2011. január 18., kedd

Folk Iván: Jézus Istensége I.

 Kedves  Olvasó!  Olvastam egy tanulmányt  Folk  Ivántól,aki  a  Szeretet Közösség  (Szerko) lelkipásztora  (-és  kiváló zenész!)    Ivánt  többször  hallottam  személyesen  tanítani,  mindig megragadja a figyelmemet a  közvetlen  stílusa,és erős   Ige-magyarázata.    Szeretettel  ajánlom Jézus  Istenségéről  szóló kétrészes tanítását.  [Zsotza]         Folk Iván:  Jézus Istensége I. 
Krisztus soha nem volt kisgyerek az örökkévalóságban /teknon/, hanem örökké érett Fiú /hüiosz/ volt.


Zsidók :13,8 ; Zsidók 4:15. ;Péter: 2,22 ;János :8,46 ; II. Korinthus :5,21 Lukács :7,48 ; Lukács :5,20 ; /Márk 2: 5/

Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. /VAGYOK/
Nem változik és öröktől fogva létezik, ez is isteni tulajdonság .

Ján 3: 16
Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta érte, hogy aki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Ne arra asszociáljunk itt, mintha az Atya "megszülte" volna a Fiút még a teremtés előtt valamikor.Ez inkább egylényegűséget, nagyon szoros kapcsolatot fejez ki.
"Egyszülött fiú" helyett pontosabb fordítás: egyetlen, egyedi ,egyetlenegy, az I. században ezt a kifejezést úgy értették, hogy egyedi és szeretett. /NIW: the one and only Son/


Kol 1: 15
Ő a láthatatlan Isten képe, az elsőszülött minden teremtmény közül.

Az elsőszülött /prototokosz/ kifejezést nem az először született gyermekre használták, hanem zsidó hagyomány szerint a " jogos örökös "-re.
A Károli forditás nem pontos, inkább ez az eredeti szöveg jelentése: "elsőszülött/jogos örökös minden teremtmény felett"

Kol 1: 16-19
Mert benne teremtetett minden a mennyen és a földön, a láthatók és a láthatatlanok, akár trónusok, akár uralmak, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok: minden általa és reá nézve teremtetett. Ő előbb volt mindennél, és minden Őbenne áll fenn. Ő a feje a testnek, az egyháznak is,Ő a kezdet, az elsőszülött a halottak közül, hogy minden tekintetben Ő legyen az első. Mert tetszett az egész Teljességnek, hogy benne lakjék, és hogy általa békéltessen meg önmagával mindent, a földön és a mennyben, úgy, hogy békességet szerzett a keresztfán kiontott vére által.
Ez az ige is mutatja, hogy Krisztus részt vett a teremtésben, tehát Ő maga nem teremtmény.

Kol 2: 6-10
Mivel tehát már elfogadtátok Krisztus Jézust, az Urat, éljetek is Őbenne. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel Őbenne, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásotok legyen egyre bőségesebb. Vigyázzatok, hogy rabul ne ejtsen valaki titeket olyan bölcselkedéssel és üres megtévesztéssel, amely az emberek hagyományához, a világ elemeihez, és nem Krisztushoz alkalmazkodik. Mert benne lakik az istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert Ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak.
Az ördög különféle megtévesztésekkel próbálja elérni, hogy Jézusban,ne mint Istenben higyjünk.Krisztus öröktől létezik, nem teremtmény

Jel 3:14
A laodiceai gyülekezet angyalának írd meg: ezt mondja az Ámen, a hű és igaz tanú, Isten teremtésének kezdete:

"kezdete" /arkhé/ -eredet, kezdet, kiindulás, uralom, hatalom,
Nem keverhetjük össze a forrást a pohár vízzel.Krisztus Isten teremtésének a forrása, és nem teremtmény.Jézusban nem volt bűn:

[3] : [4]
Mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt.
A Károlyi fordítás kicsit félreérthetőnek tűnik, mintha Jézust nem környékezte volna meg a bűn.Pontosabb lenne így fordítani: "Aki mindenben megkísértetett ugyanúgy,mint mi, de bűntelen maradt".


Ő nem tett bűnt, álnokság sem hagyta el a száját,


Közületek ki tud rám bűnt bizonyítani? Ha az igazságot mondom, miért nem hisztek nekem?
Melyikünk állhatna elő azzal a kijelentéssel, hogy soha nem követett el bűnt? Ezt csak Isten tehette meg.


Mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk Őbenne.Megbocsátotta a bűnöket:
Jézus Istenségének egyik legfontosabb része a mi szempontunkból az ,hogy van hatalma megbocsátani a bűneinket.
Felgyógyulhatunk betegségekből, sorsunk rosszról jóra fordulhat, de bűneink terhétől soha nem szabadulhatunk Isten nélkül.


Az asszonynak pedig ezt mondta: "Megbocsáttattak a te bűneid." Az asztalnál ülők erre kezdték kérdezgetni egymás között: "Kicsoda ez, aki a bűnöket is megbocsátja?" ? pedig így szólt az asszonyhoz: "A te hited megtartott téged, menj el békességgel!"


És íme, férfiak ágyon hoztak egy béna embert, és igyekeztek bevinni és letenni eléje. Mivel a sokaság miatt nem találták módját, hogyan vigyék be, felmentek a háztetőre, és a cseréptetőn át eresztették le ágyastól Jézus elé a középre. Ő pedig látva hitüket, így szólt: "Ember, megbocsáttattak a te bűneid." Erre az írástudók és a farizeusok elkezdtek tanakodni: "Kicsoda ez, aki így káromolja az Istent? Ki bocsáthat meg bűnöket az egy Istenen kívül?" Jézus átlátta gondolataikat, és így válaszolt nekik: "Miről tanakodtok szívetekben? Mi könnyebb: ezt mondani: Megbocsáttattak a te bűneid, - vagy pedig ezt mondani: Kelj fel és járj? Azért pedig, hogy megtudjátok: van hatalma az Emberfiának bűnöket megbocsátani a földön: Neked mondom, - így szólt a bénához, - kelj fel, vedd az ágyadat, és menj haza!" Ez pedig szemük láttára azonnal felkelt; fogta ágyát, amelyen feküdt, és Istent dicsőítve hazament.  (Forrás:  http://szerko.com  )

4 megjegyzés:

Zolika írta...

Annyi haszna mindenképpen van e két bejegyzésednek, hogy utánaolvastam Folk Ivánnak.
Egy kis művelődés sosem árt. :)

Zsotza írta...

Meggyőződésem,hogy több haszna is van... de tiszteletben tartom a Véleményedet. Ha Szereted az igényes keresztény rockzenét,akkor érdemes felkeresni a személyes web-oldalát : http://folkivan.hu ,-és a YouTube-n rákeresni a dalaira.

Zolika írta...

Azon is voltam. :)

Nem úgy értettem, hogy más haszna nincs, hanem, hogy ez plusz volt. :)

Zsotza írta...

Ó, vagy úgy... megkönnyebbültem! [;<-))