2013. december 28., szombat

Az én karácsonyom


Családomban nincs mély gyökerű tradíciója a karácsonynak.
Édesapám mint nem hívő, Édesanyám, mint a "Jehova Tanúi Egyház" tagja
közömbösek voltak a karácsonnyal kapcsolatban.
Nem volt sem élő, sem műanyag karácsonyfánk sem: igaz, nem is hiányzott.Hálás vagyok Nekik, hogy amennyire lehetett, amenyire a lelkiismeretük engedte,
megadtak mindent, hogy ne érezzem Nővéremmel, hogy nincs vagy nagyon más
nálunk a karácsony. szaloncukor,banán,narancs,csokoládé mindig volt az asztalon.
Amikor lelkiismereti okokból kiléptem a "Jehova Tanúi Egyház"-ból,
és később csatlakoztam  a Baptista Egyházhoz, nem gondoltam,
hogy át kell vennem automatikusan az ottani tradíciókat.Elismertem,és elismerem, hogy sok igazság van "Jehova Tanúi",
és más, karácsonyt elutasító főleg neoprotestáns keresztény érveiben,
de ugyanannyi következetlenség is, amikről általában megfeledkeznek.
(Karácsonyt  elutasítják, de  a  jegygyűrű  használatát ,és a házassági  évforduló  megünneplését  nem.... )
Igaz, a Bibliában nem olvasunk semmit Jézus születésének dátumáról,
így nem tudhatjuk annak idejét napra pontosan.
Ezért is fontosnak tartom-tartottam a karácsony esti családi áhítatoknál,
imaközösségben megemlíteni : nem valószínű, hogy december 24.én született
meg a Megváltó, de ezen a napon megemlékezünk, hogy a Világ Világossága
eljött a bűntől sötét Világunkba, és emberként megszületett.Az is igaz, hogy maga Jézus nem tanította, hogy a születését
ünnepeljék a tanítványai. De milyen furcsa is lenne, ha valakinek
azért emlékeznénk meg a születéséről, mert azt az Ünnepelt megparancsolta?!
Amikor valakinek a születését ünnepeljük, azt felszólítás nélkül,
szeretetből jó tenni , nem úgy,mint amikor a diktátorok alattvalói
kényszerből „ünneplik” a Kedves Vezérüket!

Érdemes arra is emlékezni, hogy lehet egy ünnep tiszta, szent,
és Jehova Isten előtt elfogadott, - úgy is, hogy azt nem maga

az Örökkévaló parancsolta meg:

>>” Márdokeus pedig leírta mindezeket, és írott okmányokat küldött a zsidóknak mind,
akik Ahasvérus király összes tartományában voltak, a közeliekben és a távoliakban,
 hogy kötelezze őket az adár hónap tizennegyedik és tizenötödik napjának rendszeres megtartására minden évben,   azon napok szerint,
amelyeken a zsidók megnyugodtak ellenségeiktől,
és a hónap szerint, amelyben bánatuk örvendezésre fordult, gyászuk pedig boldog napra,
hogy megtartsák azokat a lakomázás és örvendezés napjaiként, amelyeken részt küldenek egymásnak,a szegényeknek meg ajándékokat. 
És a zsidók elfogadták, amit már cselekedni is kezdtek,
 s amit Márdokeus írt nekik.  „<<
( Eszter könyve, 9.fejezet, 20. verstől a 23. versig,- Új Világ fordítás .)

Szeretettel ajánlom még a következő tanulmányokat
a karácsony-ünnepléssel kapcsolatban:


Érdemes ,és fontos meghallgatni minden vita-témában a „másik oldalt” is,
-szemben az Őrtorony Társulat parancsával- amely szigorúan tiltja
a „Jehova Tanúi”-nak, hogy kritikai irodalmat olvassanak,
így elkerülhetetlenül a Vezető Testület beletereli a Tanúkat
a full fundamentalista fanatizmus karámjába,ahol nem lehet,
-sőt: ahogy a diktatúrákban jellemző- veszélyes kritikus kérdéseket feltenni!


Ahogy az evangéliumi keresztényeket,úgy engem is taszít az ajándékvásárlási láz,
a többnyire szirupos, gicsses karácsonyi témájú zenék,filmek,képek,
de semmiképpen nem szeretnék átesni a „ló túloldalára”.
Családomban feldíszítjük évről évre ugyanazt a kicsi műanyag fenyőfát,
december 24.-én családostul elmegyünk Istentiszteletre,
utána este elolvassuk Jézus Krisztus születésének történetét,
és megköszönjük ima-közösségben, hogy két évezreddel ezelőtt,
előttünk ismeretlen napon, megszületett a Megváltó,
és felragyogott a Világ Világossága a bűntől sötét Földön,
és a mi életünkben is. Ha a Világban -jól,vagy kevésbé jól-,
de az év többi napjához képest előtérbe kerül Jézus születése,
nagy hiba lenne „dacból” csakazértsem megünnepelni a Messiás érkezését!


A karácsony egyben vizsgája is keresztény hitemnek.
Valóban az Úr Krisztus van-e az életem / figyelmem középpontjában?
Ha igen: akkor a kis értékű ajándék, vagy éppen az fizikai ajándék hiánya
sem tudja beárnyékolni az örömömet,és a hálámat,
mert a Világ Világossága a Legnagyobb Ajándék,
Aki az idő múlásával nem hogy nem veszít az értékéből,
hanem egyre értékesebb lesz.


[ Kovács Zsotza Zsolt ]

2013. december 19., csütörtök

A kiegyensúlyozott tanításról

"Legyetek azért tökéletesek, miként a ti mennyei Atyátok tökéletes!"

 (Biblia, Máté evangéliuma, 5. fejezet,48. vers)

 /Krisztus/ "Egyetlen áldozatával örökre tökéletessé tette a megszentelteket.

(Biblia, Zsidókhoz írt levél, 10.fejezet, 14.vers)


 ************************************************************************

>>" Ha az Igehirdetők csak a Krisztus-hívők bűnös állapotáról tanítanak,akkor nagy a veszély,hogy keserűvé,frusztrálttá teszik a hallgatóikat. 

Ha viszont egyoldalúan az újjászületett keresztények tökéletes,Isten által elfogadott helyzetéről tanítanak,akkor a magabiztosabb hívők -elfelejtve 
Krisztus kegyelmét- büszkévé válhatnak.

 Ezért is látom nagyon  fontosnak a a hívők  tökéletlen állapotát,

 és   tökéletes helyzetét megkülönböztető kiegyensúlyozott tanítást! "<<

           [  Kovács  Zsotza  Zsolt ]##############################################
******************************************************************
##############################################

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. december 13., péntek

A szellemi-lelki egységről

"És ügyeljünk egymásra, a szeretetre és jó cselekedetekre való felbuzdulás végett,
El nem hagyván a magunk gyülekezetét, amiképpen szokásuk némelyeknek,
hanem intvén egymást annyival inkább, mivel látjátok,
hogy ama nap közelget." 
 
(Biblia,Zsidókhoz írt levél, 10. fejezet,24.,25. versek)

>>" Korunk kereszténységének kórja 
az  egyszemélyes  szektaként működő  közösség- független hívő. 
Én nem "a vasárnap" miatt megyek gyülekezetbe, ahogy a többi újjászületett keresztény sem. Gyülekezet nélkül nem tudnék fejlődni nagykorú, közösségi kereszténnyé. 
Ha a keresztény gyülekezet vezetői kitiltanának engem, mert ragaszkodom a Bibliához, és nem lenne elérhető más keresztény gyülekezet, 
akkor lenne legális szükségállapot a "gyülekezet-független kereszténység".

 Valaki egyszer azt mondta nekem,hogy azért nem lesz tagja egy keresztény gyülekezetnek sem, mert "nem ért egyet mindenben" (?!) 
A házastársammal, és a munkatársaimmal sem értek egyet mindenben,
-mégis vállalom a közösséget Velük. 
Áder János köztársasági elnök úrral sem valószínű,hogy mindenben egyetértenék,
 -ha meghívna ebédre,kiderülne, 
-mégsem disszidálnék Észak-Koreába, 
mert ott totális egység uralkodik! "<<
 
           [  Kovács Zsotza Zsolt ] 

 


##############################################
******************************************************************
##############################################Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<
 
 
 
 
 

2013. december 8., vasárnap

Vissza a gyülekezetbe!

Mint sok OLvtárs  tudja,nyolc évig  voltam egy keresztény
jellegű  vallási  diktatúra  tagja, és mint a legtöbb  ilyen társaság,
természetesen  amerikai  (pontosabban: U.S.A. ) eredetű / vezetésű.

Amióta  az ÚR Isten kiszabadított  onnan, azóta nagyon  óvatos  vagyok
az  Egyesült Államokból származó  vallási  dolgokkal  kapcsolatban,
ahonnan a  legtöbb  kereszténynek  tűnő  tévelygés,
kegyességi  őrület  származik :természetesen sok  esetben
  jó  anyagi  bevételt  termelve  a Profit  profi "Prófétáinak"!

Jöhet-e  valami  jó  Ámerikából...? [;-<))
Szerintem  -minden veszély  ellenére is:  igen!
Ma találtam  az ILzer Blogon  egy keresztény  rap-klipet,
amely   hívogatja a Nézőket a  gyülekezetekbe,
igazi  XXI. századi  hangzással,és képi  világgal.
Nekem  "bejön":  és  Nektek ?  

A hamis reformátorokról

>>" Istennek hála, a Krisztust követő kereszténységen nem vett hatalmat a pokol kapuja sem,-ahogy a Megváltó megígérte.
(Máté 16:18)

A kereszténységet évszázadok óta halottnak hívő,
és azt "feltámasztani igyekvő", önmagukat egyedül helyesnek tartó vallási irányzatoknak bizonyítani kellene kétezer éves,
folyamatos történelmi múltat,-amit persze képtelenek.

Ha pedig Isten Népe egy "Szervezet", akkor kétezer éves szervezeti múltat kellene / illene igazolni.
Addig minden ilyen "egyház" teológiai-történelmi hitele súlytalan. "<<
 
[ Kovács Zsotza Zsolt ]
( Forrás:  Sefatias.blog.hu  )

2013. december 4., szerda

Az Igehirdetők,és a hamis konfliktusmentesség illúziója

>>" Sok Igehirdetésnek induló szónoklat azért reked meg az ismeretterjesztő, konkrétum-és üzenetmentes népszerű teológiai kiselőadások szintjén,  mert megbénítja a lelkészt a "A_JÓ_kereszténynek_nincsenek_konfliktusai!" nevű szellemi bilincs.   Én sem keresem az összeütközéseket, nem vagyok egy "lelki bulldózer",  de ha egy prédikációban nem volt konkrétum, és üzenet,akkor az egészből csak a felolvasott Ige volt a hasznos,  a többi verbális üresjárat.

Egykori lelkipásztoromtól, Hegyi Andrástól tanultam,hogy addig le nem szabadna engedni a lelkészt a szószékről,amíg meg nem mondja,hogy mi az Ige üzenete,és mit kell csinálni.
  Még egy ok,hogy bátorítsuk a pásztorokat,hogy merjék kimondani a  nehéz, prófétai  erejű tanításokat, intéseket-még ha fáj is- mint hogy a "szent konfliktuskerülésből" illúziójától erőtlenné, súlytalanná váljanak a tanítások. "<<


Egy átfogalmazott kommentem:  innen

    [  Kovács Zsotza Zsolt ] 

 


##############################################
******************************************************************
##############################################
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2013. december 1., vasárnap

Szellemi örökség Édesanyámtól


>>" Amikor kiléptem az Őrtorony-szervezetből, akkor Édesanyám,-aki évtizedek óta Jehova Tanúja,és az egyik példaképem- adott egy tanácsot: Legyek olyan kritikus a kereszténységgel szemben,mint ahogy Jehova Tanúi felé! 

Megfogadtam a tanácsot.
Ahogy nem örömmel írok kritikát Jehova Tanúiról, és nem élvezem,
úgy az  evangéliumi- történelmi kereszténységről is szükségből,féltő-szeretetből fogalmazok meg kritikai gondolatokat: abban a meggyőződésben, hogy rész szerinti, töredékes a Bibliaismeretem.
Mivel Jehova Tanúi a múltam,és az evangéliumi kereszténység a jelenem,
és a jövőm,ezért minden kritikai észrevételem önkritika is egyben. 
Nem vagyok jobb egykori,és jelenlegi hittestvéreimnél, nem a magam "külömb"-ségében, nem a "pontos ismeret"-ben bízom,
 hanem az Úr Jézus Krisztus irgalmában! "<<


            [  Kovács Zsotza Zsolt ] 

 


##############################################
******************************************************************
##############################################Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<