2011. augusztus 16., kedd

Ajánló: Őrtorony-figyelő blog

Friss, és üdítő újdonság Infaustus speciális, -a "Jehova Tanúi Egyház" által kiadott,és terjesztett   "Őrtorony"  folyóirat elemzéséről, 
Biblikus cáfolatáról szóló blogja, az Őrtorony Figyelő! 

>>  http://ortorony.wordpress.com/  <<

Sok Őrtorony -folyóirat  olvasó  azt  hiszi,hogy  Isten  közlési csatornája az  a  folyóirat,-és  az Őrtorony Társulat  többi  füzete,és  könyve.  Mivel  sok  Biblia-idézet  szerepel   a folyóiratokban,-ezért  sok  olvasóban  kialakul a  vélemény,-ami 'annak  idején  bennem is:  ezeknek   a  folyóiratoknak a  tartalma  cáfolhatatlanul  a  Biblia  nézőpontját  tükrözi.

Ahhoz,hogy  törekedhessünk  objektív,és  tárgyilagos nézőpontra, meg  kell  ismernünk az "érem másik  oldalát" is.

Elvileg maga az  Őrtorony  Társulat is  arra buzdítja  Jehova Tanúit,hogy   tárgyilagosak  legyenek a  vizsgálódásban: 
 “az ‘intellektuálisan becsületes’ személyre az a jellemző, hogy amit igaznak hisz, azt kész tüzetesen megvizsgálni [...], az egyéb rendelkezésre álló bizonyítékoknak [pedig] kész kellő figyelmet szentelni” (Van-e Teremtő, aki törődik veled?, p. 9.).


Gyakorlatilag  sajnos  "információs Berlini  fal"
veszi  körül  a Jehova Tanúi  Egyház   tagjait,és a Brooklyni  Vezető  Testületben  hívő   szimpatizánsokat.

>>" Egyes hitehagyottak azt állítják, hogy ismerik és szolgálják Istent, de elvetnek bizonyos tanításokat vagy követelményeket, amelyeket nyilvánvalóvá tett a Szavában. Mások azt bizonygatják, hogy hisznek a Bibliában, de nem ismerik el Jehova szervezetét, és aktívan próbálják akadályozni a tevékenységét. 
Amikor szándékosan döntenek az ilyen gonoszság mellett miután megismerték, mi a helyes , amikor annyira beléjük ivódik a rossz, hogy az természetük szerves részévé válik, ilyenkor egy kereszténynek a szó bibliai értelmében  gyűlölnie kell azokat, akik végérvényesen a gonoszság mellett kötelezték el magukat.
Az igaz keresztények úgy éreznek az ilyen hitehagyottak iránt, mint Jehova; nem kíváncsiak hitehagyott eszméikre."<< 

(Őrtorony, 1993. október  1. 10.  oldal)


Vagyis   legyünk  objektívak,  vizsgálódjunk,  olvassunk, de  azért  csak a  brooklyni  Szerkesztőség  által  jóváhagyott  írásokat!    Furcsa.... nem  kicsit: nagyon!
Kettős  mérce a  javából....  


>>"A kétféle súlymérték és a kétféle éfa — mindkettő egyaránt utálatos Jehovának. "<<  
(Példabeszédek 20:10- "Új Világ  fordítás")

Vannak  olvasók,akik  megelégednek,hogy  "felülről"  emberek  megmondják:  mit  olvashatnak,mit  gondolhatnak. 
Nekik  nem  jelentene  sokat  az  Őrtorony-figyelő  blog .
 
Vannak  a  következetes,egyenes,a kérdezés,és a gondolkodás  konfliktusát  felvállaló   Olvasók:  
Nekik  érdemes  ellátogatni ,olvasni,és  kommentárokat  írni!
Szeretettel  ajánlom, olvassátok,
és  hívjátok  fel  mások  figyelmét is!  
  [Zsotza]

2011. augusztus 12., péntek

Fogd a pénzt,és kuss!

Az új egyházügyi törvény.
 Már a  vízcsapból is  ez a téma  folyt.

  Talán sok(k)  is  volt   "belőle". 

Tőlem okosabb,és a témában járatosabb  emberek  elmondták -leírták a  véleményüket.
Elfogadom azt,hogy  a  régi egyházügyi törvényhez  változtatásra  szorult.  

