2012. június 2., szombat

Raymond Franz a felelősségről

A  mai napon, két évvel  ezelőtt  2010  június 2.-án   
ment el az Örökkévaló Hazába a Lelkiismeret  Embere.
>>" Nem tehetünk mást, csak eltűnődhetünk, vajon mit gondolhatnak a Vezető Testület tagjai ma, vajon milyen felelősséget éreznek. A testület mindegyik tagja tudta akkor és tudja most, mit mutat a szervezet története a dátumok meghatározásával és a jövendölésekkel kapcsolatban. A kiadványok által erre azt a mentséget hozzák fel, hogy "buzgón vágytak rá, hogy felismerjék Isten ígéreteit a maguk idejében", mintha az emberben nem lehetne buzgó vágy anélkül,
hogy időrendet állítana fel Istennek, és Istennek tulajdonítaná azt, mintha az Ő Szaván alapulna. Azt is tudják, hogy a szervezet vezetői folyton új jövendölésekkel táplálták a tagságot, bár egyik hibát követték el a másik után.
Tudják, hogy a vezetés következetesen elmulasztotta elvállalni a teljes felelősséget a hibákért, nem ismerte el, hogy egyszerűen tévedett.
Próbálták megvédeni a látszatot és a hatalomra való igényüket azáltal, hogy úgy tesznek, mintha a hibákat az egész tagság követte volna el. "<<
>>" Az Ébredjetek! 1995. június 22-ei számában a "Hamis jóslatok vagy igaz prófécia" című cikkben a következőt mondták:


Az 1931 óta Jehova Tanúiként ismert Bibliakutatók arra számítottak, hogy az 1925-ös évben be fognak teljesedni a Biblia csodálatos próféciái. Feltételezték, hogy a földi feltámadás abban az időben fog elkezdődni, és olyan régi hithű személyek térnek vissza, mint Ábrahám, Dávid és Dániel. Hozzánk időben közelebb sok Tanúnak az volt a sejtése, hogy a Krisztus millenniumi uralmának kezdetével összefüggő események 1975-ben kezdenek majd megtörténni. Várakozásuk azon az értelmezésen alapult, hogy az emberiség történelmének hetedik évezrede akkor kezdődik majd el.”
Az Őrtorony folyóirat 1995. november 1-jei száma, mely bevezeti az új tanítást "erről a nemzedékről", ugyanezt a taktikát követi, amikor ezt mondja (a 17. és 18. oldalon):
„Alig várva már ennek az elvetemedett rendszernek a végét, Jehova népe időnként találgatásokba bocsátkozott a "nagy nyomorúság" kitörésének idejét illetően, sőt még annak számítgatásával is összekapcsolta ezt, hogy milyen hosszú egy nemzedék életideje az 1914-től kezdődő időben.
De nem úgy 'jutunk bölcs szívhez', ha azt találgatjuk, hány évből vagy napból áll egy nemzedék, hanem ha azon gondolkodunk, hogy miként 'számláljuk napjainkat' örömteli dicséretet szerezve Jehovának (Zsoltárok 90:12). A "nemzedék" kifejezés, ahogy Jézus használta, nem szolgál szabállyal az időmérésre, ehelyett mindenekelőtt egy meghatározott történelmi időszak egy időben élő embereire utal, s velük együtt az ő sajátosan jellemző vonásaikra.”
A vezetés tehát leveti magáról a felelősséget, ami valójában az övé, és képmutatóan a tagoknak ad tanácsot szellemi nézőpontjukra vonatkozóan, mintha a tagság téves szellemi nézőpontja okozta volna a gondokat. Nem ismerik el, hogy a tagoktól semmi sem származik, és hogy a tagok csak azért tették magukévá a különböző dátumokhoz kötődő reményeket, mert a szervezet vezetői olyan tanítással táplálták őket, amit egyértelműen ilyen reménységek keltésének szándékával terveztek, valamint hogy minden említett dátum, minden, ezekkel a dátumokkal kapcsolatos 'feltételezés', "sejtés", "találgatás" és "számítgatás" nem a tagoktól származott, hanem a vezetőktől. 

Hasonlít a helyzet arra, mintha egy édesanya, akinek a gyermekei gyomorrontást kapnak, azt mondaná a gyermekeknek:
"Nem figyeltetek rá, mit esztek", pedig valójában a gyermekek csak azt ették, amit az anya eléjük tett. Nem is csak eléjük tette, hanem ragaszkodott hozzá, hogy az ételt fogadják tápláló, egészséges étrend részeként, amit sehol máshol nem kaphatnak meg, és olyannyira ragaszkodott ehhez, hogy ha bármilyen módon elégedetlenségüket fejezték ki a táplálékkal szemben, 
akkor félniük kellett a büntetéstől.
 
A Vezető Testületben levő férfiak mind tudják, hogy mindaddig amíg a szervezet 1914-gyel kapcsolatos tanításainak bármelyike érvényben volt, kiközösítést eredményezhetett és eredményezett is, ha valaki nyíltan kérdéseket vetett fel vele kapcsolatban vagy egyet nem értését fejezte ki. Tudják, hogy a "bölcs szív" (olyan szív, amely kerüli a dátumokra alapozott találgatásokat, és inkább arra összpontosít, hogy egyszerűen csak Isten előtt éljük az életünket), melynek megszerzésére most az Őrtorony buzdít, pontosan az a "szív", 
melyet a brooklyni főhivatal néhány tagja igyekezett átadni másoknak, 
és hogy pontosan ebben a kérdésben elfoglalt nézetük volt a fő része annak a vádnak, melynek alapján "hitehagyottnak" nyilvánították őket. 

Nem tudom, mi mindenre gondolnak ma a Vezető Testület tagjai.
Csak azt tudom, hogy ha részese lettem volna a most előadott nézetnek, és annak, hogy elmulasztották nyíltan és férfiasan elismerni a felelősséget azért, hogy súlyosan félrevezettek és tévesen ítéltek meg más őszinte keresztényeket, akkor nem tudom, hogyan kerülhetném meg, hogy bizonyos mértékben erkölcsi hullának érezzem magam. "<<(Részlet  Raymond  Franz: "A lelkiismeret  válsága"  című  könyvéből, a 10. fejezetből.
Forrás:  Jehovatanui.Blog.Hu )


Két  éve,2010  június  2.-án  költözött  el  az  Örökkévalóhoz  Raymond Franz ,
 aki  "Jehova Tanúi"  Vezető  Testületének  tagja  volt  1971-től  1980-ig,  -előtte  több,mint  negyven  évig  volt  tagja   "Jehova Tanúi"  Szervezetének.
Szabadulása  bizonyság  Isten  irgalmára,hogy még az  Őrtorony Társulat hierarchiájának  legfelsőbb  szintjén is  vannak  Krisztus-kereső,
és az  Igazságért  megalkudni nem hajlandó   hittestvérek!
Áldott  legyen  emléke,és  értékes  szolgálata!


[ Zsotza ]

14 megjegyzés:

sefatias írta...

"A vezetés tehát leveti magáról a felelősséget, ami valójában az övé, és képmutatóan a tagoknak ad tanácsot szellemi nézőpontjukra vonatkozóan, mintha a tagság téves szellemi nézőpontja okozta volna a gondokat. Nem ismerik el, hogy a tagoktól semmi sem származik, és hogy a tagok csak azért tették magukévá a különböző dátumokhoz kötődő reményeket, mert a szervezet vezetői olyan tanítással táplálták őket"

Nekem is ez az egyik pont ami a legjobban fáj. Én emlékszem rá, hogy a 'nemzedék' kifejezés értelmezésére úgy tanítottak meg. Magamtól soha nem jöttem volna rá. Sőt! Arra is úgy tanítottak meg, hogy ezt hirdessem másoknak sok sok órán keresztül, hogy gyorsan mindenki térjen meg, mert nemsokára lejár a nemzedék. Én kezdtem el számolgatni? Én kezdtem el kitalálni, hogy milyen hosszú lehet egy nemzedék? Hát nem az egész szervezet ezzel foglalkozott, és ebbe vetette a hitét?

Zsotza írta...

@Sefatias:

Jehovának hála, a nemzedék-balhé idején már csak papíron voltam tagja az Őrtorony Szervezetnek.

Botrány,hogy a többszörösen hamis prófétának bizonyuló Őrtorony Társulat mellébeszél,és hárítja a felelősséget a "Jehova Tanúi egyház" tagságára,mintha nem a Vezető Testület számláját terhelné a bűn.

Gyalázat,hogy az önmagát(!) "Hű és Bölcs Rabszolga-osztály"nak kinevező vallási elitből teljesen hiányzik az alázat,-pedig a Történelem URa beteljesületlenül hagyta a "próféciáikat".

Teljesen jogos a Felháborodásod,Sefa,és mindenki felháborodása,akiket félrevezetett a brooklyni "Vezető Testület". Szégyellem magam,hogy sok embernek szellemi veszélyt okoztam avval,hogy nyolc éven keresztül Őrtorony-kiadványokat adtam a kezükbe. Bocsánatot kérek érte!

Literaty-Nazo írta...

Azt nem értem, hogy miként lehet olyan dolgokat a tagokra tolni ami a régi kiadványokból fekete-fehéren ordít, hogy az a társulat vezetésének a tanítása? Nem lehetnek ennyire vakok a hétköznapi tanúk, pláne nem az öregek...

Zsotza írta...

@Nazo:

Igazad van.
Az Őrtorony Társulatra felelősen egy kutyát sem lehetne bízni,nemhogy hétmillió embert. A minimális betyárbecsület sincs meg bennük, ez látható a saját kiadványaikból,ahogy gátlástalanul rátolják a felelősséget általánosságban a "Jehova Tanúi" egyháztagokra.

Ugyanakkor azt is be kell látni:
minél hosszabb ideje tagja valaki a "Jehova Tanúi egyház"-nak,annál nehezebben mer szembesülni a terhelő bizonyítékokkal,amelyek bemutatják: az Őrtorony Társulat hitelessége egyenesen arányos a hamis próféciáikkal.

Már azon az egyszerű tényen meg kellene ütközniük a józanabb "Jehova Tanúi"-nak,hogy "információs búra" alá zárta őket a Vezető Testületük,a régi, 1980 előtti Őrtorony-irodalmakhoz nyomozói teljesítmény hozzájutni, a kritikai műveket pedig szigorúan tilos olvasniuk! Egyértelműen fél az Őrtorony Társulat a saját hitelességének a vizsgálatától.

Névtelen írta...

Mindig furcsa volt nekem, hogy hogy lehet az, hogy a Társulat által hirdetett tanításokat utólag mindig egyszerűen többes szám harmadik személyben jellemzi, pl. így "Ekkoriban a Bibliakutatók úgy gondoltak", "a Tanúk álláspontja ez volt", stb.

Itt http://jehovatanui.blog.hu/2011/07/26/feladvany_38 már írt róla egy személy erről a hozzáállásról, idézzük csak fel:

"JT tanításában nem maga a tanítás az ellenszenves, mert valóban: sok igazság van benne, és hibák meg tévedések más felekezetnél is bőségesen vannak - nem a tanítás ellenszenves, hanem az egyszerű Tanúknak ez a talpnyaló, vezetőséget mentegető őszintétlensége. Erre példa a te válaszod is. Ebben a hülye mondatodban van a kutya elásva. Mert ezt mondtad:

"Nem jósoltak, hanem egy túlfűtött reménység volt bennük"

Mi ez? Játék a szavakkal? És ki az a "bennük" ? Kiben? Talán Juliska néniben és Pista bácsiban? Bizony nem ezekben!!! Ezek csak áldozatok voltak, akik be voltak hülyítve. Mert főleg azokban az 1970-es években JT-i között olyan terror uralkodott, hogy a legkisebb egyet nem értésért kiközösítették Pista bácsit. Úgyhogy Pista bácsi azért hitte azt, amit hitt, mert ez a díszes szélhámos társaság, amely gőgjében és felfuvalkodottságában már régen túllépett a normalitás határán, azt harsogta, hogy ne tanulj, ne nősülj, ne udvarolj, ne, ne, ne, ne, ne csinálj semmit (csak további tagokat toborozz, mint valami őrült vírus), mert a Vég már annyira közel van. És amikor kiderült, hogy az egész nem igaz, akkor meg azt mondja, hogy "Jehova népében túlfűtött reménység volt". Pedig nem is a népben volt a túlfűtöttség, hanem annak uralkodó osztályában, aki utólag, amikor már baj van, a felelőség vállalása helyett elmaszatolja a körvonalakat, hogy a felelőség megoszoljon ő és a tehetetlen tagság között. Undorító. Egyetlen vezetőségi tagban sem volt annyi gerinc, hogy kiállt volna a nép elé, hogy uraim tévedtem, de még hazudtam is, amikor azt állítottam, hogy a Teremtőtől kaptam ezeket az információkat.

Ez nem más, mint a Tanúk összemosása a Vezető Testülettel.

1./ A Tanúknak nincs semmiféle tanításuk, az a tanítás, az nem az övék, mivel csak azt mondhatják, amit a Vezető Testület jónak tart. Nem létezik olyan, hogy egy Tanú előadást tart. Ez csak látszat. A valóságban minden le van nekik írva, és az előre meghatározott pontoktól sőt bibliai idézetektől nem térhetnek el. A Tanúknál nem létezik olyasmi, hogy egy csoporton belül valaki önként szólásra emelkedik, és egy olyan előadást tart, ami nem a program szerint megy.

2./ "Ők", azaz a Tanúk semmit sem értelmezhetnek. Hanem csak azt ismételhetik, amit a Vezető Testület megjelentet. Úgyhogy nagyon félrevezető az olyan megfogalmazás, hogy "ők nagy várakozással tekintettek előre", ugyanakkor "ők rájöttek, hogy bizonyos dolgokat rosszul értelmeztek". Az ilyen megfogalmazás lényegében csalás, mivel e két "ők" szócska, két egészen más csoportot jelöl. Az egyik "ők" a passzív "ők", akiknek nem lehet a hittel kapcsolatban önálló véleménye, a másik "ők" csoport az aktív "ők", akik megmondják, hogy mi a Teremtő éppen aktuális napi üzenete. Ha te mindkét csoportra az "ők" szót alkalmazod, akkor elmosod a különbséget és ugyanakkor leveszed a felelőséget a Vezető Testület válláról."

Névtelen írta...

Az meg súlyos mellébeszélés az Őrtorony Társulat részéről, hogy a dátumos hamis próféciák „egyesek túlzott várakozása” volt. Gondolj bele csak egy kicsit: egy olyan erősen központosított vezetésű felekezetben, mint a "Jehova tanúi", ilyen, hogy "egyesek véleménye", ilyen egyszerűen nem létezhet! Aki eltér a brooklyni vonaltól, azt simán kizárják! Az ilyen érvelést, hogy a hamis próféciákért az egyszerű, buzgó hírnökök a felelősek, csak fanatikus, félrevezetett emberek hiszik el.

Egyszerű paraszti ésszel is belátható, hogy JT tanításának az a része, amely Armageddon folytonos közelségéről szól, szintén egy tudatmanipuláció. JT történetének lényegében semmi másról nem szól, mint arról, hogy "ne csinálj semmit, csak prédikálj, mert úgyis itt a vég, és ha nem fogsz prédikálni, akkor megdöglesz". Így lehetne a "jóhírt" tömören összefoglalni. Én csak azon csodálkozom, hogy világviszonylatban még nem léptek fel ez ellen a jogászok, hiszen ez nem más mint rémhírterjesztés. Főleg azért az, mert már 100 éve ezt teszik. JT generációk születnek és halnak meg a "sürgősség" tudatában. Aztán mikor majd megöregszenek, mehetnek egy katolikus szeretetotthonba, mivel még egy nyomorult öregotthont sem képesek egy országban fenntartani.

sefatias írta...

"Nem létezik olyan, hogy egy Tanú előadást tart. Ez csak látszat. A valóságban minden le van nekik írva, és az előre meghatározott pontoktól sőt bibliai idézetektől nem térhetnek el."

De létezik :DD Én tartottam pár ilyet :P

Zsotza írta...

@Névtelen:
@Sefatias:

Köszönöm szépen Gondolataitokat!

Sefa példája is mutatja,hogy milyen veszélyes a "teokratikus karrierre" ha valaki eltér Nagy Testvér útmutatásától!

Szóval,semmi önálló gondolkodás... ha valaki szeretne hosszú pályafutást "Jehova Tanúinál"!

sefatias írta...

így van. rájöttem :)

Zsotza írta...

@Sefatias:

Az egyik legnagyobb figyelmeztetés a destruktív vallás-károsodásra a gondolkodó,kérdezni merő "Jehova Tanúi"-nak,és a felekezet szimpatizánsainak: az önállóan gondolkodó,kérdezni merő,a Bibliát az Őrtorony feletti tekintélynek tekintő, a cenzúrázatlan Őrtorony Társulati történelem iránt érdeklődő "Jehova Tanúi"-t nemkívánatos,veszélyes egyéneknek tekinti a Vezető Testület!

Gabi írta...

Nagyon-nagy dolognak tartom, hogy a Vezető Testület volt tagjai közül akadt olyan, aki megnyilatkozott. Még nagyobb dolog, hogy Raymond Franz volt az, akinek könyvei jelentek meg és előadásokat tartott. Sokat gondolkodtam azon, hogy olyan szervezeti karrierje volt, ami szinte predesztinálta erre a szerepre.

Zsotza írta...

@Gabi:

Egyetértek!
Raymond Franz olyan szervezeti csúcson volt,amely a legtöbb "Jehova Tanú" számára elérhetetlen magasságban van.

Ami különösen kiemeli szolgálatának értékét,és hitelességét: az a higgadtság,és a tárgyilagosság.

sefatias írta...

"Ami különösen kiemeli szolgálatának értékét,és hitelességét: az a higgadtság,és a tárgyilagosság."

Szeretnék én is ilyen lenni. Ebben nagy példaképem

Zsotza írta...

@Sefatias:

Akkor nem Vagy egyedül...!
Az Olv,-és Sorstársakkal együtt látom/tapasztalom,hogy egyre jobb,higgadtabb,és tárgyilagosabb Írásid vannak!