2011. október 5., szerda

Piliscsabai Csendes-hétvége -2011. ősz

Egy  kis  idő  eltelt a  Bibliakör  piliscsabai  csendes-hétvégéje  óta, - így  akit  érdekel - azoknak  megosztanék  pár  gondolatot.   A  Találkozó   témája: "Angyalok,démonok,és  más természetfeletti  lények a Bibliában"      Az  én érdeklődésemtől  ez a téma  (igencsak)  távol  áll, kicsit  aggódtam,hogy  tudok-e  gondolat / tanulság-morzsákat  "összeszedni".  Örömmel  tudom  leírni,hogy igen,sikerült!   Már  az  első  nap  kiderült,hogy  a  Bibliában  nincs  minden  angyalokkal,és  démonokkal  kapcsolatos  tanítás,és  néphit  kifejtve,és  alátámasztva.

 Általában,ha  vannak  "kedvenc"  tanítóink,Igehirdetőink, akkor  beleeshetünk  abba  a  hibába,hogy ha  ők  mondanak  egy  feltételezéseken  alapuló  tanítást ,-ami  nem feltétlenül  tévtan,-csak  nem  lehet  egyenesen  levezetni  a  Szentírásból - azt  a  tanító  személye ,  hitelessége  miatt  "szűrés,és  ellenőrzés  nélkül"  elfogadjuk.
  

Különösen  nagy a  veszély,hogy  a  hívők  szellemileg-lelkileg  kiskorúak  maradjanak,-még  évtizedes  aktív  gyülekezeti  tagság  után is,- ha  a  felekezetében  diktatórikus  (félre)vezetés
   van, eleve  nem  tanulmányozhatják a  tagok a  Bibliát, és a kérdés-felvetés csak a  szimpatizánsok  privilégiuma. 
Az  ilyen  gyülekezeteknek  látszó  szellemi    börtönökről  szólnak   ezek a  tanulságos  blog-postok  is:

http://jtinfo.blog.hu/2010/07/02/barbara_es_frank_kavelin_utja_a_szellemi_paradicsomba

 http://jehovatanui.blog.hu/2011/10/03/mindenki_hitehagyott


A  legfeltűnőbb  tévedés az  angyalokról, a nagyon  rossz  képi  ábrázolás,amikor pufók csecsemőként  mutatják be.  Ennek ellenkezőjét  olvashatjuk a  Bibliában:

Zsoltárok 78:49 >>"
Rájuk zúdította izzó haragját, dühét, háborgását, a nyomorúságot és a pusztító  angyalok seregét. "<<

  II. Királyok 19:35 >>" Azon az éjszakán eljött az ÚR angyala, és  levágott az asszír táborban száznyolcvanötezer embert. Amikor reggel fölkeltek, mindenfelé csupa holttest volt. "<< ( Magyar  Bibliatanács  fordítása)

A  démonok valószínűleg  azok a  bukott  szellemi  lények, akik  az  özönvíz  idején  a meghalt  óriások (nefilimek)  testéből  kiköltöztek.   Valószínűleg  ezért  irtóznak a  víztől,és  keresik a  pusztaságot, a sivatagot: 

Ézsaiás  13:21>>"
hanem pusztai vadak tanyáznak ott, és baglyokkal telnek meg házaik. Struccok laknak majd ott, és  démonok szökdelnek ott. "<<

Ézsaiás  34: 13,14
>>"
Palotáit gaz veri föl, erődeit csalán és tüskebozót. Sakálok hajléka lesz, struccmadarak tanyája. Ott találkozik a vadmacska a hiénával, egyik pusztai démon a másikkal. Ott pihen meg a boszorkány, ott talál magának nyugvóhelyet."<<  ( Magyar  Bibliatanács  fordítása)

Az  Ördögnek ,és a  csatlósainak  a  legnagyobb fegyvere a  "fogyasztói társadalmakban",hogy  elhiteti  minél  több  emberrel: a  legjobb  termékek,-oktatás,- körülmények  járnak  neki.
Az  így megtévesztett  áldozatok  Világ-képe  már  nem  Heliocentrikus  (A  Nap  a  Világegyetem  közepe) ,-vagy   Geocentrikus    (A  Föld a  Világegyetem közepe) ,-hanem  Egocentrikus.

Szó  volt  az  angyalok  hírvivő,és  ítélet-végrehajtó  szerepéről is. 
Amikor az  angyalok  Sodomába  érkeztek,hogy  végrehajtsák  Jahveh ítéletét a  város  gonoszsága  miatt, megkérdezték  Lóttól,-akit  családjával  együtt  az  Örökkévaló  meg akart  menteni,- hogy  vannak-e  a városban  hozzátartozói,-hogy  ők is  megmenekülhessenek.

I. Mózes 19:12-16
>>" A férfiak ekkor ezt mondták Lótnak: „Van még itt hozzátartozód? Vejeidet, fiaidat és lányaidat, minden hozzátartozódat, aki a városban van, vidd ki erről a helyről!
  Mert elpusztítjuk ezt a helyet, ugyanis felerősödött a kiáltás ellenük Jehova előtt; ezért Jehova elküldött minket, hogy pusztítsuk el a várost.”  Lót tehát kiment, és beszélt vejeivel, akik el akarták venni a lányait, és így szólt hozzájuk: „Keljetek föl! Gyertek ki erről a helyről, mert Jehova el fogja pusztítani a várost!”

De vejeinek úgy tűnt, mintha tréfálkozna.  Amikor azonban hajnalodott, az angyalok kezdték sürgetni Lótot, ezt mondva neki: „Kelj föl! Vedd a feleségedet és az itt lévő két lányodat, nehogy elpusztulj te is a város vétke miatt!”  És amikor késlekedett, a férfiak — Jehova iránta való irgalmából — megragadták a kezét, valamint a feleségének és két lányának a kezét, majd kivitték őt, és a városon kívül hagyták.
"<<  ("Új Világ fordítás")


A  hívő, Istennel  járó  ember  hatással van  családjára,környezetére,-és  angyalára is.
Amikor  az  ítélet-végrehajtó  angyalok  jöttek  Sodomába,semmit nem  érdeklődtek  Lót,és  rokonai  teológiai  nézetei  felől, nem  feszegették,hogy  misszióztak-e  Sodomában,és  havonta  mennyi  időt,  szoktak-e  imádkozni  naponta  többször, és  imában  kimondják a  a  "Jehova"  nevet, mi a  véleményük a  Szentháromságról...  stb...
Az  Úr  kegyelméből  nem csak  Lót  menekült  meg,hanem  lányai  is.

Az angyalok  születésünktől  fogva  lelki-szellemi munkatársaink,és  védelmezőink.

Máté 18:10
>>"
Jól vigyázzatok, hogy e kicsinyek közül egyről megvetőleg ne gondolkozzatok. Mert azt mondom nektek, angyalaik a mennyekben mindenkor látják mennybéli Atyám orcáját.  "<<  (Csia Lajos  fordítása)

A  lelki-szellemi  hadviselésben   az  emberek  (hívők) a  "szárazföldi haderő", az  angyalok  a  "légierő".   A  szellemi  harcokban  a  hívőknek is  fontos  szolgálatuk  van. (Pl.: Dániel 10:11-17)
Ha  elhanyagoljuk  az  imádkozást, avval  valószínű,hogy  az  angyalunkat  is  hátráltatjuk.
Érdekes  volt   megfigyelni  a  Szentírásból,hogy  az  első századi  keresztények  idejében  természetes  volt,hogy  -például Péter  apostolnak -volt  angyala:

ApCsel.12:13-15

>>"
amikor pedig Péter kopog(tat)ott a kapubejárat ajtaján, odajött egy Ródé nevű szolgálóleány hallgatózni,  és ráismert a Péter hangjára, az örömtől nem nyitotta fel a kaput, hanem beszaladt és hírül adta (elújságolta), hogy Péter áll a kapu előtt, azok pedig így szóltak hozzá: elment az eszed. Az pedig erősítgette, hogy így van (ez a kész helyzet). Azok pedig erre ezt mondták: az angyala (lesz) az. "<< (Vida Sándor  fordítása)

Nagyon  fontos  tanítás,és  figyelmeztetés  volt  még  ez  a  mondat:

>>" Némely  embernek az a  "szolgálata",hogy -rajta  keresztül - Isten  a  többi  embert  hosszútűrésre  tanítsa.   "<< - Iványi Gábor

A  témához  kapcsolva: nem csak  embertársaink  türelmét  tehetjük-tesszük  próbára.
Isten  adjon  bölcsességet,hogy  erősek  legyünk  a  szeretetben,és a türelemben!
           [Zsotza]
Nincsenek megjegyzések: