2012. április 26., csütörtök

Pripjaty / Csernobil -26.

 26 évvel  ezelőtt történt  a mai napon  csernobili Tragédia.
Tisztelettel  emlékezzünk az  áldozatokra,és a hős Likvidátorokra ,akik életük feláldozásával,veszélyeztetésével  akadályozták meg
a sokkal  hatalmasabb Tragédiát!

A csernobili atomkatasztrófa sok  ember  szerint  azért történhetett  meg,mert  az emberi felelőtlenségnek csak alsó határa van, felső pedig nincs, és  Isten, 
-ha  létezik- nem  figyel  ránk.

Ha  Isten teljesen  elfordult  volna a  Világunktól,és  minden  hatalom  az  embereknél  lenne,akkor az  egész Föld  lenne  sugárfertőzött   terület,
nem  csak Pripjaty, és Csernobil  környéke lenne  Zárt Zóna.

Fájdalmas  látni  a  csernobili,pripjatyi épületek  pusztulásával  párhuzamosan újjáéledő élővilágot,amely  mintha  ezt  üzenné: még  a  katasztrófa-sújtotta  környezet  is élhetőbb hely,mint a gátlástalan,felelőtlen  emberi Világ!

 Figyelmeztetése  ez számomra: nem tudunk jól  élni  Isten nélkül,- csak istentelenül   visszaélni a  magunk,és  mások kárára a szabadsággal,tudománnyal,technikával,és  hatalommal!     
     [Zsotza]

>>" Szeret az ÚR, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma. "<<  (Biblia,Jeremiás siralmainak  könyve, 3.fejezet,22.vers)
Csernobil emberei from Canissa on Vimeo.

2012. április 24., kedd

Felszabadulás-17.

Azt a napot,amikor  halandó  testben e  mulandó Világba születik valaki,
ünnepnapnak  tekintjük,ez a születésnap.
Szerintem sokkal  jelentősebb, és  ünneplésre  méltóbb 
a  hívő  kereszténynek a megtérés,
az újjászületés,a  szellemi  szabadulás, a  bemerítkezés / megkeresztelkedés,
vagy a gyülekezethez  csatlakozás Napja.  
Ilyen  ünnepnap az én  életemben április 24.-e !
1995-ben,  ezen a  napon  írtam  meg  kilépő  nyilatkozatomat 
a  Magyarországi Jehova Tanúi Egyházból.

Bár Jehova Tanúi  szerint  a  teológiájuk  kizárólag a  Bibliára épül, de  az  önálló, Őrtorony Társulattól  független tanulmányozás próbáját nem  bírja ki.
Nem  véletlenül  nem  helyesli  az  önálló  Bibliatanulmányozást  
Jehova Tanúi  Vezető Testülete,
és tanulmányozzák az  Őrtorony Társulat tanulmányait, amelyekkel  szemben- a gyakorlatban- alárendelt  szerepe van  csak a  Bibliának.  
Nagy  lexikális ismeretre  tesznek  szert  Jehova Tanúi,-amikor  Bibliaverseket  kell  idézni,de  ha  megvizsgáljuk  az idézett  Igeszakaszokat, és  ezekről  próbálnak  beszélni a  megszólított  emberek  Jehova Tanúival, bizony  könnyen  kizökkenhetnek a  magabiztos egyensúlyukból,mivel  nem  egyezik  sokszor az  Őrtorony magyarázatokkal  a  Bibliai  szakasz  teljes  szöveg-összefüggése!
Sok  hívő  keresztény  - gondolva,hogy a  nagy  tudású, felkészült Jehova Tanúinak  úgysem tud segíteni- nem  tesz  bizonyságot.

