2013. december 28., szombat

Az én karácsonyom


Családomban nincs mély gyökerű tradíciója a karácsonynak.
Édesapám mint nem hívő, Édesanyám, mint a "Jehova Tanúi Egyház" tagja
közömbösek voltak a karácsonnyal kapcsolatban.
Nem volt sem élő, sem műanyag karácsonyfánk sem: igaz, nem is hiányzott.Hálás vagyok Nekik, hogy amennyire lehetett, amenyire a lelkiismeretük engedte,
megadtak mindent, hogy ne érezzem Nővéremmel, hogy nincs vagy nagyon más
nálunk a karácsony. szaloncukor,banán,narancs,csokoládé mindig volt az asztalon.
Amikor lelkiismereti okokból kiléptem a "Jehova Tanúi Egyház"-ból,
és később csatlakoztam  a Baptista Egyházhoz, nem gondoltam,
hogy át kell vennem automatikusan az ottani tradíciókat.Elismertem,és elismerem, hogy sok igazság van "Jehova Tanúi",
és más, karácsonyt elutasító főleg neoprotestáns keresztény érveiben,
de ugyanannyi következetlenség is, amikről általában megfeledkeznek.
(Karácsonyt  elutasítják, de  a  jegygyűrű  használatát ,és a házassági  évforduló  megünneplését  nem.... )
Igaz, a Bibliában nem olvasunk semmit Jézus születésének dátumáról,
így nem tudhatjuk annak idejét napra pontosan.
Ezért is fontosnak tartom-tartottam a karácsony esti családi áhítatoknál,
imaközösségben megemlíteni : nem valószínű, hogy december 24.én született
meg a Megváltó, de ezen a napon megemlékezünk, hogy a Világ Világossága
eljött a bűntől sötét Világunkba, és emberként megszületett.Az is igaz, hogy maga Jézus nem tanította, hogy a születését
ünnepeljék a tanítványai. De milyen furcsa is lenne, ha valakinek
azért emlékeznénk meg a születéséről, mert azt az Ünnepelt megparancsolta?!
Amikor valakinek a születését ünnepeljük, azt felszólítás nélkül,
szeretetből jó tenni , nem úgy,mint amikor a diktátorok alattvalói
kényszerből „ünneplik” a Kedves Vezérüket!

Érdemes arra is emlékezni, hogy lehet egy ünnep tiszta, szent,
és Jehova Isten előtt elfogadott, - úgy is, hogy azt nem maga

az Örökkévaló parancsolta meg:

>>” Márdokeus pedig leírta mindezeket, és írott okmányokat küldött a zsidóknak mind,
akik Ahasvérus király összes tartományában voltak, a közeliekben és a távoliakban,
 hogy kötelezze őket az adár hónap tizennegyedik és tizenötödik napjának rendszeres megtartására minden évben,   azon napok szerint,
amelyeken a zsidók megnyugodtak ellenségeiktől,
és a hónap szerint, amelyben bánatuk örvendezésre fordult, gyászuk pedig boldog napra,
hogy megtartsák azokat a lakomázás és örvendezés napjaiként, amelyeken részt küldenek egymásnak,a szegényeknek meg ajándékokat. 
És a zsidók elfogadták, amit már cselekedni is kezdtek,
 s amit Márdokeus írt nekik.  „<<
( Eszter könyve, 9.fejezet, 20. verstől a 23. versig,- Új Világ fordítás .)

Szeretettel ajánlom még a következő tanulmányokat
a karácsony-ünnepléssel kapcsolatban:


Érdemes ,és fontos meghallgatni minden vita-témában a „másik oldalt” is,
-szemben az Őrtorony Társulat parancsával- amely szigorúan tiltja
a „Jehova Tanúi”-nak, hogy kritikai irodalmat olvassanak,
így elkerülhetetlenül a Vezető Testület beletereli a Tanúkat
a full fundamentalista fanatizmus karámjába,ahol nem lehet,
-sőt: ahogy a diktatúrákban jellemző- veszélyes kritikus kérdéseket feltenni!


Ahogy az evangéliumi keresztényeket,úgy engem is taszít az ajándékvásárlási láz,
a többnyire szirupos, gicsses karácsonyi témájú zenék,filmek,képek,
de semmiképpen nem szeretnék átesni a „ló túloldalára”.
Családomban feldíszítjük évről évre ugyanazt a kicsi műanyag fenyőfát,
december 24.-én családostul elmegyünk Istentiszteletre,
utána este elolvassuk Jézus Krisztus születésének történetét,
és megköszönjük ima-közösségben, hogy két évezreddel ezelőtt,
előttünk ismeretlen napon, megszületett a Megváltó,
és felragyogott a Világ Világossága a bűntől sötét Földön,
és a mi életünkben is. Ha a Világban -jól,vagy kevésbé jól-,
de az év többi napjához képest előtérbe kerül Jézus születése,
nagy hiba lenne „dacból” csakazértsem megünnepelni a Messiás érkezését!


A karácsony egyben vizsgája is keresztény hitemnek.
Valóban az Úr Krisztus van-e az életem / figyelmem középpontjában?
Ha igen: akkor a kis értékű ajándék, vagy éppen az fizikai ajándék hiánya
sem tudja beárnyékolni az örömömet,és a hálámat,
mert a Világ Világossága a Legnagyobb Ajándék,
Aki az idő múlásával nem hogy nem veszít az értékéből,
hanem egyre értékesebb lesz.


[ Kovács Zsotza Zsolt ]

2013. december 19., csütörtök

A kiegyensúlyozott tanításról

"Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes!"

 (Biblia, Máté evangéliuma, 5. fejezet,48. vers)

 /Krisztus/ "Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

(Biblia, Zsidókhoz írt levél, 10.fejezet, 14.vers)


 ************************************************************************

>>" Ha az Igehirdetők csak a Krisztus-hívők bűnös állapotáról tanítanak,akkor nagy a veszély,hogy keserűvé,frusztrálttá teszik a hallgatóikat. 

Ha viszont egyoldalúan az újjászületett keresztények tökéletes,Isten által elfogadott helyzetéről tanítanak,akkor a magabiztosabb hívők -elfelejtve 
Krisztus kegyelmét- büszkévé válhatnak.

 Ezért is látom nagyon  fontosnak a a hívők  tökéletlen állapotát,

 és   tökéletes helyzetét megkülönböztető kiegyensúlyozott tanítást! "<<

           [  Kovács  Zsotza  Zsolt ]##############################################
******************************************************************
##############################################

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. december 13., péntek

A szellemi-lelki egységről

"És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,
El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek,
hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok,
hogy ama nap közelget." 
 
(Biblia,Zsidókhoz írt levél, 10. fejezet,24.,25. versek)

>>" Korunk kereszténységének kórja 
az  egyszemélyes  szektaként működő  közösség- független hívő. 
Én nem "a vasárnap" miatt megyek gyülekezetbe, ahogy a többi újjászületett keresztény sem. Gyülekezet nélkül nem tudnék fejlődni nagykorú, közösségi kereszténnyé. 
Ha a keresztény gyülekezet vezetői kitiltanának engem, mert ragaszkodom a Bibliához, és nem lenne elérhető más keresztény gyülekezet, 
akkor lenne legális szükségállapot a "gyülekezet-független kereszténység".

 Valaki egyszer azt mondta nekem,hogy azért nem lesz tagja egy keresztény gyülekezetnek sem, mert "nem ért egyet mindenben" (?!) 
A házastársammal, és a munkatársaimmal sem értek egyet mindenben,
-mégis vállalom a közösséget Velük. 
Áder János köztársasági elnök úrral sem valószínű,hogy mindenben egyetértenék,
 -ha meghívna ebédre,kiderülne, 
-mégsem disszidálnék Észak-Koreába, 
mert ott totális egység uralkodik! "<<
 
           [  Kovács Zsotza Zsolt ] 

 


##############################################
******************************************************************
##############################################Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<
 
 
 
 
 

2013. december 8., vasárnap

Vissza a gyülekezetbe!

Mint sok OLvtárs  tudja,nyolc évig  voltam egy keresztény
jellegű  vallási  diktatúra  tagja, és mint a legtöbb  ilyen társaság,
természetesen  amerikai  (pontosabban: U.S.A. ) eredetű / vezetésű.

Amióta  az ÚR Isten kiszabadított  onnan, azóta nagyon  óvatos  vagyok
az  Egyesült Államokból származó  vallási  dolgokkal  kapcsolatban,
ahonnan a  legtöbb  kereszténynek  tűnő  tévelygés,
kegyességi  őrület  származik :természetesen sok  esetben
  jó  anyagi  bevételt  termelve  a Profit  profi "Prófétáinak"!

Jöhet-e  valami  jó  Ámerikából...? [;-<))
Szerintem  -minden veszély  ellenére is:  igen!
Ma találtam  az ILzer Blogon  egy keresztény  rap-klipet,
amely   hívogatja a Nézőket a  gyülekezetekbe,
igazi  XXI. századi  hangzással,és képi  világgal.
Nekem  "bejön":  és  Nektek ?  

A hamis reformátorokról

>>" Istennek hála, a Krisztust követő kereszténységen nem vett hatalmat a pokol kapuja sem,-ahogy a Megváltó megígérte.
(Máté 16:18)

A kereszténységet évszázadok óta halottnak hívő,
és azt "feltámasztani igyekvő", önmagukat egyedül helyesnek tartó vallási irányzatoknak bizonyítani kellene kétezer éves,
folyamatos történelmi múltat,-amit persze képtelenek.

Ha pedig Isten Népe egy "Szervezet", akkor kétezer éves szervezeti múltat kellene / illene igazolni.
Addig minden ilyen "egyház" teológiai-történelmi hitele súlytalan. "<<
 
[ Kovács Zsotza Zsolt ]
( Forrás:  Sefatias.blog.hu  )

2013. december 4., szerda

Az Igehirdetők,és a hamis konfliktusmentesség illúziója

>>" Sok Igehirdetésnek induló szónoklat azért reked meg az ismeretterjesztő, konkrétum-és üzenetmentes népszerű teológiai kiselőadások szintjén,  mert megbénítja a lelkészt a "A_JÓ_kereszténynek_nincsenek_konfliktusai!" nevű szellemi bilincs.   Én sem keresem az összeütközéseket, nem vagyok egy "lelki bulldózer",  de ha egy prédikációban nem volt konkrétum, és üzenet,akkor az egészből csak a felolvasott Ige volt a hasznos,  a többi verbális üresjárat.

Egykori lelkipásztoromtól, Hegyi Andrástól tanultam,hogy addig le nem szabadna engedni a lelkészt a szószékről,amíg meg nem mondja,hogy mi az Ige üzenete,és mit kell csinálni.
  Még egy ok,hogy bátorítsuk a pásztorokat,hogy merjék kimondani a  nehéz, prófétai  erejű tanításokat, intéseket-még ha fáj is- mint hogy a "szent konfliktuskerülésből" illúziójától erőtlenné, súlytalanná váljanak a tanítások. "<<


Egy átfogalmazott kommentem:  innen

    [  Kovács Zsotza Zsolt ] 

 


##############################################
******************************************************************
##############################################
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. december 1., vasárnap

Szellemi örökség Édesanyámtól


>>" Amikor kiléptem az Őrtorony-szervezetből, akkor Édesanyám,-aki évtizedek óta Jehova Tanúja,és az egyik példaképem- adott egy tanácsot: Legyek olyan kritikus a kereszténységgel szemben,mint ahogy Jehova Tanúi felé! 

Megfogadtam a tanácsot.
Ahogy nem örömmel írok kritikát Jehova Tanúiról, és nem élvezem,
úgy az  evangéliumi- történelmi kereszténységről is szükségből,féltő-szeretetből fogalmazok meg kritikai gondolatokat: abban a meggyőződésben, hogy rész szerinti, töredékes a Bibliaismeretem.
Mivel Jehova Tanúi a múltam,és az evangéliumi kereszténység a jelenem,
és a jövőm,ezért minden kritikai észrevételem önkritika is egyben. 
Nem vagyok jobb egykori,és jelenlegi hittestvéreimnél, nem a magam "külömb"-ségében, nem a "pontos ismeret"-ben bízom,
 hanem az Úr Jézus Krisztus irgalmában! "<<


            [  Kovács Zsotza Zsolt ] 

 


##############################################
******************************************************************
##############################################Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. november 30., szombat

A Bibliáról, az idők, és a szeretet változásáról

>>" Változhatnak az idők,a változó szimpátia, az anyagi,és más érdekek elsodorhatnak egymástól barátokat- még házastársakat is-,
de akiknek értékrendje a Biblia kőszikla-alapjára épül,
azok kapnak erőt a megbocsátáshoz,

 a bocsánatkéréshez,és a hűséghez. "<<     [Kovács Zsotza Zsolt,gondolkodni próbáló kortárs keresztény ]
 
 
###########################


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;########################### 
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. november 17., vasárnap

A full-fundi fanatikus vallásvezérek,és a szólásszabadság

  >>" A szigorúan vezetett  full-fundamentalista  fanatikus felekezetekben is egyre nehezebb visszatartani a vallásvezéreknek a -számukra- kellemetlen információkat. Jeremiást,és sorstársait elszigetelhették,de ma, a Virtuális Világban ez egyre inkább megoldhatatlan: amikről tegnapelőtt a gyülekezetekben suttognak,azokat tegnap telefonon,email-ekben beszélték meg  néhányan, ma pedig szinte mindenkihez eljut az információ a Facebook,a Youtube, és   cenzúrázhatatlan keresztény weboldalak   által!  
Természetesen NEM a pletykák,és a hiteltelen infók áramlásának örülök,hanem  a Nagy Történelmi Lehetőségnek: az egyszerű,tekintély tekintetében súlytalan keresztények,akik nem szólhattak eddig tömegekhez,azoknak ma már ez a lehetőség,-és felelősség- is megadatott! Nem csak Németországban szűnt meg a Berlini Fal, hanem az elszigetelő,virtuális "berlini falak" sorsa is a megszűnés! "<<
 
[ Kovács Zsotza Zsolt ]
(Egy  átfogalmazott  kommentem  --> innen )
 
###########################


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;########################### 
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. november 9., szombat

Békesség,-de nem minden áron!

>>" Szeretem a békességet,de jobban Istent,a Szentírást, és a tiszta   lelkiismeretet. Az Úr Jézus megváltott drága áron, ezért nem kell a békesség  minden áron. 
Vállalom azt,hogy a tradicionális-tömegkeresztény nézetektől,szokásoktól  különböző véleményeim miatt elutasíthatnak keresztény hittestvéreim közül még a közeli Útitársaim is a Jézusi Keskeny Útról azért, mert a teológiai-kegyességi Világukban engem idegennek tekintenek. "<< 


(  Kovács  Zsotza  Zsolt, gondolkodni próbáló kortárs keresztény )
 
###############################
############################### 
 
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"

                          Mottóm:  >>  itt <<
 

2013. november 2., szombat

Az elszalasztott esély

>>" Mi lett volna,ha 1914-ben hazánkban,
az akkori politikai vezetőink átadták volna a hatalmat a "visszatérő Krisztus"-nak, azaz az "őt képviselő" Charles Taze Russell-nek,
és társainak, Magyarország államformája  pedig "Teokratikus (köz)Társaság"-ra változot volna...?
Milyen szabadsága,és mozgástere lenne a Vezető Testülettől,
A Kormány-tól eltérő gondolkodású, A (teokratikus Haza ) ellenségnek te
kintett Közellenségeknek?
Istennek hála,hogy egy ország sem dőlt be
Russell-ék hamis próféciájának!

Megvalósult volna Magyarországon egy "csodálatos szellemi paradicsom", a TV-k, rádiók sugároznának teoktratikus "műsorokat", sok királyságénekeket harsognának az utcai hangszórók,a munkahelyeken a műszakok a "napiszöveg"
(Az Őrtorony Társulat propaganda-"áhítata")felolvasá
sával kezdődnének.

Természetesen a műszak végén lenne Szabad Nép.... azaz Őrtorony-félóra,amelyben egy véntestvér parázs hangulatú propagandabeszédben ecsetelné,hogy a(z Őrtorony szempontból) hitehagyott eszmék iránt nyitott elvtárstestvérek potenciális paraziták a Paradicsomban,így a Teokratikus Rend érdekében le kell sújtani a férgekre.

Nem maradhatnak el természetesen a munkatáborok, fejtenék a követ a Vezető Testülettől eltérően gondolkodó"rákos daganat-szerű" veszélyes emberek.

Észak-Koreára,és a szocialista Albániára,Romániára hasonlító ("szellemi") "paradicsom" jönne létre abban az országban,ahol a "Jehova Tanúi egyház" államvallás lenne.
"<<
          [Kovács Zsotza Zsolt ]

(Egy kommentem újrafogalmazott verziója.
Forrás: http://jehovatanui.blog.hu/2012/06/26/uzenet_103#comment-form )
 
 
 
 
###########################


;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;########################### 
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<
 

2013. november 1., péntek

A Biblia,és a szólás-szabadság

>>"  A Biblia talán fele akkora lenne,ha Isten népének,
         embereinek a hibáit,
         bűneit nem örökítette volna meg a Szent Szellem,
        de az Igazság Istenétől idegen a hamisság!
        A Szentírás erejét mutatja  az őszinteség!
        A Bibliában megszólalnak gonosz,
        istentelen emberek,sőt, maga a Sátán is!
        Isten nem diktátor,hogy elhallgattassa
        a fájdalmas történelmi igazságokat,
        ahol Jahveh Szelleme uralkodik,
        ott van szabadság!
"<<

      [Kovács Zsotza Zsolt,gondolkodni próbáló kortárs keresztény ]
 
 
###########################

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


###########################


 Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

A jó közösség,és a csoda!

>>" Nem az a nagy csoda,és áldás,
        ha van egy jó,bátorító,építő lelki közösség,
        hanem az, hogy annak ellenére,hogy én is is ott vagyok:
        a társaság jó marad ! [;-<))
" <<
 [Kovács Zsotza Zsolt,gondolkodni próbáló kortárs keresztény ]
 
 ##############################################

******************************************************************

##############################################
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"

                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. október 27., vasárnap

Egy téma,két gondolat: a bloggerek,mint szabadságharcosok

" A diktátorok joggal rettegnek a bloggerektől,
   akiknek erejét az elnyomó rendszerek egész
  sorának véget vető arab
  tavasz is megmutatta.
"<<

[ Uta Schaeffer, a Deutsche Welle (DW)
német közszolgálati műsorszóró társaság főszerkesztője ]

(Forrás: http://tech.msn.mainap.hu/kikapcsolodas/kiosztottak-a-blogoszfera-oscar-dijait-17305/  )>>" A destruktív szektákat,és  
       vallási  diktatúrákat  leleplező  bloggerek szolgálata  szellemi  harc      gondolatokkal,és klaviatúrával,amelyek  által  felszabadulhatnak a
hamis  ideológiák rabságából
a  szekták  által  megfélemlített,lelkileg
 megkötözött áldozatok,
-az  egyházak  közömbössége  ellenére is!
"<<

   [ Kovács Zsotza Zsolt ]

2013. október 26., szombat

Fájdalom, rossz tapasztalatok,Isten szabadítása

>>" Akinek fájdalmas emlékei,
tapasztalatai vannak az édesapjáról,az otthonról,
vagy az egyházról,annak nagyon nehéz
hitben elfogadni a Mennyei Atyáról,a feltétel nélküli szeretetről,
az Isten Királyságáról,és a Szentek Közösségéről szóló igazságokat.

Az Örökkévaló azonban  tud felszabadítani a keserű élmények kötelékeiből.
Övé a dicsőség!
"<<
         [Kovács Zsotza  Zsolt ]
 
 
###############################
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<<<>>>>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

############################### 

 


Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. október 18., péntek

Az Őrtorony Társulat alternatívái az Internet korszakában

>>" Az Internet egyre nagyobb réseket vág a Jehova Tanúit 
       elszigetelő szellemi   "berlini Fal"-on, 
       és az idő nem a brooklyni vallási   vezetőknek dolgozik!

     Két választási lehetőséget látok az Őrtorony Társulat előtt:

   1.: 

   Segítségül hívják az Úr Jézus Krisztust, bocsánatot kérnek Istentől ,
   és a félrevezetett, pszicho-terrorizált   tagoktól, 

   rehabilitálva a lelkiismereti  okokból elkülönült / kiközösített  
   ex-Jehova Tanúit,  akikkel szóba állhatnak az aktív tagok.
   Megindulhatna egy megtérési-megtisztulási folyamat, megtagadva,
   és megbánva a hamis tanításokat,-gyakorlatokat
   2.: 

   Folytatják az eddig folytatott strucc-politikát, megfélemlítést, 
   vállalva azt a reális kockázatot,
   hogy a gondolkodó, a fundamentalista fanatikus TeokraTerminátor

  brooklyni biorobot életstílust elutasító réteg 
  feladja  a szervezeti tagságot ,
  vagy névleges Jehova Tanúi maradnak totális passzivitásba vonulva.
"<<

               [ Kovács  Zsotza  Zsolt ]

             (Forrás: Jehovatanui.Blog.Hu )###########################

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


###########################


 Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. október 15., kedd

Gondolatom Krisztus megváltó szabadításáról,és a dogmákról

>>" Nekem sokat segített a Szentháromság a Megváltásnak,
      Isten szeretetének a jobb megértéséhez.
     De semmiképpen sem gondolom,hogy a Szentháromság,

     vagy más teológiai dogma lenne Az Üdvösség Kulcsa.
     Minden tanítás,vagy kegyességi gyakorlat,
     amely a Krisztus megváltó 

     szabadítása mellé emelkedik,az bálvány. "<<        [ Kovács Zsotza Zsolt ]


        ( Forrás: Sefatias.blog.hu )      ###############################
      ############################### 
 
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"

                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. október 14., hétfő

Sefatias a vallásos manipulációról,meggyőződésről, Isteni szeretetről

>>" Vajon hányan ragaszkodnak egy valláshoz,
 hitnézethez csupán érzelmi alapon?
És vajon elég -e ezeknek az embereknek a meggyőzéséhez a logika, a tudás, az érvelés?
Vajon Isten, ha háromság, akkor megöl valakit azért,
mert nem értette meg a háromságot?

Vagy ha nem az, akkor elpusztítja azt az embert, aki érzelmileg,
vagy meggyőződésből kötődik a háromsághoz?
Meglátásom szerint az egymás iránti türelem, elfogadás,
a tisztelet a kulcsa annak, hogy előrehaladjunk.
És részesei legyünk az isteni akaratnak.
"<<


( Kovács  "Sefatias" István, ex-Jehova Tanú keresztény blogger
  Forrás: Sefatias.blog.hu )

 
###############################
############################### 
 
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"

                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. október 5., szombat

Jehova Tanúi kapcsolata Jézus Krisztussal

  " És miközben köveket hajigáltak Istvánra, ő könyörgött, és ezt mondta: Úr Jézus, fogadd el szellememet."

(Apostolok cselekedeteiről írt könyv, 7. fejezet,59.verse, "Új Világ"  fordítás , a  "Jehova Tanúi egyház"  fordítása.)
" Pál, akit Isten akarata által elhívtak Jézus Krisztus apostolának, és Szosztenész testvérünk   az Isten Korintuszban levő gyülekezetének — nektek, akik meg lettetek szentelve Krisztus Jézussal egységben, és akiket elhívtak, hogy szentek legyenek —, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk, Jézus Krisztus nevét  hívják segítségül  minden helyen, aki az ő Uruk is, és a miénk is"
(Pál apostol első levele a   Korinthusbeliekhez , 1. fejezet, 1.,2. versek,- "Új Világ"  fordítás,-saját kiemeléssel.)
 
>>"  A "Jehova Tanúi" mintha egy halott
mester tanítványai lennének....Az őskeresztények,
-és minden idők Krisztus-tanítványai megszólíthatták,
segítségül hívhatták az Úr Jézus Krisztust,
míg Jehova Tanúi -hivatalosan- nem állhatnak Jézussal szóba,
nem köszönhetik meg,hogy életét adta a bűnösökért.
Persze: a szervezeti zsargon szerint bűnösök a Szervezeten kívül voltak, az Őrtorony "falain"
belül csak tökéletlen emberek vannak."<< 
Kovács  Zsotza  Zsolt

(Forrás: Jehovatanui.blog.hu )
 
 ###############################

############################### 

 

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:   itt

2013. szeptember 29., vasárnap

Több Krisztusból,kevesebb az "egóból".

>>" Az Úr Jézus Krisztus türelmét csodálom,hogy miért nem fáradt bele a formálásomba, nem sújtott villámmal,és nem dobott el,mint használhatatlan eszközt! 
Nagyon szerettem poénkodni,
-az sem zavart,ha más kárára,élveztem a cinikus dumákat.
Mivel nagyon szerettem,ha enyém az utolsó szó, szerettem vitatkozni is,

- nagyon tetszett,hogy szinte mindenkit sarokba szoríthattam 
az Őrtorony Társulat által tanult érvekkel.

De eljött az az idő,amikor nem én sújtottam le a Biblia-idézetek bombájával másokat, hanem a Szent Lélek által megelevenedett Szentírás sújtott le az izmosra épített elmémre,egómra.
Tükörként mutatta meg a Szentírás,hogy nem "csak" tökéletlen vagyok,

hanem abszolút bűnös,ítéletre méltó,és minden hiábavaló beszédért
 számot kell adni az Ítéletkor.

Ugyanakkor felszabadító volt felismerni Jézus Krisztusban a Megváltót,

aki összes bűnösért feláldozta Önmagát,akik Benne hisznek,
azokat az Atya előtt igazzá, tökéletessé tette.
Szeretném,ha minél több lenne látható az életemben a Megváltóból,

és minél kevesebb az egómból. "<<


                     / Kovács  Zsotza  Zsolt


                        (Forrás: Sefatias.blog.hu )##############################################
******************************************************************
##############################################


Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. szeptember 21., szombat

Gondolatom az idézetekről

>>" Gyűjtöm az idézeteket.gondolatokat, kommentárokat. 
( "Gonidkom" címkével  szoktam  ezeket postolni. )
De mielőtt bárki Pál apostolra, Kálvinra,Spurgeonra, Watchman Nee-ra gondolna,azt mondom:
nagyon jó gondolatokat fogalmaztak meg, de az Ő gondolataikkal tele a keresztény írott,és elektronikus sajtó.
Hasonló a helyzet a XX. századi,és kortárs keresztény írókkal,tanítókkal, igehirdetőkkel: Rick Warren, Cseri Kálmán,Billy
Graham,Trausch Liza, Böjte Csaba, Pálhegyi Ferenc, stb. ...
Tele a (keresztény) NET az ő bölcsességükkel.

                                    Ez jó.

Ami engem érdekel: a felfedezetlen, ismeretlen kincsesbányák, és az ott rejlő értékek! Mert bármilyen furcsa,és hihetetlen: a blogokban, Facebook-üzenőfalon, és keresztény fórumokon találkozok olyan mondatokkal, bölcsességekkel,amelyeket -relatíve- ismeretlen testvérektől, gondolkodóktól származnak -emberi tekintetben.
Az utóbbi pár hónapban elsősorban az ilyen ismeretlen, felfedezetlen kincsekre figyelek jobban,és gyűjtöm,és publikálom.
Ezeket -szerintem- jó,és hasznos közkincssé tenni.

A Mindenható korábban sem csak teológiát végzett, multitalentum hithősöknek adott bölcs,időtálló gondolatokat,úgy hiszem: napjainkban sem csak ismert teológiai doktoroknak,püspököknek,lelkés
zeknek, íróknak, TV-evangélistáknak tud építő,és idézhető mondatokat,gondolatokat, megfogalmazásokat adni, hanem project-managereknek,
biztosítási ügynököknek, álláskeresőknek,és talán takarítóknak is!
Ebben is látható Jahveh ÚR Isten hatalma,és nagysága,
amely független az Ő szolgáitól,
de őket hasznosan használni tudja!
"<<
 
        (  Kovács  Zsotza  Zsolt, gondolkodni próbáló kortárs keresztény )
 

2013. szeptember 15., vasárnap

Szabadulás az (üdv)-bizonytalanságból

 "Ezért Isten ingyen igazítja meg őket kegyelméből, miután megváltotta őket a Krisztus Jézus által.

Mert az Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek, hogy igazságát megmutassa. Isten ugyanis az előbb elkövetett bűnöket elnézte
türelme idején, hogy e mostani időben mutassa meg igazságát: mert ahogyan ő igaz, igazzá teszi azt is, aki Jézusban hisz.
(Róma 3:24-26)
 ---------------------------------------------------------------------------
>>" Megtérésem előtt, az "Jehova Tanú" korszakomban szenvedtem attól,hogy Jehova előtt
soha nem lehetek elfogadható.
Azt az érzést ültették belém az Őrtorony Társulat irodalmai,tanításai,hogy akik misszionáriusok,különleges úttörők,és akik krokodiloktól hemzsegő folyókon kelnek át
hogy részt vegyenek a kerület-kongresszusi programokon,
talán őket fogadja el Jehova Isten igaznak.

Az Igazság, vagyis az Úr Jézus Krisztus feloldott bűneim,az üdv-bizonytalanság,az Isteni elfogadás felőli kétségeim alól.
Megtérésem,és szabadulásom óta vagyok valóban -a szó tiszta értelmében- Jehova Tanúja,míg félrevezetett állapotomban  gyakorlatilag az Őrtorony Társulat tanúja voltam. "<<
Kovács Zsotza Zsolt )
(Forrás:  Sefatias.Blog.Hu  )###############################
############################### 
 
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"

                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. szeptember 7., szombat

"TurbóKeró" hamis tekintély

>>" Egyszerre bosszantó,és elkeserítő jelenség,
ha egy turbó-kereszténynek van ötlete -vagy csak szimplán parancsolgatni szeretne,de nincs hozzá megfelelő "váll-lapja", akkor előkapja az abszolút adu ász kártyát: "Böjtben  voltam,és  nagy Imaharcban !!!

Azt mondta az ÚR,hogy neked mit  kell  csinálni!!!! 
Ha  engedelmeskedsz  nekem, akkor az  ÚRnak  engedelmeskedsz,
és  nagyon  kiárassza  rád az  áldásait!

Erre azt felelem: hiszem,hogy Isten mindenható,és képes lesz felkészíteni,és indítani engem-ha valóban ez az Ő Akarata!

Miért nem lehetne egyenesen,"bölcs böcsülettel" bevállalni-bevallani:
"Ugyan nem jelent meg nekem az Úr, de Illés, Pál apostol, Luther, és Spurgeon sem,-de arra gondoltam, arra kérlek,hogy öntözd meg az imaház melletti kertben a fügefákat! "<<


[ Kovács  Zsotza  Zsolt ]


(Forrás: Revalve.Wordpress.Com )###############################

############################### 

 

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. augusztus 20., kedd

Augusztus 20.

Egy  hete  jöttem  vissza  a  családommal  "külföldről" .
A  "külföld"  Erdély, (Románia)  Sepsiszentgyörgy...  Székelyföld  "széle".
Szívesebben  írnám  azt,hogy  "Közelföld".
Direkt  keveset  írtam, hogy  hová  utazok, hadd  legyen rejtelmes.
Szándékosan nem  írtam  nyaralást, ahogy  nem  is  volt  az.
Drága  Anyósoméket,és  sógornőimet  látogattuk  meg,
csendes, beszélgetős  áldott  időtöltés  volt.

Jó  volt  szabadnak  lenni  az  Internettől,
még  a  mobiltelefont is  csak  este  kapcsoltam  be  10  percre:
hátha  jött  SMS,  amire  válaszolni  kell.
Fantasztikus  volt  függetlennek lenni  a  Virtuális  Világtól.

Bezzeg, ha  igazi  Blogger  lettem  volna,
rághattam  volna  a  körmeimet  az  izgalomtól:
Vajon  mennyi  kommentárra  kellene  reagálni...?
Vajon   hogy  bírják  az  OLvTársak  új,friss,izgalmas szellemi  táplálék  nélkül?
Így, mivel  csend  van  körülöttem, nem  kellett  aggódnom.
Istennek  hála  a  (kétszer)  16 órás  vonatozás is  jó  volt,
soha  nem  tudom  megunni.  A  gyerekek  már  kicsit  unták  az  utazást....
 kb.:  10  óra  után!   [;-<))  Érdemes  volt  az éjszakai  vonatozást  választani!
Felemelő  élmény  látni  a  napnyugtát,és a napfelkeltét  az  utazás  során.

      [ Kovács   Zsotza  Zsolt  ]2013. augusztus 4., vasárnap

Üze-net (2013.augusztus )

Augusztus  5.-től  külföldön  leszek,távol az  Internettől,
és  korlátozott  telefonos  elérhetőséggel.
Nincs  ennek  igazán -másnak- hírértéke,
még  a  privát  mikro-környezetemben  sem.
Ha  valaki  ír(na) emailt, akkor  ezért _is_ van  Csend.
Jókor  jön  ez az  utazás, eddig, 2013-ban  csak  egy napot  voltam  szabadságon.

Addig  is  két  csodálatos  zene:
Tremeloes  együttes: "Hallgatni  arany" ("Silence  is  golden")
és  az  IL  Silenzio ("A  csend")


2013. július 20., szombat

Zsotza a keresztény intézményesülésről

  >>" A  keresztény közösségek intézményesülésülése olyan,mint a felnőttkor:
        hosszú távon elkerülhetetlen, de feldolgozható,
         kezelhető,és együtt lehet vele élni. "<<
 
        (  Kovács  Zsotza  Zsolt, gondolkodni próbáló kortárs keresztény )
 
 
 
    / Sytka kitűnő,régebbi tanulmányának hatására  született meg a fenti gondolat. 
 Érdemes elolvasni a  Postot: megmondoka.freeblog.hu  /
 

 
###############################
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<<<>>>>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

############################### 

 


Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. július 14., vasárnap

Kóta Ildikó Jehova Tanúiról,és a keresztény tanítványságról


>>" Jehova Tanúinak valóban van ismeretük, de csak ismeretük van. 
A betűt ismerik, és semmi egyebet. Krisztus a betű szellemén át szól hozzánk, ami a tanú tanítványnak olyan, mint nekünk a metafizika. 
/Már annak, aki nem ismeri:o) /
Nem tudnak újjászületni, legalábbis addig nem, amíg csak a betűt látják.


 A protestáns emberek, akik valóban hívők közösségét alkotják,

 azoknak ha nincs is akkora lexikális tudásuk mint a tanúknak,
de újjászülettek a Krisztusban, és mint ilyeneknek életük van Vele,

 és lakozik bennük a Szentlélek.
 Nem gondolnám, hogy ennél több a lexikális tudás.


 És még valami: Jehova Tanúi nem tanítványok,

 hanem az Őrtorony társulat robotjai.
A tanítványság ennél több.
Isten mentsen meg attól az agyrémtől, 

hogy bármely felekezet, egyház ilyen tanítványokat képezzen. "<<


( Kóta  Ildikó, ex-Jehova Tanú   keresztény  gondolatai.
   Forrás:  valószínűleg   a   Facebook. )


###############################
############################### 
 
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"

                          Mottóm:  >>  itt <<