2011. május 3., kedd

Joseph A.: A Jehova Tanúi „Új Világ” fordítása -1.

Kedves  Olvasó!  A  NET-en  barangolva  találtam  egy  kitűnő  keresztény  honlapot ( www.gondolatkincstar.hu  ) ,ahol a  sok  hitébresztő-hiterősítő  írás  között  találtam  egy  figyelemreméltó kritikai  tanulmányt ,  amely  az Őrtorony  Társulat  Bibliafordítását  vizsgálja,elemzi:  Joseph  A.: "A Jehova Tanúi  Új Világ fordítása-Isten  Igéjének  meghamisítása" .   Szőke  Sarolta  készítette a fordítást,-  Tőle  kaptam  engedélyt,hogy  én  is publikálhassam, ezúton is  köszönöm!  Feltehetően  a  Szerző  nem  volt  a  Jehova Tanúi  egyház  tagja,így  vannak szavak,kifejezések,amelyeket  nem  használnak /másképp  használnak,vagy  félreérthetőek,így  bár nem  mindennel  értek  egyet,de a  Tanulmány  tartalmát  építőnek  tartom.  Joseph  A.:  "A Jehova Tanúi Új Világ  fordítása- Isten  Igéjének meghamisítása  Az Őrtorony Társaság sajnos nem a saját tanait, hanem Isten szavát változtatja meg, hogy különféle bibliaellenes tanait a Szentírással összhangba hozza.
  1. A „két osztály- elmélet”
A Jehova Tanúi (JT) azt tanítják, hogy az üdvözülőknek két osztálya van: akiknek mennyei vagy földi reményük van. Kénytelenek „kijavítani” a Szentírást, mivel ez a gondolat az Újszövetség tanításához egyáltalán nem áll közel, sőt ennek ellentéte: minden megváltott egysége hangsúlyozódik (vö: Ef 4: 3-6, különösen 4. vers).
„Az Ige volt az igazi világosság, amely megvilágít minden embert”(Ján 1:9) a JT- nál a következőképpen hangzik: ”Az igazi világosság, amely világosságot ad MINDENFAJTA embernek.” Éppígy a Ján 1:7- ben: „hogy mindenfajta ember higgyen őáltala.” Természetesen a „fajta” szó (γενος genos) egy görög kéziratban sem áll.
Ugyanezt az eljárást alkalmazzák a 2 Tim 2:4- nél, ahol az Új Világ Fordítás(ÚVF) megint „ mindenfajta embert” ír „minden ember” helyett. Itt még a „pontos” szót fűzik hozzá az „igazság megismerésére” való eljutáshoz. A 6. versben a „váltság”-ot a „megfelelő” szóval egészítik ki, ami szintén nem található a görög szövegben.
Így álnok módon értelmileg eltorzítják a két legfontosabb igét Isten általános üdvakaratáról. Minden nyelven különbség van a között, hogy Isten minden fajta embert (osztályt, csoportot stb.) megment, vagy minden ember megment.
A „két osztály-elmélet” ellentmond a hegyi beszédnek, ami a Mt 5:1-11-ben megnevezett szellemi lelkületet /pl.: szelídség (5.v.), tiszta szív (8.v.), békét teremtők(9.v.)/ minden kereszténytől elvárja. Emiatt az összes felsorolt jutalom is /„öröklik az országot”(5.v.), „meglátják Istent” (8.v.), „Isten fiainak neveztetnek” (9.v.)/ minden keresztényre vonatkozik.
Mindenesetre a hegyi beszédet sem kímélik meg hamisításaiktól. A Mt 5:3-ban a „szellemileg szegény” kifejezés náluk a következőképpen alakul: „tudatában vannak szellemi szükségletüknek”, ami teljesen legyengíti Jézus elvárását követőivel szemben. A πτωχος (ptohosz) szó jelentése „szegény” de nem „szükségleteinek tudatában van”.

Az Őrtorony Társaság szerint Ábrahámnak és más ószövetségi patriarháknak is csak földi reménységük van, mert az ÓSZ- ben a földet kapták ígéretül. A Zsid 11:16- ban azonban az áll, hogy az ÓSZ minden hittanújának(13.v.) mennyei ( έπουρανιον epuraníu) reménysége volt. Az Őrtorony Társaság kicsit megváltozatja a szöveget: „mai az éghez tartozik”. Bár ez a megfogalmazás látszólag ugyanazt mondja, azonban könnyen átértelmezhető. A JT ezt a helyet olyannak képzelik, melyet e mennyből irányítanak. Mivel Isten számukra „várost készített” (ÚVF- ban is így áll), csak a már fennálló mennyről lehet szó és nem jövendőbeli paradicsomról.
A Zsid 11:40 is megcáfolja az Őrtorony Társaságot: ”ők ne nélkülünk jussanak el a teljességre.” Tehát az ószövetségi hit tanúinak is ugyanaz az ígérte, mint a keresztények első generációjának.
Ezt a tényt erősíti a Galata levél is. 3:9 „akik ragaszkodnak a hithez a hű Ábrahámmal együtt megáldatnak.(ÚVF)” vö. 3:29. Világos kijelentés, hogy az első keresztények és Ábrahám ugyanazt az ígéretet kapták.     (Folytatása következik)

Nincsenek megjegyzések: