2011. december 26., hétfő

C.T.R. -95

Idén  volt  a  legendás  vallásalapító, - Jehova Tanúi  szerint az  igazi  kereszténység helyreállítójának,
Charles  Taze  Russell   halálának  95.  évfordulója. 

1916 október 31.-én hunyt el vonaton utolsó misszionárius útján, 
Texas állam Pampa városában. (U.S.A)
 A  mai  Jehova Tanúi  döntő  többsége  a  nevét  ismeri  csupán,
de  egyetlen  könyvet  sem  olvashatott  Charles Taze  Russelltől,  -mivel az  általa  alapított (!)  Őrtorony  Társulat  nem  nyomtatja  újra, nem  terjeszti.  
 Vannak  viszont  olyan  honlapok,ahol  olvashatóak  Russell  írásai,és  Vele  kapcsolatos tanulmányok:  http://www.bibletoday.com , http://biblestudents.com ,

www.pastor-russell.com , http://www.ctrussell.us ,
http://www.heraldmag.org , http://pastorrussell.blogspot.com

                               Azért elgondolkodtató….
A reformátusok kiadják,és megbecsülik Kálvin műveit,az evangélikusok Luther írásait,
az adventisták E.G.White tanításait, a  metodisták  John  Wesley  tanításait.
 Jehova (mai) Tanúi 99,9 % egy C.T. Russell művet se olvas(hattak) el…
                                Nem furcsa ez..?!
Mert ha a “növekvő világosság” lenne a mellőzés_valódi_ indoka,
akkor -evvel az  indokkal  a  Biblia  nagy  részét  is  "indexre  tehetné"  a  Vezető Testület!
 

 

Sajnálatos  módon  egyik  magyar  nyelvű  "Jehova Tanúi"  irányzat  honlapján  sem  olvasható  megemlékezés  Russellről.
Pedig  Russell  nélkül  nem  létezhetnének az  ő  felekezeteik,

-és  mégsem  méltatták személyét  megemlékezésre.
Kétségtelenül  az  egyik  legvitatottabb  vallási  személy,
a  követői  a  "laodiceai  kor hírnökének", a  legnagyobb  reformátornak:

 " Nem,drága barátaim, nem állítom,hogy valami  felsőbbrendűséggel,
természetfeletti erővel, méltósággal, vagy hatalommal  rendelkeznék.  (...) 
Az Igazságokat,amelyeket,mint Isten szócsöve  elmondok, 
nem látomásokban  vagy álmokban  kaptam kinyilatkoztatások  révén,
s nem is Isten  valóságos hangját   hallva,   és nem mind  egyszerre,  hanem  fokozatosan" 
   (C.T.R, -Az Őrtorony, 1906 július 15 )
Akik  elutasítják,  azok  hamis  prófétának, eretneknek  tekintik.

A  Bibliakutatók  Baráti  Körének   honlapján  olvasható  a  nagyon találó  megfogalmazás:

>>" Sokat vitatott és nagyon érdekes kérdés, hogy Russell ma az eredeti felfogásával lehetne-e Jehova Tanúja. 

Sok olyan vallásos nézete volt amiért a mai szervezet kiközösítené,
például a piramismisztika, a születésnapok, a karácsony, a kereszt,
a katonai szolgálat helyeslése és a vérkérdés.
A legtöbb életrajzírója azt vallja, hogy alapvetően jó szándékú, 

de félrevezetett ember volt. "<<
Ebben  a  postban  most  nem  kívánok  foglalkozni  tanításaival.
Vajon  élete,és  munkássága  milyen  tanulságokkal  szolgál?

