2011. december 26., hétfő

C.T.R. -95

Idén  volt  a  legendás  vallásalapító, - Jehova Tanúi  szerint az  igazi  kereszténység helyreállítójának,
Charles  Taze  Russell   halálának  95.  évfordulója. 

1916 október 31.-én hunyt el vonaton utolsó misszionárius útján, 
Texas állam Pampa városában. (U.S.A)
 A  mai  Jehova Tanúi  döntő  többsége  a  nevét  ismeri  csupán,
de  egyetlen  könyvet  sem  olvashatott  Charles Taze  Russelltől,  -mivel az  általa  alapított (!)  Őrtorony  Társulat  nem  nyomtatja  újra, nem  terjeszti.  
 Vannak  viszont  olyan  honlapok,ahol  olvashatóak  Russell  írásai,és  Vele  kapcsolatos tanulmányok:  http://www.bibletoday.com , http://biblestudents.com ,

www.pastor-russell.com , http://www.ctrussell.us ,
http://www.heraldmag.org , http://pastorrussell.blogspot.com

                               Azért elgondolkodtató….
A reformátusok kiadják,és megbecsülik Kálvin műveit,az evangélikusok Luther írásait,
az adventisták E.G.White tanításait, a  metodisták  John  Wesley  tanításait.
 Jehova (mai) Tanúi 99,9 % egy C.T. Russell művet se olvas(hattak) el…
                                Nem furcsa ez..?!
Mert ha a “növekvő világosság” lenne a mellőzés_valódi_ indoka,
akkor -evvel az  indokkal  a  Biblia  nagy  részét  is  "indexre  tehetné"  a  Vezető Testület!
 

 

Sajnálatos  módon  egyik  magyar  nyelvű  "Jehova Tanúi"  irányzat  honlapján  sem  olvasható  megemlékezés  Russellről.
Pedig  Russell  nélkül  nem  létezhetnének az  ő  felekezeteik,

-és  mégsem  méltatták személyét  megemlékezésre.
Kétségtelenül  az  egyik  legvitatottabb  vallási  személy,
a  követői  a  "laodiceai  kor hírnökének", a  legnagyobb  reformátornak:

 " Nem,drága barátaim, nem állítom,hogy valami  felsőbbrendűséggel,
természetfeletti erővel, méltósággal, vagy hatalommal  rendelkeznék.  (...) 
Az Igazságokat,amelyeket,mint Isten szócsöve  elmondok, 
nem látomásokban  vagy álmokban  kaptam kinyilatkoztatások  révén,
s nem is Isten  valóságos hangját   hallva,   és nem mind  egyszerre,  hanem  fokozatosan" 
   (C.T.R, -Az Őrtorony, 1906 július 15 )
Akik  elutasítják,  azok  hamis  prófétának, eretneknek  tekintik.

A  Bibliakutatók  Baráti  Körének   honlapján  olvasható  a  nagyon találó  megfogalmazás:

>>" Sokat vitatott és nagyon érdekes kérdés, hogy Russell ma az eredeti felfogásával lehetne-e Jehova Tanúja. 

Sok olyan vallásos nézete volt amiért a mai szervezet kiközösítené,
például a piramismisztika, a születésnapok, a karácsony, a kereszt,
a katonai szolgálat helyeslése és a vérkérdés.
A legtöbb életrajzírója azt vallja, hogy alapvetően jó szándékú, 

de félrevezetett ember volt. "<<
Ebben  a  postban  most  nem  kívánok  foglalkozni  tanításaival.
Vajon  élete,és  munkássága  milyen  tanulságokkal  szolgál?

1.: Pénz
Bár nézetei miatt   ma  nem  lehetne még egyszerű "hírnök"  (tag) sem a leglazább
Jehova Tanúi  gyülekezetben  sem,  tiszteletreméltó,hogy  nem  "félszívvel",  "félpénzzel"
áldozott  a  missziójára, nem  kuncsorgott  állami  támogatásért,
 nem  szólította  fel  hallgatóit  adakozásra :  >>" „ A Sioni Őr toronynak — hisszük és valljuk — JEHOVA a támogatója, s mindaddig, amíg ez így lesz, a folyóirat sohasem fog emberektől koldulni vagy támogatást kikönyörögni. Amikor az, aki azt mondja: 

’A hegyek minden aranya és ezüstje az enyém’, nem gondoskodik többé a szükséges anyagiakról, megértjük majd, hogy ideje beszüntetni a folyóirat megjelenését.” [...]
A modern időkben — miként az első században — a prédikáló munkánkat nagymértékben a felszólítás nélküli, egészen önkéntes adományok támogatták (Róma 15:26; 2Kor 9:13). Ebben a tekintetben maga Russell testvér járt az élen. Megszüntette az apjával folytatott üzlettársi viszont, és személyes vagyonát, mintegy negyedmillió dollárt, a Királyság-munkára áldozta fel. Sok hű társa — aki hasonló odaadást tanúsított Jehova iránt — követte példáját. 
"<<  ( A  mi  királyság szolgálatunk, 1981.3.)

2.: Technika  

Russell a   modern technikai  eszközöket  használta  a  missziós munkájában.

Ahogy  a középkori  reformátorok  felhasználták  a  nyomdákat, úgy  C.R. Russell  is  felhasználta  a  sajtót,-de  Ő  már  a  filmet  is  "szolgálatba  állította".

>>" Mily korszakalkotó vállalkozás volt „ A teremtés története képekben” című film! A mozgófilmet egyesítette a színezett üvegből készült diaképekkel, és a szinkron gramofonlemezről lejátszott bibliai előadásokból és zenéből állt. 1913-ban Az Őrtorony [ang.] ezt mondta egy arkansasi (USA) kongresszusról: „Egyhangúlag elhatároztuk, elérkezett az ideje annak, hogy mozgófilmet használjunk a bibliai igazságok tanításában . . . [Russell] elmondta, hogy három éve dolgozik ezen a bizonyos terven, és hogy már több száz gyönyörű képpel kész van, amelyek kétségtelenül nagy tömegeket fognak vonzani, hirdetni fogják az evangéliumot,
és segíteni fognak a közönségnek,
hogy újra higgyen Istenben.
"<<  (  Őrtorony, 1998, május  15 )

Ha  ma  élne  Russell, akkor  talán sokkal  intenzívebben  használná a rádió,televízió,
és az  internetet.   Ezek  közül  csak  a  legutóbbit  használja  az  Őrtorony  Társulat.
Összesen  csak  három  hivatalos honlap közvetíti  a  brooklyni  tanokat:  "watchtower.org" , "jw.org" ,  és a   "jwmedia.org" .   Bonyolult, zsúfolt  weboldalak, "százféle"  nyelven.
Talán a  technikai  vívmányokra  fogékony  C.T.R. intézkedne,hogy  országonként / nyelvenként  önálló, áttekinthető(bb)  weboldalak  képviselhessék  tanításait. 
(Két  példa: Németország: JehovasZeugen.De , Kanada:  Jehovah.Ca  )
A  hivatalos  email-elérhetőség  igen  titkos,-volt  hogy  tőlem(!)  kérdezték  többször,
pedig  a  XXI. század második  évtizedében  elengedhetetlen  a  korszerű,
és  egyszerű,  ésszerű  kommunikációhoz.  
Ehelyett  a  hivatalos  honlapon egy  12 (!)  kérdésből  álló  kapcsolat-lap  segítségével  lehet  írni  az  Őrtorony  Biblia,és  Traktátus  Társulatnak.

A  mormon  honlapon  -evvel  szemben-  még  chat-lehetőség  is  kínálkozik.
Talán  még  Charles  taze  Russell  is  egyetértene a  következő  állításal:

>>" A Tanúk leragadtak az elektronika előtti világ ajtóról-ajtóra végzett eladási rutinjában,
       mindenféle elektronikus 'kinyúlás' nélkül, kivéve a watchtower.org -ot,
       amit soha senki nem fog megtalálni, hacsak nem keresi szándékosan.
"<<


