2015. szeptember 27., vasárnap

Jehova látható szervezetének bálványozása

Egy  megszűnt, a Jehova Tanúi  Egyház  megújulásáért  dolgozó weboldal  emlékére.


"Jehova látható szervezetének   bálványozása"

(Korábbi)  forrás: http://ewatchman.uw.hu   


    

Az imádat kérdése egészen az Édenig vezethető vissza; amikor is Ádámnak és Évának egy kényelmes alternatívát kínáltak fel Jehova Isten kizárólagos imádata helyett. Azóta Sátán az ördög számtalan módon próbálta rászedni Jehova imádóit, hogy felforgassa vagy megrontsa az imádatunkat. A legalattomosabb törekvése úgy tűnik Isten szervezetének és képviselőinek körmönfont felmagasztalása és öndicsőítése.

Emlélezhetünk arra az eseményre a Bibliában, amikor sokévi alázatos vezetés után Mózes hirtelen kinevezte magát, mint aki csodálatos módon biztosít vizet az izraelitáknak. Ez a mérges és szerénytelen öndícséret attól a személytől, akit Jehova maga nevezett a legszelídebb embernek, sajnálatos módon ahhoz vezetett, hogy elvesztette az Ígéret Földjére való belépés kiváltságát.

Annak tudatában, hogy Sátán mindig készen áll arra, hogy befurakodjon közénk csalás által, nagyon is időszerűnek tűnik, hogy ebben az első heti kommentárban felhívjuk a figyelmet az Őrtorony egy nemrég tett hirtelen és szerénytelen kijelentésére. A mi Királyság-Szolgálatunk 2003. júliusi számában található egy cikk, melynek címe "Új körzetkongresszusi program". A cikk egy rövid áttekintést ad a 2004-es kongresszusi programról. Befejezésképpen az utolsó bekezdés ezt írja: "Maga Jehova készítette elő ezt a szellemi lakomát. Vegyünk hát részt rajta! Fogyasszunk belőle! Vígadni fogunk szívünk boldogságában, ha ott vagyunk, és az egész programból hasznot merítünk."

Nyilvánvalóan Jehova Tanúi többsége nem találná sértőnek a fenti állítást Istennel szemben. Sőt, pozitív kijelentésnek tűnik, ami Istent dícséri. De megkérdezhetnénk, hogy milyen módon "készítette elő maga Jehova" ezt a feltételezett "szellemi lakomát"? Pontosan hogyan járt el Jehova a 2004-es körzetkongresszusi program előkészítésekor? Ihletés által történt? Ha Jehova maga készítette elő a kongresszusi programot, akkor ez azt jelenti, hogy az teljesen mentes minden hibától? Az igazság az, hogy az Őrtorony Társulat készítette a program vázlatát és formátumát, és különböző testvérek készültek, hogy előadják a programot.  

A cikk természetesen nem tér ki arra, hogy Jehova maga hogyan készíthette elő a programot. Rá van hagyva minden egyes Jehova Tanújára, hogy maga vonja le a következtetést. De elkerülhetetlenül az a benyomás marad meg bennünk, hogy minden amit az Őrtorony megjelentet magától Istentől jön. Ez valahogy zavaró.

Tegyük fel Krisztus kinevezte bizonyos szolgáit, hogy ellássák a háznépét szellemi táplálékkal a megfelelő időben. De az a tény, hogy a mester megítéli a szolgáit, annak megfelelően, hogy mennyire hüségesen látták el "konyhai" feladatukat, azt mutatja, hogy maga Jehova nem készít elő vagy szolgál fel személyesen szellemi táplálékot a szolgáinak. Sokkal megfelelőbbnek és természetesen szerényebbnek tűnne, ha az Őrtorony ehelyett azt tulajdonítaná Jehovának, hogy gondoskodott a Bibliáról, és egy elrendezésről, ami által idősebb férfiak szellemi bátorítést tudnak nyújatani.

Figyelembe véve azt a megrögzült történelmi irányzatot, miszerint az emberek vágynak a láthatatlan Isten valamilyen látható ábrázolására (bálvány), az Őrtoronynak rendkívüli módon óvakodnia kellene attól, hogy ilyen körmönfont módon magasztalja fel magát. Sajnálatos módon az Őrtorony nemcsak elmulasztotta figyelmeztetni Jehova Tanúit, hogy ne helyezzenek túl nagy hangsúlyt a szervezetre, még bátorít is a saját maga, mint Jehova látható képviselőjének a magasztalására. Istennek tulajdonítani olyat, ami csupán emberi erőfeszítés, nem dicsőíti Jehovát, hanem ehelyett elmossa a határt Isten és egy tisztán emberi intémény között.

