "A te hited megtartott téged, menj el békességgel!"


És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: "Ember, megbocsáttattak a te bűneid." Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni: "Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?" Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik: "Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb: ezt mondani: Megbocsáttattak a te bűneid, - vagy pedig ezt mondani: Kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok: van hatalma az Emberfiának bűnöket megbocsátani a földön: Neked mondom, - így szólt a bénához, - kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!" Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt; fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament.  (Forrás:  http://szerko.com  )

2011. január 15., szombat

Ted Williams

Nem  friss  a hír....   sokan  talán már el is  felejtethették.   
Hozzászoktunk a  rossz  hírekhez:   korrupció,robbantások, földcsuszamlás, árvizek,terrorizmus....  a  legtöbben  bele  vagyunk  fásulva.    Persze,  fellélegzem,hogy  ezeket nem kell  személyesen  megtapasztalni.  Hatalmas  felüdülés egy  olyan  siker-sztorit látni-hallani,  mint    Ted Williams  történetét, akinek  "kincs van" a torkában!   Aki   emlékszik  még a nagy  éjszakai  rádiózásokra  -főleg középhullámon  (Mai  rádiókon "AM"-  hullámsávként  van  jelölve),  azok  szerintem  nagyon szívesen emlékeznek a Luxemburgi Rádió  pop-rock zenés  műsoraira.  Én az 1980-as évek  közepe-vége  tájékán  hallgattam  szívesen,-és  nem csak  a zenéket,hanem az  angol nyelvű lemezlovasok  (Mai  szóhasználat  szerint:  DJ)  összekötő-szövegeiket is a két dal,-vagy  reklám  között.  Milyen klassz  orgánumú  műsorvezetők  voltak!   /Radio Luxemburg Online hallgatás: http://radiomap.eu/lu/play/rtl1440.htm ...  de  ez már nem a régi.  [;<-(( 

Aki  luxemburgi  nosztalgia-rádiót szeretne hallgatni,inkább ezt  hallgassa: http://radiomap.eu/fr/play/nostalgie.htm  /  A  magyar  lemezlovasok  közül nekem  Keresztes Tibor, alias "Cintula"  hangja  tettszik  a legjobban:  erős,férfias-mégis:  kellemes  a fülnek.  Nos,egy ilyen  kaliberű  műsorvezető  lehetett  Ted Williams,-  az  "Óceán  túloldalán,  amíg  le  nem  csúszott.  Kerestem a NET-en magyar  nyelvű  infókat  erről  az  úrról,  a legtöbbet   Tinkmara  blogjában  találtam, idézek  belőle:   
>>"A karácsonyi rohanásban, a kígyózva várakozó, tülkölő autósorban senki sem foglalkozott az út szélén, kezében táblát tartó, torzonborz afroamerikai hontalannal.

 Csak egy volt a Colombus utcáin kolduló munkanélküliek közül, pedig a tábláján írtak különlegességet ígértek. Az embereket a vásárlási listák, leértékelések tartották lázban, kivéve egy embert, Doral Chenoweth-t. A Columbus Dispatch, az egyik helyi újság videósa a piros lámpánál várakozva felvételt készített a hajléktalanról, melyet január 3-án töltött fel 'ritchey' felhasználónév alatt futó You Tube csatornájára. A videót egy nap leforgása alatt több millióan nézték meg.
Azóta a hontalan úriembert nemcsak Amerikában, de szinte az egész világon megismerték.
"A felvételt még Karácsony előtt készítettem, -mondja Doral- de nem került nyilvánosságra, hisz nagyon elfoglalt voltam én is, az újság is az ünnepek miatt.

Öt héttel később lett rá lehetőségem. Nem gondoltam volna, hogy ekkora sikere lesz."
De mi is látható ezen a videón? Nem a látvány a lényeg, hanem a hang, melyet Ted Williams a tábláján is ígért. A hajléktalan ohio-it az Jóisten olyan hangszínnel ajándékozta meg, mellyel nem sokan rendelkeznek. Kiforrott, gyönyörű, képzett bariton beszédhang, melyért milliókat fizetnek egy-egy TV társaságnál, rádióállomáson.
Ted Williams tudatában volt képességének már egész fiatal kora óta, s szerette is volna kihasználni a lehetőséget, de a brooklyni születésű fiatalember rossz társaság hatása alá került, elvesztette a munkáját, alkoholizálni kezdett, drogokat fogyasztott, többször letartóztatták lopás miatt.

Az élet elsodorta New Yorkból, családjától, gyermekeitől távol élt az utóbbi évtizedekben.
Colombusban kötött ki, ahol már két éve leszokott a drogról és az alkoholról, Doral Chenoweth-et pedig mintha maga az Úr küldte volna az életébe."<<  (A  teljes  post  elolvasható  >> ITT <<  ) 
Én  hiszem,és  vallom:  nagy  lehetőséget  kapott  az Úrtól:  bárcsak  jól  élne  vele!  
Szurkolok  Ted  Williams-nek,és  imádkozok  Érte!   [Zsotza]

2011. január 13., csütörtök

Elment Bobby Farrell

2010 utolsó napjaiban történt.... nem igazán volt "felkapott hír". Nem emlékszem,hogy TV-híradókban közölték. Nem volt olyan híres, mint Michael Jackson, nem volt olyan hang-orgánuma,mint Zámbó Jimmynek. Tavaly december 30.-án meghalt Bobby Farrell, a (nyugat)német Boney.M együttes egyetlen férfi-tagja. Roberto Alfonso Farrell néven született 1949 október 6.-án, Arubán, ahol 15 éves koráig élt. Tanulmányai elvégzése után két évig matrózként dolgozott. Az 1970-es években Nyugat-Németországban volt lemezlovas (Mai divatos szóval: DJ), a szerveződő Boney.M együttes számára Frank Farian producer fedezte fel. 1975-1986 között nagy sikerű pop-együttes volt a Boney.M, -szerintem a mai '40-esek, '50-esek közül sokan szerettük! Ahogy a legtöbb diszkócsapattal lenni szokott, a Boney.M is hullámvölgybe került, 1986-ban az eredeti (azaz a "klasszikus") csapat feloszlott, és "osztódással szaporodott": a régi tagok -"természetesen"- Boney.M néven turnézik a világban,-főleg a volt szovjet tagköztársaságokban. Oroszországban, Szentpéterváron volt fellépése Bobby Farrellnek,és csapatának. Korábban légzési problémákra panaszkodott,szívrohamban hunyt el. Híressége ellenére nagyon kevés infó van róla. Vajon felkészült e az Útra...? Egyik kedvenc Boney.M dalom a "Mária fia". ("Mary's boy") Vajon ismerte Őt...mint Megváltóját? Nyugodjon békében Bobby! Legyen neki könnyű a föld! [Zsotza]

2011. január 2., vasárnap

Egy év elmúlt-áldott 2011-et kívánok!

Kedves  Olvasó!  Szeretném megköszönni mindenkinek a látogatásokat,a kommentárokat,az  email-ekben írt  bátorításokat,és  építő bírálatokat.  Köszönöm a Google-nak,hogy   otthonra lelhetett a NET-napló a Blogspot-on,és a Google  kereső  segítségével  olyan  Olvasókkal  is  kapcsolatba  kerülhettem,akikkel másképp nem sikerült volna.  Legfőképpen  köszönöm Istennek hogy ez a blog létezhet!  Áldott,szeretetben,türelemben gazdag 2011-et  kívánok mindannyiunknak!