2011. augusztus 12., péntek

Fogd a pénzt,és kuss!

Az új egyházügyi törvény.
 Már a  vízcsapból is  ez a téma  folyt.

  Talán sok(k)  is  volt   "belőle". 

Tőlem okosabb,és a témában járatosabb  emberek  elmondták -leírták a  véleményüket.
Elfogadom azt,hogy  a  régi egyházügyi törvényhez  változtatásra  szorult.  

Tízmilliós hazánkban  több,mint 340 felekezet...
Olvastam,hogy  voltak az  egyházi státusszal  visszaélések,és egyetértek azokkal, 

akik szerint  rendet kell(ene)   tenni -ezen a téren is.
Nem volt  szerintem  normális dolog,hogy  valaki -összeveszve  pl.: a  lelkészével - pár  vele szimpatizáló  taggal  haraggal,sértődéssel lelép, szerez  100  aláíró embert,

és   kreál egy "egyházat".   Lassan nem lehetett  olyan egyháznevet kitalálni,hogy más, hasonló nevű társaságok ne  perelhettek volna  plágiumért.
  
  Mi  jöhetett  volna...?   Rendszámok az "egyház-nevek"  helyett!?
 
Elfogadom azt,hogy  változásra  szorult  a  régi  egyházügyi  törvény. 
Sok felekezet alapja szerintem nem az  új tanítás / igazság felismerése, vagy új(abb) típusú liturgia / zenei  stílus  elfogadása,hanem a sértődés,és a  saját hatalmi terület.
Azért  csak  szégyen valahol,hogy  vannak  budapesti  kerületek,ahol  több felekezet  létezik,  ugyanabból az  irányzatból,- ugyanazt  tanítva, ugyanolyan  stílussal, szertartásokkal/gyakorlattal.
Persze:  mindent  meg lehet  magyarázni.  Csak nem lesz  lassan kinek.
 Az Úr  Jézus Krisztus akarata a tanítványaival  kapcsolatban: 


>>" Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak,
én pedig tehozzád  megyek.
Szent Atyám, tartsd meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál,
hogy egyek legyenek, mint mi! 
"<< (János evangéliuma 17. fejezet, 11.vers)


Megszületett  tehát az új egyházügyi törvényAhogy  ilyenkor lenni  szokott, vannak lelkesen egyetértők,vannak  bírálók,és elutasítók.  

Vannak  "győztesek" ,és vannak  "vesztesek". 
De valóban azok a  közösségek a  győztesek, akik  bejutottak a 14, egyháznak elismert felekezet közé?  Evvel  lehet  vitatkozni.  Én úgy látom,hogy a  nem szerencsés,amikor a (világi) állami szervek  határozzák meg,hogy mely közösségek tekinthetők egyháznak,és melyek nem.  Persze, ha már  mindenképpen meg akarják  határozni, elindulhatnának azon a vonalon,hogy melyek azok a társaságok, amelyek  ténylegesen  működnek, valóban  folytatnak  hitéleti tevékenységeket, -és  társadalmi  szempontból is  hasznosak,-különös tekintettel a  karitatív  tevékenységekre.   Történt, ami  történt.  Igazságtalanul  maradtak ki az új egyházai  listából társadalmilag is hasznos, értékes közösségek.  

Bár az egyházi  státusz  megvonása nem jelent  ugyan  betiltást, de  pont a  státusz-megvonás  miatt  az új  törvény ellehetetleníti a  tevékenységüket. 


Elszomorít, és  felháborít az  új egyházügyi  törvény.  
Én nem az  országgyűlési képviselő hölgyekben,és urakban  csalódtam.  
Alapos feltételezésem  szerint az előbbi  társaságban nincsenek többségben az  elkötelezett, újjászületett, megtért  keresztények. 
Mit is  várhatnék  akkor  tőlük?     Nem hívő emberektől nem várhatok hívő gondolkodást,-ha nem akarok csalódni  mindenképpen. 

Elvileg  örülhetnék, mert  a felekezet, ahová tartozom,a "14-es klub"-ba bekerült. 
                           Mégsem  tudok  örülni.   
Ami  nekem  csalódást  okozott, az a saját  felekezetem  (Magyarországi Baptista Egyház) és a többi  "nyertes" (?)  felekezet vezetőinek  többsége.

               Fogd a pénzt,és kuss?  Betömték a szánkat néhány millióval?

"Nagyítóval  kellett"  keresnem  olyan  együttérzésről tanúskodó nyilatkozatokat, - amik a  nyerő  oldalon álló egyházak vezetőitől származnak, amelyek kiállnak az egyházi státuszuktól megfosztott felekezetek  mellett.  

Túl sok pénzről van szó...  inkább  hallgatunk?
Üdítő  kivétel volt  Szeverényi János  evangélikus lelkipásztor gesztusa a kívül rekedt  (ex?) egyházak felé, érdemes elolvasni: Mindennapi.Hu
Hasonlóan jó,és erős  írása  Szeverényi Jánosnak a  "A szabadegyházak szekták?", szeretettel ajánlom,  elolvasható a lelkipásztor  honlapján:  http://SzeverenyiJanos.Hu

Hasonlóan fontos,és prófétai erejű  írás  a H.N.Ü. Adventista  Csabai Tamás  írása, a "Júdáspénz újratöltve"Magyar Narancsban .  Néhány  mondatot idézek belőle:
>>" Ha a krisztusi vallást mélységesen megcsúfoló klerikális nyomulást feltartóztatni nem lehet, marad a passzív rezisztencia! Bizony, ha az egyházi státuszért a tisztesség feladásával kell fizetni, akkor jobb önként a vallási egyesületi jogállásért folyamodni!
Jól tudom, hogy reménytelen ügy olyan egyházaktól elvárni ezt, amelyek a vallásszabadságért évszázadok óta csak ahhoz képest emelnek szót, hogy felül vannak vagy alul, s közben hozzáidomultak ahhoz a vallási rendszerhez, amely ellen sokáig szabadságharcot vívtak.  [...]   Az igazi haragot, tehetetlen dühöt saját hitsorsosaim miatt érzem. Az, ahogy gyáva és megalkuvó módon hagyjuk magunkat sodortatni az árral, felér egy péteri tagadással: megtagadjuk hitvallásunkat, amelynek része az állam és az egyház teljes elválasztása, a Róma által diktált vallási renddel szembeni békés, de határozott ellenállás. [... ] 
Most, amikor szemünk láttára teremtenek precedenst a vallási megkülönböztetésre, mi lapítunk és sumákolunk, csak mert - egyelőre - nem szórtak ki a rostán.
"<<
Ajánlom,érdemes elolvasni  az egész  cikket:
 Csabai Tamás: "Júdáspénz újratöltve" (Magyar Narancs)


       "Oszd meg", - a keresztény közösségeket, 
       "és uralkodj" a keresztény közösségek felett?

Ezt  mindenképpen  sikerült  elérni a  Törvényalkotóknak. 
Nagyon emlékeztet  ez a mostani  helyzet a  XX. század eleji  baptista közösség állapotára.   Adva  volt egy elismert baptista közösség, -Budapesten-  ( ha jól tudom,akkor a Wesselényi utcai gyülekezet)  ez  volt ama bizonyos  "Elismert Baptista  Szövetség",

és  volt az el nem ismert  "Szabad  Baptista Szövetség", az  összes  többi, - több száz-   gyülekezet.  A  megosztottságot  minden akkori  hívő  megszenvedte.
Hasznos  olvasmányok a  témával kapcsolatban:  A Magyarországi Baptista Egyház honlapján
és  az Erdővidéki Baptista Gyülekezetek honlapján  
Szóval a történelem ad bőven példát arra,hogy elismert, támogatott vallásokból elutasított, "másodosztályú", -később elnyomott vallások  lesznek.  

Abszolút  nincs  arra  garancia,hogy
a  mostani  "elismert"  státusz  holnapra is  megmarad.  

De  amíg  megszólalhatunk,  addig szolidaritást  vállalhatunk a  "vesztes"  testvéreinkkel.  Később már nem lesz  hiteles.

Karcagi Lászlótól olvastam a  Vasárnapi Hírek-ben
egy  kitűnő  írást   "Gyóntatófülke-forradalom"    " címmel.  

Szomorú,és -sajnos- pontos  diagnózis  a törvény betegségére, -érdemes  ezt is  elolvasni!  Így  summázza  a Szerző:
>>"  Ha a vallásszabadság kivívását a felvilágosodáshoz kötjük, akkor az egyháztörvény elfogadása az elsötétülés korszakának kezdetét jelenti. A felvilágosodás célja, mint ismeretes, a világi társadalom megszabadítása volt az egyházi hatalom gyámságától.
 Az új egyháztörvény ennek a fordítottja: a világi hatalom gyámságának megteremtése az egyházak fölött. A trón és az oltár ezen új szövetségében a vallási közösségek, felekezetek sorsát a politika alakítja. Az egyházak pedig a számukra kedvező döntésért cserébe a világi hatalom transzmissziós szíjaként viszik le a politikai akaratot az áhítatos tömegek közé. Így foglalja el a fülkeforradalom a gyóntatófülkéket is.
  "<<

Isten  adjon bölcsességet,és bátorságot az  új  törvény szerinti  "egyházi keresztény"  vezetőknek, ha már nem tudtak "nem"-et  mondani, 

ne legyenek  a megosztó politikai akarat  megvásárolt kiszolgálói! 
  [ Zsotza ]
8 megjegyzés:

Névtelen írta...

