2012. február 2., csütörtök

Id. Pintér Károly: Jehova Tanúi

    Id. Pintér  Károly  nyugdíjas  evangélikus  lelkipásztort  személyesen  ismerem.
    Többször  halhattam  építő, bátor Igehirdetéseit, Ő  lektorálta  1914:Beteljesedett prófécia? című  könyvemet,
   és  együtt  lektoráltuk  Lothar Gassman: "Jehova Tanúi"  című  könyvét.
    Jehova Tanúiról  szóló  tanulmányát  ajánlom  szeretettel    mindenkinek...  vagyis: majdnem  mindenkinek.
    Mivel  az  Internet  aktív használata  szép  lassan Jehova Tanúinál is  jellemző  lesz,így   stikában  vagyis  nem  éppen  legális  módon egyre  több
    Jehova Tanúja  olvassa  a  szellemi  vezetőik  által  szigorúan  tiltott  kritikai  tanulmányokat, írásokat.

  >>" Óvd magad a hitehagyástól! Egy vén és egy hírnök beszélgetése.
    A hírnök kifejti, hogy találkozott valakivel a szolgálatban, aki hitehagyottak által terjesztett irodalmat olvas.
    A hírnök elmondja a vénnek, hogy szerinte a     házigazda őszinte, amikor felvet bizonyos kérdéseket.
    A hírnök visszautasította a hitehagyottak által terjesztett irodalmat, amelyet a házigazda felkínált neki, de szeretne válaszolni a házigazda kérdéseire.
     A vén megdicséri a hírnököt a helyes hozzáállásáért és magatartásáért
. "<< 

     ("A mi  Királyság szolgálatunk" c.  füzet,  1992. május, 2. oldal)


>>"Néhány nappal később az egyház vénei meglátogatták Johann családját, és ultimátumot intéztek az érdeklődőkhöz: „Hallottuk, hogy Jehova Tanúi nálatok jártak. 
Ne engedjétek meg nekik, hogy még egyszer betegyék hozzátok a lábukat!
És ha nem adjátok ide a kiadványaikat, hogy elégessük azokat, akkor kiközösítünk benneteket.” 
Még csak egyetlenegyszer tanulmányoztak a Tanúkkal,
így hát a fenyegetés igen nagy próbát jelentett nekik. "<<

(Őrtorony, 2005, szeptember 1., 25. oldal: "Mennoniták, akik a  bibliai  igazságok  után kutattak")

 >>" Ő ezt mondta nekik:  Találóan prófétált rólatok Ézsaiás, ti képmutatók, ahogy meg van írva:
Ez a nép ajkával tisztel engem, de a szíve messze eltávolodott tőlem. "<<
     (Márk 7:6, "Új Világ fordítás")


"A kétféle súlymérték és a kétféle éfa — mindkettő egyaránt utálatos Jehovának. "
   (Példabeszédek 20:10- "Új Világ  fordítás")

    Mivel a  legtöbben  -tisztelet a  kivételeknek!- csak  a  Brooklyni  Központ  által  sulykolt frázisokat  szólják,
    -anélkül  hogy  figyelmesen  elolvasnák az  Őrtorony Társulatról,
    Jehova Tanúiról  szóló  írásokat, blog-postokat,  minden, a  Szervezetről  szóló - nem  promóciós-  írás     mögött  képesek  a  "Nagy Babion", a  Sátán,
a  "Gonosz Hitehagyottak", és  mások   összeesküvését   látni.

    Álljon   figyelmeztetésül  Brátán  János ,  keresztény  blogger  írása:

    "Az alábbi tanulmány NEM az adott vallási közösség tagjai ellen íródott, hanem inkább értük, nem is róluk szól, hanem bizonyos   TANÍTÁSOKRÓL  vagy    prominens tanítókról, akiknek a sajátos tanításában és tanításának következetes alkalmazásában problémákat látunk.
 Az Olvasót kérjük, hogy tanulmányunk vizsgálata és a megjegyzése is a TARTALOMRÓL szóljon, ne személyünkről vagy vélt indítékainkról.
     Egyetlen indítékunk a másokért érzett aggodalom - ha valaki ezt nem osztja, akkor a cikk nem neki íródott."