1.: Pénz
Bár nézetei miatt   ma  nem  lehetne még egyszerű "hírnök"  (tag) sem a leglazább
Jehova Tanúi  gyülekezetben  sem,  tiszteletreméltó,hogy  nem  "félszívvel",  "félpénzzel"
áldozott  a  missziójára, nem  kuncsorgott  állami  támogatásért,
 nem  szólította  fel  hallgatóit  adakozásra :  >>" „ A Sioni Őr toronynak — hisszük és valljuk — JEHOVA a támogatója, s mindaddig, amíg ez így lesz, a folyóirat sohasem fog emberektől koldulni vagy támogatást kikönyörögni. Amikor az, aki azt mondja: 

’A hegyek minden aranya és ezüstje az enyém’, nem gondoskodik többé a szükséges anyagiakról, megértjük majd, hogy ideje beszüntetni a folyóirat megjelenését.” [...]
A modern időkben — miként az első században — a prédikáló munkánkat nagymértékben a felszólítás nélküli, egészen önkéntes adományok támogatták (Róma 15:26; 2Kor 9:13). Ebben a tekintetben maga Russell testvér járt az élen. Megszüntette az apjával folytatott üzlettársi viszont, és személyes vagyonát, mintegy negyedmillió dollárt, a Királyság-munkára áldozta fel. Sok hű társa — aki hasonló odaadást tanúsított Jehova iránt — követte példáját. 
"<<  ( A  mi  királyság szolgálatunk, 1981.3.)

2.: Technika  

Russell a   modern technikai  eszközöket  használta  a  missziós munkájában.

Ahogy  a középkori  reformátorok  felhasználták  a  nyomdákat, úgy  C.R. Russell  is  felhasználta  a  sajtót,-de  Ő  már  a  filmet  is  "szolgálatba  állította".

>>" Mily korszakalkotó vállalkozás volt „ A teremtés története képekben” című film! A mozgófilmet egyesítette a színezett üvegből készült diaképekkel, és a szinkron gramofonlemezről lejátszott bibliai előadásokból és zenéből állt. 1913-ban Az Őrtorony [ang.] ezt mondta egy arkansasi (USA) kongresszusról: „Egyhangúlag elhatároztuk, elérkezett az ideje annak, hogy mozgófilmet használjunk a bibliai igazságok tanításában . . . [Russell] elmondta, hogy három éve dolgozik ezen a bizonyos terven, és hogy már több száz gyönyörű képpel kész van, amelyek kétségtelenül nagy tömegeket fognak vonzani, hirdetni fogják az evangéliumot,
és segíteni fognak a közönségnek,
hogy újra higgyen Istenben.
"<<  (  Őrtorony, 1998, május  15 )

Ha  ma  élne  Russell, akkor  talán sokkal  intenzívebben  használná a rádió,televízió,
és az  internetet.   Ezek  közül  csak  a  legutóbbit  használja  az  Őrtorony  Társulat.
Összesen  csak  három  hivatalos honlap közvetíti  a  brooklyni  tanokat:  "watchtower.org" , "jw.org" ,  és a   "jwmedia.org" .   Bonyolult, zsúfolt  weboldalak, "százféle"  nyelven.
Talán a  technikai  vívmányokra  fogékony  C.T.R. intézkedne,hogy  országonként / nyelvenként  önálló, áttekinthető(bb)  weboldalak  képviselhessék  tanításait. 
(Két  példa: Németország: JehovasZeugen.De , Kanada:  Jehovah.Ca  )
A  hivatalos  email-elérhetőség  igen  titkos,-volt  hogy  tőlem(!)  kérdezték  többször,
pedig  a  XXI. század második  évtizedében  elengedhetetlen  a  korszerű,
és  egyszerű,  ésszerű  kommunikációhoz.  
Ehelyett  a  hivatalos  honlapon egy  12 (!)  kérdésből  álló  kapcsolat-lap  segítségével  lehet  írni  az  Őrtorony  Biblia,és  Traktátus  Társulatnak.