Az adventista lelkész nyilatkozatának hangvétele nem kicsit facsarja az orromat. Ne feledjük, hogy itt valami többről van szó, mint a többi protestáns felekezet esetében: az adventisták nem úgy tekintenek a katolikusokra, mint egy olyan keresztény felekezetre, amellyel bizonyos dolgokban nem értenek egyet, hanem náluk ők az apokaliptikus főgonosz, aki ellen küzdeni kell. Ezért süt ebből a nyilatkozatból is a fogcsigorgató polémikus jellem. "Róma által diktált" vallási rendről (?) beszél, noha nem tudok róla, hogy a pápa bármit is mondott volna a magyar egyházügyi szabályozásról.

Érdekes módon bár sok minden elhangzott ezektől a lelkészektől, de a lényeg nem. Összeesküvés elméletek, rosszhiszeműség az van, de hogy egyetlen lelkész sem tudtam megemlíteni, hogy mind a régi, mind az új egyházügyi törvény szóhasználata hibás és nincs összhangban semmiféle ekkleziológiával, sem a protestánssal?
Miféle szóhasználat az, hogy "egyházAK"? Először is ez a szó tipikusan csak keresztény viszonylatban értelmezhető, mégis ez használatos a nemkeresztény vallások (iszlám, buddhizmus) intézményeire is.
Aztán, mind a katolikus, mind a protestáns ekkleziológia azt mondja, hogy nincs olyan, hogy egyházAK, hiszen csak egy Egyház van, egy teste van Krisztusnak. Katolikus nézőpont azt mondja, hogy _az Egyház_ a katolikus Egyházban áll fenn (subsistit in), de ez nem zárja ki, hogy az egyháziság különböző fokai ne nyilvánuljanak meg a többi felekezetben is, ne működjön ott is a Szentlélek, stb. A protestáns ekkleziológia szerint pedig _az Egyház_ nem azonos egyetlen földi intézménnyel sem, hiszen az minden keresztény hívő láthatatlan, szellemi közössége, és amely a felekezetek fölött áll.

Na, már ki is mondtam, hogy mi a bibi a törvény szóhasználatával: teljesen téves, hogy "egyházakról" beszél, amit ez alatt ért, azt valójában felekezeteknek kellene nevezni, hiszen erről van szó. A nemkeresztény vallási intézményekre pedig szintén külön szó kéne.

Szerintem ezt, és egy sor más egyéb dolgot elfelejtettek megemlíteni a lelkész urak, pedig helyesebb lett volna harag és részrehajlás nélkül egy keresztény teológiai alapú kimerítő kritikát írni a törvény egészéről, kitérve ezekre.

Zsotza írta...

@Névtelen:
Én is pontosabbnak tartom a felekezet kifejezést (az egyes vallási közösségekkel kapcsolatban),mint az "egyház" kifejezést. Időnként még riporterek is használják az "egyház" szót - pl.: a zsidó felekezettel kapcsolatban,-holott Ők következetesen a felekezet megnevezést használják saját közösségükre nézve.
Köszönöm Kommentedet!

Gabi írta...

Zsolt, örömmel olvastam az általad linkelt nyilatkozatokat. Egyetértek veled, hogy a 14-es klub tagjainak hangosabban kellett volna tiltakoznia.

Zsotza írta...

@Gabi: Talán még nem _túl_ késő...
Még pénzbe sem kerülne,-mégis: ereje lenne!

Gabi írta...

Zsotza, nagyon szomorú lettem a "14-es ügy" miatt. Egy ismerősöm mutatott egy belső levelezőlistáról pár levelet. Az egyik 14-es egyház belső levelezőlistája volt, amelyben a döntés feletti örvendezés ment. A döntésnek örülők fel sem fogták, hogy ezzel egy sor valódi gyülekezetből csak néhánynak (14+x) maradt meg az egyházként való működés lehetősége.
Kissé káröröm jellege volt, amolyan "igazság pillanata" hangulat. Engem ijeszt, hogy egy evangéliuminak tekintett közösségen belül ez a közhangulat.

Zsotza írta...

@Gabi:
Ez egy nagyon szélsőséges eset lehet! El nem szabad feledni: aki ma a "csúcson van",-holnap "lezuhanhat"! Vannak történelmi példák....!

Nászta Katalin írta...

Örülök, Zsolt a cikkednek!
Szeretettel: Nászta Kati

Zsotza írta...

@Nászta Katalin:
Nagyon szépen köszönöm Kommentedet!
Pedig ez egy szomorú post...
Mivel vannak fejlemények,-ha Istenünk is engedi- napokon belül elkészítem a folytatását!
Áldott napot kívánok!
Zsotza