  (Forrás: Bratan-Bratan.blogspot.com  )                   Id. Pintér Károly : Jehova tanúi
                              "És tanúim lesztek.! (Ap. Csel 1,8)"

Ezt a küldetést Jehova Tanúi magukra értelmezik. Saját meghatározásuk szerint ők: "Olyan emberek világméretű keresztényi közössége, akik tevékenyen tanúskodnak Jehova Istenről és az emberiséggel kapcsolatos szándékáról." A legszembetűnőbb sajátosságukat már a nevükben hordják: ők Jehova Tanúi. Névhasználatukat ezzel indokolják: "Lehet-e meghitt kapcsolatunk valakivel, akinek még a nevét sem tudjuk? Akik Istent névtelennek tekintik, azok szemében ő gyakran nem több személytelen erőnél:. Az igazi keresztényeket Jézus Krisztus megbízta azzal a feladattal, hogy minden nemzetben képezzenek, az emberekből tanítványokat. Hogyan tudják a tanításuk során megkülönböztetni az igaz Istent a nemzetek hamis isteneitől? Csupán az ő tulajdonnevének használatával, mint a Biblia is teszi."
A Jehova Tanúit jól ismerjük.

Felkeresnek minket a lakásunkon, vagy megszólítanak az utcán.   Nagyon udvariasak, kedvesek. Régebben rámenősebbek voltak.    Nem véletlen ez a változás. Az úgynevezett Teokratikus Szolgálati Iskolában, állandóan tovább képezik őket.  
  Az oktatás kiterjed olyan kis részletekre is, mint pl. milyen legyen a tanú - hangereje, taglejtése, kiejtése, lelkesedése (?!) és személyes megjelenése.
Magyarországon, de a világon mindenütt terjeszkedő, expanzív tevékenységet folytatnak. A 2001-es évkönyvük adatai szerint hazánkban 245 gyülekezethez 20.203 hírnök tartozott. S ebben az esztendőben 962 embert kereszteltek meg. De, ami ennél sokkal beszédesebb szám: Níszán 14-én - a zsidók széder estjén, amikor a páska vacsorát fogyasztják -, a családtagokkal, szimpatizánsokkal és érdeklődőkkel 41.865-en voltak együtt a Jehova Tanúinak gyülekezeteiben.
Ugyancsak ebben az esztendőben - itt Magyarországon - a tanúk, a házanként végzett tanúskodásban és különféle tanulmányi alkalmakon 3.432.485 órát töltöttek el. Elképesztő szám!

De honnét tudják ezt ilyen pontosan? Onnét, hogy mindenről, így a házankénti tanúskodásról is pontos statisztikát vezetnek.    Jelentéseiket azután az amerikai központban egyesítik. A szabályzatuk erről így rendelkezik: "Akkor kezd el mérni a prédikáló szolgálatban eltöltött időt, amikor kezded a tanúskodó tevékenységet és akkor fejezd be a mérést, mikor az utolsó látogatást befejezted. Azt az időt, amelyet a szántóföldi szolgálat alatt pihenéssel, vagy étkezésre fordítasz, nem kell számítani."
Meg kell tehát kérdőjeleznünk a látszólagos nagy buzgalmukat.    Úgy tűnik, hogy ez nem is annyira belső indításból fakad, hanem valamiféle előírt penzum teljesítéséből. S ez nem csak feltételezés. Pontosan tudjuk, hogy a kiemelt tanúk, pl. az úgynevezett "kisegítő és általános úttörőknek" havonta 60 ill. 90 órát kell eltölteniük szántóföldi szolgálatban. A "különleges úttörő", már 140 órára kötelezett.
Ezt a tanúskodást - mint az előbbi idézetben is olvashattuk -, szántóföldi szolgálatnak nevezik, és akik végzik, azok az úttörők. Ilyen szokatlan szóhasználat meglehetősen gyakori náluk. A "hit" szót nem használják önmagában, hanem kiegészítik: "hitet gyakorolni".    A kegyelem szót a bibliájukban is minden esetben így fordítják: "ki nem érdemelt kedvesség". A kereszt helyett "kínoszlopról" beszélnek.    Az egyház szót teljesen mellőzik. *   Önmagukat "szervezetnek" (organizációnak), vallásnak, vagy lojális keresztényeknek mondják.  
(* Jelenleg  így nevezik magukat:  "Jehova Tanúi Egyház"  Ami  eddig  szitok-szó  volt,ma már  hivatalos elnevezés. -Zsotza) 
Ezek valójában különcködések. 