Ez  egyrészt  érthető.   
Senki  sem  szeretne egy  ultra-meddő vallási  vitába belekeveredni.
Jehova Tanújaként   fel sem  tételezhettem,hogy a  Szervezeten kívül  van  bölcsesség, igazság,
minden  más  vallás- beleértve a   keresztény  felekezeteket  - a  Nagy Babilon  részének  tekintettem  sorstársaimmal  együtt.
Mégis:  nagyon  fontos  lenne ,hogy  legalább  pár  mondatban  beszéljenek
a  hívő  keresztények  a  hitükről,  tapasztalataikról:
az  újjászületésről, a  teljes bűnbocsánatról,   és arról  az  Igazságról,
hogy  a  Krisztus  követői  teljes  bűnbocsánatot  kaptak, és nem  mennek  ítéletre!
(Nagy  segítség  ebben  Arian Bury blog-postja: "Ki  vagyok  Krisztusban?" :  http://bury-adrian.blogspot.com/2011/02/ki-vagyok-krisztusban.html )
Jehova Tanúi   döntő  többsége vallási  témákban  csak az  Őrtorony Társulati  könyveket, füzeteket, tanulmányokat olvassa,
nem  néznek, hallgatnak   vallási  TV,és  rádióműsorokat!   


Honnan,és  kitől  hallhatnának a valódi,bibliai,felszabadító  Evangéliumról?
>>" De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hogyan is higgyenek abban, akit nem hallottak?
     Hogyan hallják meg igehirdető nélkül? "<< (Róma 10:14)
Lehet,hogy  csak  egy  mondat,amit  tud  egy  hívő  keresztény  mondani  egy  Jehova Tanúnak...  de  az  elindíthatja a  Hit, és a Szabadulás Útján!
Az  én  életemben, megtérésemben   is  ez  segített.
Korábban  írtam  erről : "Április 24.: A felszabadulásom Napja"


Amikor önállóan, Őrtorony-kommentárok nélkül tanulmányozni  kezdtem a Bibliát,
szembesülnöm kellett  azzal a  ténnyel,hogy gyakorlatilag  
nem a  Biblia a  Szentírás Jehova Tanúinál.
Isten  így  kezdett  kiszabadítani  a  Jehova Tanúitól,
-dicsőség,és  hála  a  Felségesnek!
[Zsotza]


2012. április 18., szerda

Paródia: A Vezérnek mindig igaza van! [;-<)

Egy  demokratikus  országban egy televíziós-vetélkedőben a  műsorvezető kérdez,

és  (általában) mindig  tudja,-tudhatja

a helyes  válaszokat- ha máshonnan nem,akkor  papírról / monitorról.

Egy   
  diktatúrában azaz:  szigorúan vezetett  társadalomban

(Pl.: "népi demokratikus köztársaság", "Új Világ Társadalom",

"Szellemi Paradicsom" )  már  izgalmasabb a  helyzet!

Az  alattvalóknak már az egy  kiváltság,hogy a  Vezér (Párt, Vezető Testület, stb...)

kommunikál  vele, és  -természetesen- minden , amit  mond  az kötelező  érvényű,és igaz! [;-<)

>>" Ne akarjuk az eseményeket a saját értelmezésünk szerint értékelni, mivel akkor nem haladnánk együtt Jehova égi szekerével. Mindig kérdezzük meg magunktól: ’Milyen irányba halad az égi szekér?’ Ha Isten látható szervezetével haladunk előre, akkor a láthatatlan szervezettel is együtt haladunk. "<<  (Őrtorony, 1991  március 15., 12. oldal, 19. bekezdés)

>>" Aki mibennünk nem bízik, az önmagában sem bízik.

Aki mibennünk nem bízik, az a mi fényes jövőnkben sem bízik.

És aki a mi boldog, fényes jövőnkben nem bízik, az áruló
. "<<

(Virág elvtárs intelme Pelikán elvtárshoz  "A Tanú"  című filmből)

Elő szabály: A  Főnöknek mindig igaza van!
A második szabály: Ha a főnöknek még sincs igaza,

 akkor automatikusan az első szabály lép életbe!

A  norvég humorista,Torsdag Kveld a "Legyen Ön is  milliomos!" című  vetélkedő paródiájában

játszik   a  
Hű és bölcs  Kedves  Vezérrel.   
A  műsorvezető  elkövette a  legnagyobb  hibát,amit  csak  elkövethet:  
nem  adott  igazat  a  Kedves  Vezérnek! [;-<(

Igaz: mindent  megpróbált ....

A  
Hű és bölcs Kedves  Vezérnek  pedig  mindig  "igaza  van"- mindenáron!

Szorgos népünk  győzni  fog!