(Stephen Cox:Túlélheti-e az Igazság az Internetet? )3.  Intő  példa a  következetlenségre
>>" Charles T. Russell, az Őrtorony Társulat későbbi elnöke 1878-ban megszakította kapcsolatát N. H. Barbour-ral, a The Herald of the Morning című folyóirat társkiadójával,
mivel vita támadt közöttük a váltságdíj kérdésében.
Mr. Barbour nem hitt Jézus áldozata bűneltörlő erejében.
Ezután a bibliakutatók — ahogyan akkor Jehova tanúi magukat nevezték
 — még éveken át a váltságdíjat tekintették a Biblia fő tanításának. 
"<<
 ( Őrtorony, 1982, augusztus 1. - saját  kiemeléssel:  Zsotza)

Sajnos, Krisztus  váltságáldozatáról,és  a  hit  általi  megmentésről
 szóló  Igazság  mégis   háttérbe  szorult. 
>>"
Ha az Írástanulmányok hat kötete gyakorlatilag a Biblia tematikusan elrendezve, megadva a bizonyító bibliai szöveget,
 akkor nem helytelen a köteteket ‘rendezett formátumú Bibliának’ nevezni.
Ez azt jelenti, hogy [a hat kötet] nem pusztán kommentár, hanem gyakorlatilag maga a Biblia. (…) Továbbá, nem csak hogy úgy találjuk, az emberek magának a Bibliának a tanulmányozásával nem láthatják meg az isteni tervet, de azt is látjuk, hogy bárki,
 aki félreteszi az Írástanulmányokat, még ha használta is azokat, miután megismerte azokat,
miután azokat tíz éven át tanulmányozta — ha azután mégis félreteszi őket,
 és figyelmen kívül hagyja őket, és egyedül a Bibliához fordul, bár tíz éven át értette a Bibliát,
a mi tapasztalatunk azt mutatja, hogy két éven belül sötétségbe jut.
Másfelől,
ha pusztán az Írástanulmányokat és annak utalásait olvasta volna,
 és egy oldalt sem olvasott volna magából a Bibliából,
világosságban lenne annak a két évnek a végére,
mert az övé lenne az Írások világossága.
"<<  (Az Őrtorony, 1910/09/15 p. 298.)


Fontos  reformátori  szellemi  örökség  az  egyedül  hit  általi  üdvösség.
Bárcsak  világosan  felismerte, és  következetesen tanította  volna!

>>"
Te azonban maradj meg azokban, amiket tanultál, és amiket meggyőzetve elhittél,
 tudva, hogy kiktől tanultad őket,
és hogy csecsemőkorodtól ismered a szent írásokat,
amelyek képesek bölccsé tenni téged a megmentésre a Krisztus Jézusba vetett hit által
A teljes Írás Istentől ihletett, és hasznos a tanításra, a feddésre, a kiigazításra,
az igazságosságban való fegyelmezésre,
hogy az Isten embere teljesen alkalmas,
minden jó cselekedetre hiánytalanul felkészített legyen.
"<<  ( II. Timótheushoz írt  levél,3:14-17  Új Világ fordítás, -saját  kiemeléssel:  Zsotza)


>>"
Így tehát most, hogy a hit eredményeként igazságossá nyilvánítottak minket,
      örvendjünk békének az Istennel Jézus Krisztus, a mi Urunk által,
 
      aki által szabad utunkat is nyertük a hit révén e ki nem érdemelt kedvességbe,
      amelyben most állunk;
     és ujjongjunk az Isten dicsőségének reménysége alapján. 
     És ujjongjunk akkor is, amikor nyomorúságokban vagyunk,
     mivel tudjuk, hogy a nyomorúság kitartást eredményez,
     a kitartás pedig helyeselt állapotot, a helyeselt állapot pedig reménységet, 
     és a reménység nem vezet csalódáshoz; 

     mert az Isten szeretete kitöltetett szívünkbe a nekünk adott szent szellem által. "<<
(Rómaiakhoz írt levél, 5:1-5, Új Világ fordítás, -saját  kiemeléssel:  Zsotza )


>>" Legyen azért tudtotokra, testvérek,
      hogy Általa a bűnök megbocsátását hirdetjük nektek,
      és hogy mindabban, amiben Mózes törvénye által nem lehetett

vétlennek nyilvánítani benneteket,
       Általa  mindenkit vétlennek nyilvánítanak, aki hisz.
  "<<  (Ap.Csel. 13:38 Új Világ fordítás, -saját  kiemeléssel:  Zsotza )