  Sokkal jelentősebbek azonban azok a hitbeli különbségek, amelyek elválasztanak bennünket ettől a vallási mozgalomtól.
Amiről a legtöbben tudnak: A Jehova Tanúi tagadják a Szentháromságot. Jézus Krisztus tulajdonképpen Jehova első teremtménye. Ő volt Mihály arkangyal, aki vállalta a mi megváltásunkat. Engedelmességéért Isten Fiává fogadta, istenné tette.   A Szentlélek pedig egyszerűen Isten ereje, lelke. Nem személy tehát, hanem egy dolog.
Amit viszont nem mindenki ismer, pedig igen fontos tudnunk: a Jehova Tanúinak az a meggyőződése, hogy az egyetlen, igaz és megtartó "egyház" az ő szervezetük. Olyan, mint az özönvíz idején, Noé bárkája volt. Aki nem hallgatott Noéra és nem volt bent a bárkában, az elpusztult!
"Logikus, hogy csak egy igaz vallás van. Kik hát azok, akik ma az igaz imádók testületét alkotják?    Habozás nélkül kijelentjük, hogy Jehova Tanúi. Hogy te magad is meggyőződhess erről, szeretettel meghívunk, ismerkedj meg velünk közelebbről." - írják.
Ezt a szervezetet Charles T. Russell alapította. 1879-ben kiadja a SIONI ŐRTORONY című folyóiratot (ma ŐRTORONY), amely mai is a Jehova Tanúinak hivatalos lapja.

Russell bizonyos bibliai igehelyekre alapozva, kiszámította, hogy Jézus Krisztus ezeréves uralma itt a földön 1914 októberében kezdődik el.    Köztudott, Jézus eljöveteléből nem lett semmi.   A mozgalmat azonban ez a fiaskó, alapjaiban nem rendítette meg.   Hivatalosan közölték a tagsággal, hogy félreértették Jézus ígéretét. Az 1914-es időpont, nem tévedés. De akkor nem a földön, hanem a mennyben játszódtak le az események.    Vége lett a pogány népek idejének, és Jézus Krisztus átvette a mennyben az emberiség feletti királyi uralmat. Ezt "bizonyítja" többek között, az első világháború kitörése és páratlan volta. (?!)
Jézus tehát nem látható módon jön el - mint korábban hitték -, hanem a 144 ezer (Jel 14,1-3) hívőből álló "mennyei osztállyal együtt, láthatatlanul fog uralkodni, amikor is földön ezer éven át jelenvalóvá lesz a tökéletes földi Paradicsom.
 Ez a Jehova Tanúinak az evangéliuma, a legfontosabb üzenet, amit terjesztenek, amiért házról házra járnak és tanúskodnak. Ennek az "evangéliumnak" azonban története van.
Mikorra várható ennek a csodálatos földi Paradicsomnak (mindig nagybetűvel írják!) a megvalósulása?   Sokáig úgy hitték, hogy akkor, amikor a szervezet tagjainak a száma eléri a 144 ezret.

Igen ám, de a 30-as évek elejére nemcsak elérte, de meg is haladta a tagok száma, ezt a bibliai szent számot, amit természetesen, szó szerint kell értelmezni. S akkor Rutherford - a Russellt követő elnök -, szenzációs bejelentést tett 1935-ben az egyik kongresszuson.
Eddig nem figyeltek arra, hogy Jézus kétféleképpen beszél a benne hitet gyakorlókról, az ő juhairól.   Egyfelől azt mondja Jézus, hogy az ő juhai "kicsiny nyáj", másrészt pedig úgy beszél róluk, hogy neki "más juhai is vannak". Ez világos beszéd - mondja Rutherford -, a "kicsiny nyáj" az a 144 ezer kiválasztott, akik önként lemondanak a feltámadásról, és Jézussal a mennyben uralkodnak majd. Ők tehát a "mennyei osztály", a "más juhaim" pedig a többi lojális keresztény, akik itt a földön fogják élvezni, azt a csodálatos világot, amit Jézus ígért. Ők tehát a "földi osztály" tagjai. Ez a csodálatos világ akkor érkezik el, amikor a "mennyei osztály" tagjai közül az utolsó is - aki 1914-ben az organizáció tagja volt -, meghal, pontosabban felvétetik. Ezt írják: "Mielőtt az 1914-ben már élő nemzedék utolsó tagja elhagyná a földi színteret, minden megjövendölt esemény bekövetkezik, beleértve a jelen gonosz rendszer végét jelentő nagy nyomorúságot is. Mt 24,21-22. 34.)"
Ezek az emberek ma - 2004-ben -, szinte kivétel nélkül, száz éven felüliek lennének, hisz' alig hihető, hogy annak idején tízen éves gyermekként csatlakoztak a mozgalomhoz.

A 2001-es Évkönyvük közlése szerint, még 8.661-en éltek közöttünk a 144 ezerből. Ha az évenként közölt statisztikai adatokat egybevetnénk, akkor meglepődve tapasztalnánk, hogy ez a szám hol csökken, hol emelkedik. Ennek - szerintük -, az a magyarázata, hogy Isten esetenként a méltatlanokat kitörli ebből a "mennyei osztályból" és újakat hív be helyettük. Ennek az írásnak a terjedelme nem teszi lehetővé, hogy ennek a "kiválasztásnak" a mechanizmusát ismertessem.
Egy bizonyos: a jelenleg még élő "mennyei osztályhoz" tartozók száma, egy "gumi-adat". Mivel a végidőre vonatkozó prognózisuk nem egészen úgy alakul, ahogy szeretnék, s időben elhúzódnak a jelzett események, addig a "mennyei osztály" tagjai nem tűnhetnek el a földről. De meddig lehet "bűvészkedni" a számokkal? Előbb-utóbb szembe kell nézniük a tényekkel.
Kíváncsian várnám, hogy akkor milyen bejelentéssel állnak majd elő.
A szervezet tagjai, ezt nem veszik észre?

Ezen nem gondolkodnak el? Nem lesz kérdésessé számukra ez az egész tanítás? - kérdezzük csodálkozva.
Talán az a magyarázat erre a "vakságra", hogy 1935-ben Rutherford nemcsak a juhokkal kapcsolatosan tett bejelentést, hanem a szervezet vezetését illetően is. S ez talán még az előbbinél is fontosabb. Bejelentette, hogy a Jehova Tanúit maga Jehova vezeti, mégpedig a Brooklyni Vezető Testületen keresztül. Ez a Testület az a "hű és értelmes rabszolga", akiről Jézus a példázatában beszél (Mt 24,45-51). Más szóhasználattal, ez az az "osztály", amelyik szellemi eledelről gondoskodik Jehova házanépe számára.
Így ír erről az Őrtorony 1957.aug.15. számában: "A legfontosabb dolog, hogy megértsük ezt a tényt és kövessük a 'Szolga' utasításait, amint Isten szavát követnénk." Vagyis teljes engedelmességet követelnek.

A kritikát gyakorlókat vagy a másként gondolkodókat egyszerűen kizárják a szervezetből. Aki hozzájuk csatlakozik, az bizonyos értelemben, szellemi fogságba kerül, feladja önálló gondolkodását.
Ahol pedig ott "az Úr Lelke, ott a szabadság!" (2Kor 3,17) 

Forrás:  Rákoskeresztúri Evangélikus gyülekezet honlapja: http://church.lutheran.hu/rakoskeresztur/Kereso%20Szo/rkeks200402/kereso%20szo%202004%2002.html
Nincsenek megjegyzések: