2014. október 26., vasárnap

A pokolról

       Valószínűleg  elfordul  tőlem sok  konzervatív  keresztény hittestvér,
        de  az  elkárhozottak    szó szerint  értendő  örök  szenvedéséről  szóló
        tanításról   azt  látom,hogy  nem  több,mint egy Biblia-értelmezés,

        egy   teológiai   magyarázat
        Nem  több, nem  kevesebb.

        Nem  tudom,hogy a keményvonalas kálvinista keresztények
        hogy egyeztetik  össze az  általuk  vallott predesztinációt
        a Bibliából  megismerhető Isteni  Agapé-szeretettel?
        Nem  kellene  ahhoz  szó  szerint  hallani  az  elkárhozottak  sikolyát,
        az  üdvözülők,hogy  tudják:  örökkön  örökké  szenvednek  azok,
         akik  eleve  nem  is  választhatták a  megváltást.

         Maga  a  tudat  lenne  sokkoló! 
        Tudna  bárki  Isten Királyságában
        így  örökkön  örökké  örülni:

        józanul, befanatizált,torzult  tudatállapot  nélkül?
         Még  csak  feltételezni  sem  tudom,
         hogy a Felséges  Jahveh    megteremti  a  tüzes  Poklot,
        és   megteremti  úgy az emberiséget, 

        hogy annak   legnagyobb részét 
         maga  az  Úr Isten   kiválassza az  elkerülhetetlen,
          örök, tudatos  tüzes gyötrelemre.


          Szerintem nagy következetlenség   lenne 
          egyszerre gonoszsággal  vádolni  az inkvizítorokat, 
          és  a  Szeretet  Istenéről  határozottan állítani,
          hogy  örökkön  örökké -szó szerinti -pokoltűzben
           kínozza az  elkárhozott    lelkeket.

         Én  azt  tanultam  a  Szentírásból:
        Isten  a  Szeretet.
        Én  nem  tudnék  eleve  arra  a  célra állatokat  tenyészteni,
        hogy  évmilliárdokig  kínozzam,  és abban  gyönyörködjek,
        pedig  hol  van  az  én  gyenge  szeretetem  az  ÚR  Istenétől,
        -aki  maga  A Szeretet ?
       Istenről    ezért  sem  tudom  még  csak  feltételezni  sem  hasonlót,
        pláne  súlyosabb  kegyetlenséget  nem.
 


 

                         [ Kovács  Zsotza Zsolt ]
  Érdemes a témával kapcsolatban  figyelmesen  elolvasni : 
 "Ádám,te mit gondolsz a pokolról?" (Szabados Ádám blog-postja)

"Párbeszéd-képtelenség" (Infaustus blog-postja )

"Szent káröröm" (Balati blog-postja )


2014. október 19., vasárnap

A felekezeti elkülönülés botrányáról -2.


 >>" Nem gondolom, hogy forradalmár, lázadó,
       vagy renitens keresztény lenne az,
      aki leírja -elmondja: miért nem látja sem érthetőnek,
      sem Biblikusnak a létezésük fő okaként
      Istenre hivatkozó ,és egymásnak ellentmondó,
     sőt: nem ritkán egymással semmilyen kapcsolatot
      sem ápoló keresztény csoportokat.

     Tapasztalatom szerint sokszor nehéz
     helyzetben van az a Krisztus-tanítvány,
     aki a tévesnek felismert egyházi tanítások-gyakorlatokkal
     szemben foglal állást nyíltan:
     Bármilyen alaposan rámutathat egy laikus hívő
     a Szentírásból a tévedésre,
     a papi palást,a teológiai diploma, a híres, amerikai sztár-prédikátor kenete
     mögé bújó lelkészek, és a tőlük vakon mindent vizsgálat nélkül
     kényelemből elhívő hiszékeny keresztények alapból hülyének,
     vallási rokkantnak, lázadónak, esetleg az Ördög ügynökének
     tekintik a vallásos tömegtől eltérő látású tanítványt. "<<


             [ Kovács Zsotza Zsolt ]

( Egy átfogalmazott fórum-hozzászólásom.
Forrás: Örömhír.net Fórum )###########################################

  ******************************************************************


##########################################

 
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2014. október 5., vasárnap

A felekezeti elkülönülés botrányáról

>>" A felekezetesdiben az egyik nagy botrány az,
hogy ellentmond az ÚR Jézus főpapi imádságának,
ebből fakad törvényszerűen,hogy egység nélkül erőtlen
a Krisztus Királyságának a bemutatása, képviselete.
A legtöbb -protestáns- keresztény által természetesnek tekintett
felekezeti zűrzavart nem tudom
sem normálisnak,sem Isten áldásának tekinteni,akkor sem,
ha egyedül gondolkodom így.

Tragédia,hogy például egy budapesti kerületben egy irányzat kettő,
vagy három felekezetének
két tucatnyi tagból álló gyülekezetei inkább építenek ,
és fenntartanak két imaházat,
-még ha beleszakadnak is - de nem egyesülnek,
és még csak nem is működnek együtt,
szinte hitvallási szinten van egymással harag.


Érdemes azon is elgondolkodni, hogy melyik a rosszabb:
tiltakozni a Krisztus Nevében elkövetett zűrzavar ellen,
vagy néma cinkossággal hallgatni,amikor 

 "A Jézus nevében" mozaikdarabokra vagdossák
a Mennyei Mester tanítványainak közösségét.
"<<

[ Kovács Zsotza Zsolt ]

( Forrás: Örömhír.Net Fórum )


################################
***********************************************


################################
Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<