2016. december 17., szombat

Uzsalyné Pécsi Rita ,neveléskutató a kritikátlan mentalitásról

>>"     Baljós jel, ha egy kamasz túlzottan elfogadó,
 ezért ilyenkor a felnőtteknek abban is segíteniük kell őket,
 hogy megkérdőjelezzék a világ dolgait.

- Az instant tudás, ízlés, vélemény, hit tömegembereket hoz létre, nem egyéniségeket.
 Nem válhat felnőtté az az ember, aki a szülei védőszárnyai alól nem tud kilépni. Önállóságra neveléssel és bizalommal lehet megerősíteni a fiatalt!
         Az ilyen szülői hozzáállás egyébként már hároméveseknél is csökkenti a dacot. "<<


                  [  Uzsalyné Pécsi Rita ,neveléskutató ]

Forrás:   http://www.parokia.hu/hir/mutat/3782/


#########################################

  **********************************************************

##########################################

  

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<

2016. december 10., szombat

A "keresztény" pásztorkultuszról

És dicsérte az úr a hamis sáfárt, hogy eszesen cselekedett,
 mert e világ fiai a maguk nemében eszesebbek a világosság fiainál.


(Lukács evangéliuma,16.fejezet,8.vers)

 Olyan korszakban élhetünk Európában, 2016-ban, 
hogy nem kell rettegni börtön,-vagy halálbüntetéstől,ha megvalljuk hitünket,meggyőződésünket.
 Ez az Világ nagy részén nem természetes.
Ahogy a reformátor hit-elődeink felvilágosító munkájukkal rombolták a vallási babonákat,
ereklyek-kultuszt,úgy napjainkban is le kell leplezni a sátáni erők
-sokszor tudat alatt romboló-szellemi kártevéseit.

Egy ilyen szellemi mérgezés a világi sztárkultusz nyomán született Pásztor-kultusz:
A Nagykenetű Pásztor által mondott kijelentéseket az önmagukat hívőknek gondoló rajongók gondolkodás,és vizsgálat nélkül elfogadják,
 mert a Nagykenetű Pásztor által maga a Szent Szellem szól.

A Krisztus-követő hívőt,aki pedig meg akarja vizsgálni a Pásztor tanításainak hitelességét,
vagy felismerte,hogy tévtanítást hirdet a Vallásvezér,azt a rajongók bólogató birkanyájából kiutálják, esetleg kiközösítik avval az indokkal, hogy az ÚR Felkentje ellen szólt, súlyosabb esetben: vétkezett, (káromolta) a Szent Szellem munkáját,
mivel a sztár-Pásztor -gyakorlatilag- a Szent Szellem tekintélyével szól,és dönt.

A gyülekezeteknek látszó hamis vallásos full-fundi-fanatikus rajongó-táborok
áldozatainak így szükségszerűen le kell szokniuk 

az önálló,nagykorú Bibliatanulmányozásról,
a gondolkodásról,és a kérdezésektől,
-ha benn akarnak maradni a vallási diktatúra biztonság-látszatot nyújtó kötelékében.
Jobb emberi szempontból magányosan,de tiszta lelkiismerettel követni az Úr Jézust,
és Szentírásként ragaszkodni a Bibliához,
mint vallásos biorobotként, sztár-pásztor klónjaként elriasztani az Isten-keresőket.
                  [ Kovács Zsotza Zsolt ]


#########################################

  **********************************************************

##########################################

  

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<2016. december 2., péntek

A dogmák,mint akadályok

>>" Fontos,és szükséges lenne megkülönböztetni az üdvösség Útját
       -ami az Evangélium-megkülönböztetni a Biblia értelmezésétől. 
      Az elsőhöz ragaszkodnunk kell,és azt hirdetni,
      a másodikban egészséges szabadságot kell biztosítani, 
      és alázattal elfogadni a különbözőségeket. 

    Az Evangélium -a Szentírás szerint- maga Jézus Krisztus: az Ő élete, 
    bűntürlő váltság áldozat-halála a kereszten, feltámadása a halálból, 
    és dicsőséges visszatérése a Földre, ahol teljesen átveszi a hatalmat.
    Ebben minden keresztény testvér, és egyház egyezik. 
    A dogmák azok a hittételek,amelyek a Biblia értelmezéséről szólnak, 
   és vitathatóak azok végkövetkeztetései.
    Ezekben nincs teljes egyetértés a keresztény felekezetekben.

    Éppen ezért totális tévútnak tartom a megtérés valódiságát a dogmákon keresztül lemérni.
   Ha a Szentháromság értelmezésén, vagy az elragadtatás sorrendjén, a bemerítkezésen, 
   vagy a nyelveken szóláson múlna az üdvösség, 
   akkor Jahveh Úr Isten Királyságában csak néhány sztár-igehirdető, 
    teleevangélista , és teológia-professzor lenne. 
    De hála a  Felségesnek, az Ő Asztalánál a diploma nélküli, analfabéta, megvetett ,
     bűneit megbánó Megváltottnak is helye van! "<<                   [ Kovács Zsotza Zsolt ]

 ( Forrás: Alfa-Omega.Hu Fórum )


***************************************************


#########################################

  **********************************************************


##########################################

  

Rovat: "Gondolatok,idézetek,kommentárok" = "GonidKom"
                          Mottóm:  >>  itt <<