A  mormon  honlapon  -evvel  szemben-  még  chat-lehetőség  is  kínálkozik.
Talán  még  Charles  taze  Russell  is  egyetértene a  következő  állításal:

>>" A Tanúk leragadtak az elektronika előtti világ ajtóról-ajtóra végzett eladási rutinjában,
       mindenféle elektronikus 'kinyúlás' nélkül, kivéve a watchtower.org -ot,
       amit soha senki nem fog megtalálni, hacsak nem keresi szándékosan.
"<<


(Stephen Cox:Túlélheti-e az Igazság az Internetet? )3.  Intő  példa a  következetlenségre
>>" Charles T. Russell, az Őrtorony Társulat későbbi elnöke 1878-ban megszakította kapcsolatát N. H. Barbour-ral, a The Herald of the Morning című folyóirat társkiadójával,
mivel vita támadt közöttük a váltságdíj kérdésében.
Mr. Barbour nem hitt Jézus áldozata bűneltörlő erejében.
Ezután a bibliakutatók — ahogyan akkor Jehova tanúi magukat nevezték
 — még éveken át a váltságdíjat tekintették a Biblia fő tanításának. 
"<<
 ( Őrtorony, 1982, augusztus 1. - saját  kiemeléssel:  Zsotza)

Sajnos, Krisztus  váltságáldozatáról,és  a  hit  általi  megmentésről
 szóló  Igazság  mégis   háttérbe  szorult. 
>>"
Ha az Írástanulmányok hat kötete gyakorlatilag a Biblia tematikusan elrendezve, megadva a bizonyító bibliai szöveget,
 akkor nem helytelen a köteteket ‘rendezett formátumú Bibliának’ nevezni.
Ez azt jelenti, hogy [a hat kötet] nem pusztán kommentár, hanem gyakorlatilag maga a Biblia. (…) Továbbá, nem csak hogy úgy találjuk, az emberek magának a Bibliának a tanulmányozásával nem láthatják meg az isteni tervet, de azt is látjuk, hogy bárki,
 aki félreteszi az Írástanulmányokat, még ha használta is azokat, miután megismerte azokat,
miután azokat tíz éven át tanulmányozta — ha azután mégis félreteszi őket,
 és figyelmen kívül hagyja őket, és egyedül a Bibliához fordul, bár tíz éven át értette a Bibliát,
a mi tapasztalatunk azt mutatja, hogy két éven belül sötétségbe jut.
Másfelől,
ha pusztán az Írástanulmányokat és annak utalásait olvasta volna,
 és egy oldalt sem olvasott volna magából a Bibliából,
világosságban lenne annak a két évnek a végére,
mert az övé lenne az Írások világossága.
"<<  (Az Őrtorony, 1910/09/15 p. 298.)


Fontos  reformátori  szellemi  örökség  az  egyedül  hit  általi  üdvösség.
Bárcsak  világosan  felismerte, és  következetesen tanította  volna!

>>"
Te azonban maradj meg azokban, amiket tanultál, és amiket meggyőzetve elhittél,
 tudva, hogy kiktől tanultad őket,
és hogy csecsemőkorodtól ismered a szent írásokat,
amelyek képesek bölccsé tenni téged a megmentésre a Krisztus Jézusba vetett hit által
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra,
az igazságosságban való fegyelmezésre,
hogy az Isten embere teljesen alkalmas,
minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen.
"<<  ( II. Timótheushoz írt  levél,3:14-17  Új Világ fordítás, -saját  kiemeléssel:  Zsotza)


>>"
Így tehát most, hogy a hit eredményeként igazságossá nyilvánítottak minket,
      örvendjünk békének az Istennel Jézus Krisztus, a mi Urunk által,
 
      aki által szabad utunkat is nyertük a hit révén e ki nem érdemelt kedvességbe,
      amelyben most állunk;
     és ujjongjunk az Isten dicsőségének reménysége alapján. 
     És ujjongjunk akkor is, amikor nyomorúságokban vagyunk,
     mivel tudjuk, hogy a nyomorúság kitartást eredményez,
     a kitartás pedig helyeselt állapotot, a helyeselt állapot pedig reménységet, 
     és a reménység nem vezet csalódáshoz; 

     mert az Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott szent szellem által. "<<
(Rómaiakhoz írt levél, 5:1-5, Új Világ fordítás, -saját  kiemeléssel:  Zsotza )


>>" Legyen azért tudtotokra, testvérek,
      hogy Általa a bűnök megbocsátását hirdetjük nektek,
      és hogy mindabban, amiben Mózes törvénye által nem lehetett

vétlennek nyilvánítani benneteket,
       Általa  mindenkit vétlennek nyilvánítanak, aki hisz.
  "<<  (Ap.Csel. 13:38 Új Világ fordítás, -saját  kiemeléssel:  Zsotza )

>>"
Azért írom nektek ezeket, hogy tudjátok, hogy örök életetek van,
      nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében.
  "<<  ( János apostol I. levele,  5:13
        Új Világ fordítás, -saját  kiemeléssel:  Zsotza
)


Bár  továbbra  is  elhatárolódom  Charles  Taze  Russell  tanaitól, eltűnődtem: mit  élhetett  át
az  ismert  prédikátor az  utolsó  óráiban?   (F)elismerte -e  önmagáról,hogy   bűnös,
tévúton  járt, és  csak az  Úr  Jézus  Krisztus  váltságáldozatába  vetett  hit  által  kaphat  kegyelmet?  Vajon   megbánhatta-e  tévelygéseit  az  utolsó  percekben,
mint  a  Jézus  mellett  keresztre  feszített  rabló: 
 >>" Az oszlopra akasztott gonosztevők egyike pedig ezt mondta neki becsmérlően:
 „Te vagy a Krisztus, nem? Mentsd meg magad, és minket is!”
 
Feleletül a másik megdorgálta őt, és ezt mondta:
 „Egyáltalán nem féled az Istent, most, hogy ugyanazon ítélet alatt vagy?
 
És mi bizony jogosan, mert teljes mértékben azt kapjuk, amit megérdemlünk a tetteinkért,
 de ez az ember semmi kivetnivalót nem tett.
"<<

(Lukács evangéliuma 23: 39-41, Új Világ fordítás)

Isten  kegyelme  felülmúlja  a  vallásos,  dogmatikus  elképzeléseket.
Sámson  testies gondolkodású,  erőszakos ember  volt.
Igaz  ember  volt, sok  rossz  döntéssel.
Élete öngyilkossággal,és  bosszúval  ért  véget. 
Mégis:  a Bibliában, a  Zsidókhoz  írt  levél 11. fejezet, 32.  versében  ott  szerepel  Sámson
neve  a  hithősök   között!    Nem  tudhatjuk,hogy  mi  játszódott  le  Sámsonban,és  mi  játszódott
le   Charles  Taze  Russellben,  életük  utolsó  perceiben.

Kívánom,hogy  a  bűneiket  megbánó, kegyelmet  nyert  emberek  között
lehessen  majd  találkozni  Russell-el  majd  Krisztus  Királyságában.
Két  videót  ajánlok C.T.R.-el  kapcsolatban.
Az  első  videón  a  híres  fotodrámájáról  beszél,
a  második  videóban  sok  archív fényképet  láthatunk  Russell  életéről.

[Zsotza]
2011. december 25., vasárnap

Fel,nagy örömre!

 Kedves  Olvasó!

Kívánok  lelkiekben  gazdag,
Krisztus-központú, "csili-viliben"  visszafogott,
áldott  karácsony-ünnepet!

"Ne a hóban, csillagokban, ünnepi foszlós kalácson, ne díszített fákon,
  hanem a szívekben legyen karácsony! "

Gárdonyi Géza:


Fel nagy örömre! 

( Cseh Tamás énekel)


Fel nagy örömre! ma született,
Aki után a föld epedett.
Mária karján égi a fény,
Isteni Kisded Szűznek ölén.
Egyszerű pásztor, jöjj közelebb,
Nézd csak örömmel Istenedet.

Nem ragyogó fény közt nyugoszik,
Bársonyos ágya nincs neki itt.
Csak ez a szalma, koldusi hely,
Rá meleget a marha lehel.
Egyszerű pásztor, térdeden állj!
Mert ez az égi s földi király.

