2013. október 27., vasárnap

Egy téma,két gondolat: a bloggerek,mint szabadságharcosok

" A diktátorok joggal rettegnek a bloggerektől,
   akiknek erejét az elnyomó rendszerek egész
  sorának véget vető arab
  tavasz is megmutatta.
"<<

[ Uta Schaeffer, a Deutsche Welle (DW)
német közszolgálati műsorszóró társaság főszerkesztője ]

(Forrás: http://tech.msn.mainap.hu/kikapcsolodas/kiosztottak-a-blogoszfera-oscar-dijait-17305/  )>>" A destruktív szektákat,és  
       vallási  diktatúrákat  leleplező  bloggerek szolgálata  szellemi  harc      gondolatokkal,és klaviatúrával,amelyek  által  felszabadulhatnak a
hamis  ideológiák rabságából
a  szekták  által  megfélemlített,lelkileg
 megkötözött áldozatok,
-az  egyházak  közömbössége  ellenére is!
"<<

   [ Kovács Zsotza Zsolt ]

2013. október 26., szombat

Fájdalom, rossz tapasztalatok,Isten szabadítása

>>" Akinek fájdalmas emlékei,
tapasztalatai vannak az édesapjáról,az otthonról,
vagy az egyházról,annak nagyon nehéz
hitben elfogadni a Mennyei Atyáról,a feltétel nélküli szeretetről,
az Isten Királyságáról,és a Szentek Közösségéről szóló igazságokat.

Az Örökkévaló azonban  tud felszabadítani a keserű élmények kötelékeiből.
Övé a dicsőség!
"<<
         [Kovács Zsotza  Zsolt ]
 
 
###############################
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; <<<<>>>>;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

############################### 

 


Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. október 18., péntek

Az Őrtorony Társulat alternatívái az Internet korszakában

>>" Az Internet egyre nagyobb réseket vág a Jehova Tanúit 
       elszigetelő szellemi   "berlini Fal"-on, 
       és az idő nem a brooklyni vallási   vezetőknek dolgozik!

     Két választási lehetőséget látok az Őrtorony Társulat előtt:

   1.: 

   Segítségül hívják az Úr Jézus Krisztust, bocsánatot kérnek Istentől ,
   és a félrevezetett, pszicho-terrorizált   tagoktól, 

   rehabilitálva a lelkiismereti  okokból elkülönült / kiközösített  
   ex-Jehova Tanúit,  akikkel szóba állhatnak az aktív tagok.
   Megindulhatna egy megtérési-megtisztulási folyamat, megtagadva,
   és megbánva a hamis tanításokat,-gyakorlatokat
   2.: 

   Folytatják az eddig folytatott strucc-politikát, megfélemlítést, 
   vállalva azt a reális kockázatot,
   hogy a gondolkodó, a fundamentalista fanatikus TeokraTerminátor

  brooklyni biorobot életstílust elutasító réteg 
  feladja  a szervezeti tagságot ,
  vagy névleges Jehova Tanúi maradnak totális passzivitásba vonulva.
"<<

               [ Kovács  Zsotza  Zsolt ]

             (Forrás: Jehovatanui.Blog.Hu )###########################

;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;


###########################


 Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. október 15., kedd

Gondolatom Krisztus megváltó szabadításáról,és a dogmákról

>>" Nekem sokat segített a Szentháromság a Megváltásnak,
      Isten szeretetének a jobb megértéséhez.
     De semmiképpen sem gondolom,hogy a Szentháromság,

     vagy más teológiai dogma lenne Az Üdvösség Kulcsa.
     Minden tanítás,vagy kegyességi gyakorlat,
     amely a Krisztus megváltó 

     szabadítása mellé emelkedik,az bálvány. "<<        [ Kovács Zsotza Zsolt ]


        ( Forrás: Sefatias.blog.hu )      ###############################
      ############################### 
 
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"

                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. október 14., hétfő

Sefatias a vallásos manipulációról,meggyőződésről, Isteni szeretetről

>>" Vajon hányan ragaszkodnak egy valláshoz,
 hitnézethez csupán érzelmi alapon?
És vajon elég -e ezeknek az embereknek a meggyőzéséhez a logika, a tudás, az érvelés?
Vajon Isten, ha háromság, akkor megöl valakit azért,
mert nem értette meg a háromságot?

Vagy ha nem az, akkor elpusztítja azt az embert, aki érzelmileg,
vagy meggyőződésből kötődik a háromsághoz?
Meglátásom szerint az egymás iránti türelem, elfogadás,
a tisztelet a kulcsa annak, hogy előrehaladjunk.
És részesei legyünk az isteni akaratnak.
"<<


( Kovács  "Sefatias" István, ex-Jehova Tanú keresztény blogger
  Forrás: Sefatias.blog.hu )

 
###############################
############################### 
 
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"

                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. október 5., szombat

Jehova Tanúi kapcsolata Jézus Krisztussal

  " És miközben köveket hajigáltak Istvánra, ő könyörgött, és ezt mondta: Úr Jézus, fogadd el szellememet."

(Apostolok cselekedeteiről írt könyv, 7. fejezet,59.verse, "Új Világ"  fordítás , a  "Jehova Tanúi egyház"  fordítása.)
" Pál, akit Isten akarata által elhívtak Jézus Krisztus apostolának, és Szosztenész testvérünk   az Isten Korintuszban levő gyülekezetének — nektek, akik meg lettetek szentelve Krisztus Jézussal egységben, és akiket elhívtak, hogy szentek legyenek —, mindazokkal együtt, akik a mi Urunk, Jézus Krisztus nevét  hívják segítségül  minden helyen, aki az ő Uruk is, és a miénk is"
(Pál apostol első levele a   Korinthusbeliekhez , 1. fejezet, 1.,2. versek,- "Új Világ"  fordítás,-saját kiemeléssel.)
 
>>"  A "Jehova Tanúi" mintha egy halott
mester tanítványai lennének....Az őskeresztények,
-és minden idők Krisztus-tanítványai megszólíthatták,
segítségül hívhatták az Úr Jézus Krisztust,
míg Jehova Tanúi -hivatalosan- nem állhatnak Jézussal szóba,
nem köszönhetik meg,hogy életét adta a bűnösökért.
Persze: a szervezeti zsargon szerint bűnösök a Szervezeten kívül voltak, az Őrtorony "falain"
belül csak tökéletlen emberek vannak."<< 
Kovács  Zsotza  Zsolt

(Forrás: Jehovatanui.blog.hu )
 
 ###############################

############################### 

 

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:   itt