>>"
Azért írom nektek ezeket, hogy tudjátok, hogy örök életetek van,
      nektek, akik hisztek az Isten Fiának nevében.
  "<<  ( János apostol I. levele,  5:13
        Új Világ fordítás, -saját  kiemeléssel:  Zsotza
)


Bár  továbbra  is  elhatárolódom  Charles  Taze  Russell  tanaitól, eltűnődtem: mit  élhetett  át
az  ismert  prédikátor az  utolsó  óráiban?   (F)elismerte -e  önmagáról,hogy   bűnös,
tévúton  járt, és  csak az  Úr  Jézus  Krisztus  váltságáldozatába  vetett  hit  által  kaphat  kegyelmet?  Vajon   megbánhatta-e  tévelygéseit  az  utolsó  percekben,
mint  a  Jézus  mellett  keresztre  feszített  rabló: 
 >>" Az oszlopra akasztott gonosztevők egyike pedig ezt mondta neki becsmérlően:
 „Te vagy a Krisztus, nem? Mentsd meg magad, és minket is!”
 
Feleletül a másik megdorgálta őt, és ezt mondta:
 „Egyáltalán nem féled az Istent, most, hogy ugyanazon ítélet alatt vagy?
 
És mi bizony jogosan, mert teljes mértékben azt kapjuk, amit megérdemlünk a tetteinkért,
 de ez az ember semmi kivetnivalót nem tett.
"<<

(Lukács evangéliuma 23: 39-41, Új Világ fordítás)

Isten  kegyelme  felülmúlja  a  vallásos,  dogmatikus  elképzeléseket.
Sámson  testies gondolkodású,  erőszakos ember  volt.
Igaz  ember  volt, sok  rossz  döntéssel.
Élete öngyilkossággal,és  bosszúval  ért  véget. 
Mégis:  a Bibliában, a  Zsidókhoz  írt  levél 11. fejezet, 32.  versében  ott  szerepel  Sámson
neve  a  hithősök   között!    Nem  tudhatjuk,hogy  mi  játszódott  le  Sámsonban,és  mi  játszódott
le   Charles  Taze  Russellben,  életük  utolsó  perceiben.

Kívánom,hogy  a  bűneiket  megbánó, kegyelmet  nyert  emberek  között
lehessen  majd  találkozni  Russell-el  majd  Krisztus  Királyságában.
Két  videót  ajánlok C.T.R.-el  kapcsolatban.
Az  első  videón  a  híres  fotodrámájáról  beszél,
a  második  videóban  sok  archív fényképet  láthatunk  Russell  életéről.

[Zsotza]
6 megjegyzés:

Gabi írta...

Russell mai követői nem véletlenül állítják, hogy nem hiteles Jehova Tanúi azon állítása, mely szerint őket Russell alapította. Ahogy írod is, semmilyen egykori írását nem adják ki a mai tagoknak - tehát nem vállalnak közösséget vele.

Zsotza írta...

@Gabi:

Valószínűleg egy koszorút sem vitt senki a WT rt.-től.
Talán az éj leple alatt egy -két "lojális tanú"....
Így múlik el Russell dicsősége.

Johnny Joker írta...

Érdekes még, hogy egyszer Isten buzgó hírnökeként hivatkoznak rá, máskor meg:

"Ki prédikálja Russell Pásztor tanítását? Biztosan nem Jehova Tanúi! ... nem idéznek tőle mint egy tekintélytől és nem jelentetik meg ... az írásait." (Ébredjetek! 1951. május 8, 26. oldal)

Zsotza írta...

@Johnny Joker!

Nagyon jó gondolatra Hívtad fel a figyelmet!
Tényleg döbbenetes... a Russell-dinasztia nélkül sehol nem lenne (anyagilag) az Őrtorony Társulat!
Hogy felejthetik (ezt_ is_) el?
Köszi a kiegészítést!

sefatias írta...

Szegény Russel, ha tudná, hogy amit csinált, az már semmit nem jelent a követőinek, akik már a követőinek sem vallják magukat

Zsotza írta...

@Sefatias:

Nagyon jó gondolat!

Ugyanez a "Jehova Tanúi Egyház" oldaláról: Charles Taze Russell még egyszerű tag sem lehetne -abban a Szervezetben,amelyet ő alapított.