2012. április 14., szombat

Ajánló: Sefatias blogja

Egy örömteli szolgálati közleményt jelenthetek be:  
Egy  vadonatúj ex-Jehova Tanú  NET-naplóval gazdagodott a magyar WEB ! 
Egy  olyan   sorstársam blogját  ajánlom,aki hosszú ideig  volt a Jehova Tanúi Egyház  tagja, 
és  vénként tartott előadásokat 
a  helyi  gyülekezetében,és kongresszuson. 
Hálás  vagyok Istennek,hogy egyre  több olyan  Sorstárs megszólal a NET-en,akiknek  korábban el kellett  fojtaniuk a lelkiismeretüket.  

Mivel az Őrtorony  Társulat  -hasonlóan a  politikai  diktatúrákhoz- nem tűri a Központi állásponttól eltérő hitbeli-gyakorlati meggyőződéseket, ezért  ugyanúgy reagál,ahogy a diktátorok:  elhallgattatják a másképp gondolkodót.  
A "kemény"  diktatúrákban  likvidálással, 
a  "puha"  diktatúrákban elhallgattatással.  
Istennek  hála, Jehova Tanúi  esetében  az  utóbbi verzió a gyakorlat.  
Egy  lelkiismereti  okokból a Szervezetet  elhagyó ex-taggal  egy "lojális Jehova Tanúja" nem  beszélgethet,a köszönését  sem  fogadhatja.  
Bár a Szentírásra  hivatkozik az Őrtorony Társulat ( János  apostol II. levele,7-11. versek),de- jellemzően-figyelmen kívül hagyja a szöveg-összefüggést.  

(Ajánlott  olvasmányok a témában:  http://chucksmith.golgota.hu/htm/63-2JO-001-001.htmhttp://exjt.hu/nekosz.html  )  

Persze  Brooklynban  nem  véletlenül találták ki az ex-tagokkal  szembeni  információs-blokádot:  akik megtalálták a "kiutat  az Őrtoronyból",
azok másoknak is meg tudják mutatni.  
Istennek  hála,az  Internet  nyújtotta lehetőséggel  egyre több ilyen felszabadult sorstárs él.

Szeretettel  ajánlom  Sefatias Sorstárs blogját:

 http://sefatias.blog.hu 

 Sefatiast  Johnny Joker blogján ismertem meg, Ő is rendszeresen kommentel(t).
Április 10.-én  szép  csendben  mint  Blogger is bemutatkozott!
Ez  volt a legszebb  "névnapi ajándékom"! [;-<))  (Köszönöm!) 

Nagyon tettszik  Postjaiban a higgadt,tárgyilagos hangvétel,-ami azért is  nagy érték,mert   Sefatias "frissen  szabadult"  Sorstárs. 
Még egyenlőre  rendszeresen jár  Jehova Tanúi királyságtermébe,
de  egyre  inkább  látja a  távolságot  az Őrtorony Társulat,és a Biblia között!
Szeretettel  javaslom,Olvassátok,Kommentáljátok, Ajánljátok  Írásait!   

[Zsotza]

2012. április 7., szombat

Blogger -esküvők

Ma  nagy, nevezetes  Nap  van  két  ex-Jehova Tanú  Blogger  életében!
A  mai  napon  "ütött  az  utolsó óra"...  két   legényélet  felett.
Infaustus   és  Johnny  Joker   függetlenségét  megdöntötte  két  helyes hölgyemény,

akik   harcos amazonként  elfoglalták  a  két  népszerű  blogger  szívét.
De   biztosan  nincs  nekibúsulva egyikük sem!
Amikor  az  én  nősültem huszonegy  évvel  ezelőtt, akkor így  viccelődött  velem  Papp  Zoli bácsi, az  egyik  vén a  Jehova Tanúi  halásztelki gyülekezetéből:  >>" Fiam,  örülök hogy  megnősülsz, nehogy már neked  jobb  legyen, ha már  én sem  maradtam  legény! [;-<)) "<<
Örömteli  érdeklődéssel  várom,hogy  melyikük  Facebook- profilján  jelennek  meg  előbb
az    első esküvői  fotók!

Örömmel,és  szívből  gratulálok,
Jahveh  Úr Isten  gazdag  áldását  kívánom az  Ifjú  Párokra!
[Zsotza]

  Házastársak  imája

Segíts   Istenünk  emlékeznünk az  első  találkozásunkra és  arra,
ahogyan  növekedett  közöttünk  a  szeretet.
Segíts  meglátni  a  jót,és   megoldani  a  problémákat.
Segíts  bocsánatot   kérni,és szerető,kedves  szavakat  mondani  egymásnak.
Házasságunkat  kezedbe  tesszük...  Ámen!

2012. április 5., csütörtök

Emlékünnep

Ma, 2012  április  ötödikén  az  Emlékünnep  Napja  volt  a  Jehova Tanúi  Egyházban. Édesanyám  elment,mint  minden  évben,  de  a  "virtuális  berlini  fal"  miatt  most  sem  mondhatja  el  élményeit. Igaz:  talán nem  is  lenne  mit.   Elszomorít, hogy  -a  brooklyni  vezetőség  parancsára-
nem  beszélhet  velem  lelki-vallási  dolgokról,
szellemi  "vasfüggöny",
és  berlini fal"  van  közöttünk.
Szinte   ugyanazok  az előadások  évről-évre,és ugyanúgy  a  Világon  részvevők  közül csak  pár ezer  ember  vehet  az  emlékjegyekből, a  több  millió  passzív  nézővel szemben. Egy  ünnep,ahol  csak  kívülállók  vannak.  
Az egész  Világon-  az  Őrtorony  Társulat  szerint-
csak  pár  ezer  "felkent  kiválasztott"  méltó  arra,hogy  az  Úr  Jézus  Krisztus 
által  megkötött  Szövetségbe  tartozzon.

Nem  lenne  sokkal  értelmesebb  egy  Nagy  Emlékünnep-Kongresszust  megszervezni,  valahol  Amerikában,  természetesen    Brooklynban,
ahová  az  összes  "felkent  Jehova Tanú" elmenne,akik  fogyaszthatnának 
a  pászkából,és a  borból...?
A  Világ  többi  részén a  "nagy  sokaság" pedig  műholdas-internetes  közvetítéssel  néznék  a  Királyságtermekben,úgyis  csak  passzív  nézői az  emlékünnepnek.
Bárcsak  az Emlékünnepen  minél többen  vágynának  a  megigazulásra, bűnbocsánatra,szabadulásra,
üdv-bizonyosságra, Úrvacsorai  közösségre:  Krisztusra!  Talán  néhányan  vágynak majd  megszólítani,segítségül  hívni  Jézus  Krisztust!
Egyetlen   felolvasott  Bibliavers  is  világosságot gyújthat!
Egykori kerület-felvigyázó    barátom  mondta  el,hogy  egyszer  
egy emlékünnepen   Ő mondhatott  imádságot.
Az  imádsága  végén  megszólította  Jézus Krisztust, és  kifejezte háláját,hogy  vállalta  a  borzalmas  kínhalált,és  megváltást  szerzett.
Egy  testvér  odajött  hozzá,és  megköszönte.
Azt  mondta,hogy  már  nagyon  vágyott  arra,hogy   szólni  lehessen  Jézus  Krisztushoz,
és  örül  az  új  Szervezeti  elrendezésnek!
Szegény,  nem  tudta:  ez  az  ima  nem  az  Őrtorony  Társulat  álláspontját  tükrözte.

Tényleg,milyen  furcsa:  van  egy  felekezet,a  Jehova Tanúi Egyház,amely  azt  állítja:
csak,és  kizárólag  Ők  az  "igaz  egyház"!
Csak  Ők a  szellemi utódai  az  apostoloknak.  Senki  más!Csak  az Őrtorony  Társulatot  ismerte  el  Jézus,amikor  "visszajött  szellemi  templomához"  1919-ben.
Mégis:  nem  szólíthatják  meg  a  Mestert  a  tanítványai.
Avval  sem  védekezhetnek  Jehova  Tanúi,hogy  spiritizmus  lenne  beszélni  Jézussal,
mert  Ő  feltámadt,és  él
  örökkön-örökké.
Milyen  Tanítvány  az,aki  nem  áll  szóba  élő  Mesterével?
Ha  sikeresen megtilthatja  bárki  annak  az  embernek,aki a  Mester  Tanítványának  gondolja magát,hogy  beszélhessen  a  Mesterével,
az  arra bizonyíték,hogy sohasem  volt  a  Mester  követője.
A  hívő  keresztények  imádkoztak  Jézushoz,  segítségül  hívták  Szent  Nevét.
Vajon  ki lehet  az,aki  el  akarja  választani  a megváltottakat  a  Megváltótól?

[Zsotza]

>>"
Amikor megkövezték Istvánt, az így imádkozott: "Úr Jézus, vedd magadhoz lelkemet!"
Azután térdre esett, és hangosan felkiáltott: "Uram, ne ródd fel nekik ezt a bűnt!" És amikor ezt mondta, meghalt."<<  (Ap.Csel 7:59,60)

>>"
Ha tehát száddal Úrnak vallod Jézust, és szíveddel hiszed, hogy Isten feltámasztotta őt a halálból, akkor üdvözülsz. Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy üdvözüljünk.   Az Írás is így szól: "Aki hisz őbenne, nem szégyenül meg." Nincs különbség zsidó és görög között, mert mindenkinek ugyanaz az Ura, és ő bőkezű mindenkihez, aki segítségül hívja;  amint meg van írva: "Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül." <<  (Róma 10:9-13)

>>"
az Isten gyülekezetének, amely Korinthusban van, a Krisztus Jézusban megszentelteknek, azoknak, akiket ő elhívott és saját népévé tett; mindazokkal együtt, akik a mi Urunk Jézus Krisztus nevét, az ő Uruk és a mi Urunk nevét bárhol segítségül hívják "<<  (1.Korinthus 1:2)


2012. április 3., kedd

Sándor György

A  velem egykorúak, és az idősebbek  még  emlékezhetnek április negyedikére,
ami  a  Magyar Népköztársaságban  ünnepnap  volt.  
Az  akkori   hivatalos  álláspont  szerint szovjet  Vörös  Hadsereg  ezen a  napon  
szabadította fel /  foglalta el Magyarországot, április 4.-én hagyta  el
 az  országot  az  utolsó  német katona  Nemesmedvesnél.  
A  rendszerváltás  ( fényes ) "szele"   elfújta  ezt az  ünnepet _is,
1989-ben  éve törölte el  a  Magyar Népköztársaság Minisztertanácsa.
Amiért  kicsit  hiányzik: munkaszüneti-iskolaszüneti nap volt...  és  fiatal(abb)  voltam.

Április 4.-e  számomra  elsősorban nem  a  letűnt korszakról szól,hanem  egy nagyszerű  ember,és  művész  születéséről.
Évtizedek  óta   műveli a  humornak  egy  sajátos, igényes, intellektuális  stílusát  műveli,  egyszerre  megnevettet,  elgondolkodtat,  tükröt  tart  a  hallgatók  elé.
Talán a  legtöbben  Hofi  Gézát, a  Markos-Nádas  duót  tartják a  legnagyobb humoristának, én   a  Humoralistát.

Nagyon jó,és  szerencsés a  mesterségének  megfogalmazása: humoralista .
Önmagáról  így vall: >>" A barátaim Dosztojevszkijt és Kafkát olvastak, én meg ezalatt inkább a Városligetben focizgattam. S mivel beszédhibámnál talán csak műveletlenségem volt nagyobb, s mivel Magyarországon a fordított kiválasztódás eredményeképpen majd mindenki olyan posztot tölt be, amihez végképp nincs semmi érzéke, nyilvánvaló volt számomra, hogy nekem színpadon a helyem. "<<

>>" A mi kitüntetésünk, hogy szerethetjük a hazánkat, és ez jó érzés. Rájöttem, az az igazi boldogság, ha Szent Ferenc-i alázattal tűrjük a megaláztatásokat. Fontosabbak már azok az órák, amikor a szeretteimnek tudok békességet, enyhülést adni, mint a hangos siker. "<<

(Forrás: MN Online / http://boldogsag.net

Számos  humorba csomagolt  bölcsességei,megállapításai  közül  kettőt  idézek:

>>" Isten jól sikerült alkotása vagyok, elvégre rögtön bőrkötésben adott ki."<<

>>" Magyarországon azért ilyen lassú a vasúti közlekedés,
mert meg kell őriznünk a nagy ország látszatát. "<<


Sok  emlékezetes  műsora, tanítása közül  nekem a "Parlamenti hozzászólás"  tetszik  a  legjobban  1989-ből: 
Isten  éltesse  sokáig,-sok  jóban - Sándor György Humoralistát!