Glória zeng Betlehem mezején,
Éjet elűzi mennyei fény;
Angyali rendek hirdetik őt,
Az egyedül szent Üdvözítőt.
Egyszerű pásztor, arcra borulj,
Lélekben éledj és megújulj!
(Forrás:  zeneszoveg.hu ,

2011. december 17., szombat

Alias-cím:új szolgáltatás a Freemail.hu-nál!


A  legutóbbi,  internet témájú  postom  szomorúra  sikeredett,- ebben  a  DPG "postagalambról  írtam "nekrológot",
most derűsebb  hírről  írhatok  -azoknak,akik még  nem  tudják:  a  Freemail.Hu
új,hasznos  szolgáltatással  gazdagodott: egy  fiókon  belül  több címünk lehet, az  úgynevezett  "aliasz" címekkel.
Tudom,hogy  sok  Freemail-felhasználó  nem  első számú  postafiókjának  használja  a  freemail-jét,
néhányan  csak  havonta-negyedévente  lépnek  be,hogy  el  ne  vesszen az  esetleg  régi  email-címük.

Ami  pozitívum:
Úgy  látom:a  Freemail-t  érdemes  komolyan  venni,mert  látható -minden  hiba  ellenére-hogy  komolyan  veszik a  szolgáltatást.  A  közelmúltban  "nőtt"  1  GB-ról  10 (!) GB-ra  a  postafiók  tárhelye,és  most itt  az  újabb  szolgáltatás,
amiről  így  adtak  hírt a  "Gépház-blogon"

>>"
Kedves Felhasználónk!

Örömmel értesítünk róla, hogy új funkciót élesítettük a [freemail]-en, mostantól beállíthatsz a postafiókodon alias címet és másik, saját feladót is!
Az alias cím létrehozása azt jelenti, hogy választhatsz egy [valami]@freemail.hu címet, ami szintén a tiéd lesz, hozzákapcsolva az eredeti postafiókodhoz. "<<

Ami  negatívum:
Természetesen  csak szabad  címeket  lehet  beállítani.
Mivel  a  Freemail  régi,ismert,-és  méltán  népszerű  szolgáltatás, megvan  az  a  hátránya,hogy nagyon  nehezen
lehet  egyszerűbb,komolyabb  címet  regisztrálni.  Szemben  a  Google  levelezőrendszerével, -ahol csak  számok,betűk,és pont (.) szerepelhet  a  címben-  a  Freemailnál  szerepelhet  a  ponton kívül  kötőjel  (- ) ,és  aláhúzás-jel  is  ( _ ) így több  variációval  lehet  kísérletezni.  Sajnos,  még  ez  sem  segít  az  olyan  felhasználókon,akiknek  a  kereszt,-és / vagy  a  vezetékneve  gyakori.

Talán,ha  több,választható  (al)domain  közül    lehetne  választani,akkor  nagyobb  eséllyel  lehetne  pályázni  egy  komolyabb,jól  hangzó  email-címre,-amelyről  akár  állás-pályázatokat  is  érdemes  lenne  küldeni.  Bár  kétségtelenül  többet  számít  a  végzettség,az  életkor,a  tapasztalat,és  az  előnyös  megjelenés egy  önéletrajznál, de  azért  a  pályázó  email-címe is   befolyásoló  tényező  lehet.  Az  a postafiók,amely jó a  rokoni-haveri  kapcsolat-tartásra, nem  valószínű,hogy  álláskeresésre  is  megfelelő:  ilyenekre  gondolok:  rambovagyok@szolgaltato.domain, vagy:  zsoltttiiii_1234567@szolgaltato.domain.


Nagyon  jó  megoldást  nyújt  "aliasz-téren"  a  magyar  "Anonymail" , több  ezer  cím-végződés  közül  lehet  választani!   Azért  ez  világviszonylatban is  "dobogós  teljesítmény"!
Nagyon  jó  még  a  méltatlanul  ismeretlen  "klasszikus", az  USA-beli  "Mail.Com" ,ahol  több,mint  200  domain-végződés  vár  a  levelezni  vágyókra.  Az  első  szolgáltatónál  már  egy  betűvel,vagy  számmal  is  lehet  regisztrálni, a  második  szolgáltatónál már  három betűvel/számmal  lehet  címet  kapni.
Talán  a  Freemail-nek  is  érdemes  lenne ilyen  téren újítania:  már  az  is  nagy  előrelépés  lenne,ha  a  "freemail.hu"-n  belül  lennének  választható  aldomain-ek:  @freemail.co.hu ,  @freemail.org.hu , @freemail.priv.hu , @freemail.eu.hu, @freemail.info.hu , stb....

Lehet,hogy  érdemes  lenne  megpályázni  a Freemail-nek  a  régi, DPG-s  címvégződésekre:  dpg.hu, galamb.net, uze.net, drotposta.hu.
Én  így  is  elégedett  vagyok  a  Freemail-el,-köszönöm  az  Illetékeseknek,
hogy  nem  jutott  a  Drótpostagalamb  sorsára. 

[ Zsotza ]


2011. december 12., hétfő

Ajánló: Kingdom blogja

                               Kedves  Olvasó!
Örömmel   ajánlom egy újabb   ex-Jehova Tanú  Sorstárs  blogját:
            >> http://kingdome.blog.hu<<

A  blogger  "Kingdom"  nick-néven írt  fontos  kommenteket  az   ex-Jehova Tanú blogokra, - de  most  Bloggerként is bemutatkozott.
Mindjárt a második  postja  egy  nagyon  fontos  témáról szól:
Volt-e Jehovának folyamatosan,megszakítás  nélkül  népe ?
Minden egyes bloggal,weboldallal,kommentárral,ajánlással egy újabb "tégla esik ki" a Jehova Tanúit a  kritikus  információktól elszigetelő virtuális Brooklyni (Berlini) Falból!
Egyre több szemellenző, és szájkosár esik le az áldozatokról,- Jehova Istennek hála!
 "Holnap" lehet hogy a Rokonodhoz , vagy a Szomszédodhoz csengetnek meg Jehova Tanúi,"holnapután" már nem tudsz Velük értelmesen beszélni, mert a gondolkodásukat teljesen leuralja a szerényen - önmagát (!) "Hű és Bölcs Rabszolgaosztály"-nak kinevező megkérdőjelezhetetlen tekintélyű Tanítóhivatal.


 Szeretettel javaslom: Olvassátok,ajánljátok,osszátok meg Facebookon,IWIW-en, -és kommenteljétek!

Rajtad  is  múlik,hogy  minél  többen kitörhessenek    a  sötétségből, és a szellemi elszigeteltségből!


[Zsotza]

2011. december 6., kedd

Film-ajánló: "A hit fogságában" ("To verdener") - ONLINE!

2008-ban  készült   az  a  dán  filmdráma,amelyen  keresztül  betekintés  nyerhető  egy Jehova Tanú  család  életébe.

Több címen  vált ismertté 

Niels Arden Oplev  dán  filmrendező alkotása: "To verdener", "Worlds  Apart"  ,

"A  hit  fogságában", és : "A  kiközösített".

Sajnos, eddig  - Magyarország felé -  tudomásom  szerint  csak a  kódolt  Cinemax2 TV adó  sugározta,
így  bánatomra nem  tudtam  sokáig  megnézni.   Olvastam a  film-kritikákat,-eddig  csak  pozitív  visszajelzésekkel  találkoztam.

Szerettem  volna  DVD-n  megvásárolni  a  filmet, de  sehol nem  láttam.
Istennek  hála, -és  köszönet  Bácsi  Istvánnak
,
a  film  látható  a  keresztény film-portálon,  a  Cross TV -n, és  Infaustusnak  a  magyar  feliratért!
Szeretettel  ajánlom  Figyelmetekbe!

Írások,blog-postok  a  filmről:   Merényi  Zoltán"Hinni, vagy nem  hinni"
                           
                                            Infaustus:  "To-verdener"  
                                           Zágoni Balázs"Talpig nehéz hűségben"
                                                     "A hit fogságában"  (film)