2012. július 18., szerda

1918: dicsőség,vagy bukás?

A  XX.  század második  évtizede  izgalmas  volt  nem csak a  világtörténelemben,hanem  a  Bibliakutatók,vagyis a  korabeli   "Jehova Tanúi"  történelmében  is.
Az  egész  Őrtorony-tanrendszer  két  dátumra  épül:  1914, mint  Jézus  "láthatatlan  megjelenése",
és  1918,  amikor  eljött  Jehova ,és  Jézus (!), és  elvetette  a  kereszténységet,
az  Őrtorony  Társulathoz  hű  Bibliakutatókból  pedig  kinevezett  egy  csoportot, 
"minden  vagyona  fölé":
( Az  1914-es  tanításról  ajánlok  néhány  tanulmányt,
amely  cáfolja  az Őrtorony Társulat tanítását,
illetve  rávilágít  a  dogma  sötét  hátterére: 


>>"  A bibliai időszámítás, valamint a párhuzamok azt mutatják,
hogy a királyi vőlegény 1918 tavaszán jött el a szellemi templomhoz.
Ezután kezdte feltámasztani a halottak közül a szellemi menyasszony-osztály hű tagjait,
hogy együtt legyenek vele a mennyei Királyságban. "<<
("Őrtorony", 1985 szeptember 1., 17.oldal, 16. bekezdés)

>>" Jézus a búzáról és gyomról szóló példázatában megjövendölte a sötétség időszakát,
amely akkor következik be, amikor a kereszténység hatalma teljében lesz.
Mégis a hitehagyás századaiban végig voltak búzaszerű keresztények,
őszinte felkent egyének (Máté 13:24–29, 36–43).
Amikor tehát 1914 októberében felvirradt az Úr napja,
még mindig voltak igaz keresztények a földön (Jelenések 1:10).
A jelek szerint mintegy három és fél évvel később,
1918-ban Jehova ítéletre jött el a szellemi templomához a ’szövetség követével’,
Jézussal (Malakiás 3:1; Máté 13:47–50).
Elérkezett az ideje, hogy a Úr végérvényesen elvesse a hamis keresztényeket,
és kinevezze ’a hű és értelmes rabszolgát
mindene fölé’ (Máté 7:22, 23; 24:45–47). "<< 
("Jelenések nagyszerű csúcspontja közel", 6.fejezet, 31.oldal,17.bekezdés)

Hogy  erre  milyen  bizonyítékok  szolgálnak,arról  nincs  konkrétan szó.
 Legalább   Joseph Smith-nek  megjelent   Isten, Jézus,és az  apostolok  is- a  mormonok  szerint.
Ahhoz  képest,hogy  csak  pár  évtizede  létezett  Charles  Taze  Russell  csoportja
csak  pár  évtizedes  múlttal  rendelkezett,
és  többször  hamisan  prófétált  az  egyéb,-még  ma is  érvényes,
és   az  Őrtorony  Társulat  által  eltitkolt- hamis  tanítások  mellett.

1918:  dicsőség,vagy  bukás? 
Jehova igazolja az  Őrtorony Társulatot,vagy  megszégyeníti avval,
hogy nem teljesíti  ezt   a   (hamis)  próféciájukat  (sem)?
Mit  tanított  az  Őrtorony  Társulat  1918  -ról?
>>" Az  elmúlt  negyven  évben  az  aratás  korszaka  előrehaladt.
Számos,és  meggyőző  bizonyíték  van  arra,hogy  az  aratás  1878-ban  kezdődött  el.
Az  aratás  befejezése  1918 tavaszára  esedékes  (...) 
Babilon  vége  elpecsételtetett,és ki lett  hirdetve.
Isten  csapásokkal  súlytotta (Jelenések  16:20,21), és  rövidesen a  pusztulása  követi. "<<
( "Őrtorony", 1918, május 1. )

>>"  1918-ban, amikor  Isten elpusztítja  az egyházak  összes  változatát,
valamint  az  egyháztagok  millióit,
ha  valaki  mégis  megmaradna, Russell  pásztor műveihez  fog  visszatérni,
hogy  megérthesse  a  "kereszténység"  letűnését. "<< 
("Beteljesült  titok", 1917-es  változat, 458.  oldal.)

>>"  A  mennybe menetel  Krisztus feltámadása  után negyven  nappal  ment  végbe.
Ez  az   egyház üdvözülésének   reménységét    megerősíti - 40 év (egy  nap egy év)
a  szentek  felébresztése (1878)  tavasza  után.  
A  hét  nap  az  áradás  (özönvíz)  előtt  (1. Mózes  7,4)
hét  évet  jelent,  és  pedig  1914 - 1921-ig  egy  évhetet,
amelynek  közepén a  Messiás  utolsó  tagjai a  függöny  mögé  mennek. "<< 
( "Beteljesült  titok", 66.  oldal )

>>"  E  rendszer és  követői akkor  nyilvánítják ki  lényegileg  nem  keresztyén  természetüket,
mikor  a  keresztyénség  (Jeruzsálem)  bukása  kezdődik a  forradalmárok  által,  1918-ban....
azt  képzelik,hogy   a  meghiúsult  kereszténység  követői  a  filozófiához  fordulnak,
s hogy  a  filozófia  követői   megnövekednek  számbelileg,
most,hogy  az  egyháziasság  elpusztult.  "<<
( "Beteljesült  titok",  598.  oldal )

>>"  Jézus   Krisztus  1918-ban  megjelent a  templomában,
s nyomban azután kezdte  összegyűjteni  azokat, akiket  bizonyságtevőiül  használ. "<< 
( J.F. Rutherford:  "Általános háború közeleg" c. könyve, 14. oldal)

>>" 1918-ban, az első világháború utolsó évében J. F. Rutherford szájából
elhangzott a megdöbbentő előadás,
ezzel a címmel: „Milliók élnek most, akik sohasem fognak meghalni!”
Vajon nem volt-e túlzás ilyesmit állítani, amikor az uralkodó Király,
Jézus Krisztus szellemtől-nemzett tanítványainak csupán egy kicsiny maradéka élt itt a földön,
hogy megkezdje az Istentől elrendelt munkát? "<<
(  "Őrtorony", 1986. augusztus 1., 22. oldal, 15. bekezdés,-saját  kiemeléssel:  Zsotza )

Több,mint    túlzás  volt  állítani,hogy  1918-ban  "milliók élnek  most,akik sohasem  fognak  meghalni",
durva  hamis  prófécia  volt, akárcsak    a  többi  mellé-jövendölés  is.
 Fél  évtizeden  belül  két  hamis, dátumos  prófécia: 1914,és  1918 is  terheli 
a  brooklyni  vallás-vezetők  hitelességét.
 Mindez  nem  zavarta  az  Őrtorony  Társulatot  abban,
hogy   bocsánatkérés, bűn-rendezés  nélkül 
próbáljon átlépni  nyomasztó  hiteltelensége, és történelme  felett.
A  brooklyni  vezéreket  nem  olyan  fából faragták,hogy  elmenjen  az  önbizalmuk,és a  büszkeségük!
Ha  egy  sajtó-orgánum   hibás  információt  közöl, 
akkor   helyreigazítást  kell  publikálni,
levonva  a  szükséges  következtetéseket.
1918:  dicsőség,vagy  bukás? 
Jehova igazolta az  Őrtorony Társulatot,vagy  megszégyenítette avval,
hogy nem teljesítette  ezt   a   (hamis)  próféciájukat  (sem)?

Igaz,hogy a  hamisítást a  törvény  bünteti, de  az  Őrtorony  Társulatot  nem  érdekelte   a  sajtó-etika.
Az  önbizalom, és nagy  mellény  pedig  nem  hiányzott    Brooklynból,
annak  ellenére,hogy  "csak"   fél  évtizeden  belül  
duplán  hamisan  jövendölt  az  Őrtorony  Társulat, de  kitalálták,
hogy  "Jézus" eljött  megvizsgálni  a  kereszténységet,
és  csak   egyedül (?!) az  Őrtorony  Társulatot  tudta  elfogadni,
az  összes  keresztény  közösséget  pedig elvetette:
>>" A trónra emelt Király, Jézus Krisztus 1919-ben csupán egy kicsiny csoportnyi keresztényt talált,
akik korábban elhagyták a kereszténység egyházait, és akik azzal foglalatoskodtak,
hogy gondot viseljenek Mesterük földi érdekeire. Miután mintha tűzzel tisztította volna meg őket,
Jézus megnövelt hatalmat adott rabszolgáinak 1919-ben "<<
 ("Őrtorony", 1990, március 15., 15.oldal, 4.bekezdés )

>>" Ez pontosan megfelel a Jézus hű és értelmes „sáfár” osztálya kinevezésének a Királyság javai fölé.
A háború utáni 1919-es év tavaszától új fejezet nyílt a vallástörténelemben.
Akkor a hű és értelmes „sáfár” osztály maradéka — Eliákimhoz hasonlóan —
Jehova Isten felállított Királyságának nagyköveti minőségében a méltóság palástjába öltöztetett "<<
( "Őrtorony", 1982, május 1., 18.oldal, 12. bekezdés )

Mélyen  hallgat  az Őrtorony Társulat  a  tévtanításairól,
és évre  pontosan  jövendölt hamis  próféciáiról, amelyeket   nyilvánosan sohasem  bánt  meg,
és  ezekért  nem kért  nyilvánosan  bocsánatot.
A Történelem Istene újra,és újra leleplezte a hamis prófétákat,de azok a nyilvános bűnbánat,alázat,
és önkritika helyett az önigazolásokba, erőltetett, kínos magyarázkodásokba menekültek.
Pedig bőven lenne okuk a szerénységre,a visszafogottságra, és a nyilvános bocsánatkérésre,
de ehelyett az öntömjénezést választják.  
Már akkora a(z ön)tömjénfüst, hogy már talán semmi kilátás arra,
hogy a "Vezető Testület", és a "Hű(?) és Bölcs(?!) 
Rabszolga-osztály" lásson is, ne csak nézzen"! 
>>" Igen, Jehova népének időről időre felül kellett vizsgálnia a várakozásait.
Buzgóságunkban korábbra reméltük az új rendszert,
mint ahogy az Jehova időrendjében szerepel.
De ugyanakkor kimutattuk, hogy hiszünk Isten Szavában és annak biztos ígéreteiben,
mert továbbra is prédikáljuk annak üzenetét más embereknek.
Azonkívül, attól még nem leszünk hamis próféták, ha néha szükséges felülbírálnunk korábbi értelmezésünket, és ez mit sem változtat azon a tényen, hogy valóban az „utolsó napokban” élünk,
s nemsokára tapasztaljuk majd a „nagy nyomorúságot”, amely megnyitja a földi Paradicsomba vezető utat. 

Mily ostoba az a nézet, amely kétségessé teszi az egész hitet csak azért, mert néhány elvárásunk tekintetében szükség van némi kiigazításra!
Világos bizonyítékát látjuk annak, hogy Jehova felhasználta és most is felhasználja az ő szervezetét annak vezetőjével, a „hű és értelmes rabszolgával” együtt.
Ezért mi is azt mondhatjuk, amit Péter mondott:Uram, kihez mehetnénk?
Örök élet beszéde van tenálad” (János 6:68).
Csak Jehova Tanúi között, a szellemi Paradicsomban találhatjuk meg az önfeláldozó szeretetet,
 amelyről Jézus azt mondta, hogy arról lehet majd megismerni az igazi tanítványait (János 13:34, 35).
A hamis prófétákat a rossz gyümölcsökről lehet felismerni;
azok megmutatják, hogy kicsodák ők a valóságban.
Jézus azonban azt mondta, hogy a jó fákat a jó gyümölcsökről ismerhetjük fel (Máté 7:15–20).
És a szellemi Paradicsomban milyen nagyszerű gyümölcseink vannak! "<<
( Őrtorony, 1987. január 1.,30.-31  oldal, 15.-16.  bekezdés)

>>" Vajon szégyenkeztek amiatt, hogy utálatosságot cselekedtek?
Egyrészt egyáltalán nem szégyenkeznek,
másrészt még a megalázottság érzését sem ismerik.
Ezért elesnek majd az elesőkkel,
és elbuknak, amikor számadásra vonom őket” — így szól Jehova. "<<
(Jeremiás 6:15 - "Új Világ fordítás" )
>>" Ezért semmit se ítéljetek a megfelelő idő előtt, míg el nem jön az Úr,
aki a sötétség titkos dolgait is világosságra fogja hozni,
és a szívek szándékait is nyilvánvalóvá teszi,
és akkor az Istentől lesz kinek-kinek a dicsérete. "<<
I. Korinthus 4: 5 - "Új Világ fordítás" - saját  kiemeléssel:  Zsotza)
 Az  Őrtorony  Társulat nem  volt sem  hű,sem bölcs,sem   alázatos.
Egy  szappan-gyár,és   a  Világ  összes  vize  sem  lenne  elég  "Jehova Tanúi"  Vezető Testületének
ügyetlen  mosakodásához,de  a  vallás-vezérek  a  bocsánatkérés,
őszinte beismerés,és a  hamis  tanítások  miatt
a  Szervezetből  kiközösített,elkülönült ex-tagok  rehabilitálása  helyett  az  önmagát  kinevező (!)
  "Hű és Bölcs  Rabszolgaosztály"  esetlenül  magyarázkodik,
és  építi-szépíti  megalapozatlan  dicsőség-diadalívét.
Bocsánatot kérek mindenkitől, akinek kezébe adtam az Őrtorony Társulat valamelyik irodalmát!
Bárcsak jóvá tehetném a sok hibát, és eltékozolt esztendőket! 
A Szent Lélek elvezet minden igazságra, a Teljes Szentírás felkészíti a
Megváltót keresőket az üdvösségre,
ezért is teljesen szükségtelen, -sőt veszélyes- a szellemi gyarmatosítás,
egy embernek,vagy egy felekezet vezetőségének adni az  abszolút,
teljes, feltétlen engedelmességet! 
Az ilyen magatartás nem Isten iránti "teokratikus lojalitás",
hanem kegyesnek látszó bálványimádás, mert a feltétlen engedelmesség
-akárcsak az imádat: csak Istent illeti meg!
Ilyen bálványimádó voltam én, de Jahveh ÚR Istennek hála,hogy megszabadított!
Övé  a  dicsőség!
[  Zsotza ]

4 megjegyzés:

sefatias írta...

Gratula! Jól összerakott,összegyűjtött cikk. Alaposan megfogja a lényeget. A társulat eme tettét nevezik népámításnak

Zsotza írta...

@Sefatias:

Ami különösen kiemeli az Őrtorony Társulat hiteltelenségét,hogy még a bukásból,a hamis próféciáikból is képesek dicsőséget fabrikálni!

Istennek hála, az eltitkolt Őrtorony Társulati írások, púderezett szervezeti történelem korszakának vége, mert a Jehova Tanúi előtt emelt kommunikációs "Berlini fal"-on egyre több,és egyre nagyobb réseken szivárognak be a Vezető Testület által nemkívánatosnak tekintett leleplező információk, az internet segítségével!

Gabi írta...

Köszönöm, ez egy jó gyűjtés.
Sok hírnök van, aki nem is sejti mennyire kulcskérdés 1918...

Zsotza írta...

@Gabi:

Ezt a postot kb.: egy éve akartam kiírni magamból.
Nagyon jól mutatja az Őrtorony Társulat 1918-as hamis próféciája _is_,hogy mennyire megkeményedtek, és képtelenek az önkritikára, a megújulásra!

Amit szégyellniük kellene, arra alapozzák megkérdőjelezhetetlen "isteni" tekintélyüket!