Egy érdekes párhuzam található az Írásokban, ami Pál szavai szerint azért lett feljegyezve, hogy tanulságos példaként szolgáljon a keresztényeknek. Egy ilyen tanulságos példa az Mózes 1.könyvében található beszámoló az aranyborjúról. A bibliai feljegyzés elmondja, hogy amikor Mózes fent volt a hegyen 40 napig, hogy megkapja a Törvényt Jehovától, a nép úgy érezte, hogy Mózes elhagyta őket, és azt kérték Árontól, hogy készítsen egy aranyborjút és vezesse őket annak imádatában. A párhuzam úgy fedezhető fel, hogy Mózes jelképezi Krisztust ebben a példában. Vegyük figyelembe, hogy Mózes volt a közvetítő a törvényszövetségben, úgy ahogy Jézus a közvetítő az új szövetségben. Mózes, amikor lejött a hegyről izzott mint a nap, ahogy Jézus is el fog jönni az égből dicsőséggel, hogy végső formába öntse Isten szövetségét. Jehova kinevezte Áront, mint a nemzet főpapját és szószólóját Mózes alatt. Jézus kinevezte testvéreit, hogy szolgáljanak, mint alpapjai és követei.

Az 1Mózes 32.fejezete elmondja, hogy az izraeliták azzal érveltek, hogy Mózes már rég óta távol volt, és nem tudták, hogy vissza fog-e jönni, így szükségük volt egy új istenre aki vezeti őket a pusztában. Áron, mint az Isten által kinevezett főpap beleegyezett, és készített a népnek egy arany istent, majd bemutatta nekik, mint Istenüket, aki kivezette őket Egyiptomból, majd kijelentette, hogy tartsanak ünnepet Jehova tiszteletére.

Ma úgy tűnik, hogy Jézus sokára jön meg. Kétségkíül sokan azt feltételezik, hogy Krisztus nem is fog megjelenni. Időközben a hü és értelmes rabszolgát szólították fel Jehova Tanúi, hogy töltse be az űrt, és gondoskodjon vezetésről. És ezáltal úgy tűnik, hogy az Őrtorony intézménye vált a saját szervezeti aranyborjúnkká.

Az ókori izraelitáknál is az aranyborjú úgy tűnt, hogy nem Istent helyettesíti. Csupán egy látható képviselőként szolgált. Hasonló módon az Őrtorony Társulat folyamatosan úgy utal saját magára, mint "Jehova látható szervezetére." Így körmönfont módon az Őrtorony Társulat Jehova látható képviselőjévé vált Jehova Tanúi szemében és szívében. Pál kijelentésének megfelelően, miszerint a keresztények hit szerint és nem látás szerint járnak, óvakodnunk kellene attól, hogy ilyen nagy tiszteletet adjunk egy földi szervezetnek.

Ezen a ponton ez a hajszálnyi bálványimádat jóindulatünak tűnik. De mivel adott az a tény, hogy Jehova Tanúitól kérdés nélküli engedelmességet vár el a szervezet, megkérdezhetjük: Mi történik akkor, ha a felfordulás kritikus ideje alatt az Őrtorony irányítását belülről átveszik "fölöttébb kíváló" sátáni ügynökök? Mi lesz akkor? Ez nem valószínű? De valójában igen. Ez egy nagyon is alkalmas próbája lenne a Jehovába vetett hitünknek és a lojalitásunknak.

Még több aggodalomra ad okot, hogy a bibliai törvénytelenség embere le fog ülni Isten templomában, és önhitten istennek fogja nevezni magát.

A látszat szerint több mint valószínű, hogy már helyet is foglalt Isten házában.

5 megjegyzés:

Csakegyember írta...

Hát ez nagyom komoly cikk, elolvastam, de még rágódnom kell rajta, több szempontból is.....
A blog melyre utaltál elérhetetlen, nem ismerem a blog körülményeit-sorsát, ha lehet írj róla légyszives...

Zsolt Kovács írta...

-->> @ csakegyember:

Valóban elérhetetlen az Ewatchman oldala,
-ezért is írtam, hogy "korábbi forrás".

Nem ismertem a szerzőt/szerzőket, 2000-es évek elején nem voltam net-közelben.
Tetszik, hogy higgadt hangvétellel szóltak a tanulmányok,
nekem úgy tűnt: nem ex-Jehova Tanú író(k) művei voltak azon a honlapon,
hanem a Jehova Tanúi megújulásában bízó reformer Tanúké.

Csakegyember írta...

Lehetséges....de a cikk nagyon ott van....az is lehet tényleg Tanuk voltak, de mivel oly sok ex Tanu blog van, abbahagyták, nehogy velük keverjék össze őket, de nem hallottam róluk, igaz nem vagyok valami "netbúvár"...

Zsolt Kovács írta...

-->>@ Csakegyember: A kétezres évek elején még messze nem voltak ex-JT blogok, valami más miatt hallgathatott el az Ewatchman. Én sajnálnám, ha teljesen elvesznének a cikkek, így amit lehet előbányászok.

Zsolt Kovács írta...

--->> @ Csakegyember: Szerintem egy reformer, a Jehova Tanúi teológiához hű ember,vagy csoport lehetett az egykori Ewatchman szolgálat mögött.


Az egykori honlap nyitóoldalán volt olvasható ez a szöveg:

>>"
Jehova Tanúi az egyik legvitatottabb vallás már egészen azóta, hogy Charles Taze Russel és a Bibliakutatók elkezdték az Őrtorony kiadását 1879-ben. Ahogyan eredetileg Jézus a vita tüzét gyújtotta a zsidó vallási rendszerben, úgy Jehova Tanúi is megrendítették a kereszténység hagyományos egyházait azáltal, hogy a Jelenések Nagy-Babilonjának a részeként és olyan hamis vallási tanok támogatóiként azonosítva őket, mint a háromság, a pokoltűz és a lélek halhatatlansága. Azok a korai tanúk kihangsúlyozták Jehova nevének a fontosságát és Isten szándékát, miszerint a Főldet Paradicsommá alakítja Jézus Krisztus Királyságának uralma alatt.

Az első világháború végén az Őrtorony Társulat, a papság és a kormányzat együttes támadásának célpontja volt, mely el akarta hallgattatni az igazság hangját. Ennek eredményeként az Őrtorony második elnökét J.F. Rutherfordot és az Őrtorony Társulat 7 másik vezető tisztségviselőjét bebörtönözték lázadás hamis vádjával, míg végül teljesen felmentették őket. Azonban a nácik sokkal nagyobb nehézségeket hoztak Jehova Tanúira Németországban. Jehova Tanúi náci zsarnokság elleni álláspontját megőrizte a Holocaust múzeum. Amerikában az 1930-as és 40-es években Jehova Tanúi csőcselék támadásoknak voltak kitéve, és számos törvény készült hogy megakadályozza a nyilvános prédikálásunkat. De a Legfelsőbb Bíróság sok döntésében megerősítette a vallásszabadságunkat.

A második vh. utáni évtizedekben a Biblia Új Világ fordítását kezdték hevesen vitatni, valamint Jehova Tanúi politikailag semleges álláspontját, és azt hogy vallási alapon visszautasítjuk a vérátömlesztést. Az a tanításunk, hogy csak 144.000 felkent keresztény kerül az égbe, hogy Krisztussal uralkodjon, mialatt az emberiség többi részének egy földi paradicsomban való örök élet lehetősége van meg, szintén sok ellenállást váltott ki.


Nemrégiben Jehova Tanúi közül néhányan kérdőjelezték meg az Őrtorony 1914-el, mint Jézus jelenlétének kezdetével kapcsolatos tanítását, valamint a változást a nemzedékkel kapcsolatos tanításban. Hasonlóképpen az Őrtorony kapcsolata az Egyesült Nemzetekkel, valamint a gyermekmegbecstelenítések körül kirobbant botrány, és a Silentlambs szervezet amit megbecstelenített Jehova Tanúi alkotnak, idézték elő sokaknál hogy megkérdőjelezzék a hitüket.Ez az oldal nem csak éleslátást kíván nyújtani összetett hitbeli kérdésekben Jehova Tanúit és az Őrtornyot illetően. Ezenfelül megpróbált fényt deríteni az Írások azon részeire amelyek egy sátáni Új Világrendszer kialakulására utalnak, és ennek lehetséges hatásaira a világra, az Őrtorony Társulatra és Jehova Tanúira. "<<