Tízmilliós hazánkban  több,mint 340 felekezet...
Olvastam,hogy  voltak az  egyházi státusszal  visszaélések,és egyetértek azokkal, 

akik szerint  rendet kell(ene)   tenni -ezen a téren is.
Nem volt  szerintem  normális dolog,hogy  valaki -összeveszve  pl.: a  lelkészével - pár  vele szimpatizáló  taggal  haraggal,sértődéssel lelép, szerez  100  aláíró embert,

és   kreál egy "egyházat".   Lassan nem lehetett  olyan egyháznevet kitalálni,hogy más, hasonló nevű társaságok ne  perelhettek volna  plágiumért.
  
  Mi  jöhetett  volna...?   Rendszámok az "egyház-nevek"  helyett!?
 
Elfogadom azt,hogy  változásra  szorult  a  régi  egyházügyi  törvény. 
Sok felekezet alapja szerintem nem az  új tanítás / igazság felismerése, vagy új(abb) típusú liturgia / zenei  stílus  elfogadása,hanem a sértődés,és a  saját hatalmi terület.
Azért  csak  szégyen valahol,hogy  vannak  budapesti  kerületek,ahol  több felekezet  létezik,  ugyanabból az  irányzatból,- ugyanazt  tanítva, ugyanolyan  stílussal, szertartásokkal/gyakorlattal.
Persze:  mindent  meg lehet  magyarázni.  Csak nem lesz  lassan kinek.
 Az Úr  Jézus Krisztus akarata a tanítványaival  kapcsolatban: 


>>" Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak,
én pedig tehozzád  megyek.
Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál,
hogy egyek legyenek, mint mi! 
"<< (János evangéliuma 17. fejezet, 11.vers)


Megszületett  tehát az új egyházügyi törvényAhogy  ilyenkor lenni  szokott, vannak lelkesen egyetértők,vannak  bírálók,és elutasítók.  

Vannak  "győztesek" ,és vannak  "vesztesek". 
De valóban azok a  közösségek a  győztesek, akik  bejutottak a 14, egyháznak elismert felekezet közé?  Evvel  lehet  vitatkozni.  Én úgy látom,hogy a  nem szerencsés,amikor a (világi) állami szervek  határozzák meg,hogy mely közösségek tekinthetők egyháznak,és melyek nem.  Persze, ha már  mindenképpen meg akarják  határozni, elindulhatnának azon a vonalon,hogy melyek azok a társaságok, amelyek  ténylegesen  működnek, valóban  folytatnak  hitéleti tevékenységeket, -és  társadalmi  szempontból is  hasznosak,-különös tekintettel a  karitatív  tevékenységekre.   Történt, ami  történt.  Igazságtalanul  maradtak ki az új egyházai  listából társadalmilag is hasznos, értékes közösségek.  

Bár az egyházi  státusz  megvonása nem jelent  ugyan  betiltást, de  pont a  státusz-megvonás  miatt  az új  törvény ellehetetleníti a  tevékenységüket. 


Elszomorít, és  felháborít az  új egyházügyi  törvény.  
Én nem az  országgyűlési képviselő hölgyekben,és urakban  csalódtam.  
Alapos feltételezésem  szerint az előbbi  társaságban nincsenek többségben az  elkötelezett, újjászületett, megtért  keresztények. 
Mit is  várhatnék  akkor  tőlük?     Nem hívő emberektől nem várhatok hívő gondolkodást,-ha nem akarok csalódni  mindenképpen. 

Elvileg  örülhetnék, mert  a felekezet, ahová tartozom,a "14-es klub"-ba bekerült. 
                           Mégsem  tudok  örülni.   
Ami  nekem  csalódást  okozott, az a saját  felekezetem  (Magyarországi Baptista Egyház) és a többi  "nyertes" (?)  felekezet vezetőinek  többsége.

               Fogd a pénzt,és kuss?  Betömték a szánkat néhány millióval?

"Nagyítóval  kellett"  keresnem  olyan  együttérzésről tanúskodó nyilatkozatokat, - amik a  nyerő  oldalon álló egyházak vezetőitől származnak, amelyek kiállnak az egyházi státuszuktól megfosztott felekezetek  mellett.  

Túl sok pénzről van szó...  inkább  hallgatunk?
Üdítő  kivétel volt  Szeverényi János  evangélikus lelkipásztor gesztusa a kívül rekedt  (ex?) egyházak felé, érdemes elolvasni: Mindennapi.Hu
Hasonlóan jó,és erős  írása  Szeverényi Jánosnak a  "A szabadegyházak szekták?", szeretettel ajánlom,  elolvasható a lelkipásztor  honlapján:  http://SzeverenyiJanos.Hu

Hasonlóan fontos,és prófétai erejű  írás  a H.N.Ü. Adventista  Csabai Tamás  írása, a "Júdáspénz újratöltve"Magyar Narancsban .  Néhány  mondatot idézek belőle:
>>" Ha a krisztusi vallást mélységesen megcsúfoló klerikális nyomulást feltartóztatni nem lehet, marad a passzív rezisztencia! Bizony, ha az egyházi státuszért a tisztesség feladásával kell fizetni, akkor jobb önként a vallási egyesületi jogállásért folyamodni!
Jól tudom, hogy reménytelen ügy olyan egyházaktól elvárni ezt, amelyek a vallásszabadságért évszázadok óta csak ahhoz képest emelnek szót, hogy felül vannak vagy alul, s közben hozzáidomultak ahhoz a vallási rendszerhez, amely ellen sokáig szabadságharcot vívtak.  [...]   Az igazi haragot, tehetetlen dühöt saját hitsorsosaim miatt érzem. Az, ahogy gyáva és megalkuvó módon hagyjuk magunkat sodortatni az árral, felér egy péteri tagadással: megtagadjuk hitvallásunkat, amelynek része az állam és az egyház teljes elválasztása, a Róma által diktált vallási renddel szembeni békés, de határozott ellenállás. [... ] 
Most, amikor szemünk láttára teremtenek precedenst a vallási megkülönböztetésre, mi lapítunk és sumákolunk, csak mert - egyelőre - nem szórtak ki a rostán.
"<<
Ajánlom,érdemes elolvasni  az egész  cikket:
 Csabai Tamás: "Júdáspénz újratöltve" (Magyar Narancs)


       "Oszd meg", - a keresztény közösségeket, 
       "és uralkodj" a keresztény közösségek felett?

Ezt  mindenképpen  sikerült  elérni a  Törvényalkotóknak. 
Nagyon emlékeztet  ez a mostani  helyzet a  XX. század eleji  baptista közösség állapotára.   Adva  volt egy elismert baptista közösség, -Budapesten-  ( ha jól tudom,akkor a Wesselényi utcai gyülekezet)  ez  volt ama bizonyos  "Elismert Baptista  Szövetség",

és  volt az el nem ismert  "Szabad  Baptista Szövetség", az  összes  többi, - több száz-   gyülekezet.  A  megosztottságot  minden akkori  hívő  megszenvedte.
Hasznos  olvasmányok a  témával kapcsolatban:  A Magyarországi Baptista Egyház honlapján
és  az Erdővidéki Baptista Gyülekezetek honlapján  
Szóval a történelem ad bőven példát arra,hogy elismert, támogatott vallásokból elutasított, "másodosztályú", -később elnyomott vallások  lesznek.  

Abszolút  nincs  arra  garancia,hogy
a  mostani  "elismert"  státusz  holnapra is  megmarad.  

De  amíg  megszólalhatunk,  addig szolidaritást  vállalhatunk a  "vesztes"  testvéreinkkel.  Később már nem lesz  hiteles.

Karcagi Lászlótól olvastam a  Vasárnapi Hírek-ben
egy  kitűnő  írást   "Gyóntatófülke-forradalom"    " címmel.  

Szomorú,és -sajnos- pontos  diagnózis  a törvény betegségére, -érdemes  ezt is  elolvasni!  Így  summázza  a Szerző:
>>"  Ha a vallásszabadság kivívását a felvilágosodáshoz kötjük, akkor az egyháztörvény elfogadása az elsötétülés korszakának kezdetét jelenti. A felvilágosodás célja, mint ismeretes, a világi társadalom megszabadítása volt az egyházi hatalom gyámságától.
 Az új egyháztörvény ennek a fordítottja: a világi hatalom gyámságának megteremtése az egyházak fölött. A trón és az oltár ezen új szövetségében a vallási közösségek, felekezetek sorsát a politika alakítja. Az egyházak pedig a számukra kedvező döntésért cserébe a világi hatalom transzmissziós szíjaként viszik le a politikai akaratot az áhítatos tömegek közé. Így foglalja el a fülkeforradalom a gyóntatófülkéket is.
  "<<

Isten  adjon bölcsességet,és bátorságot az  új  törvény szerinti  "egyházi keresztény"  vezetőknek, ha már nem tudtak "nem"-et  mondani, 

ne legyenek  a megosztó politikai akarat  megvásárolt kiszolgálói! 
  [ Zsotza ]
2011. augusztus 4., csütörtök

FC Barcelona – Chivas Guadalajara labdarúgó mérkőzés

Nem szoktam  labdarúgásról,sportról  írni,- de  most "megtöröm a csendet".
Nemrég  láttam  a  TV-híradóban az  összefoglalót,-szerintem érdemes  újranézni!
Friss  még az esemény, szerintem a  Barcelona-fanok  még  nem tértek  magukhoz.  
                 No,nem az  örömtől,hanem  a  meglepetéstől. 
Igaz,hogy  felkészülési  mecss,-tét  nélkül, de  hát  ki  tippelte  volna  ilyen  meccsre- eredményre?

              Talán  néhány  mexikói,-pár  pohár  Chivas regal  itóka  után [;-<))


Közép-európai  idő  szerint  2011.augusztus 4.-én  hajnalban  Miami-ben (Florida, USA) felkészülési  meccsen találkozott
Barcelona,és a mexikói   Chivas  Guadalajara,  70080 néző előtt
A  60.   percig  semmi  extra  meglepetés nem történt,- de  aztán  utána....! 
Érdemes  megnézni  a mérkőzés  góljait,-különösen a mexikói  Marco  Fabián  második  gólját a  63. percben...  elképesztő!
Nagyon  "beférne"  ez a  srác  az  Újpestbe !   Megtörtént a  meglepetés, a  Chivas  visszavágott a  korábbi, 3-0-ás  vereségért
(arról a beszámoló olvasható  itt:  Mexifoci.blog.hu ) a  vége  4-1-es  Chivas Guadalajara  diadal lett. 
Szeretettel ajánlom  a  részletes  tudósítást a  magyar  Barcelona szurkolói honlapon
és a  mérkőzés  összefoglalóját  a  videón.
        [ Zsotza ]

Popzenei parodisták: A Gúnya együttesRégóta  nem írtam zenei témájú  postot, - de most  végre  újra....!  [;-<))
Ráadásul  nem csupán  zenéről,hanem  zenei paródiáról lesz szó.   

A mai  tizen,-huszonéveseknek  elsősorban  az Irigy Hónaljmirigy együttes jut  eszébe  evvel a műfajjal  kapcsolatban, ami  nem  véletlen.  

Amire  én  visszaemlékezek, legrégebbi  pop-paródiára, az a  Gúnya együttes  "Egymillió  foltos hangjegy  című  műsora - 1979-ből.   

( kilenc éves  voltam akkor... nem tegnap volt...!)
Ez az  egykori  "Egymillió fontos hangjegy"  című  könnyűzenei műsor  paródiája volt.   

Az 1970-es évek végén  divatos,és népszerű énekeseket,együtteseket  parodizált
Lehr Ferenc- Rácz Mihály  felállású  pop-parodista  duó.

Nagy  siker  volt, mi,- akkori  gyerekek-  idéztük a  jobbnál  jobb paródia-szövegeket.
Nem  kevés  bátorság kellett  ahhoz,hogy  az 1950-es évek  szocializmusát  kiparodizálják -a  Fonográf együttes "1911"  című dalából  így lett  "1951":
"1951-ben  divatba jött a hosszú lóden,abban az évben lement  az ára,sokan jártak  gumicsizmába',  1951-ben  Sztahanov itt  járt Budapesten,Mátyásföldön a  Csavargyárban meginvitálták egy túlórára"   (részlet)

Hasonlóan  klassz  szöveg volt  az,
amit  az  Omega együttes "Léna" című  orosz  témájú dalára  írtak:
 
"Hol vagyok?  Megfagyok!  
Dimitrij  halkan  így  nyafog. 
Hallgatom  Margit  bácsit  az ágyamon.
Szaratov  jégszekrényünk  hűt nagyot.
Fú a szél, hull a hopp,
a  mélyhűtőben farkasok.

Hol vagyok??
Dimitrij  halkan megfagyott!. 
Elfeledte  elzárni a  jégcsapot.

Aki  szeretne  többet  olvasni  a  Gúnya  együttesről, kattintson  ide:  "A Gúnya együttes tagjai nem éltek a jutalomút lehetőségével"

       [ Zsotza ]